fredag 29 november 2013

EU - vår storebror

Förra veckan röstade riksdagen för en inskränkning i vår grundlag. Offentlighetsprincipen inskränks alltmer.

Svenska myndigheter får rätt att hemligstämpla material ”om det kan antas att Sveriges möjligheter att delta i internationellt samarbete försämras”. Det är vårt EU-medlemskap som gör att riksdagen nu röstar för förslaget om inskränkning och ökad sekretess. Förslaget innebär också att andra länder i vissa fall har vetorätt när det gäller att hemligstämpla handlingar som kommit till Sverige. Endast vänsterpartiet och miljöpartiet röstade emot.

Tidningen Journalisten påminner om hur det lät inför Sveriges omröstning om EU-medlemskap. Vi skulle verka för mer öppenhet i EU och inget skulle få rubba vår offentlighetsprincip.

Någon sa då att påverka EU är som att öppna fönstret en kylig dag och förvänta sig att det ska bli varmare ute. Det blir inte varmare ute. Men det blir allt kyligare inne.

Vi medborgare övervakas alltmer (tänk FRA, NSA) och våra grundlagsstadgade rättigheter inskränks. EU äter sig in i minsta detalj. Var det det vi ville med vårt medlemskap?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar