torsdag 31 oktober 2013

Borgerlig press försöker motbevisa verkligheten

Regeringspolitik är något helt annat än de skandalartiklar vi får läsa i tidningarna om hur samhället fungerar. Det skriver förra moderata riksdagsledamoten Helena Rivière i en ledare i SvD. Här är ”hela listan” som hon kallar det på vad alliansen faktiskt åstadkommit:

”Vi har fått skattelättnader på arbete, anställning och företagande. Men skattelättnaderna har inte minskat skatteintäkterna. De har i stället ökat jämfört med 2006. När 200000 fler jobbar blir det fler som är med och finansierar välfärden. Det blir mer resurser till skolan, vården, omsorgen. Det är mer per elev i grundskolan, mer per elev i gymnasieskolan. Som andel av BNP är de offentliga investeringarna i utbildningsväsendet bland de högsta i hela OECD.

Det är fler händer i välfärden. Antalet sysselsatta i kommunfinansierad välfärd har ökat. Antalet arbetade timmar har ökat. Sverige har fler läkare, fler sjuksköterskor, fler vårdcentraler och fler apotek i dag än 2006. Vi har kortare vårdköer. Skolorna har högre lärartäthet med fler behöriga lärare i dag än 2006. Vi har fler barn i förskolan i dag än 2006 utan att barngrupperna har blivit större. Vi har fler studenter i dag vid universiteten än 2006. Vuxenutbildningen har fått större resurser.”

Någon som känner igen sig?

Ingen uppgift om var dessa uppgifter kommer ifrån. Finns de bara i moderaternas valmaterial?

Är det uppgifter från Täby och Danderyd och välmående skånekommuner?

Vad spelar det t ex för roll om vi har de högsta investeringarna i utbildningsväsendet i hela OECD, när en stor del av investeringarna går till vinster hos riskkapitalister och utbildningsresultaten sjunker?

Och Per Gudmundsson i dagens ledare i SvD vill tapetsera hela Sverige med budskapet att jobben kommer och det är Reinfeldts och Borgs förtjänst.

Den borgerliga pressen går till offensiv. Har de rödgröna motsvarande kanaler att föra ut sin politik igenom? Eller räcker det med att verkligheten talar?måndag 28 oktober 2013

Sex mer intressant än kärlek i kristendomen?

Är det inte typiskt att en av frågorna till vår nya ärkebiskop Antje Jackelén tror på jungfrufödsel? I vår sexfixerade tid blir denna fråga forum för flera debattartiklar i bl a SvD. Hade Maria sex med en man eller var hon jungfru när hon födde Jesus? Vår ärkebiskop krävs på svar.

Who cares? Denna myt är ju bara ett utslag av tusenårigt kvinnoförakt. En kvinna som haft sex, gift eller ej, var besudlad och inte värdig att föda en gud.

En intressant aspekt av kristendomen är, att trots att man bejakar de tio budorden, med ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig” som det första, är det ju precis det man bryter mot när man dyrkar Jesus.

Å andra sidan är ju Jesus en betydligt mer spännande gestalt än gud. Han har ju en historia, han finns avbildad på olika sätt (som en av få) och blir en gammal tids idol. Därför måste Jesus åtminstone vara guds son, så att det blir legitimt att dyrka honom.

Här är islam, som ju är en yngre variant av samma historia, mer konsekvent, för Mohamed är guds profet och inte hans son. Verkar mer realistiskt, men lite tråkigare.

Men bibeltrohet känns ändå för väldigt många alltmer långsökt i vår tid. Det hedrar Jackelén om hon väljer att fokusera på de mer filosofiska och allmänmänskliga delarna i kristendomen. Att ”kärleken övervinner allt”. Det finns tillräckligt mycket hat i världen, inte minst bland just religiösa. Om kyrkan och religionen ska ha någon framtid måste den stå för framtidstro och inte baseras på tusenåriga böcker.

söndag 27 oktober 2013

Skolans tre nyckelfaktorer saknas i Sverige

Katrine Kielos skriver idag i AB om den amerikanska journalisten Amanda Ripleys bok ”The smartest kids in the world”. Journalisten har följt elever i tre länder där skolresultaten ligger på topp, Finland, Polen och Sydkorea.

Som man vid det här laget kan vänta sig finns tre nyckelfaktorer:

Höga krav ställs på barnen (svårt få högsta betyg för alla, ej betygsinflation)

Bra lärare – dvs höga krav för att komma in på lärarutbildningen, därmed ökad kompetens och status (och också en bra utbildning för lärarna förstås, man kanske bör låta finska och polska lärare bli lärare på svenska lärarhögskolor)

Den sammanhållna skolan – dvs att barn från olika miljöer och bakgrund går tillsammans i skolan.

Dessa resultat bekräftar det vi redan vet – att allt har gått fel i den svenska skolan pga vi övergivit alla dessa nyckelfaktorer. Och den mest stjälpande av dem alla är förstås kapitalisternas intåg i skolbranschen, där målet är vinst och inte lärande.

Ändå diskuterar utbildningsdepartementet med Jan Björklund i spetsen, att göra samma misstag med universiteten. Att tro att privata stiftelser (med företag i botten) ska göra universiteten friare är ju en motsägelse i sig själv. Ofta finns olika villkor med i en stiftelse för att någon ska donera pengar till den. Adjöss frihet!

Vi måste få bort månglarna från regeringstaburetterna och se till att de som istället intar dem åtminstone kan se att vinster inte hör hemma i offentlig sektor, allraminst i utbildningsvärlden.

torsdag 24 oktober 2013

Slarv med flit??

Så utomordentligt pinsamt!

Oppositionen går ut hårt med att rösta ner regeringens förslag om sänkt brytpunkt för statlig skatt (dvs ytterligare en skattesänkning för de välbeställda). Men när det kommer till kritan saknas tre personer ur oppositionen för att göra verklighet av kritiken.

Jonas Sjöstedt trodde han var utkvittad. Det är inte första gången kvittningssystemet fallerar. Här är det dags för det klassiska ”vi måste se över våra rutiner”. Och vad var så viktigt att han inte kunde närvara? OK, sånt kan hända.

Än mindre förstår man de två socialdemokraterna som behagade komma försent. Var det något utanför deras kontroll, som trafikproblem? Nej, de satt i andrakammarsalen på andra sidan Riksgatan. Tar tre minuter att gå ungefär. Man börjar undra om S var så angelägna egentligen? Hur kan man annars vara så slarvig när man för ovanlighetens skull kunde vinna en omröstning om en viktig principiell fråga?

tisdag 22 oktober 2013

Försämrade resultat på flera välfärdsområden

Kanadensiska forskare kommer med en sorglig rapport. De har länge studerat de nordiska länderna utifrån en folkhälsoaspekt och konstaterat att de nordiska länderna genom sin progressiva välfärdspolitik har världens bästa folkhälsa, barnadödlighet och livslängd. De skriver att ” reducerad fattigdom och säkerhet på arbetsmarknaden har lett till lägre barnadödlighet, ökad livslängd, exceptionellt god hälsa bland barn och unga och förmågan att behålla hälsan hos de mest sårbara i samhället även under ekonomiska krisperioder under 1980- och 90-talen.”Men framför allt i Sverige har nu denna positiva utveckling vänt, menar man. Rapporten konstaterar att ” Samtidigt har inkomstklyftorna och fattigdomen ökat mest i Sverige, och acceptansen för inkomstskillnader har ökat, parallellt med en ökande attityd om att individuella val inom hälsa är viktigt.”AB citerar vidare: ”Sett till den snabba förändringen i Sverige förespås folkhälsan försämras drastiskt här inom fem år.

– Vi kommer att studera folkhälsan i Sverige nu. Det här är inte någon bra utveckling. Vi alla inom forskningsområdet förespråkar jämlikhet inom hälsa och har sett till er som föregångare. Nu undrar många hur ni kan vända er mot just det som gjort er så framgångsrika.” Det säger en av forskarna, Dennis Raphael.Göran Hägglunds folk förnekar givetvis detta (trots att det inte är den enda rapport som beskriver hur god hälsa hänger ihop med jämlikhet). Och moderaterna utmålade ju Sverige som rena paradiset på sin stämma. Det är knappt att något mer behöver göras, allt är så perfekt redan.Men om folk köpte moderaternas nyspråk för sju och t o m tre år sedan, gör de det inte längre. Sverige står på det sluttande planet. Ännu ett jobbskatteavdrag och fler dåliga resultat på än fler välfärdsområden är att vänta.Kollektivtrafiken minskar i Stockholm

SL:s prognoser talar om en minskande andel kollektivresenärer i Stockholm. ” Andelen kollektivtrafikresenärer väntas dock inte öka i Stockholms stad. I Stockholms län väntas andelen kollektivresenärer minska, enligt SL:s prognoser. Anledningen är utbyggda vägar och ökade disponibla inkomster.

Under de senaste decennierna har kurvan gått nedåt för kollektivtrafiken i länet. Andelen kollektivresenärer är betydligt lägre i dag jämfört med 1980” skriver SvD.

M a o, tvärtemot vad alliansen påstår om sin gröna linje och Stockholm som en ”miljöhuvudstad”, bidrar M-politiken med jobbskatteavdrag och infrastruktursatsningar på vägtrafik, till en ökad miljöpåverkan.

I och för sig var det länge sen någon i styrande i Stockholms stad och län ville satsa på kollektivtrafik, så den vikande kurvan har också med den nyliberala tidsandan de senaste årtiondena att göra.

Och så länge alliansen sitter vid makten kommer den att fortsätta göra det.fredag 18 oktober 2013

M upprepar högerns välkända recept

Moderaternas partistämma pågår. Fredrik Reinfeldt väljer att tala om historia istället för nutid – och det kan man ju förstå. Särskilt som han nu ansluter sig till de reformer som gjorde Sverige till ett välfärdsland.

Ändå blir det lätt komiskt när han börjar tala om att inte ”upprepa det socialistiska experimentet”. För det var precis det hans parti kallade alla de reformer som genomfördes under 1900-talet. Alltifrån allmän rösträtt, rätt att bilda fackförening, ATP, barnbidrag m m. Högern bekämpade allt detta med näbbar och klor.

En del av högerns protester gällde just skatterna. Att de skulle behöva betala för att alla skulle få det bättre. Och det är fortfarande det som högern/moderaterna våndas av. Moderaterna har nu lyckats sänka skatterna mer än något annat parti. Och effekterna har inte låtit vänta på sig. Välfärden raseras i snabb takt, skolresultaten sjunker, sjukvården går på knäna. Arbetslöshet och bostadsbrist är tillbaka på 30-talsnivåer.

Det kallas för nyliberalt, men egentligen är det högerns gamla politik från tidigt 1900-tal som återvänt. Och i dess spår kommer extremisterna med sitt hat och syndabockstänkande. Europas karta blir allt mer brunsvart och dessvärre stänker färgen hit också.

torsdag 17 oktober 2013

Låt Carl Philip och Madelaine bli vanliga medborgare

Förra månaden skrev jag att monarkin liknar en dokusåpa och att kungafamiljen egentligen bara har sitt privatliv att visa upp. Men jag nämnde Silvias engagemang mot trafficking och Carl Philips design som exempel på att de ändå kan åstadkomma något.

Nu visar det sig att det där om Carl Philip och design inte stämmer med verkligheten. Han verkar på sin höjd ha tittat på när någon annan gjort något. Kanske hoppades man att hans signatur skulle gynna försäljningen av respektive produkt. Men istället sjunker kungahusets varumärke.

Som ett första steg i att avskaffa monarkin, kunde man lösa Carl Philip och Madelaine från deras kungliga plikter och låta dem få bli vanliga medborgare. Nu finns ju en tronarvinge, som förhoppningsvis aldrig bestiger någon tron, men låt Victoria bli den sista kungliga representanten för Sverige (hon verkar dessutom klippt och skuren för rollen, precis som sin mamma, så hon kanske skulle få jobbet på egna meriter).

Gamängen Carl Philip och hans lustigkurre till pappa bör respektive borde, aldrig haft något officiellt ämbete.

tisdag 15 oktober 2013

Visst finns jungfrufödelse

Fortfarande debatteras jungfrufödelsen seriöst inom kyrkan. Men nu kan vi konstatera att jungfrufödsel faktiskt finns i verkliga livet. För vad är en födsel utifrån en insemination annat en jungfrufödsel?

En mans säd tillhandahålls, kanske från en donationsbank, och en kvinna eller kanske två blir lyckliga. Till slut har vi lyckats ordna det som en gång bara gud kunde. Är inte det ett framsteg?

Bo Lundgren: Kejsaren är naken

Reinfeldt har gjort det som Bo Lundgren, förre moderatledaren, drömde om. Han har sänkt skatterna mer än Lundgren föreslog och han har genomfört det systemskifte som moderaterna alltid velat ha.

M a o; det finns inga nya moderater. De lyckades värva nyspråksexperten Per Schlingman som paketerade in den gamla moderatpolitiken i nya ord. Alltför många märkte försent vad som stod på. Men nu börjar det sovande folket vakna.

Få tror längre på Reinfeldts sifferexercis och hans ord om att fler är i jobb och att privatiseringar och utförsäljningar ger bättre och billigare tjänster. Nu ska M i ett sista desperat försök satsa på skola och välfärd för till Reinfeldts förvåning verkar folk hellre vilja prioritera det än skattesänkningar.

Förhoppningsvis är han försent ute.

måndag 14 oktober 2013

Åsna snarare än stridshingst

”Som ett av sina viktigaste beslut lyfter Reinfeldt fram omläggningen av partiets skattesänkningar så att mer går till låg- och medelinkomsttagare.”

Så citeras Reinfeldt i en intervju med TT. Detta är hans mantra. Trots att det är en uppenbar lögn fortsätter han med en åsnas envishet att tjata om att det är låg- och medelinkomsttagare som tjänar på jobbskatteavdragen. Tror han att folk är dumma i huvudet?

Han säger att moderaterna med detta åstadkommit en historisk förändring. Ja, det kan alla instämma i. Aldrig har skatterna sänkts med sådan fart och inte sen 20-30-talet har en grupp i samhället gynnats så på andras (mindre bemedlades) bekostnad.

Alla vet att Reinfeldt och Borg bara vill tala skatter. Det gäller att hålla bollen borta från M:s akilleshäl – välfärden. Därför gäller det för M att ständigt föra över diskussionen till vad oppositionen står för i M:s perspektiv: Nämligen skattehöjningar (självklart utan koppling till vad eventuella höjningar ska användas till). Dessutom pratar man gärna om de rödgrönas regeringsalternativ: Hur vill Stefan Löfvén ha det? Vi kommer att få höra om detta till förbannelse det kommande året.

Det blir ju allt svårare för alliansen att överhuvudtaget prata om sin egen politik i valrörelsen. Det mesta de gjort har ju misslyckats eller skapat än mer utanförskap och större klyftor. Man kan säkert hitta en och annan liten reform som har varit bra, men det som folk bryr sig om – möjlighet att få jobb, en fungerande välfärd, trygghetssystem om man blir sjuk eller arbetslös och en skola där ungarna lär sig något – har de kapitalt misslyckats med. Och äntligen börjar folk se det.

De ointressanta opinionsundersökningarna

Idag kom en opinionsundersökning från United Minds som Aftonbladet beställt. Häromdagen kom en annan från Sifo som SvD står bakom. Man kan inte dra några som helst växlar på dem för enskilda partier. Det de bekräftar är trender.

