torsdag 21 november 2013

Den yngre generationen dör yngre

Dagens barn springer inte lika fort som deras föräldrar gjorde i samma ålder, konstateras i en amerikansk studie. ”Studierna utfördes i 28 länder och involverar mer än 25 miljoner barn. Resultaten visar att det i genomsnitt tar 90 sekunder längre för dagens barn att springa en engelsk mil (drygt 1 600 meter) än för 30 år sedan. Den kardiovaskulära uthålligheten – mätt som hur långt barnen kunde springa under en viss tid - minskade med runt fem procent per decennium. Nedgången syns hos både flickor och pojkar. ”, skriver SvD.

Orsakerna är flera, men framför allt mer stillasittande. Barn leker också på ett annat sätt, där datorer och spel fått en mer framträdande plats. I Sverige har ju idrott, eller gymnastik som det hette när jag gick i skolan, praktiskt taget försvunnit från schemat och många s k friskolor har inte ens tillgång till gymnastiksal.

En annan orsak är förstås kosten. Barn äter inte lika nyttigt idag som tidigare. Framför allt äter de mer socker och dricker läsk på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Det leder till fetma, vilket också konstaterats har ökat bland barn och ungdomar.

Vad leder då detta till? Jo, fler sjukdomar, som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancerformer. Det i sin tur kommer att leda till – tvärtemot vad alla trendnissar som spår framtiden påstår – att denna generation inte kommer att leva lika länge som sina föräldrar och definitivt inte så länge som de som idag är födda på 20-talet och tidigare.

Det är möjligt att 40-talisterna som nu går i pension generellt skulle orka jobba lite längre. Men en höjd pensionsålder för den nu uppväxande generationen blir nog inte så lockande (om det nu finns pengar till pension för dem). Många fler kommer att dö i 60-70-årsåldern av vällevnadssjukdomar, alternativt kanske leva länge med ett stort medicin- och vårdbehov.

Det är bara att konstatera att 40-60-talisterna blir de mest priviligierade generationerna någonsin. Vi fick så mycket gratis och vi levde i världens mest jämlika samhälle. Våra barnbarn kommer att ha mycket tuffare utmaningar när de växer upp.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar