söndag 25 april 2010

Lågt trafiktryck i Stockholm jämförelsevis

DN tar i en notis i dagens tidning upp en rankinglista på de städer i Europa som är mest igenkorkade av trafik. Stockholm kommer på 56e plats. Både Oslo och Helsingfors ligger före. Ännu ett argument mot Förbifarten. Trafiktrycket i Stockholm är jämförelsevis lågt och kan minskas ytterligare med utbyggd kollektivtrafik. M a o ännu ett skäl att inte lägga orimliga miljarder på en onödig motorväg.

Mer grönt med de rödgröna

Läser en glädjande nyhet i SvD. De rödgröna lovar att återuppta arbetet med att skapa naturreservat i stockholmsområdet. För moderaten Kristina Alvendal som tyvärr är fastighetsborgarråd i Stockholm och helt backas upp av sitt okunniga miljöborgarråd Ulla Hamilton (m), är grönområde detsamma som park. Dvs ett tillrättalagt naturområde med planterade träd och anlagda rabatter (och inga buskar där våldtäktsmän kan lura).
Stockholm har unikt många tätortsnära naturområden bevarade. Dessa är en tillgång för staden på alla möjliga sätt. De gröna kilarna runt Stockholm bidrar till biologisk mångfald, rening av stadsluft, rekreation och friluftsliv, fungerar bullerdämpande, bidrar till turism m m. Det känns tryggt att veta att de rödgröna har insett värdet av detta och vill värna om vår stads unika tillgångar. I många av Stockholms naturområden finns rödlistade arter av både djur och växter. Inte minst är grönområdena viktiga av detta skäl, då skogsbruket drivs väldigt hårt och hänsynslöst på många håll i Sverige, där skogsmiljöerna snarare är plantager. Då blir tätortsnära grönområden än viktigare för många hotade djur- och växtarter.

torsdag 22 april 2010

Patriarkalt bröllop

Idag skriver författaren Annika Borg på DN Debatt om att kungahuset nu bryter en svensk tradition genom att välja brudöverlämning vid Victorias och Daniels bröllop, dvs att brudens far, kungen i det här fallet, leder bruden genom kyrkgången fram till brudgummen som väntar vid altaret.
Det är ju märkligt att brudparet väljer en gammal anglosaxisk tradition, vars rötter bottnar i kvinnans ofrihet, att lämnas från förmyndaren fadern till förmyndaren maken. Victoria ska ju bli Sveriges statschef. Det ger ju ytterst märkliga signaler att i ett sådant läge frångå svensk tradition, där brudparet gemensamt går uppför altargången i en jämlik önskan att förenas i äktenskapet. Brudöverlämning för snarare tankarna till de medeltida seder som tillämpas i de mest patriarkala kulturerna. Annika Borg gör en strålande analys.
Det är bara att konstatera att vi ser ytterligare ett exempel på det otidsenliga i monarkin. För Sverige ur tiden, kan man hoppas.

onsdag 21 april 2010

Svårt vara konsument

Europaparlamentet kan komma att rösta om köttklister. Dvs gris- eller nötblod som kallas trombin och ska klistra ihop mindre tilltalande kött till hela biffar. Att moderaterna kommer att rösta ja till detta är ju inte förvånande. Allt som går att göra pengar på är ju positivt enligt dem. Men att matmoran själv, Marit Paulsen, ställer upp på detta är mer uppseendeväckande.
Man kan ju tycka att det är positivt om man tar vara på mer av de i drift mycket dyra djurbesättningarna och använder allt. Kanske ser en klisterbiff mer aptitlig ut än pölsa t ex (lungmos alltså). Men liksom med odlat kött ger köttklister äckelkänslor.
Varför motsäger livsmedelsbranschen alla kockar som ständigt talar om att man bara ska använda rena råvaror? Det är svårt att vara konsument.

måndag 19 april 2010

Se upp britter!

I Expressen beskrivs den brittiska valkampanjen som en upprepning av den svenska 2006 med det trötta Labour i regeringsställning och den impopuläre Gordon Brown som britternas Göran Persson, medan Conservatives ledare Cameron är en förnyare av de konservativa á la Reinfeldt med moderaterna. De talar inte längre om nedskärningar i den offentliga sektorn, men framhåller Sveriges exempel med friskolor som det mest eftersträvansvärda.
Akta er britter! Ni har redan haft Thatcher och ni vet hur det gick. Vi har Thatcher nu, 30 år senare, med samma dystra resultat.

söndag 18 april 2010

Extrema samhällen

"Kommunismen har många dimensioner – den politiska diktaturen, planekonomin, Gulag. Men allra mest belysande för vart den leder är hur den bryter ned relationer mellan människor och skapar ett samhälle grundat på ömsesidig misstänksamhet och påtvingad anpassning till maktens krav", skriver Claes Arvidsson i dagens SvD. Tyvärr har den här beskrivningen också vissa likheter med dagens marknadsliberalism om än med omvända förtecken.
Marknadsliberalismen slår ut människor. Stora företag köper upp små, avskedar folk, flyttar verksamheten till platser där de kan profitera ohämmat på fattiga människor. De som inte har råd att köpa tjänster, allitfrån bostad till sjukvård, tandvård etc, hamnar i olika former av utanförskap. Detta leder i förlängningen till djupt segregerade samhällen och ömsesidig misstänksamhet mellan människor samt ökad kriminalitet.
Precis som boken "Jämlikhetsanden" visar, mår alla bäst i ett samhälle med en rättvis fördelningspolitik där inkomstklyftorna är någorlunda överbryggbara. Vi är många som vill ha (tillbaka) ett sådant samälle.

lördag 17 april 2010

Vår tids förbannelse

Idag skriver ett antal kärnkraftsingenjörer på SvD Brännpunkt att kärnkraft gör världen säkrare. Deras argument är att atombomber släpptes innan de första kärnkraftverken kom igång och att FNs kärnkraftsinspektion kontrollerar alla länder med kärnkraft.
Ja, men ju fler som bygger sin energiförsörjning på kärnkraft desto fler hanterar den och desto större är risken att t ex plutonium kommer i orätta händer. Det krävs bara några gram för att skapa en katastrof.
Sen är ju kärnkraften extremt miljöfarlig. Så farlig att man inte ens efter så här många år hittat någon plats för slutförvaring av avfallet. Ändå fortsätter man att producera. Kortsiktigheten är vår tids förbannelse. Vem uppfinner ett nytt jordklot?

Vart tog "dom" vägen?

Det är jobbigt att läsa många kommentarer och bloggar rent språkligt. Jag ryser varje gång jag stöter på den allt vanligare sammanblandningen mellan "dem" och "de".
Hör inte människor hur fel det låter när man säger "jag gav till de" eller "när dem gick till skolan"?
Detta är bara ett av de många bevisen för hur flummig skolan blivit. Det är väl för jobbigt att lära ut om satsdelar och skillnaden mellan subjekt och objekt. Det kan ju förta kreativiteten hos eleverna gubevars.
Men om man inte klarar att skilja mellan dem och de så finns ju den utmärkta medelvägen "dom". Dom ersätter dem och de och är numera helt godtaget även i skriftspråket. Så dom som inte kan ger sin text ett mer lättläst intryck om dom använder "dom".

