måndag 30 juli 2018

Sätt stopp för skorvarna i Östersjön

Just nu ligger ett stort lastfartyg och läcker olja utanför Västervik. Man har plockat upp minst 7000 liter olja. Det är bara ett av hundratals fartyg som läcker olja i Östersjön om året. Antingen för att de springer läck av olika skäl eller för att de helt enkelt rensar tankarna. Och detta oskick beivras nästan inte alls. T o m när myndigheter ser från luften att fartyg läcker blir det sällan någon påföljd.
Östersjön är ett mycket känsligt hav och ett av världens mest trafikerade. Det är dags att länderna runt Östersjön tar tag i oskicket med läckande olja.
För att överhuvudtaget få trafikera Östersjön borde följande krävas:
1. Alla fartyg med olja ombord måste ha dubbla skrov
2. Inga bekvämlighetsflaggade fartyg får gå i trafik i Östersjön
Det är otroligt att det fortfarande går fartyg utan dubbla skrov i trafik med olja i lasten, trots att man pratat om det i minst tjugo år nu. Ett första steg är att förbjuda enkelskrov i Östersjön.
Genom att bekvämlighetsflagga sina fartyg, t ex med Panamaflagg, är ett sätt att undgå regler i sjötrafiken. Besättningarna har ofta varken försäkringar eller normala arbetsrättigheter. Alla bekvämlighetsflaggade fartyg borde direkt forslas till kaj.
Man pratar ständigt om miljöhänsyn, men när det kommer till kritan går näringen först. Dags att sätta stopp för det.
.

söndag 22 juli 2018

En vinst för svenska bönder

Det verkar som om det behövs en katastrof för att vi ska uppskatta svenska bönder. Många köper nu svenskt kött för att stödja våra bönder, som i värsta fall får nödslakta sina djur. På Gotland säljer Coop nu enbart gotländskt kött.
Torkan (och de brinnande skogarna) har fått många att inse hur sårbara vi är. Men vad gör då EU?
De vill pracka på oss ännu en av sina korkade regler. Sverige måste sluta med kontroll av djurimport från övriga EU. Vi får inte längre skydda oss mot djursjukdomar som kan komma med levande djur från utlandet. Det strider mot EUs inre marknad.
Och Sverige törs som vanligt inte strunta i EU-reglerna. Vi är väl det enda land som följer varenda idiotisk regel som EU inte ens borde hålla på med. Nu riskerar vi, förutom sjukdomar, också ökad antibiotikaresistens.
EU klarar inte att hålla på med rätt saker, t ex gemensam migrations- eller miljöpolitik, som är gränsöverskridande. Istället småplottrar de med oväsentligheter.
Ett sätt att komma undan EU-regeln om djurimport är ju att faktiskt att sluta importera levande djur. Djurtransporter är ju ändå ofta en plåga för djuren.
Att sluta importera levande djur och att vi svenskar slutar köpa importerat kött vore en vinst för svenska bönder. Om vi drar ner på köttätandet per person, kommer kanske ändå behovet av kött att kunna täckas av svenska bönder. Det vore väl win-win.