torsdag 21 maj 2015

Risk för korruption med nationella prov

Nu har facit till årets nationella prov i matematik läckt ut igen. Någon som är förvånad. Hur kan man komma på att skicka med facit innan provet är genomfört.
Så länge vinstintresset finns kvar i skolan är det som upplagt för korruption. Vem läckte? En lärare eller rektor som vill peka på goda resultat i sin skola? Varför inte?
Förklaringen till att facit fanns med till provet är att många lärare vill börja rätta direkt efter provet. För det första är det konstigt att lärarna själva får rätta ett nationellt prov (med hänsyn till risk för korruption och fusk). När jag gick i gymnasiet hette det centralprov och rättades också centralt. Vi fick inte tillbaka provet, fick bara veta resultatet. Men det finns väl inte resurser till detta numera. Det är hemskt att behöva säga att det, men det var en hel del som var bättre förr, inte minst i skolan.

tisdag 19 maj 2015

Marknadshyror minskar inte bostadsbristen

Högern lobbar vilt för marknadshyror. I DNs huvudledare idag hänvisas till ett antal olika utredningar om hur dåligt det är med hyresreglering och hur bra med marknadshyror.
"Ett fint hyreskontrakt i Stockholms innerstad vill ju ingen mista", skriver man och citerar sen Boverkets analyser från 2013: "På så sätt blir en mindre andel av beståndet tillgänglig för andra än vad som skulle ha varit fallet med marknadshyra. Samtidigt innebär systemet att många som vill hyra stängs ute från hyresmarknaden.” 
DN menar att Hyresgästföreningen som intresseorganisation inte tar hänsyn till dem som idag inte har en hyresrätt och därför inte belyser detta faktum. Man bryr sig bara om "insidern" menar DN.
Nå, dels är det ju så att en intresseorganisation värnar intressenternas intressen, i detta fall hyresgäster.
DN låtsas överhuvudtaget inte om att marknadshyror kommer att driva upp kostnaderna för särskilt innerstaden (fast man talar om segregationen där som ett problem), men kommer inte att sänka dem i andra lägen. (I alla fall inte så länge alliansens lag om att allmännyttan måste ha ett överskott, kvarstår). Det enda marknadshyror kommer att leda till är ännu högre boendekostnader för hyresgäster och ännu svårare för dem med sämre ekonomi att få en bostad (och kanske bli tvungna att lämna den de har). 
Man låtsas heller inte om att en av huvudorsakerna till den enorma bostadsbristen i Stockholm är att alliansen sålde ut tusentals hyresrätter framför allt i innerstan. 
Glöm aldrig att högerns förslag alltid gynnar de redan gynnade, oavsett krångliga ekonomiska uträkningar och konsultutredningar.

måndag 18 maj 2015

EU förvärrar flyktingars situation med militär insats

Nu har EU äntligen börjat diskutera problemet med flyktingarna i Medelhavet. Och vad blir deras slutsats?
En militär insats! Vi hindrar med militärmakt båtarna att korsa Medelhavet.
Man börjar som vanligt i helt fel ända. Varför finns det människosmugglare? Jo, för att EU täppt till alla möjligheter att komma in i Europa. Det är ju där man måste börja.
Det är väl bra att hindra livsfarliga båtar att ge sig ut på havet. Men det löser ju inte ett enda problem för dem som flyr. I värsta fall förvärras snarare deras problem, eftersom de betalat kanske allt de äger för att få en biljett till dessa båtar. Om vi hindrar dem att resa, står de kvar på samma fläck, bara än mer utblottade.
Men för EU är ju inte flyktingarnas väl och ve huvudfokus, utan EU:s önskan att hålla dem borta.
Fredsinsatser, bistånd och en human flyktingpolitik där samtliga EU-länder tar sitt ansvar för en högre flyktingkvot är det långsiktigt bästa för alla parter.  Det senare har ju faktiskt varit uppe, men genast har militärnissarna sett chansen att få använda sin militärmakt. Och varje gång militär och vapen blandas in blir det katastrof, det borde historien ha visat vid det här laget.

Glesbygden monteras sakta ned

Har bott ute på landsbygden en vecka. Och man kan konstatera: Bredband vad då?
Idag förutsätter alla offentliga institutioner, statliga verk m fl att svenskar har tillgång till internet. Så mycket som möjligt ska göras via nätet, så man kan dra in på än mer personal. Samtidigt har stora delar av Sverige inte tillgång till den basala utrustning som krävs för att människor ens ska få chansen att komma åt vissa tjänster. Vilket hån det blir för dem varje gång man hänvisar vidare till "vår webbadress".
Så blir det när staten överlämnar åt privata aktörer att sköta samhällsservicen. Då blir vinst viktigare än att se till att alla i Sverige får tillgång till den basala utrustning som krävs för att kunna utnyttja nätets tjänster, både via dator och mobil.
Till råga på allt har staten nu börjat montera ned de analoga ledningarna också i glesbygd, innan om någonsin, bredbandstillgången är tillgodosedd.
Staten och kapitalet har bestämt att du ska inte bo i områden med färre än 2000 invånare. Se till att flytta om du vill vara en del av dagens samhälle är budskapet.

fredag 8 maj 2015

M:s största skräck: en splittrad allians

Det är lustigt att se hur moderaterna våndas över decemberöverenskommelsen (DÖ). Deras största skräck är inte alls att öppna för SD. Det är att alliansen splittras och att regeringen börjar samarbeta med något av de andra borgerliga partierna (vilket verkar vara Löfvens högsta önskan).
En splittrad allians betyder nämligen adjö till makten för moderaterna. Endast genom att behålla alliansen kan de få till ett regeringsalternativ (fast många moderater inte skulle ha något emot samarbete med SD).
Folkpartiet  kan nog tänkas vackla när det gäller alliansen, framför allt om man får en ny partiledare. Man kan tänka sig att FP känner sig alltmer främmande för KDs och Cs öppningar mot en mer restriktiv flyktingpolitik.
Dessutom intressant att se att framför allt de små borgerliga partierna blint trott på Borgs ekonomiska prognoser och att kassan är outtömlig med hans ekonomiska politik. I alla fall om man ser på deras skuggbudgetar som är fulla av skattesänkningar. Däremot en del höjda avgifter, som självklart drabbar dem med svagast ekonomi. De förnekar sig inte.

Förutsägbar slutsats om Bromma flygplats

Regeringen har tillsatt sin gamle kompis Anders Sundström att utreda Brommas framtid och om man kan stänga flygplatsen tidigare än 2038. Utredningen ska vara klar nästa år.
Icke desto mindre går nu Anders Sundström ut och säger till Handelskammaren att Bromma flygplats
inte kommer att läggas ner före 2038. Vilken överraskning! Trodde någon något annat. En typisk skenmanöver från regeringen (S alltså) för att vifta undan frågan. Men eftersom Sundström har bestämt sig redan nu kan han ju lägga fram sina slutsatser tidigare så behöver han inte belasta statsbudgeten med sitt arvode till nästa år.
Här skriker Stockholm efter mark att bygga bostäder på. Men det är viktigare att näringslivet (det är främst de som reser i veckorna) får ha sin stadsnära flygplats än att ta tåget på 20 minuter till eller från Arlanda (det är ungefär lika lång tid en taxitur tar i dagtrafik in till stan (kanske längre i rusning),
Själv var jag i "vår" skog bakom huset igår eftermiddag, men skogens ljud avbröts hela tiden av bullrande flygplan och jag bor ändå söder om Söder.
Att lägga ner Bromma blir ju faktiskt en win.-win-situation. Miljön förpestas inte av buller och utsläpp och mark befrias för bostadsändamål; två saker som denna regering säger sig stå för. Eller?

tisdag 5 maj 2015

SD vinner terräng hos borgarna

Nu är vi där! Idag redovisade DN en opinionsundersökning med frågeställningen "Anser du att de andra partierna i riksdagen bör samarbeta med sverigedemokraterna?" 60 % av KDs och 55 % av moderaternas sympatisörer tyckte att det ska man.
Med andra ord börjar vi hamna i samma sits som de övriga nordiska länderna, där man redan samarbetar med sina främlingsfientliga partier. KD har ju redan lagt fram ett av de mer främlingsfientliga förslagen, nämligen att bara ge tillfälliga uppehållstillstånd till flyktingar. Man undrar hur det ska fungera i praktiken. Och med barn som är födda här.
Många av medlemmarna i de tre största borgerliga partierna (alltså inte FP) vill ju också riva upp decemberöverenskommelsen.. Det öppnar ju också för samarbete med SD. Och fasa! Ytterligare en period med borgerlig regering. Vi är ändå rätt många som inte orkar det.