torsdag 15 april 2010

Vi är fler än Thomas Bodström

Thomas Bodström vill ha mindre reklam i TV. Ja, vem vill inte det. Inte Expressens ledarredaktion dock. De menar att utan reklam har inte reklamkanalerna råd att köpa in och/eller göra bra program. Ja, med det utbud som de flesta av dessa kanaler bjuder på verkar de definitivt få in för lite reklamintäkter.
Mig spelar det egentligen ingen roll, jag tittar aldrig på dem. Fast ibland skulle jag vilja se någon bra film i TV4. Det är dock uteslutet. Det går inte att seriöst ta del av en film som ständigt avbryts av annat. Reklammedier är totalt okänsliga för innehållet i en film. En spännande thriller, ett allvarligt drama eller en romantisk snyftare som bygger upp en stämning smulas snabbt sönder av något korkat reklambudskap. Det är som att få in den hysteriska hackspetten i Kalle Anka i djungeln på julafton.
Jag står inte ut och tittar aldrig mer. Men det är synd på många bra filmer.

Glashus utan lyster

Det är positivt att Hornstull fräschas upp. Det är mest en genomfartsgata där nu, även om de omgivande gatorna är trevliga. Men varför innebär varje uppfräschning av vår stad att fula glashus med trista gallerior ska byggas? Jo, för det är privata intressen som numera bestämmer hur vår stad ska se ut.
Arkitekter tjatar om att "sätta Stockholm på kartan" med s k ny arkitektur. På vilket sätt förnyar dessa glaskuber Stockholm? De finns ju i så många internationella städer, särskilt i utvecklingsländer på väg upp. Och samma gamla affärer. Kapitalismens monokultur sätter sin prägel på stan. Suck!

onsdag 14 april 2010

Kan man lita på socialdemokraterna?

Idag stod några oroande notiser i DNs pappersupplaga. Carin Jämtin, socialdemokraternas utmanare om finansborgarrådsposten, påstås ha sagt att om SD blir vågmästare i Stockholm, kan hon tänka sig att samabeta med moderaterna. Sten Nordin instämmer. Han säger att man inte vill göra sig beroende av en människosyn man inte delar.
Man kan dock fråga sig om Carin Jämtin och i förlängningen S kan tänka sig att samarbeta med moderaterna med tanke på den människosyn den moderata politiken gett uttryck för.
Och sossarnas kandidat till finanslandstingsråd ger löftet: - Det blir ingen höjd skatt i landstinget i Stockholm om vi vinner valet, säger Illja Batljan. Andra citat från denne man är "Privata entreprenörer är inget problem och inte vinst heller. Jag älskar vinst".
Självklart ska inte skatten höjas om det inte är nödvändigt. Risken är dock att det är nödvändigt efter alliansens härjningar. De här signalerna från socialdemokraterna känns mycket oroande. Ytterligare ett tecken på att de tror mer på borgerlig politik än en konsekvent vänsterpolitik. Och ytterligare ett skäl att mobilisera vänsterfalangen inom de rödgröna.

Låt barnen komma till mig

var ett av Jesu mest kända budskap. Dock verkar ett antal katolska präster totalt ha missuppfattat detta citat. Pedofilskandalerna duggar tätt och påven vrider sig i ljuset av avslöjandena. Dock inte av skam vad det verkar.
Det är dags att denna påve avgår. Instämmer helt med Marcus Birro i hans debattartikel i DN häromdagen i hans krav på att celibatet avskaffas, kvinnor tillåts bli präster, homosexuella relationer respekteras och preventivmedel tillåts. Påvens förhållningssätt är en förolämpning mot de katoliker som faktiskt är troende. Det är mycket svårt att tro att påven och hans kardinaler är det.

tisdag 13 april 2010

Borg - 2010 års Orwell

Nu går skam på torra land. Alliansen tänker nu sälja in sig i denna valrörelse med ordet "rättvisa". De tänker fortsätta med sitt koncept att överta alla de klassiska orden från svensk arbetarrörelse och ge dem en ny innebörd.
Anders Borg & co är nyspråkets mästare. Rättvisa i alliansens tappning är att ta från de fattiga (sjuka o arbetslösa) och ge till de rika. Arbetslöshets- och sjukförsäkringen som vi alla solidariskt varit med och betalat, kallas för bidrag. Bidrag kallas däremot för vinst. Skattemedel används ju för att hålla de flesta företag i tjänstesektorn under armarna, alltifrån skola, vård och omsorg till s k hushållsnära tjänster (där både företagen och alliansen utgår från att får inte dessa företag bidrag går de under direkt och alla blir arbetslösa. Ingen hållbar företagsidé där inte). Ökade klyftor leder till minskade klyftor enligt Borg. Välfärden hotas om kommunerna får mer pengar menar han. En ordakrobat av guds nåde.
Ja, snacka går ju, men verkligheten talar ett annat språk.

Polisflum

Socialdemokraterna lovar att varje elev ska ha en egen polis. Varför då? Är det för att ha någon att ringa om de blir överfallna? Eller ska andra elever ringa och skvallra på kamrater?
Ska detta prioriteras i välfärden efter att borgarna ruinerat den svenska ekonomin som vanligt? Man blir orolig över vart S är på väg egentligen. Det känns som om vänsterfalangen bland de rödgröna måste stärkas betydligt. Det här känns mest som flum.

Dunkel lågenergi

Larm om lågenergilamporna idag. Nu visar sig denna trista produkt också vara farlig. Inte nog med att man ska kliva in och stå i halvdunklet en stund innan lampan lyser ordentligt. Nu ska man dessutom se till att inte sitta för nära. Och man frågar sig:
Hur kan man avveckla en fungerande produkt som glödlampan, för en som är minst lika farlig kemikaliskt sett och dessutom avger farlig strålning? Enligt EU är det ju försiktighetsprincipen som ska gälla. Det är märkligt att Sverige är så lydigt när det gäller många av EUs mest idiotiska förslag, men inte följer när det görs något vettigt.

lördag 10 april 2010

Guantanamo borde leda till Haag

Det vi många redan från början trodde om Guantanamo börjar nu komma fram från dem som var med. En pensionerad överste som var på plats vet berätta att i de razzior som gjordes på olika platser där USA misstänkte att det fanns terrorister, internerades både barn och gamla som inte haft något som helst samröre med terrorister. Som om inte det var nog, släpptes de inte, utan de hölls kvar därför att ledningen i Vita Huset, inklusive George Bush, tyckte det vore politiskt pinsamt att släppa dem.
När ska man våga ställa Bush, Cheney och Rumsfeld inför Internationella domstolen i Haag för brott mot de mänskliga rättigheterna? En sådan åtgärd kanske skulle få Obama att få ändan ur vagnen och äntligen stänga denna skamfläck.

torsdag 8 april 2010

Vi behöver ett "vänsterexperiment"

På Politikerbloggen ställer Fredrik Reinfeldt följande tre frågor till Mona Sahlin:

1. Vänsterexperimentet vill göra det mindre lönsamt att arbeta, dyrare att anställa och svårare att vara företagare. Hur ger en urholkad arbetslinje fler jobb?

2. Vänsterexperimentets skattepolitik riskerar att allvarligt skada Sveriges ekonomi. Vad händer med arbetslösheten, tillväxten och räntorna om skattechocken blir verklighet?

3. Vänsterexperimentet vill montera ned kunskapslinjen i den svenska skolan. På vilket sätt hjälper minskade kunskaper i skolan dagens unga till en bättre framtid?


Mona Sahlin kan svara att "vänsterexperimentet" har gjort budgetar i 12 år, fick fler i jobb efter den borgerliga 90-talskrisen och hade en av Europas mest stabila ekonomier. Allt det där är borta nu.

Inte nog med att de rika fått så mycket mer pengar efter alla skattesänkningar. De vill dessutom ha av den gemensamma kakan för att få hjälp med städning hemma. Och arbetslinjen gäller tydligen inte fullt friska småbarnsföräldrar som får betalt för att vara hemma, medan sjuka och arbetslösa hänvisas till socialen.

