lördag 21 juli 2012

Religionens uttryck främmande i vår tid

Omskärelse av pojkar är ämnet inte bara i en nyhetsartikel i DN utan även i en kolumn av Richard Swartz där han hävdar att förbud mot omskärelse skulle omöjliggöra judiskt liv i Sverige.
Det är ju märkligt med dessa religioner. Varför ett ingrepp i genitalierna på ett barn är så avgörande för om man anses värdig att tillhöra judendomen eller ej.
Richard Swartz jämställer omskärelsen med dopet. Men ett dop gör ju inte våld på barnets kropp. Och så hänvisar han till att den kristna religionen minsann är full av blod, våld och död. Ja, man kan ju hålla med om att en religion som har ett avrättningsredskap som symbol och att man symboliskt äter och dricker Jesu blod och kropp vid nattvarden är ganska osmakligt. Det visar ju bara hur främmande religionernas ritualer är i vår tid.
Därför heder åt de landsting som inte tar emot barn för omskärelse. Barnets bästa och att få bestämma över sin egen kropp är vår tids syn på människan. Den bör gälla över mångtusenåriga traditioner (som Swartz hänvisar till). Det är endast i religionen (oavsett vilken i stort sett) som få av det övriga samhällets framsteg inte har vunnit minsta genklang. Och som därför bidrar till förtryck (framför allt av kvinnor). Ta t ex det katolska förbudet mot preventivmedel, som skapar död och elände världen över, pga av ovälkomna graviditeter och spridande av hiv/aids m fl smittsamma sjukdomar.
I själva verket har vi låtit en mångtusenårig kultur manifestera sig i det vi kallar guds vilja. Och den är märkligt förknippad med sexualitet och genitalier.
Det minsta man kan begära är att de som vill ha sina barn omskurna betalar det fulla priset för det. Men helst bör man vänta tills barnet fyllt 18 och själv kan bestämma om ingreppet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar