måndag 30 april 2018

Ersätt politiska vildar

Är det verkligen seriöst att politiska vildar får sitta kvar i riksdagen trots att de lämnat sitt parti? Trots allt väljer vi ju inte personer (trots viss personkryssning) utan partier.
För att ta SD som exempel (de har flest politiska vildar): Där sitter nu personer som valt att hoppa av partiet av olika skäl, framför allt för att de inte vill följa partilinjen. Men det är ju den väljarna har röstat på. Eftersom SD dessutom är vågmästare blir det desto viktigare att ledamöterna står för samma sak.
Dessutom har en del av vildarna bildat något slags nytt parti eller sammanslutning som sitter i riksdagen helt utan mandat från väljarna. I förlängningen kan ju detta bli ett reellt hot mot demokratin, om ett antal individer sätter upp sig på listor för något parti, men sedan övergår till något annat och kan kuppa igenom saker utan minsta parlamentariskt stöd.
Eller så ska vi betala för personer som bara är ledamöter på pappret, men som inte gör något arbete i riksdagen (t ex Kent Ekeroths mamma som uppbär riksdagslön utan att göra något).
M a o: Lämnar man sitt parti som riksdagsledamot, lämnar man också riksdagen och partiet kan sätta in en ersättare. Det är det enda demokratiska förfarandet.

onsdag 18 april 2018

EU blir till slut som FN

Ska EU ta in fler medlemmar? Det tycker Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande. Han är nog ganska ensam om det. Nu vill han inleda förhandlingar med de två ansökarländerna Albanien och Moldavien. Annars riskerar vi ett nytt krig på Balkan, menar han.
Men EU är knappast i skick att ta emot fler medlemmar, särskilt inte på den nivå Albanien och Moldavien (Europas fattigaste land) befinner sig.
Storbritannien, ett av få nettoinbetalande länder, försvinner. De som kommer in blir ytterligare bidragsmottagare. Och vi får ytterligare EU-migranter som dras in i tiggarnätverken.
EU har ju redan förlorat legitimitet i flera länder, framför allt Polen och Ungern. De bryr sig inte om EU-dekreten och trampar på de viktiga demokratiska principerna. M a o har EU stora problem att hantera utan att nya fattiga länder kommer in under parollen "annars blir det krig igen på Balkan".
De östeuropeiska tog man ju in för att de skulle komma in i västvärmen fast inte alla (Bulgarien och Rumänien) inte uppfyllde de ekonomiska kriterierna, vilket f ö också gällde Grekland.
EU behöver inte fler medlemmar just nu. Det är redan att få ihop dem som är med. Annars riskerar EU att bli som FN, ett viktigt forum vars regler man struntar i när det passar.

Viktigare med fungerande tåg än hög hastighet

Kanske har Sverige höghastighetståg 2040, kanske inte. Och vad är hög hastighet? Sist jag for med SJ snabbtåg gick det i 200.
Vad vi inte har är däremot ett fungerande järnvägsnät. Underhållet är sorgligt eftersatt på många håll och verkar inte åtgärdas förrän något händer. Det är ständiga signalfel och nätet verkar för litet för att en massa olika aktörer ska rymmas där. Dessutom ligger olika verksamheter i olika bolag som ska gå med vinst. Dessutom verkar inte tågen tåla vårt klimat.
Medan man väntar på långbänken om höghastighetståg borde man göra något åt denna röra.

söndag 15 april 2018

Nya kvastar krävs i Börshuset

I dessa tider av vidrigheter i världen stannar jag i ankdammen en stund.
Behöver vi Svenska Akademin? Man kan fråga sig detta efter att de i princip omöjliggjort sig själva med de senaste veckornas intriger och smutskastning.
Nej, vi behöver inte en sådan akademi. Men Nobelpriset i litteratur har gjort Sverige känt internationellt i över ett sekel, så det är värt att bevaras. Men då krävs nya kvastar i Börshuset.
1. Statuterna måste ändras (i samarbete med hovet, universiteten m fl).
2. Samtliga av dagens ledamöter måste avgå.
3. Nya ledamöter utses i enlighet med de statuter som tas fram. Vissa kompetenser måste finnas i akademin.
4. Ledamöterna sitter i max tio år. Det gör också att "så har vi alltid gjort"-mentaliteten inte fastnar.
5. Jämn könsfördelning i akademin är ett måste.
Det finns säkert ett antal fler punkter som bör prägla en ny akademi, Det viktiga är att vi blir av med den gamla.

måndag 9 april 2018

Vissa arbetsgivare fuskar med allt

Idag skriver DN om hur det ser ut i arbetslivet för framför allt papperslösa människor. Ja, för de arbetar nämligen och mer än de flesta. Arbetsmiljöverket, Skatteverket och gränspolisen har tillsammans gjort nästan 400 razzior hos olika arbetsgivare, framför allt inom byggsektorn, hotell- och restaurang, skönhets- och städbranschen, och funnit att det i princip fuskas med allt.
Lönen kan vara så låg som 12 kr i timmen, folk sover på arbetsplatsen, övertid är legio, lönerna är svarta och många har inte tillstånd att arbeta i Sverige.
Arbetsgivarna hävdar att de inte klarar sig utan att bryta mot arbetsmiljölagar och skatteregler.
DN skriver: "Över 12 000 personer som skulle utvisas, har redan gått under jorden. Migrationsverket talar om ytterligare 42 000 de närmaste fyra åren."
Arbetsgivarna kan knappast rösta på SD eller M i alla fall, eftersom de håller dem som ska utvisas under armarna (dock på ett icke människovärdigt sätt).
Mikael Roos på Arbetsmiljöverket som leder myndighetssamarbetet mot osund konkurrens säger i DN: "- Folk har inte en aning om vad som pågår under ytan i vårt samhälle, hur det fuskas med nästan allt. Det finns en aningslöshet i Sverige, också bland många politiker".
Vårt samhälle håller på att undermineras - och det är svenska arbetsgivare som bidrar till detta. Om utvisningar inte kan verkställas av olika skäl, låt då hellre dessa människor få arbeta här på drägliga villkor. För till slut kommer allt skumrask som pågår också att drabba dig och mig.

söndag 8 april 2018

Varför avgår inte Frostensson?

Något är väldigt märkligt med krisen i Svenska Akademin. Varför avgår inte Katarina Frostensson självmant?
Uppenbarligen har hon ju brutit mot stadgarna genom att avslöja kommande nobelpristagare för sin man, kulturprofilen, som sedan vidarebefordrat detta till diverse kvinnor i sin närhet. Hur kan man låta sig bli föremål för en uteslutningsprocess om man vet med sig detta?
Eller så har hon inte avslöjat något för sin man. Då måste någon annan i sällskapet vara den skyldiga. Profilen var/är ju mycket god vän med flera av ledamöterna. Då sitter Frostensson kvar för att visa att hon minsann inte gjort sig skyldig till något stadgebrott. Att avgå skulle då bara bevisa att hon är skyldig.
Å andra sidan är det väl tillräckligt komprometterande att ha varit/vara delägare i den omstridda klubb som sköttes av kulturprofilen. Den fick ju pengar av Akademin. Det ser ju inte så bra ut.
Men Akademin är ju ingen statlig institution, så där tar man väl inte så hårt på jäv.
Men kanske borde hon ändå avgå för att rädda Akademin. Eller så är den redan ohjälpligt skadad.
Tretton vid bordet lär ju betyda otur.