onsdag 29 augusti 2012

Alliansens miljöpolitik sänker centern

Det är ju inte underligt att stödet för centern dalar. Enligt Novus senaste mätning hamnar de utanför riksdagsspärren, liksom kd. Men när människor ser effekterna av förre miljöministern Andreas Carlgrens förslag om minskat miljöskydd, något som beskrevs som en förenkling av lagen, förstår man att centern tappar väljare. Lagens effekter kan nu ses i Ojnareskogen på Gotland, där Nordkalk börjat hugga ner träden utan att ens invänta det slutliga domstolsutslaget.
Hur kan en planerad nationalpark med unika och rödlistade arter, plötsligt bli ett kalkbrott? Det trots tunga instansers protester, bland annat Havs- och vattenmyndigheten som är oroligt för att dricksvattnet ska påverkas.
Men här ser man verkligen hur regeringen alltid sätter näringslivets intressen först.
Och Andreas Carlgren kommer att gå till historien som den miljöminister som försämrade miljöskyddet, luckrade upp strandskyddet och tillät jakt på utrotningshotade djur.
Adjö centern!

måndag 27 augusti 2012

Fortsatt hyckleri i försvarspolitiken

Vår försvarspolitik har ändrats i grunden sedan moderaterna tog över regeringsmakten. Bo Pellnäs beskriver det utmärkt i ett inlägg på Brännpunkt. Och den nya försvarsministern verkar vara samma nickedocka som den förra.
Bo Pellnäs hävdar att inköp av JAS-plan för 90 miljarder omöjligt kan lämna det övriga försvaret opåverkat. Vilket ju låter helt rimligt. Men vår regering tycks förlita sig helt på Nato (vilket den i och för sig inte är den första som gör), och lita på att de kommer till undsättning om vi drabbas.
För vi kan knappast försvara oss med enbart JAS-plan.
Och hur man lyckats pracka på det neutrala Schweiz JAS-plan är ju också en gåta. Det ligger ju mitt i "fredsprojektet" EU (dock inte medlem).
Det har alltid hycklats kring svensk försvarspolitik ända sen andra världskriget. Men det är oroande att se hur vi medborgare fortsätter att föras bakom ljuset på detta politikområde. "En svensk tiger" hette det en gång. Numera säger vi "En svensk vet ej".

Otydlighetens mästare

Det är lite bakvända världen när socialdemokraternas ledare får beröm på SvDs ledarsida. Medan man i socialdemokratiska Aftonbladet (på ledarsidan alltså) efterlyser mer fokus på de sociala dimensionerna, jämställdhet och fördelningspolitik. ¨
Vi vet fortfarande inte var Löfven står när det gäller vinst i välfärden och hur han ser på lösningar på klimatfrågorna, frågor som är viktiga för rödgröna väljare. Nu hoppas man på besked i skuggbudgeten i höst.
Men den senaste Sifo-mätningen visade ju ett tapp för socialdemokratin och en ökning för vänsterpartiet. V har varit tydliga med var de står i dessa frågor och många socialdemokrater har tröttnat på att vänta.
Vad vi vet är däremot att Löfven är för Förbifart Stockholm och har uttalat sig positivt om kärnkraft. Det lovar inte gott för ett nytänkande inom klimat- och miljöpolitiken.
Och inom finansområdet talar den nya finanspolitiska talespersonen, Magdalena Andersson, lika obegripligt som Anders Borg. Det kan ju vara ett sätt att visa att hon kan tala "...med lärde män på latin" och att Borg inte kan slå henne på fingrarna i ekonomi. Men blir vi väljare klokare?
För att vara ett parti som hela tiden talar om tydlighet är det märkligt otydligt vad de egentligen vill.

söndag 26 augusti 2012

Vår egen roll i segregationen

Erik Ullenhags idé om nystartszoner får alltmera mothugg. Nu instämmer också SvD:s ledare i kritikerkören.
Den självklara frågan ställs om varför just de som bor i miljonprogrammets områden ska ha sina arbetsplatser just där. Om det gäller invandrartäta områden som Rinkeby och Rosengård, minskar ju knappast utanförskapet om de dessutom ska arbeta i det redan segregerade området.
Man hör ju ibland det sanslösa argumentet att t ex Sida borde placeras i Tensta/Rinkeby. Det är ju ett rent rasistiskt argument. Som att härkomst eller hudfärg skulle kvalificera för arbete inom biståndet.
En annan biståndsmyndighet, Sadev, placerades i Karlstad av regionpolitiska skäl. Men av dem som arbetar där kom i stort sett ingen från Karlstad.
Det är i huvudsak två skäl till att utomeuropeiska invandrare inte kommer in i det svenska samhället; språksvårigheter inkl låg utbildning och vår egen främlingsfientlighet.
Det är dessa två faktorer vi behöver jobba med, där den senare är den riktigt svåra delen.

onsdag 22 augusti 2012

Abort kommer alltid att finnas

Man kan glädja sig åt att republikanerna får minskade vinstchanser i USA-valet efter den märklige Todd Akins uttalande om att "kvinnor som våldtas kan inte bli gravida" och därför ska det inte finnas några skäl för abort.
Men det är ändå för sorgligt att en man i hans position kan yttra något så infernaliskt korkat och dessutom tro på det. Och han är dessvärre inte ensam. Många kvinnor är abortmotståndare, men jag får ändå en känsla av att merparten är män. Att de helt enkelt inte klarar av att en kvinna kan bestämma över sin egen kropp. Men jag slår vad om, att skulle dessa maktens män råka göra en kvinna som inte är deras fru med barn, skulle de ändå vara intresserade av att få saken ur världen.
Hyckleriet när det gäller abort är massivt i hela världen. Skulle män föda barnen vore det inga som helst problem med en positiv lagstiftning för abort. Och hur kan dessa män (och kvinnor) samtidigt som de tjatar om "ja till livet", samtidigt vara för dödsstraff, vilket väldigt många av dem är i USA (och även i andra länder med sträng abortlagstiftning).
Så länge män som Todd Akin och hans medförfattare Paul Ryan (Mitt Romneys vice kandidat) har makt kommer kvinnor fortfarande att dö av illegala aborter. För abort kommer alltid att finnas på det ena eller andra sättet.

måndag 20 augusti 2012

Kortsiktiga åtgärder inom utbildningsväsendet

Regeringen sänder märkliga signaler hela tiden. I ena stunden är forskning och utbildning det viktigaste vi ska satsa på för att stärka Sveriges konkurrenskraft. I nästa ska universitet och högskolor skära ned studieplatser för att regeringen gör åtstramningar.
Björklund skyller på att ungdomskullarna blir färre. Ingen tanke på att äldre kanske också behöver vidareutbildas, omskolas etc för att matcha arbetsmarknadens behov.
Dessutom visar hans gymnasiereform att ungdomar inte söker till yrkesprogrammen för de vill ha möjlighet till högskoleutbildning, om inte genast efter gymnasiet så senare.
Kortsiktigheten i regeringens politik är legio. Hur ska man kunna tro att denna regering, som knappt klarar att tänka mandatperioden ut, ska ha några svar på framtidens utmaningar?

lördag 18 augusti 2012

Känner ni igen er i Reinfeldts värld?

Man blir lite mörkrädd när man läser Fredrik Reinfeldts debattinlägg i DN idag. I vilken värld befinner han sig egentligen?
"Våra reformer har i grunden förändrat Sverige till det bättre. Arbetslinjen har återupprättats. Sysselsättningen har ökat, utanförskapet minskat, många färre är i dag sjukskrivna och i motsats till vid tidigare kriser har människor stannat kvar på arbetsmarknaden. Vi skapar en modern kunskapsskola som tar vara på varje elevs förmåga och intressen. I svensk sjukvård är det nu lättare att träffa en läkare, köerna är kortare och patienten har mer inflytande. Med fler poliser, skärpta straff och ett stärkt brotts­offerperspektiv sätter vi människors trygghet i centrum. Vi har utvecklat en ambitiös klimat- och energipolitik, med tydliga mål för minskade utsläpp." skriver han bl a.
Det enda man till fullo kan instämma i är den första meningen. Begreppet arbetslinje är ju mer en gummisnodd än att människor faktiskt arbetar. Det är ju fas 3 som har ökat, där pysslar de sjuka som inte fått godkänt av försäkringskassan till fortsatt sjukpenning.
Skolan fungerar uselt visar varje mätning och fler poliser har inte lett till fler lösta brott. Om patientinlytandet kräver att läkarna ska skriva ut mer antibiotika och de gör det för att få behålla patienten i den allmänna konkurrensen om vårdtagarna, har ingenting gott uppnåtts.
Reinfeldts artikel klingar mer innehållslöst än någonsin. Saker blir inte sanna bara för att de upprepas tillräckligt ofta och med alltför många facit i hand kan inte heller lika många bli lurade denna gång.
Nu väntar vi på en pigg opposition.
Minska trycket på Stockholm

Dumplaneringen fortsätter. Ett nytt bostadsområde ska byggas, det blir 700 bostadsrätter och 400 hyresrätter. Hur tänker man då?
I dagsläget bör ju det mesta som byggs vara hyresrätter. Det är ju grundproblemet i hela bostadsmarknaden, att bara ett fåtal som behöver en bostad har råd med en, samtidigt som bostadsförmedlingen har allt färre lägenheter att förmedla.
Göran Perssons ord (om det nu var hans från början) "Den som är satt i skuld är inte fri" blir alltmer relevant för varje stockholmare. Sanningen är ju att ytterst få äger sin bostad (eller snarare en del i ett hus som förvaltas av en bostadsrättsförening), det gör bankerna. Och med en kris inpå knutarna finns risken att amorteringskraven ökar alltmer, liksom kraven på insats. Då kan det bli kärvt för många bostadsrättsägare och vart ska de ta vägen? Hyresrätter att tillgå finns ju inte.
Men den karta DN publicerar idag visar ju att det finns en potential i länen alldeles utanför Stockholm. Där finns gott om bostadsrätter resp småhus (hyresrätter finns inte med), men en samhällsplanering som inte centrerar allt till Stockholm kanske kunde göra dessa län mer attraktiva både när det gäller företagsetableringar, bostäder och kollektivtrafik. Tänk så mycket bättre vi alla skulle få om trycket på Stockholm minskade.

fredag 17 augusti 2012

Det otillfredställda näringslivet

Nu ska Annie Lööf skapa lite goodwill för sig själv mitt i drevet och följer nu Reinfeldts förslag om att sänka bolagsskatten. Men tror någon att näringslivet låter sig nöja. Nej, ännu viktigare att sänka skatterna för ägarna menar de. De ger sig säkert inte förrän varenda tänkbar skatt är sänkt och miljöskatterna är tydligen allra värst.
Samtidigt snurrar räntesnurrorna vidare. Två miljarder i skatt undanhålls staten bara genom höga internräntor som kan skapa skatteavdrag, enligt SvD Näringslivs granskning. Vi vet ju redan att Volvo inte betalar någon skatt. Så det är klart att sänkt bolagsskatt inte betyder så mycket för dem, som att ägarna får en skattesänkning på den vinst de gjort sig genom avancerad skatteplanering.
Mycket vill ha mer. Att producera så lite som möjligt för så stort vinst som möjligt är kapitalisternas recept.

Mer uppmärksamhet kring den verklige hjälten behövs

Farsen med Julian Assange fortsätter. Karlen blir alltmer patetisk. Särskilt med tanke på att han sökt asyl i ett land där presidenten inte drar sig för att trampa på yttrandefriheten. Det ger också Ecuador en hycklande profil. På Wikipedia kan man läsa om den ecuadorianske presidenten Rafael Correa:
"Den 10 maj 2007, åtalade Correa den Quitobaserade tidningen La Hora för förtal och förolämpning, för att tidningen skrivit att Correa skulle komma att styra Ecuador med "tumult, sten och träpinnar". Tidningen svarade att "ledaren (i tidningen) återger våra tankar och vi kommer att försvara inte bara vår rätt att manifestera våra åsikter utan också alla medborgares åsikter, såsom vi gjort under tidningens 25-åriga existens". Den ecuadorianska pressens gemensamma organ AEDEP, uttalade att "ingen modern ecuadoriansk politiker har någonsin försökt använda lagen på detta sätt för att tysta pressen."[5]The Committee to Protect Journalists protesterade också mot Correas beteende “Rädsla för rättsligt efterspel kommer att hindra den ecuadorianska pressen från att rapportera och kommentera händelser av allmänt intresse. Vi kräver att President Correa backar från sitt åtal och upphäver de lagar som stävjer internationell standard vad avser yttrandefriheten.”[6]The World Press Freedom Committee uttalade att "det är tydligt att detta försök att tysta den ecuadorianska pressen går rakt emot vad den grundläggande yttrandefriheten kräver, såsom den är avfattad i åtminstone två av statuterna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.""
Medan Assange slåss mot väderkvarnar sitter däremot den verklige hjälten i Wikileakshistorien, Bradley Manning, som vågade ta fram det hemliga materialet, i fängelse, kanske för livet. Lite mer uppmärksamhet kring honom och vikten av att granska makten, även när det gäller USAs heliga krig mot terrorismen, kanske vore på sin plats.
torsdag 16 augusti 2012

Det blir aldrig rätt att införa utsläppsminskningar

I dagens SvD frågar sig Alen Musaefendic om det nu är rätt tid att införa EUs svaveldirektiv. Fast 2015 är ju inte direkt nu.
Han skriver: "2015 införs EU-direktivet för svavelutsläpp. Det kommer att vara 35 gånger hårdare i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen än i de andra europeiska vattnen. Den svenska basindustrin, som till stor del exporterar via de diskriminerade haven, kommer som resultat av ökade kostnader att tappa i konkurrenskraft. Troligen följer nedskärningar i arbetskraft och kapacitet."
Det kommer aldrig att vara rätt tid att införa utsläppsbegränsningar. Det är alltid någon som förlorar på det. Men nu har ju faktiskt EUs ledare tagit på sig att minska utsläppen av allehanda miljöfarliga ämnen. Det är inte det man ska ifrågasätta.
Istället bör man, precis som Alen, visa på diskriminering och snedvriden konkurrens och så får våra politiker jobba med detta i EU och kräva kompensation. Det är ändå rätt många länder som berörs, så helt omöjligt kan det ju inte vara att sätta press på EU.
Någon gång måste också miljöproblematiken tas på allvar.
onsdag 15 augusti 2012

Vikten viktigast för Ryanair

Lågprisbolaget Ryanair sparar och sparar. Nu har de sparat så mycket på bränslet att de tvingats nödlanda. Ryanair är redan ökänt för sin usla personalpolitik. Och det är knappast bekvämlighet man får om man reser med detta flygbolag.
En cancersjuk person nekades t ex ett glas vatten för att ta sin medicin och hade inte kontanter att betala med och kortläsaren fungerade inte. Men flygvärdinnan var stenhård och han fick vara utan vatten. Varje insats ska löna sig om det så är ett simpelt glas vatten.
"Bland annat har flygbolaget minskat mängden is i dryckerna som serveras ombord och de anställda har även ombetts att gå ner i vikt, skriver Sydsvenskan."som citeras av DN.
Och nu har man alltså sparat så mycket på bränslet att nödlandning är lösningen.
Det allra bästa för vikten är väl om de går med tomma plan. Och det kan ju vi resenärer bidra till genom att välja ett annat flygbolag.
Funktionsnedsatta isoleras - politikerna festar

Allt fler personer med funktionsnedsättning har blivit av med sin assistansersättning de senaste åren. Bedömningarna av behoven blir allt hårdare och människor som inte kan gå ut, äta själva eller ens klä sig, får plötsligt sina timmar med assistans begränsade.
"För att ett behov ska vara grundläggande vid hygien räcker det inte att personen behöver hjälp med att tvätta håret, utan personen måste behöva hjälp med toalettbesök och att tvätta sig. Minuterna i behovsbedömningarna räknas ofta in absurdum. Om timmarna understiger 20 i veckan nekas den handikappade rätt till personlig assistans." skriver Aftonbladet.
Nyligen visades ett fall på TV med en rullstolsbunden och dessutom blind kvinna, som nu skulle bli av med sin assistans. Häromdagen beskrevs ett fall med en MS-sjuk person som inte heller ansågs berättigad till något utöver det minimalaste.
Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS) börjar bli helt tandlös. Lagens syfte var att människor med svåra funktionshinder skulle kunna leva ett fullvärdigt liv på så lika villkor som möjligt med övriga medborgare. Med detta minuträknande handlar det istället om att åter knuffa tillbaka dessa människor i ett isolerat och ovärdigt liv.
Vad gör då den ansvariga ministern, Maria Larsson (kd). Jo, hon jagar fuskare. I ett inlägg i SvD skriver hon att vi måste komma åt fusket med assistansersättning. Det är hennes fokus. Självklart ska fusk beivras, men som det ser ut nu verkar man kasta ut barnet med badvattnet. Det blir än mer absurt när man ser vilka excesser i fester och ersättningar politiker och myndigheter ägnar sig åt.
Medan assistansbehövande måste se till att de kan göra sina behov just när en eventuell personlig assistent visar sig.