fredag 29 november 2013

Flyget går åt fel håll

Nu ska man kunna bygga 15-våningars hus runt Bromma. Flyget ska inte längre vara ett hinder. ” De utredningar som gjorts visar att det inte behövs en säkerhetszon som förbjuder byggnader över 60 meters höjd i stora delar av Solna och Sundbyberg och även begränsar möjligheterna att bygga högt i norra delarna av Stockholms inner¬stad”, skriver DN. Med tanke på hur det brukar gå till när utredningar görs, kan man undra hur beställningen gjorts.

Bromma ska inte längre vara ett provisorium utan en flygplats med krav på högre säkerhet (borde ju strida mot idén med högre hus runt omkring). Det enda som kommer att få kommunen att ändra sig beträffande att ha en storflygplats med än större plan (det ingår i konceptet) mitt i stan är om det händer en olycka. Det ska vi inte hoppas, men då och då är det faktiskt tillbud.

Sen strider ju hela idén i sig mot allt vad miljö- och klimatmål heter, men det har ju aldrig bekymrat dagens styrande politiker (inkl S).

Till råga på allt får nu dessutom Arlanda lägre krav på sig beträffande sina utsläpp. Och från näringslivet och Arlanda slåss man med näbbar och klor för att inte få ett flygförbud över Upplands Väsby, där den femte banan har orsakat stora störningsproblem. Men sådant väger lätt när samhällstopparna vill flyga och fara.EU - vår storebror

Förra veckan röstade riksdagen för en inskränkning i vår grundlag. Offentlighetsprincipen inskränks alltmer.

Svenska myndigheter får rätt att hemligstämpla material ”om det kan antas att Sveriges möjligheter att delta i internationellt samarbete försämras”. Det är vårt EU-medlemskap som gör att riksdagen nu röstar för förslaget om inskränkning och ökad sekretess. Förslaget innebär också att andra länder i vissa fall har vetorätt när det gäller att hemligstämpla handlingar som kommit till Sverige. Endast vänsterpartiet och miljöpartiet röstade emot.

Tidningen Journalisten påminner om hur det lät inför Sveriges omröstning om EU-medlemskap. Vi skulle verka för mer öppenhet i EU och inget skulle få rubba vår offentlighetsprincip.

Någon sa då att påverka EU är som att öppna fönstret en kylig dag och förvänta sig att det ska bli varmare ute. Det blir inte varmare ute. Men det blir allt kyligare inne.

Vi medborgare övervakas alltmer (tänk FRA, NSA) och våra grundlagsstadgade rättigheter inskränks. EU äter sig in i minsta detalj. Var det det vi ville med vårt medlemskap?Äntligen ett positivt utspel från S

Äntligen kommer socialdemokraterna med ett utspel som känns relevant för ett jämlikare Sverige. Tillsammans med LO föreslår man att svenska kollektivavtal ska omfatta alla på svensk arbetsmarknad. M a o slut på lönedumpning och att utnyttja utländsk arbetskraft med sämre löner och villkor.

Reinfeldt, Svenskt näringsliv och SvDs ledarsida får självklart spader. Genast vill man pådyvla S och LO främlingsfientliga tendenser och att man vill stoppa arbetskraftsinvandringen. ”Att reglera för att få bort avarter är en sak, men här ser vi snarare ett utspel på vägen mot att skapa riksdagsmajoritet för att om inte riva upp så i alla fall kraftigt begränsa arbetskraftsinvandringen”, skriver t ex Svenskan.

Det mesta vi sett av arbetskraftsinvandring á la Lex Laval är just avarter. Människor som kommer hit och får arbeta för svältlön och orimliga arbetstider. Seriösa företagare är inte intresserade av sådant och använder justa villkor för sina arbetstagare oavsett varifrån de kommer.

Alliansregeringen har gjort det möjligt att strunta i rimliga arbetsvillkor och underlättat för oseriösa företagare att utnyttja arbetskraft. Det är som vanligt bara retorik när regeringen säger att de är för den svenska modellen.tisdag 26 november 2013

Sjukhusen sparas bort

Sjukhusen blöder, skriver DN idag. Framför allt gäller det Stockholms sjukhus, men säkert också många ute i landet. För spara ska de – två procent per år. Någonstans måste man ju komma till en punkt där man passerat de s k effektiviseringarna och kör på fälgarna. Till slut har vi sparat bort sjukhusen.

Ja, de är ju ändå så dyra. Och nu har vi ju vårdcentraler i parti och minut, särskilt på de ställen där de friskaste och mest välbeställda bor.

Det är på vårdcentraler alliansen har satsat. Ingen ska behöva vänta på att få tennisarmbågen fixad. Har du däremot cancer kan det dröja, för vi har ju överbeläggning och personalbrist på de flesta sjukhus.

För att inte tala om ifall du är en multisjuk 80-åring. För dig finns knappt några resurser alls. Du kan få tyna bort på ditt äldreboende (under förutsättning att du fått plats på något).

Så ser sjukvården ut i Sverige när alliansen får råda. Deras löfte var att minska vårdköerna och det har de gjort. På bekostnad av de verkligt sjuka.söndag 24 november 2013

Bor Assar Lindbeck i en tvåa?

Bostadsbyggarlobbyn är i farten. Först kommer en märklig rapport från Boverket, där man hävdar att hyresregleringen är orsak till bostadsbristen. Nu hakar Assar Lindbeck på i en debattartikel i DN (undrar vilken PR-byrå som rekommenderat detta).

Lindbeck menar att marknaden förstörs av ”hyreskontrollen” och jämför med hur det skulle vara om man hade priskontroll på bilar. Som om bilar och bostäder är jämförbara storheter.

Det påpekar han själv också och säger att ” man hör ibland att bostäder, i motsats till bilar, bör fördelas efter sociala kriterier snarare än via en bostadsmarknad. Men sådan fördelning skulle inte fungera. Då skulle myndigheterna nämligen tvingas att köra ut folk från sina flerrumslägenheter när barnen flyttar hemifrån så att familjer med små barn skulle kunna flytta in i dessa lägenheter. Det är just för att slippa sådana auktoritära arrangemang som det är viktigt att återställa en fungerande marknad för hyreslägenheter, där folk själva kan välja – liksom på flertalet andra marknader för varor och tjänster.”

Otroligt nog är det just det han sedan själv kommer fram till: ” Som ett resultat av hyreskontrollen lockas hushåll att stanna kvar i sin hyreskontrollerade lägenhet också sedan antalet familjemedlemmar minskat. På så sätt kommer bostadsbeståndet att utnyttjas dåligt – med stora välfärdsförluster i samhället som helhet.”

M a o gud nåde den som väljer att bo ensam i en trea. Det förstör marknaden! Därför ska all hyreskontroll bort, så att folk inte har råd att bo kvar där de trivs och kanske känner och umgås med sina grannar. Nyproduktion kan få kosta hur mycket som helst. Vi ser ju redan att just de som Lindbeck kallar outsiders, ungdomar, inflyttade m fl, inte har råd att flytta till nyproduktion. Till skillnad från Lindbeck anser många att bostad är en social rättighet. Och du kan få en bostad om du är socialt utslagen. Men är du bara arbetslös, studerande eller vill flytta hemifrån, har du ingen chans.

Därför bör kommunerna se till att det byggs lägenheter som människor har råd med.

Assar Lindbeck, i sin lägenhet på Karlavägen på Övre Östermalm vet överhuvudtaget inte vad han talar om. Eller har han följt sitt eget råd och bor i en tvåa?

torsdag 21 november 2013

Den yngre generationen dör yngre

Dagens barn springer inte lika fort som deras föräldrar gjorde i samma ålder, konstateras i en amerikansk studie. ”Studierna utfördes i 28 länder och involverar mer än 25 miljoner barn. Resultaten visar att det i genomsnitt tar 90 sekunder längre för dagens barn att springa en engelsk mil (drygt 1 600 meter) än för 30 år sedan. Den kardiovaskulära uthålligheten – mätt som hur långt barnen kunde springa under en viss tid - minskade med runt fem procent per decennium. Nedgången syns hos både flickor och pojkar. ”, skriver SvD.

Orsakerna är flera, men framför allt mer stillasittande. Barn leker också på ett annat sätt, där datorer och spel fått en mer framträdande plats. I Sverige har ju idrott, eller gymnastik som det hette när jag gick i skolan, praktiskt taget försvunnit från schemat och många s k friskolor har inte ens tillgång till gymnastiksal.

En annan orsak är förstås kosten. Barn äter inte lika nyttigt idag som tidigare. Framför allt äter de mer socker och dricker läsk på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Det leder till fetma, vilket också konstaterats har ökat bland barn och ungdomar.

Vad leder då detta till? Jo, fler sjukdomar, som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancerformer. Det i sin tur kommer att leda till – tvärtemot vad alla trendnissar som spår framtiden påstår – att denna generation inte kommer att leva lika länge som sina föräldrar och definitivt inte så länge som de som idag är födda på 20-talet och tidigare.

Det är möjligt att 40-talisterna som nu går i pension generellt skulle orka jobba lite längre. Men en höjd pensionsålder för den nu uppväxande generationen blir nog inte så lockande (om det nu finns pengar till pension för dem). Många fler kommer att dö i 60-70-årsåldern av vällevnadssjukdomar, alternativt kanske leva länge med ett stort medicin- och vårdbehov.

Det är bara att konstatera att 40-60-talisterna blir de mest priviligierade generationerna någonsin. Vi fick så mycket gratis och vi levde i världens mest jämlika samhälle. Våra barnbarn kommer att ha mycket tuffare utmaningar när de växer upp.onsdag 20 november 2013

Alliansens skattechock

Alliansen (dvs moderaterna) försöker skrämmas med att oppositionen tänker chockhöja skatterna. Själva står de nästa år för en skattesänkning på 18 miljarder, i tillägg till årets skattesänkning på 10 miljarder, för att inte nämna tidigare s k jobbskatteavdrag. Här kan man tala om chock.

Framför allt för dem som ska betala för detta, vilket är alla som inte jobbar. Vi ser hur det hela tiden snålas på dem som har det svårast i samhället, t ex funktionshindrade, vars stöd dras in med minskad livskvalitet som följd. Däremot anses vi ha råd att subventionera välbeställdas städning, läxhjälp m m. T o m om man vill ge gåvor till välgörenhet får man skatteavdrag, dvs andra får vara med och betala för enskilda personers önskan att hjälpa.

Läs gärna denna artikel i tidningen Riksdag och Departement. Där redogörs för alla skattesänkningar alliansen genomför nästa år. http://rod.se/skatter-s%C3%A4nks-rej%C3%A4lt-2014

måndag 18 november 2013

Så dödar vi landsbygden

Hörde häromdagen ett typiskt exempel på hur svensk byråkrati ihop med ideologilösa politiker bidrar till landsbygdens död.

Förra året beslutade man att lägga ned persontrafiken på järnvägssträckan mellan Borlänge och Malung. Inte lönsamt förstås (när ska man lära sig att tågtrafik i Sverige aldrig kan bli lönsam), men också på grund av dåligt underhåll av rälsen. Och nu vill man också lägga ner godstrafiken, just av det skälet. Trafikverket har nämligen underlåtit att underhålla spåren och nu skulle det kosta 400 miljoner att rusta upp sträckan. Ingen vill satsa dessa pengar.

Där rök visionerna om grön energi och levande landsbygd. Dagligdags fattas den här typen av beslut därför att, precis som i utvecklingsländerna, underhållet är stötestenen. Man låter det gå tills det kraschar (se Södertunneln i Stockholm där ett godståg spårade ur på den absolut känsligaste sträckan på stambanan, den s k getingmidjan, där uselt underhåll av rälsen också var orsaken). Underhåll kostar för mycket och långsiktighet är ju politikens akilleshäl.

Hellre satsar vi nytt, t ex på stora arenor som är betydligt mer spektakulära och ger politikerna prestige (tills notan ska betalas i alla fall), än det tråkiga, vardagliga underhållet av befintlig infrastruktur. Och ju mer privat, desto mer måste gå till vinst också…

Men vi kan inte samtidigt tala om att hela Sverige ska leva, att vi satsar på grön energi och minskade koldioxidutsläpp, när människor inte ges den valfriheten (den annars så omhuldade).

I längden är det inte hållbart att alla bor i storstäder. Men snart har ingen något val.

torsdag 14 november 2013

Vad kan folkpartiet lyckas med?

Folkpartiet har landsmöte. De är kända som det kluvna partiet. Eller var rättare sagt. Sedan Jan Björklund blev partiledare har det pekats med hela handen.

Särskilt inom skolan, där Björklund fått rumstera fritt. Med resultat därefter, eller brist på snarare.

Skolpeng och vinster har satt utbildning på undantag och resulterat i sjuk konkurrens och segregering. Betygen är värdelösa, eftersom de är satta med vinst och konkurrens för ögonen.

Folkpartiet har dock fått igenom en annan hjärtefråga så här i sluttampen på alliansens regeringsperiod – 12 månaders provanställning istället för sex. Vilken seger! Detta kan ju bara glädja den som gett upp allt hopp om att unga någonsin ska få ett fast jobb. Endast i skenet av detta kan förlängd provanställning vara något positivt – utom för arbetsgivarna förstås. De kan utnyttja någon ett helt år innan den åker ut.

Andra folkpartistiska hjärtefrågor är t ex mer kärnkraft, inträde i NATO och i valutaunionen. Väljarna jublar, eller?

Men vad gjorde Bengt Westerberg så framgångsrik? Han lyfte fram jämställdheten. Detta ska nu bli folkpartiets melodi och det är bara att tacka och ta emot om folkpartiet kan bli draghjälp i den frågan. Den intresserar överhuvudtaget inte de andra allianspartierna. Och inte Löfven vad det verkar.

Men här kan vi ge folkpartiet lite eldunderstöd. Dags för en ohelig allians kanske, i just denna fråga.

onsdag 13 november 2013

Ombildning av hyresrätter huvudorsak till bostadsbristen

Man blir förvånad över Boverkets rapport om att det är hyresregleringen som ligger bakom bostadsbristen. Spontant får man känslan av att den är specialbeställd av regeringen, för den har ju länge förespråkat marknadshyror (men inte nu för nu är det snart val och marknadshyror är inte populärt hos merparten av väljarna). Så timingen för rapporten kanske inte är helt lyckad.

Dessutom: den enskilt största anledningen till bostadsbristen är regeringens bostadspolitik, där utförsäljning av allmännyttan varit en av grundpelarna. I Stockholm har man dessutom gått längre än någon annanstans och låter ombildarna köpa sina lägenheter under marknadspris (det är bara när det gäller hyror man förespråkar höga priser).

Man skulle ju kunna tro att nu när bostadsbristen är på allas läppar, att man stoppar ombildningarna. Men nej då, de pågår för fullt. Det ombildas fler hyresrätter än de som byggs fortfarande. Den första åtgärden mot bostadsbristen måste ju vara att omedelbart stoppa alla ombildningar. Men det strider mot alliansens ideologi. Det ska vara billigt att äga, dyrt att hyra är deras filosofi.

Och nu står vi där, som vanligt med ett ”vad var det jag sa” och en bostadsbrist som börjar närma sig 30-talets. Hur puckad politik kan man föra?

lördag 9 november 2013

Låt SD komma ut på banan

Nu vet vi vilka S vill regera med – alla utom SD. Och alliansen vill regera med sig själv. Men SD då?

SD är just nu tredje största parti i opinionsmätningarna. Kan man bara ignorera det? Ska SD få frodas i skymundan medan övriga partier låtsas som att de inte finns?

Är det inte dags att locka ut SD på banan och höra vad de vill? Häromdagen satt Björn Söder i Debatt och förnekade i princip att det varit en ”järnrörsincident”. Nästan dagligen verkar medlemmar på kommunala poster bli uteslutna för olämpligt beteende. Senast uteslöts ungdomsförbundets ordförande ur partistyrelsen. Detta partis företrädare är helt enkelt inte rumsrena.

De har väl några fler talespersoner än svärmorsdrömmen Åkesson. Se till att de kommer ut på banan och får debattera. Ställ dem mot väggen för en gångs skull och låt dem inte bara få komma in och kommentera vad andra säger i debatterna.

Som det nu är blir de martyrer för att alla ignorerar dem, då får de sympatier för det. Och några gillar dem för att de är gossen Ruda och röstar på dem för det. Ta dem på allvar! När Ny demokrati blev tagna på allvar sjönk hela partiet ihop. De hade ingen substans. (Fast SD har en hårdare kärna av intolerans).

Är man tredje största parti måste man ha något att komma med. Dissekera deras budget, visa på dess omöjlighet. Jag är trött på martyrerna Åkesson & co.

fredag 8 november 2013

S vill regera med vem som helst

Så har S då besvarat alliansens tjat om vem S vill regera med. Svar: Vem som helst!

Inget att förvåna sig över. De kunde lika gärna ha sagt ”vi får se hur valresultatet” blir, som de sagt hittills, men nu har de ju svarat på alliansens tjat. Men alliansen är förstås inte nöjd. De små partier som S har nämnt är otroligt upprörda. FP förklarar att de på landsmötet kommer att rösta för allians eller gå i opposition.