Tyvärr förstörde Göran Persson skolan med sin kommunalisering och den borgerliga idén med s k friskolor. Detta skolsystem höjs ju till skyarna av alliansen, samtidigt som lekstugor pågår i ett antal sådana skolor, med distansundervisning, obehöriga lärare som är billigare (så att mer pengar kan gå till vinst), där man kan välja mellan engelska C eller boll- och racketspel och betygen väger lika tungt. På vilket sätt ökar detta kunskapen hos eleverna?

Nej, det är verkligen dags för ett "vänsterexperiment" igen.

Positivt med äckligt kött

Forskarna håller på att ta fram en metod att odla kött i provrör. "Man tar celler från ett levande djur och lägger dem i en näringslösning bestående av druvsocker, fettsyror och olika tillväxtfaktorer. Sen får cellerna växa till sig i en bioreaktor tills de blir färdiga biffar."
Det är något motbjudande i att tänka sig celler som växer till kött. Jag får associationer till märkliga science fiction-filmer, "Alien" m m.
Men det är kanske detta som kommer att rädda världen till slut. Mer mat till människor och färre djur som tär på jordens resurser.
Det är väl bara att hacka i sig.

Slarvig journalistik

Är det någon som förstår följande kommentar från Anders Borg till Aftonbladet när han konfronterades med förslaget från SKL att kommunalskatten måste höjas med 13 kr per 100-lapp fram till 2035:
" – Skulle vi höja skatten med 13 kronor så skulle vi få fullständigt förödande effekter på arbetslinjen, säger Borg till Aftonbladet.
– Det skulle leda till en påtagligt lägre sysselsättningsnivå och även undergräva kommunernas finanser så det är naturligtvis helt uteslutet."

Vad är det för journalist som låter honom komma undan med denna obegripliga kommentar? På vilket sätt får höjd skatt förödande konsekvenser på arbetslinjen? Och hur kan mer skattepengar undergräva kommunernas finanser? Varför fattar jag inte det här resonemanget?

Det måste ju vara en journalists uppgift att tydliggöra vad politiker menar bakom den här sortens kommentarer och fråga vidare. Med en mediekår som inte förstår sitt uppdrag utan bara okritiskt rapar upp vad politikerna säger kan man ju förstå varför kommentarsfälten till artiklarna ser ut som de gör. De flesta har inte förstått någonting.

tisdag 6 april 2010

Jobbpolitik med skattemedel

På Ekot imorse berättade man om ett företag i jobbcoach-branschen som håvade hem storkovan av skattemedel genom att plocka in fler arbetssökande än de kunde hantera, så det mesta av det s k coachandet gick ut på seminarier med stora grupper, där måmga knappt kunde svenska. Direktören för detta charlatanföretag (Milroy eller något liknande namn) talade hela tiden om de leveranser han gjorde. Det visar bara vilken otroligt mekanisk och ekonomistisk syn man har på människor, när man talar om verksamheten i den typen av företagstermer. Och den jargongen verkar gå igen i bara alltför många av de företag som nu ersätter den offentliga sektorn (dock med skattemedel).
Och i en debatt häromdagen talades om att Arbetsförmedlingen inte förmedlar tillräckligt med jobb och därför måste de få konkurrens av privata aktörer. Tala om att blunda för det verkliga problemet; det finns inte tillräckligt med jobb att förmedla. Regeringens jobbpolitik går helt enkelt ut på att det mesta av den offentliga verksamheten ska tas över av privata företag. Dock ska de, intressant nog, hållas under armarna med skattemedel. Hur stämmer det in i marknadsliberalernas värld?

