söndag 30 november 2014

Vems fel är dagens kaos?

Igår kom DN med en opinionsundersökning från Ipsos som visar att det är så gott som jämnt mellan blocken. Fast det beror ju på hur man räknar. KD fick 2,8 procent, men räknas in i det borgerliga blocket. Fi fick drygt 2 procent, men räknas inte in i det rödgröna blocket. Något ologiskt. För tar man bort KD eller lägger till Fi så blir det inte lika jämnt.
Icke desto mindre - gapet krymper mellan blocken. Och det är inte så konstigt. Den borgerliga pressen lägger just nu en spärreld mot Stefan Löfvens regering. Varje dag finner man något att racka ner på. Och MP är direkt förföljt av pressen. Man tillvitar dem åsikter som de aldrig ens uttalat.
Idag kom DNs chefredaktör Peter Wolodarski med en bredsida mot Löfven. "Hur många fler misstag tål Stefan Löfven?" var rubriken. Dessutom kommer han med ren historieförfalskning. Han skriver:
"Direkt efter valet markerade Stefan Löfven mot Vänsterpartiet och sökte samarbete i mitten. Sen dröjde det inte länge innan han skakade hand med Jonas Sjöstedt om vinster i välfärden, trots en tidigare uppgörelse med de borgerliga i Friskolekommittén.
Därmed stängde Löfven dörren till flera av allianspartierna och framkallade besvikelse hos många mittenväljare, som tidigare uppskattat hans tal om samarbete och lösningsorienterad politik. Frustrationen syns tydligt i opinionen."
Det är ju faktiskt inte Löfven som stängt dörren till samarbete med allianspartierna, det är ju de som stängt dörren till Löfven.
Löfvens regering hade ju sett helt annorlunda ut om de borgerliga varit öppna för samarbete. Löfven har ju inte tjatat om annat hela valrörelsen och ända in i kaklet. Men de borgerliga har hårdnackat vägrat. Så vems fel är det egentligen att vi nu står inför kaos?
Även om budgeten ser betydligt mer lovande ut för vanligt folk utan alliansen.

fredag 28 november 2014

M glömmer huvudfrågan i eftervalsanalys

Moderaterna har gjort sin eftervalsanalys som de presenterade på DN Debatt idag. Deras slutsats är att M inte hade några bra svar vad gäller jobbfrågan eller för den delen välfärden. De har bara en styrka kvar, konstaterar de egna analytikerna, den om att M är bra på god ekonomi.
Det intressanta är att, åtminstone inte i debattartikeln, det nämns ett enda ord om moderaternas paradgren - skattesänkningar. Det har ju trots allt varit moderaternas fokus i åtta år och något som de faktiskt lyckats utmärkt med. Men väljarna har upptäckt konsekvenserna av dessa skattesänkningar som främst gynnat de rikaste (trots att resterna av alliansen fortsätter hävda att de gällde låg- och medelinkomsttagare).
Bidrag har varit alliansens svar på jobbfrågan. Bidrag till företagen alltså. Tyvärr har det inte lett till fler jobb, däremot fler avregleringar och urholkning av arbetsrätt m m.
I debattartikeln fortsätter man att hävda moderaternas trovärdighet vad gäller svensk ekonomi. Men som vanligt efter ett borgerligt regeringsinnehav, är "ladorna tomma" som Magdalena Andersson uttrycker det. Det ger faktiskt underkänt åt moderaterna även på det ekonomiska området. Inte ens Schlingman kommer att lyckas bortförklara det.

tisdag 25 november 2014

Pengar ska arbeta, inte ligga i lador Magdalena

Regeringen kritiseras ner i skorna och inte bara av oppositionen. Näringslivet är i uppror, men det var väl bara väntat. Allt som innebär förändring från nuläget skapar ju panik hos ett näringsliv som glidit runt på en räkmacka i åtta år.
Magdalena Andersson får berättigad kritik från LO för att budgeten är så lik den förra regeringens. Ladorna är tomma, säger hon, men hon kommer inte för inte från samma skola som Anders Borg.
Men det är faktiskt satsa man behöver om det ska bli någon positiv förändring i jobbstatistiken. Investeringar kan kräva lån, det vet varje företag. Var nu inte så försiktig som hr Borg (som gjorde slut på pengarna utan att investera i något annat än redan rikt folks plånböcker). Se till att järnvägen börjar fungera med en stor satsning på underhåll och utbyggnad. Se till att kommunerna får rejält med pengar att satsa i vård, skola och omsorg. Och inte minst behövs satsningar i omställningen mot ett mer miljö- och klimatmässigt samhälle.
Någon fullträff har väl regeringen ändå fått in. Som t ex att ta bort Arbetsförmedlingens krav på att arbetslösa ska söka varje ledigt jobb vare sig man har kompetens för det eller inte. Här sparas pengar inte bara på AF, utan också för företagen som nu inte behöver gå igenom irrelevanta ansökningar. Och AF kan ägna sig åt att faktiskt försöka hjälpa arbetssökande, t ex med mer tid för kontakter med företag och andra arbetsplatser.
Ett litet steg på en gigantiskt väg att åter börja bygga ett Sverige för alla. Det kommer tyvärr att ta längre tid och kosta mer än det tog att riva ner den välfärd vi hade.

lördag 22 november 2014

Måste saker göras bara för att man kan?

En forskningsrapport säger att 53 procent av de svenska jobben i en framtid kan vara digitaliserade eller utföras av robotar. "Det ställer enorma krav på arbetsmarknaden. Hur ska vi ställa om oss?" frågade man sig.
Är det verkligen rätt fråga att ställa. Bara för att man kan göra en sak, finns det ju inget som säger att man behöver göra det. Ligger det i samhällets intresse att fler och fler jobb försvinner? Vem är samhället till för?
Alternativet är att vi uppfinner ett nytt ekonomiskt system. Det vore antagligen en välsignelse på många sätt, men så länge jobben försvinner utan att något kommer istället går det ut över människorna i detta ekonomiska system.
Medborgarlön måste ju bli svaret. Är det då riskkapitalister och de som äger produktionsmedlen, dvs robotarna, som ska stå för betalningen till övriga medborgare?
Vi står som sagt inför stora utmaningar, men det finns också skäl att tänka efter. Måste utvecklingen gå ut på att rationalisera bort människorna?

torsdag 20 november 2014

Sorgligt med män som söker småflickor på nätet

För att återknyta till mitt förra inlägg om män: Vad är det för fel på de karlar som i Aftonbladets senaste undersökning, söker upp minderåriga flickor på nätet för sex?
Det handlar inte om enstaka "fula gubbar" utan hundratals karlar i medelåldern som har behov av att tända på småflickor.
Är det män som inte klarar av vuxna kvinnor? Är det män som råkat illa ut i relationer och regredierar till att vilja vara med unga flickor i början av puberteten, då de själva kanske uppfattade sig som starka och överlägsna? Eller törs de överhuvudtaget inte närma sig vuxna kvinnor i rädsla för att bli avvisade. Uppenbarligen blir ju en del av de här unga flickorna intresserade av att prata om sex med dessa gubbar. Kanske på ett sätt som en vuxen kvinna inte skulle gå med på.
De tror att med dessa små flickor kan de inte komma i underläge.
Det är en sorglig utveckling - både för männen och de unga flickorna, som definitivt inte skulle må bra av att möta dessa karlar i verkligheten.

onsdag 19 november 2014

Män är ett utvecklingshinder

Jag bläddrar i UNFPAs (FNs befolkningsorgan)senaste rapport. När man tittar på statistiken blir en sak väldigt tydlig: Män utgör ett allvarligt utvecklingshinder.
När det gäller mödradödlighet t ex: De flesta fallen av mödradödlighet sker i länder där kvinnor könsstympas. Men det är kvinnor som könsstympar andra kvinnor invänder någon. Men skälet för könsstympningen är att kvinnor inte blir gifta om de inte är stympade. Så det är män som måste visa att de inte vill ha könsstympade kvinnor för att få bukt med problemet.
Färre kvinnor i världen får utbildning än män. Studier visar att utbildade kvinnor föder färre barn. Men också i fattiga familjer är det så att en kvinnas eventuella inkomst går till barnen, medan män ofta satsar på saker, som radioapparater, cyklar eller liknande till sig själva.
I många länder med starka religiösa inslag är både preventivmedel och abort förbjudna. Det hindrar dock inte män från att göra kvinnor med barn. Ofta med följden att kvinnan gör en illegal abort med risk för liv och lem.
Barnäktenskap är ett annat fenomen som främst drabbar flickor. I många länder vill män gifta sig med mycket unga flickor. De kommer då aldrig att få utbildning och chans att utveckla sin potential. Och många dör i barnsäng för att de fått barn för tidigt.
Våld i nära relationer drabbar också främst kvinnor. När argumenten tryter tar män till nävarna. Eller psykning.
Och den värsta formen av våld, krig, är det i princip alltid män som står för. Och i nutidens krig är det civila som drabbas mest. Inte minst via sexuella övergrepp som begås av krigförande män.
Trots dessa hinder finns det en sak som kvinnor har en fördel i (om det nu är en fördel): De lever i genomsnitt längre än män. Endast i två länder lever män ett par år längre, i Botswana och Swaziland. Skälet är att dessa två länder hör till de mest drabbade av hiv/aids. Och kvinnor är känsligare för viruset än män.
Därför är jämställdhet en av de viktigaste utvecklingsfaktorerna. Och där har män en viktig roll att spela. Jämställdhet handlar lika mycket om män som kvinnor. Leve de män som inser det!

Låg skatt viktigare än bra kollektivtrafik

Det märks att alliansen fortfarande sitter vid makten i Stockholms läns landsting. Landstinget bestämmer över sjukvård och kollektivtrafik. Därför bör man inte förvånas över att sjukhusen fått ännu ett sparbeting (snart är bara kaklet kvar att springa in i)och nu ska också SL spara genom att dra in turer på både buss, tunnelbana och pendeltåg. Så mycket för storvulna löften om satsning på kollektivtrafik.
Allt för att inte höja skatten. Det är som vanligt det enda viktiga för alliansen. För dem är inte samhällsservice något de förväntar sig att medborgarna vill betala för. Det är redan en uppoffring att de inte kan sänka skatten.
Är det så illa att väljarna inte förstått skillnaden mellan vad kommunen respektive landstinget gör? Eller det kanske är så enkelt som att de bilburna väljarna i Danderyd, Täby, Nacka och Värmdö tycker att låg skatt är viktigare än god medborgarservice.

söndag 16 november 2014

Hur relevant kan folkpartiet bli?

Jan Björklund vill att folkpartiet ska bli mer relevant i människors vardag, skrev han på DN Debatt häromdagen. Folkpartiet är efter valet det näst minsta borgerliga partiet. I en av de senaste opinionsundersökningarna var de nere på fyra procent.
Björklund har rätt i att folkpartiet förknippas med bara en fråga - skolan. En nog så viktig fråga, men kanske människor i sin vardag ändå inte tycker att betyg från årskurs fyra (som man nu vill bråka med regeringen om) är den viktigaste frågan för en bättre skola.
De som följt folkpartiet lite närmare kan också utkristallisera medlemskap i Nato och ny kärnkraft som viktiga frågor för partiet. Men relevans i folks vardag??
Den sociala välfärden behöver utvecklas skriver Björklund i sitt debatt inlägg och fortsätter: "Valfrihet och individens egna önskemål måste få vara av större betydelse för utformningen av vår välfärd."
Men är det inte precis det vi fått? Flera hundra hemtjänstföretag att välja på. Men om individen ska få mer att säga till om, kanske inte vinstintresse från företagens sida går så bra ihop med individens önskemål. Här behöver folkpartiet välja. Vems sida står man på egentligen?
Han säger också att han inte vill ha något samarbete med socialdemokraterna. Det är bra. Det kanske kan tydliggöra skillnaden mellan höger och vänster om Löfven måste förlita sig på V.

lördag 15 november 2014

Ikea - ännu ett megaprojekt vid Globen

Nu har plötsligt Ikea vid Globen kommit på tapeten igen. I den rödgröna majoritetens budget för Stockholms kommun fanns inget om Ikea. Slakthusområdet är tänkt för bostäder. Trodde åtminstone V och MP.
Men S kan tydligen tänka sig att klämma in ett Ikeavaruhus i det redan trånga området (där ligger ju två jättearenor). Varför måste man tänka så stort hela tiden?
I ett nytt bostadsområde kan man istället lägga trevliga småbutiker i bottenplanen, caféer, matställen och allmänna träffpunkter för folk. Detta är hela tiden vad man hör att människor önskar sig.
Men nej, i betongpartiernas värld måste storkapitalisternas önskemål gå först. Stormarknader, kedjor med samma innehåll överallt. Monopolismen breder ut sig. Och nu köper Ica in sig i apoteksvärlden. Var verkligen lille Göran Hägglund så naiv att han trodde på mångfald och små apotek spridda på landsbygden?
Roger Mogert, socialdemokrat, tror i alla fall att Ikea är viktigt för Slaktshusområdet. Och så undrar de varför stödet för socialdemokraterna sjunker i söderort.

onsdag 12 november 2014

Samvetsklausul leder till sluttande plan

Kronobergs landsting har röstat igenom en samvetsparagraf för barnmorskor som inte vill utföra aborter. KD har lagt en motion som fått stöd av övriga alliansen. De rödgröna röstade emot.
Det enda yrke där det tidigare funnits en samvetsparagraf är präst. Präster som inte ville samarbeta eller prästviga kvinnliga präster kunde slippa det. Det var också horribelt då Svenska kyrkan var statlig. Statliga tjänster kan inte diskriminera på detta sätt. Då får man söka sig någon annanstans med sin tro. Men nu är kyrkan skild från staten, så nu får man väl agera hur man vill.
Också inom landstingen har man en offentlig anställning. Då gäller de principer som lagen föreskriver. Att man av samvetskval säger nej till att utföra aborter, gör det omöjligt att vara barnmorska. Det är som om ett Jehovas vittne skulle vara läkare och vägra utföra blodtransfusioner på grund av sin tro.
Att tillåta en samvetsklausul i ett landsting kan lätt leda ut på ett sluttande plan. Varför ska just anställda i detta landsting få vägra utföra aborter, det kanske finns fler som känner så, som gärna vill bli barnmorskor, men som avstått pga av just dessa arbetsuppgifter. Då bör det väl gälla överallt? Och så står kvinnorna där igen, i köer som gör att man kanske inte hinner få abort före 12:e veckan som de flesta får idag. Istället skjuts aborterna fram i tid, vilket gör ingreppen svårare.
Vi har en lag om fri abort och den ska följas.

tisdag 11 november 2014

Amortering på lån ger rimligare bostadspriser

Nu vill Finansinspektionen att vi ska börja amortera på våra lån. Det är ju faktiskt helt rimligt. En av orsakerna till de barocka bostadspriserna i storstäderna, främst Stockholm, är ju att nästan vem som helst kunnat låna nästan hur mycket som helst.
Alliansens bostadspolitik (med sossarnas goda minne på 90-talet)har ju lett till att hyresrätten varit närmast utrotningshotad. Människor kände sig i många fall tvingade att köpa sin hyresrätt när s k styrelser med folk som ville göra snabba klipp satte igång försäljningskarusellen i hyreshusen, ivrigt uppbackade av skrupelfria mäklare. Bläcket hann i många fall knappt torka på avtalen förrän mäklarskyltarna dök upp som svampar ur jorden runt de nysålda husen.
Och nu kommer notan. Det som vi som inte ville köpa varnade för.
Nu varnas för att priserna kommer att sjunka. Ja, men det är ju sunt!! Man ska inte behöva belåna sig över huvudet för att kunna bo eller vara miljonär.
Den roffarmentalitet som alliansen underblåst med sin undermåliga bostadspolitik har ju, förutom utförsäljningarna, lett till att de hyresrätter som byggts kostar för mycket för vanligt folk (byggherrarna vill tjäna pengar)och dessutom har man förstört andrahandsuthyrningen med att tillåta ockerhyror.
Tack och lov vill den nya majoriteten i Stockholms kommun ändra på detta och har redan stoppat utförsäljningarna (med snyftartiklar i tidningarna som följd). Nu måste det byggas hyresrätter. Och krisar det i någon bostadsrättsförening som förköpt sig kanske man kan köpa tillbaka huset.

måndag 10 november 2014

Sossarna riskerar svekdebatt

Många kommuner kommer nu att styras av blocköverskridande koalitioner. Allt för att hindra SD påstår man. Men det finns nog krassare skäl än så. Att vara vid maktens grytor är i sig så lockande att många gärna säljer sin själ - om de nu haft någon. JAg tror att många, särskilt s k socialdemokrater, går in i detta parti för att göra karriär snarare än att driva någon slags politik. De är ju numera lika veliga som folkpartisterna påstods vara förr.
Och en del är med för att kunna gynna sina egna intressen (och det gäller inte bara socialdemokrater), det ser man ju på alla partigängare som äger aktier och sitter i styrelser för olika företag inom vård, skola och omsorg.
Men vad säger de väljare som röstat på socialdemokraterna för att få en förändring? De sitter nu med Svarte Petter, när de upptäcker att sossarna kan tänkas samregera med t o m moderater i vissa kommuner. Borgarna behöver inte oroa sig lika mycket, för de vet att en blocköverskridande koalition kommer att driva borgerlig politik.
Detta agerande från sossarnas sida lär väl snart ge utslag i opinionsmätningarna.

söndag 2 november 2014

Mer nyliberalism med Kinberg Batra?

Anna Kinberg Batra behandlas nu som den självklara nya ledaren för moderaterna i medierna. Uppenbarligen finns ett missnöje i de moderata leden med hur den förra ledningen skött internarbetet. DN idag funderar över vart partiet är på väg och vad Kinberg Batra står för.
Man kan fråga sig vad partiets missnöje består av. Är kommunfolket ute i landet missnöjda med den förda nyliberala politiken? Eller för att Reinfeldt inte brytt sig om att träffa dem på sina oändliga resor i landet?
Är det det förra måste man nog rädas Kinberg Batra. Hon verkar överförtjust i moderaternas nuvarande linje. Och får förre MUF-ordföranden Niklas Wykman mer inflytande kommer den nyliberala linjen att stärkas.
Men har inte Sverige fått nog av nyliberalism nu? Det kan flykten till SD tyda på. Förutom valresultater alltså.
Kanske har det borgerliga parti som tar avstånd från den nyliberala linjen störst chans av de borgerliga i nästa val. De brukar ju turas om att vara herre på täppan.

lördag 1 november 2014

Rösta borgerligt för borgerlig politik

De gamla surkarten Kjell-Olof Feldt och Stig Malm ondgör sig nu över Stefan Löfvens regering. Om man inte bryter blockpolitiken bör nyval utlysas enligt dem. Nu är ju inte borgarna intresserade av att bryta blockpolitiken för det första, hur många gånger Löfven än har inviterat dem till samarbete.
Men än viktigare är valresultatet. Är det något valresultatet indikerat så är det att man inte vill ha en borgerlig regering. Men med dessa åldermän är det väl så att "när fan blir gammal blir han religiös". I detta fall borgerlig.
Men Stig och Kjell-Olof, vill man ha en borgerlig politik får man rösta på borgarna.