Annie Lööf kan inte ens läsa innantill. Hon säger att S spolat miljöpartiet, så hon verkar ha trott att S vill regera bara med C.

Vilket för in på det verkligt märkliga: Hur kan S i dagens politiska klimat säga att de kan tänka sig att regera med dagens Center. Ett parti som ligger till höger om moderaterna?

Men framför allt säger detta något om hur borgerliga socialdemokraterna verkligen blivit. Det kommer inte att bli någon förbättring i välfärden med FP som partner (för att inte tala om C).

M a o, vill man ha en förändring i den förda politiken krävs ett starkt vänsterparti, de enda som står för en tydlig linje i privatiseringsfrågorna. Och är det så att en och annan skatt måste höjas, kanske istället några avgifter kan sänkas. När vinst inte är en viktig ingrediens längre.

torsdag 7 november 2013

Udda människor i våra domstolar

Häromdagen läste jag en artikel om ännu en utebliven våldtäktsdom. Det borde vara en skröna, men jag är rädd att det var sant.

En ung flicka hade anmält familjefadern på det boende hon bodde på för våldtäkt. Hon hade spermafläckar på trosorna och man fann karlns DNA inuti henne.

Ändå nekar mannen och påstår att han onanerat på toaletten och att hon sen använt en bit papper som han onanerat i.

Tingsrätten borde ha skrattat ihjäl sig. Istället frikände de mannen.

Det går m a o inte att få en fällande dom i ett våldtäktsmål. Om inte ens DNA duger som bevis, tagit direkt ur flickan, då vet inte jag.

Vad har vi för rättsvårdande myndigheter i Sverige? Jag är rädd att det är meningslöst att överklaga. Hovrätten brukar vara än mer stupid.

För dem är det självklart att man inte kastar det papper man onanerat i, i toaletten och spolar. Och lika självklart är det att någon annan använder detta använda papper igen. Rättens ledamöter känner säkert igen sig i ett sådant beteende. Eller?

tisdag 5 november 2013

Låt arenorna bli bostäder

Åter dags att säga ”vad var det jag sa”. De förväntade förlusterna för jättearenorna i Stockholmsområdet har visat sig. ”I helgen meddelades att Friends arena har gått med ”hundratals miljoner kronor i förlust” (Sveriges Radio 3/11). Resultatet för 2012 landade på –244,3 miljoner kronor och uppskattningen för i år ligger runt –200 miljoner.”, skriver SvD på ledarplats. Motsvarande summor lär dyka upp för arenan i Slakthusområdet.

Aktieägarna börjar nu dra öronen åt sig och vilja dra sig ur Solnas arena. Ledaren fortsätter: ”Huvudägaren Svenska fotbollförbundet vill nu minska sitt aktieinnehav – och de är inte ensamma. Det statliga fastighetsbolaget Jernhusen tänker också sälja sina aktier och kommunstyrelsens ordförande i Solna – Pehr Granfalk (M) – säger till Ekot att kommunen förbereder sig på att ”ta oss ur arenan.”

Vi visste redan vilka som skulle få stå för notan i slutändan. Skattebetalarna förstås. Dessa mastodonter behövs inte.

Ett mer nyttobetonat och mer lönsamt projekt i längden vore att bygga om dem till bostäder (hyresrätter). De behövs garanterat och kommer åtminstone till nytta för skattebetalarna.lördag 2 november 2013

Stora växlar på felmarginalen

Valet är inte alls avgjort, skriver DN i sin huvudledare. Och det har de ju alldeles rätt i. Valet avgörs på valdagen.

Ändå kommer vi fram till denna dag att matas med analyser utifrån tidningarnas egna beställda opinionsundersökningar. M går fram i Ipsos mätning, men bakåt några dagar tidigare i Sifos. Expressen (eller om det var AB) räknade häromdagen ut centern då de i någon mätning åter hamnade under fyraprocentspärren. Fast i Ipsos mätning är det tvärtom så att KD ligger under och C (med en hårsmån) över.

Det blir pinsamt att dra stora växlar på dessa förändringar som alla ligger inom den s k felmarginalen.

Men det är klart, när den borgerliga politiken gör sig alltmer omöjlig, måste man spekulera i de små detaljerna. Det enda de rödgröna borde behöva göra är att vara tydliga med sin politik. Att tala om att de tänker ändra de rådande förhållandena och på vilket sätt.