Just nu är trenden att alliansen tappar mark. Det går dåligt för moderaterna och ännu sämre för C och KD. Antingen det ena eller det andra partiet ligger under fyraprocentspärren. Och det går bra för de rödgröna, med eller utan allians.

Men…det går också bra för SD. Märkligt nog räknar analytikerna fortfarande in det parti som för tillfället ligger under spärren, i alliansens underlag. Däremot finns inte SD med någonstans. Dessvärre kan de bli en maktfaktor som det tredje eller fjärde största partiet. Den som vill regera i minoritet, som alliansen gör nu, är helt beroende av SD. Eller så måste man förhandla med oppositionen för att få igenom sin politik. I år blir valet mer spännande än någonsin.

lördag 12 oktober 2013

Ett starkt V kan få bort privatiseringarna

Jonas Sjöstedt har varit tydlig. I ett tal i Malmö säger han nu att V inte kommer att sitta i en regering där privatiseringspolitiken fortsätter.

Nej, kan man inte få igenom sin huvudfråga i regeringen kan man inte heller sitta i den (till skillnad från t ex C och KD, som i princip fått ge upp merparten av sin politik för nöjet att bli minister).

Men det är viktigt att så många som möjligt, som vill ha bort privatiseringarna, röstar på V. Ett starkare V tvingar S och MP att förhandla om detta. Bra också att Jonas Sjöstedt är tydlig med att V inte vill förbjuda hemläxor (men däremot att skolor ska ge möjlighet att göra läxan på skolan för att öka möjligheten att ge alla barn stöd).

Det är viktigt att inte syssla med flumkrav. Nu gäller det regeringsmakten och den vill vi ha.fredag 11 oktober 2013

Handla inte hos de här företagen

Är det någonting företag gärna skryter med så är det sitt s k CSR-arbete (corporative social responsibility, socialt ansvar för företag). Det lyfts alltid fram i årsbokslut och högtidliga sammanhang, hur de arbetar för goda arbetsförhållanden varhelst deras verksamhet bedrivs.

Och många är bra och gör verkligen insatser för sina anställda ute i världen. Ikea, RNB, MQ, Gina Tricot och New Wave Group hör inte till dem.

Efter den allvarliga olyckan i Bangladesh, då en syfabrik föll samman och 1100 personer omkom, har fackliga organisationer på plats och även FN-organet ILO (International Labour Organization) tagit fram ett avtal för att öka bygg- och brandsäkerheten i företag som arbetar för stora utländska företag (och förhoppningsvis också inhemska). Men ovan nämnda företag har inte skrivit på detta avtal. De är rädda för vilka ekonomiska implikationer det kan medföra. Så mycket för socialt ansvar. ”Rör inte min vinst” är deras devis.

Så handla inte hos dessa (JC och Polarn o Pyret hör till deras varumärken) om du vill vara solidarisk med dem som syr våra kläder, som företagen dessutom betalar underpris för.

torsdag 10 oktober 2013

Fotbollen har tappat sin själ

För en liten del av dem som går på fotboll är sporten fullständigt ointressant. Dessvärre är det de som dominerar arenorna och skapar rubrikerna. Deras enda intresse är att slåss. Att de saboterar för det lag de säger sig gilla verkar fullkomligt likgiltigt.

Och hur mycket klubbarna än säger att de arbetar med frågan, verkar de aldrig komma någonvart. Bara häromveckan gick ett gäng kostymnissar i täten för en grupp gastande grabbar i svarta huvor. Likheten med gängen som hyllar Karl XII är slående. Kanske är det samma personer.

Det känns som om fotbollen kommer allt längre från sin ursprungliga idé. Nu handlar det om en miljardindustri där spelare säljs som kor på auktion för osannolika summor (och de får också sådana löner själva) och ungdomsklubbarnas huvuduppgift verkar vara att gallra fram en elit.