Okunnig biståndsdebatt

I helgen skrev ett par f d Sidachefer på DN Debatt om hur biståndet bedrivs av den nuvarande regeringen.
"Tricket är att baktala det tidigare biståndet samtidigt som de egna besluten marknadsförs som epokgörande reformer. Vi går nu, påstår hon,[biståndsministern] från ”passiv utbetalningspolitik till aktiv utvecklingspolitik"", skriver Sidacheferna.
Här är det bara att instämma, eftersom det mesta av de reformer biståndsministern genomfört redan påbörjats av den förra regeringen och inte minst att de flesta länder som skrivit på den s k Parisdeklarationen om ett effektivare bistånd, gör detsamma. Den togs i Paris 2005 och där ingår bl a att varje givare ska arbeta i färre länder, att man ska arbeta genom mottagarlandets system och ett ömsesidigt ansvarstagande där resultat redovisas både till skattebetalare i givarländerna och till folk i mottagarländerna. Ytterligare ett bevis på regeringens sätt att vränga fakta.
Nästan alla kommentarer till artiklar om svenskt bistånd bygger också på en sådan otrolig okunnighet om sakfrågan. Förutom de kampanjer som Timbro bedriver mot biståndet förstås och de sd-anhängare som svansar med. Det går ju inte att debattera med folk som bara gallskriker "lägg ned biståndet".

fredag 2 april 2010

Arkitektoniskt nyspråk om Slussen

Många skriver om det nya förslaget om Slussen nu. Det finns ett upprop som över 2000 personer skrivit på. Finns på http://upprop.nu/SMEK.
Förutom att man helt förstör den unika utsikten gör man en åttafilig autostrada ner mot Gamla Stan. Sen påstår man att man minskar antalet filer från tolv till åtta. Men vi har ingen riktig motorled ner mot Gamla Stan nu, utan ett antal gator. Att lägga ihop dem och sen påstå att man minskar trafikflödet är också nyspråk. Vad man gör är att underlätta trafiken, som slipper åka i klöverbladet. Det är redan alltför mycket trafik på Slussen idag, men att få sikten skymd av en motorled med dess buller och som det heter i prospektet "anpassat till dagens trafikbehov", kommer att öka känslan av mycket trafik ännu mer. Och att bygga för dagens trafikbehov är ju fruktansvärt kortsiktigt. Trafiken i stan måste minska överlag till förmån för en utbyggd kollektivtrafik. Vi har redan en motorled, Centralbron, dit de större trafikmängderna som ska in till stan kan tas om hand (fast den helst borde grävas ned). Gamla Stan borde bli helt bilfri förutom nyttotrafik och eventuella bilar för dem som bor där. Då räcker mindre gator. Hur ska förresten Gamla Stan tillgodogöra sig motorledens trafikmängder? Det finns inte med på modellen.
När man tittar på modellen ser man också att människor förväntas vistas under motorleden "för att komma närmare vattnet" som det så vackert heter. En Sergels Torgslösning m a o. Och hur "trivsamt" det är där vet vi ju alla. Trafiken ovanpå och människorna under - en ren 60-talslösning. Och en massa glas- och betonghus till det och vi har fått ett nytt city. Adjö stolta stad!

Med kuken som vapen

Igår skrev Malin Wollin ett inlägg i Aftonbladet om ett dataspel som går ut på att våldta kvinnor. Man kan fråga sig vilka som är mest cyniska, de som tillverkat spelet eller de som spelar. Deprimerande nog var det mest killar som kommenterade artikeln och som dessutom försvarade spelet med argumentet att det i så fall var värre med spel där man har ihjäl folk. Och att man minsann inte går ut och våldtar någon bara för att man spelar det här spelet.
Nej, men det handlar mycket om attityder. Och att kvinnor blir offer. Det handlar inte om någon jämbördig kamp på liv och död, utan här är utgångspunkten att kvinnan ska bli ett offer, en erövring som tas med våld.
Våldtäkt kan jämföras med tortyr. Det är ingen tillfällighet att våldtäkt blir allt vanligare i dagens krig. Inte minst i samhällen där man redan har en ojämlik kvinnosyn. Och de som har gjort det här spelet och de som spelar det delar den synen.