torsdag 31 december 2009

Bloggstart - avsiktsförklaring
Sverige är mitt uppe i systemskiftet. Det som Bildt & co gick till val på i början på 90-talet, förverkligas just nu under falsk flagg av alliansregeringen. Det finns inga nya moderater (möjligtvis nya folk- och centerpartister), bara nyspråk.

Vi medborgare har övergått till att vara kunder. Mer och mer av samhällsservicen ska vara i privat regi och kosta därefter. Det kallar man valfrihet. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar kallas bidrag. Att däremot ta ut vinst ur skattefinansierad verksamhet kallas inte bidrag utan anses vara sund företagsamhet.

De som inte arbetar är paria. De har sig själva att skylla och alla åtgärder (piskor) sätts in mot dem. Inget görs åt själva grundproblemet: bristen på jobb.

Sänkt skatt är huvudfokus för denna höger. Ingenting är viktigare än det och det ska genomföras även om vi måste låna till det. Som vanligt efter en period med borgerligt styre är statsfinanserna undergrävda.
Den här samhällsutvecklingen vill jag anlägga moteld mot. Det är ett samhälle som skapar djupa klyftor mellan medborgarna och det i sin tur leder till otrygghet och ökad kriminalitet. Jag vill tydliggöra detta och försöka peka på alternativ. 2010 blir ett avgörande år för hur Sverige kommer att utvecklas. Ska vi fortsätta på den inslagna vägen eller finns andra sätt?