tisdag 27 februari 2018

Nätläkare utarmar sjukvården

Läste en artikel om nätläkare. Det är det nya geschäftet som utarmar sjukvården. Plötsligt ställer läkare diagnoser utan att undersöka patienterna. Eller så säger de att det kan vara ditt eller datt, gå till en vårdcentral om du är osäker. Och då får landstinget två notor.
I värsta fall kan det ju handla om direkta felbedömningar som ger ytterligare klagomål till IVO. Dessutom föreskrivs alltmer antibiotika, för många hävdar att det måste de ha vid minsta förkylning.
Det kan ju låta plausibelt att här finns nu ett gäng läkare som kan ta hand om enklare fall och att det blir en avlastning i den alltmer pressade vården. Men det blir dyrt. Har landstingen råd med denna service som alltså kan generera mer utgifter, då patienten ändå kan hamna i den ordinarie sjukvården till slut?

måndag 26 februari 2018

Friskolor tränger ut begåvade studenter

Nu har problemen med friskolorna fått ytterligare en dimension. Inte nog med att det sätts glädjebetyg på löpande band i (de flesta av) dessa skolor. Nu visar en rapport från Skolverket att de som gått i kommunala skolor har bättre resultat på högskolan än dem från friskolorna, trots att friskolestudenterna har högre betyg.
Detta orsakar ju att studenter från kommunala skolor missgynnas vid antagningen till högskolan eftersom den sker efter betyg. Denna orättvisa måste kommas tillrätta med. Antingen har man andra kriterier än betyg vid antagning till universitet och högskola eller så måste betygsättningen bli mer jämlik över landet. Förr rättades alla nationella prov (centralprov som de kallades) av helt utomstående. Det vore ju den enklaste lösningen. När det gäller yrkesinriktade högskolor bör antagning kompletteras med inträdesprov.
Allra enklast vore förstås att förstatliga skolan och slopa de lekstugekoncerner som gör Sverige till åtlöje med sin marknadsbaserade skola.

Moderaterna vill åter sälja ut hyresrätter

Alla som vill värna någon form av rättvisa på bostadsmarknaden bör undvika moderaterna. Nu aviserar de åter, i en debattartikel i Aftonbladet, att hyresrätter bör omvandlas till ägarlägenheter. De skriver: "I valfrihetens Sverige behöver vi reformer som främjar omvandling av både hyresrätter och bostadsrätter till ägarlägenheter. Så stärker vi äganderätten, valfriheten och rörligheten på bostadsmarknaden.
På vilket sätt detta på något vis skulle öka valfriheten är obegripligt. Vi som vill bo i hyresrätt då? Men för moderaterna är det väl otänkbart att någon frivilligt bor i hyresrätt. Man menar att detta ska minska segregation och öka rörligheten. Hur verklighetsfrånvänd får man bli?
I Stockholm, där moderaterna sålde ut 40 000 hyresrätter under alliansperioden, upptäckte man till slut att näringslivet började klaga. Det fanns inte lägenheter till dem man ville rekrytera. Och var det rimligt att företagen skulle köpa lägenheter till sina anställda?
Nu har det äntligen börjat byggas hyresrätter, men de är tyvärr väldigt dyra för folk med lägre inkomster, dvs genomsnittslönen i Sverige, som ligger runt 25 000. Ändå är det ett steg i rätt riktning. Fler hyresrätter måste byggas inte färre.
Och ska nu de som faktiskt byggts göras om till ägarlägenheter av moderaterna vid eventuellt maktskifte? Ska vi åter få hyresgäster som måste slåss med näbbar och klor för att inte tvingas köpa sin lägenhet?
Alla som vill ha en bostadspolitik för alla, undvik moderaterna i höstens val. 

onsdag 14 februari 2018

Näringslivet jämför bilar med samhällsservice

Nu är näringslivet verkligen desperat. Det senaste exemplet på deras fasa inför ett tänkbart vinsttak för företag i välfärdssektorn är direkt absurt. De menar att om Volvo skulle få ett vinsttak på sju procent skulle företaget gå under.
Redan att Volvo skulle gå under med ett sådant vinsttak är ju tämligen otroligt med tanke på de miljarder de tjänar, men det är inte poängen. De jämför tillverkningen av bilar med att undervisa barn och ta hand om gamla och sjuka i vården. Dessutom med andras pengar, dvs våra skattemedel. Det är en cynism utan like. Att de inte skulle förstå skillnaden mellan produktion av varor och att tillhandahålla samhällsservice finner jag trots allt otänkbart.
Denna cynism visade sig senast i exemplet Vittraskolan i Hammarby Sjöstad i skolkoncernen Academedias regi. De fick inte tillräckligt med elever (kan man förstå när man ser hur de bedrev verksamheten) och då lägger de bara ner skolan. De är ålagda att fortsätta verksamheten terminen ut med sina elever (som sedan måste omplaceras i andra skolor) och har då i princip en lärare för samtliga lektioner (gymnastikläraren). Föräldrarna är rasande, men det är priset för att sätta sina barn i förment privata skolor. Man kan inte lita på dessa företag.
Det vore en välgärning om vinsttaket blev verklighet som ett första steg att rensa välfärden från parasiterna på verksamheten (jag vet att det finns bra verksamhet av privata aktörer också, men vinst hör helt enkelt inte hemma i offentlig välfärd). Tyvärr går borgarna plus SD emot folkviljan. 80 procent av befolkningen vill ha bort vinsterna, men pengar talar högst. Ja näringslivet fullkomligt gallskriker vid tanken.

tisdag 13 februari 2018

Avgå Irene Svenonius

Idag sköts beslutet om att sälja gamla Karolinska upp. Ett litet steg i rätt riktning, även om det borde framstå som självklart att man inte säljer ett sjukhus som behövs, för att sedan hyra det för miljontals kronor. Hör de inte själva hur det låter? Våra skattepengar ska användas till att hyra ett sjukhus för miljoner, som vi redan äger. Nya Karolinska (NKS) verkar ju närmast oanvändbart idag dessutom, med de arbetsmiljöproblem som bl a räknades upp i en artikel i DN.
Bakom denna jätteskandal finns politiska beslut i Stockholms läns landsting, med borgerlig majoritet. Största ansvaret bär finanslandstingsrådet Irene Svenonius (m) som låtit NKS´ styrelse ha lekstuga med stockholmarnas pengar, utan att ifrågasätta orimliga konsultavtal där personer gått mellan det enda upphandlade konsultbolaget (Boston Consulting Group) och sjukhusstyrelsen. Svenonius´ man som är upphandlingschef på Karolinska och varit den som godkänt konsultnotor och konsultinköp på Karolinska.
Hon anser själv att detta inte är jäv och att internrevisorerna inte haft något att anmärka. Men med tanke på hur personer både inom konsultbolaget, sjukhusstyrelsen och landstinget verkar involverade med varandra, kan man nog inte lita på det. Det luktar korruption lång väg om hela skandalen.
Nu avslöjas dessutom att gamla Karolinska ska säljas till en person som suttit i sjukhusstyrelsen. Det finns tydligen inga gränser för vänskapskorruptionen.
Den första som bör avgå är Irene Svenonius och med henne också sjukhusstyrelsen och sjukhuschefen. Om det inte är korruption har inkompetensen inga gränser.
Någon gång bör ansvar faktiskt utkrävas. Och vi medborgare i Stockholms län har i höst chansen att rösta bort den mest inkompetenta majoritet som någonsin haft makten i landstinget.

tisdag 6 februari 2018

Rädda gamla Karolinska

Nu får det väl ändå vara nog när det gäller Karolinska sjukhuset. Att det nya är rena lekstugan vad gäller penningrullning har ju framgått med all tydlighet i bl a DNs granskning. Att styrelsen får sitta kvar är helt obegripligt.
Men nu öppnar moderaterna & co för ny pengarullning. Gamla Karolinska ska säljas till någon miljardär som dessutom har kopplingar både till NKS och Boston Consulting Group (BCG). Som om inte jäv vore tillräckligt avskräckande, visar det sig ju att det gamla sjukhuset fortfarande behövs. Så fram till 2020 (det kommer att behövas efter det), ska landstinget, dvs vi skattebetalare, betala hundratals miljoner till den nya ägaren för att få fortsätta använda det gamla sjukhuset. Det är ju faktiskt helt perverst. Den 13 februari ska landstinget fatta beslut om försäljning. SD är vågmästare, såvida inte någon vettig i det borgerliga lägret tar sig samman och inser vad som pågår och röstar emot. Rädda gamla Karolinska!
Dessutom renoveras Södersjukhuset, med resultat att det blir färre vårdplatser där. Hur i hela friden tänker landstingsmajoriteten? Stockholm växer, men moderaterna & co verkar tro att de inflyttade alla är friska 25-35-åringar. Dessvärre kommer också de att bli gamla. Hur kan sjukvården få skötas på det här sättet?

torsdag 1 februari 2018

Rör inte sommartiden

Plötsligt har regeringen fått för sig att vi ska ta bort sommartiden, alternativt införa den hela året.
Tydligen kan dock inget land göra det självt, i varje fall inte som medlem i EU och det kanske är lika bra det.
Det bästa med EU var just förlängningen av sommartiden från slutet av september som Sverige hade från 1980 och fram till EU-inträdet i mitten på 90-talet, då den förlängdes till slutet av oktober. En lisa för oss ljustörstande svenskar.
Jag vill absolut inte ha tillbaka s k normaltid hela året. Jag är kvällsmänniska och det är jobbigt första veckan när det blir sommartid och man ska upp en timme tidigare, men nu som pensionär gör man ju som man vill.
Vi behöver allt ljus vi kan få. Rör inte sommartiden snälla ministrar!