Våra skattepengar går till att bygga tempel åt dessa spektakel, där en del av publiken är mest intresserad av att krossa motståndarnas hejarklack snarare än att titta på spelet.

Med dessa mastodontarenor kanske det är dags att införa gladiatorspel där hejarklackarna någon gång i veckan får gå lös på varandra. Dessa är sedan inte välkomna att titta på fotboll, som de bevisligen inte är intresserade av.

onsdag 9 oktober 2013

Det är en djungel därute

Idag beskriver SvD Näringsliv ytterligare ett fall där arbetsgivare missbrukar de stödåtgärder alliansen tagit till för att minska ungdomsarbetslösheten.

Volvo Lastvagnar sökte montörer till företaget via ett bemanningsföretag. En kvinna på 35 år som tidigare arbetat på Volvo Lastvagnar men som fått gå i samband med neddragningar för några år sedan, sökte jobbet.

Men hon fick nobben. Företaget ansåg att hon var för gammal. De ville bara ha folk upp till 26 år för de omfattas av ungdomsgarantin och är billigare att anställa.

Sen kommer företagen och skriker om kompetens. De är bara intresserade av en sak och det är att hålla nere kostnaderna. Kortsiktighet är adelsmärket. Och dessutom är det bemanningsföretaget som betalar de sociala avgifterna

Just i det här fallet fälldes företaget för åldersdiskriminering, men det här förekommer ju på många håll.

Svensk arbetsmarknad har blivit en ren djungel.

måndag 7 oktober 2013

Oppositionen missar öppet mål

Det är frustrerande att titta på partiledardebatt. Varför missar oppositionen så ofta öppet mål?

T ex: När alliansen ständigt pratar om att S (och de rödgröna) vill återinföra bidragssystemen. De bidrag alliansen (=M) pratar om är de försäkringar vi gemensamt betalat för genom att avstå löneutrymme, dvs arbetslöshets- och sjukförsäkring. Det är inte bidrag, det är det som är välfärdens kärna. Att inte bli ställd på bar backe om man blir arbetslös eller sjuk.

Det är istället alliansen som ökar bidragen. Socialbidragen har skenat sedan alliansen kom till makten, just för att man slagit sönder ovanstående trygghetssystem. Dessutom ger man bidrag till sådant som folk borde finansiera själva, dvs Rot och Rut för privatpersoner. Särskilt Rut, där nästan vad som helst verkar kunna inrymmas vid det här laget, är en ytterligare skattesänkning för välbeställda (och det har inte nämnvärt minskat svartjobb och fusk har det visat sig).

De bidrag som borde betalas ut är däremot statliga subventioner till byggande av hyresrätter. Idag riskeras hela Stockholms utveckling för att alliansen vägrar inse fakta. Unga hittar inte egen bostad.

Ett av skälen till detta är att Stockholm säljer den mark byggbolagen får bygga på. Inte nog med att det blir extremt dyrt att bygga; man gör sig värdefull mark som kommunen själv kunnat disponera för ändamål som gynnar merparten av medborgarna. Till slut kommer vi skattebetalare att fråga oss: Hur dum kan man bli?

En annan självklar fråga i debatten borde varit: Vad menar ni med välfärdens kärna? Men jag tvivlar på att alliansen skulle kunna svara.

söndag 6 oktober 2013

Låt verkligheten tala

Idag har alliansen ett osannolikt cyniskt inlägg på DN Debatt. De försöker skriva en Schlingman, men ihåligheten är mer än iögonenfallande.

Så här skriver de t ex: ” Våra fyra partier har de senaste sju åren tillsammans tagit ansvar för att göra Sverige till ett bättre land för alla. Vi vill fortsätta bygga Sverige starkt. När svenska folket nästa höst väljer vilken väg som Sverige ska ta kommer det att stå mellan alliansens politik för jobb, välfärd och ett Sverige som håller ihop och en splittrad opposition utan andra idéer än att höja skatterna för att än en gång bygga ut bidragssystemen.”

Vid det här laget vet alla att alliansen har bara ett recept för fler jobb: jobbskatteavdrag och sänkta skatter. Det har hittills inte gett fler jobb. Och välfärd. Är det något alliansen har gjort är det att rycka undan välfärden för vanligt folk. Och ett Sverige som håller ihop? Sverige är mer segregerat än någonsin, inte minst pga alliansens skolpolitik. Oppositionen kan bara läsa högt ikväll och kontra.

” Vi vill höja gränsen, den så kallade brytpunkten, för när man behöver betala statlig inkomstskatt, vilket ger över en miljon människor mer kvar av lönen. Men indirekt berörs ännu fler. I dag kan vi presentera nya beräkningar som visar att så många som 1,7 miljoner vuxna gynnas av en höjd brytpunkt. Detta eftersom en högre disponibel inkomst påverkar fler personer i hushållet än den som får sänkt skatt.” fortsätter alliansen i sin debattartikel. Ja, men de som tjänar så pass mycket har det förmodligen redan gott ställt i sitt hushåll. Ytterligare en gåva till de välbeställda.

” Det finns tydliga skillnader mellan oss fyra partier och S, V, MP och SD. Den skiljelinjen går i synen på en ekonomi i balans, ordning och reda i landets finanser, en vilja och förmåga att sätta jobben först och en förmåga att samtidigt se och satsa på välfärden. Sedan 2006 har vi satsat ungefär 30 miljarder på välfärdens kärna.” skriver de vidare.

Vad är välfärdens kärna? Vinsterna? Ett fullkomligt obegripligt uttryck.

De skriver mer i den här stilen, men jag orkar inte mer med verklighetsförfalskning. Debatten ikväll borde bli lätt för oppositionen.

onsdag 2 oktober 2013

Budgetstupiditet

USA har lagt ner all statlig verksamhet. Men det är så republikanerna i kongressen vill ha det. Ett fåtal rika knösar vill hellre att USA:s ekonomi (med följder för hela världsekonomin) försämras än mer, än att låta vanliga amerikaner ha möjlighet att försäkra sig mot sjukdom och olyckor utan att hamna på bar backe. Det skulle ju gubevars kunna innebära att de rika knösarna fick betala någon procent mer i skatt. Så man kastar sig hellre utför budgetstupet.

Detta ger verkligen inblick i det många kallar ”världens största demokrati”. Man måste vara miljonär för att överhuvudtaget kunna ställa upp i val. Den som vill göra något för någon annan än sig själv och sina likar betraktas som suspekt. Och om någon försöker är man beredd att riskera ett helt lands ekonomiska situation. Själva har de ju sitt på det torra, i något skatteparadis någonstans.

Men kanske är den genomsnittlige amerikanen inte lika dum som många av hens politiska företrädare. Republikanerna kanske skjuter sig i foten med den här åtgärden. Och vapen har de ju gott om då de flesta tillhör National Rifles Association.

tisdag 1 oktober 2013

En lag som inte följs

Vilken tjej eller kvinna kan någonsin tycka att det är meningsfullt att anmäla en våldtäkt efter hovrättsdomen där sex pojkar som gav sig på en 15-årig flicka i ett låst rum där hon berövats sin mobiltelefon, friades.

Vem kan ens föreställa sig att en 15-årig vill ha sex på detta sätt? Det är en cynism som saknar motstycke bland de s k jurister och domare som kommit fram till detta. Nej, hon var inte försatt i ett hjälplöst tillstånd enligt hovrätten. Återigen denna vidsynta syn på vad hjälplös är.

Det är ett lågt argument, men ibland undrar man ju hur kvinnosynen är bland dessa män som ska föreställa uttolkare av lagen. Jag ser framför mig sexköpare fullständigt i avsaknad av empati och helt på de här grabbarnas sida.

Sexualbrott är svåra att bevisa, men ett överfall av detta slag bör det inte råda någon tvekan om. Hur många gånger ska lagstiftningen behöva ändras utan att det ger något utslag i rättsinstanserna?