torsdag 25 januari 2018

Omöjligt förvara kärnavfall

Nu har mark- och miljödomstolen sagt nej till slutförvaring av kärnavfall i kopparkärl. Det är för stor risk att de kommer att rosta och att radioaktivitet läcker ut.
Man har pratat om det här länge. Och varje förslag om slutförvaring faller på att metoderna innebär för hög risk. Berggrund kan skaka sönder av skalv vi idag inte kan förutse. Och uppenbarligen finns det inga metaller eller ämnen som är helt osårbara för förvaring i tusentals år.
Så nu står vi där med Svarte Petter medan kärnkraftverken fortsätter att producera sitt avfall. Och hur säker är den tillfälliga förvaringen egentligen?
Man kan fråga sig hur länge vi ska förlita oss på denna icke förnybara och livsfarliga energikälla. Ingenting tyder heller på att vi kommer att minska elförbrukningen i framtiden. Elbilar låter ju bra, men om alla har det kommer elanvändningen att öka högst avsevärt (förutom att åtminstone de nuvarande batterierna kräver den icke förnybara metallen kobolt). Och solpaneler kräver också tillverkning med icke förnybara ämnen.
Vår välfärd har målat in oss i ett hörn. Finns den kvar om hundra år?

fredag 19 januari 2018

De små stegens väg till Östlig förbindelse ( f d Österleden)

Ett av stockholmsmoderaternas vallöften var att bygga den s k östliga förbindelsen mellan Nacka och norra Stockholm (tidigare kallad Österleden, men det namnet har väl fått dålig klang efter protester).
Staten har hittills satsat 180 miljoner på att utreda denna förbindelse. Nu vill man ha ytterligare 300 miljoner av staten och den s k Sverigeförhandlingen som beordrat utredningen, säger att om man inte får dessa 300 miljoner, har man kastat bort de tidigare beviljade 180 miljonerna.
Känner ni igen händelseförloppet?
Om regeringen beviljar de 300 miljonerna, kommer nästa steg. Då kommer argumenten om att en halv miljard har lagts ner på att utreda denna östliga tunnel. Nu måste den börja byggas för att inte denna halva miljard ska vara bortslösade skattemedel.
Den rödgröna majoriteten i Stockholm har sagt nej till att finansiera denna förbindelse. Men i Sverigeförhandlingen tjatar man då om att regeringen ska gå in med ytterligare pengar.
Man kan bara hoppas att regeringen hellre satsar pengarna på underhåll av tågtrafik och utbyggd kollektivtrafik, än att lägga pengar på projekt som tar oss än längre bort från de uppsatta miljömålen. Effektivare färjetrafik kanske t ex kunde vara ett alternativ till biltunnel.

onsdag 17 januari 2018

Fel fokus i diskussion om gängkriminalitet

Nu har diskussionen om gängkriminaliteten hamnat helt fel. SD tycker att militär kan sättas in mot vissa typer av kriminella. Stefan Löfven uttryckte på sitt vanliga otydliga sätt på fråga från journalister, att detta inte kan uteslutas, men att det på intet sätt är aktuellt nu. Media hängde på direkt. Här luktade ännu en spricka i regeringen och höll statsministern verkligen med SD (moderaterna gör det ju, om de nu inte t o m var först med att föreslå det)?
Som vanligt fastnar man på en liten detalj som blir höna av en fjäder. Den här regeringen kommer inte att sätta in militär i städernas förorter. Man undrar hur de som förespråkar denna lösning egentligen har tänkt.
Ska militär patrullera i förorterna eller ska de kallas in vid skottlossning. Då hinner de knappast före polisen, som ju är utbildad för ändamålet. Man kan också fråga sig hur befolkningen kommer att uppfatta närvaron av militär. Särskilt de som flytt från krig. Tror man bara förvärrar problemet med denna lösning. Bättre då att samhällets institutioner samarbetar mera, något som också föreslås. Inga militärer på våra gator!
Att göra en lag mot s k blåljussabotage är ju bra. Men tänk, jag trodde redan det var olagligt att attackera blåljuspersonal. Tänk så fel man kan ha.

tisdag 16 januari 2018

Tänk på var du lägger din röst i landstingsvalet

Det moderatledda Stockholms landsting liknar alltmer ett svart hål. Här har den marknadsledda experimentlustan nått sin kulmen, framför allt med jätteskandalen Nya Karolinska. Här har politiker, sjukhusledning och konsulter blandat ihop sina roller till en enda sörja.Konsulter (Ringman Uggla från konsultgruppen BCG) går direkt från BCG till att bli produktionsdirektör (vad nu det är) på sjukhuset och handlar då upp sin förra arbetsgivare. Ett klart fall av jäv. Också mellan de styrande politikerna i landstinget och olika aktörer förekommer vänskapskorruption.
Övriga sjukhus går på knäna för att merparten av pengarna går till Nya Karolinska. Dessutom fick dessa ta över förlossningspatienter från nedlagda BB Sophia (som inte lönade sig tillräckligt).
Moderaterna fortsätter att prata om vikten av vårdval inom alla vårdområden, trots att det är uppenbart att något sådant inte finns i praktiken. Man kan t ex få föda barn i Finland om det vill sig illa.
På trafiksidan har vi fått den efterlängtade och dyra Citytunneln. Den skulle öka tågtrafiken för hårt prövade pendlare. Men istället får de stå på vissa av perrongerna och se hälften av tågen fara förbi. Idag backade Tamsons (moderat trafiklandstingsråd) från försöket med s k skip stop. Men fler tåg kommer inte att köra. Det klarar inte banorna uppenbarligen. Citytunneln har inte haft den effekt man utlovat från landstingets sida. Men biljettpriset höjer man gärna. Nu ännu en gång, trots alla brister. För landstingsskatten får ju inte höjas enligt den styrande borgerliga majoriteten.
Landstingsvalet kommer ofta i skymundan i valtider, då rikspolitiken tar det mesta utrymmet. Men om vi vill ha något annat än ett borgerligt landsting, som i flera mandatperioder ödelagt vården och misskött underhållet för landstingets tågtrafik, är det dags att rösta bort dem. Gör det!

måndag 15 januari 2018

Här finns pengar till försvaret

Nu är Folk o Försvar i full gång. Alla tycks vara eniga om att försvaret bör få mer pengar. Och mycket är bra med det, t ex att återinföra den allmänna värnplikten. Men var ska alla miljarder tas som det ropas så mycket om?
Värst är Moderaterna och KD. De vill höja mer än alla andra. Och Ulf Kristersson har redan antytt var han vill skära i dagens utgifter. I sjukförsäkringssystemen förstås. Här finns uppenbarligen oändliga resurser för moderaterna att ösa ur. Det enda som är viktigare för moderaterna än Försvaret och polisen är skattesänkningar. Det kommer alltid först.
Ett tips: Rut och rot är dyra reformer som drar resurser från viktigare angelägenheter i ett samhälle. Det kan inte vara samhällets uppgift att subventionera hushållstjänster för medborgarna (eller att stötta just de företag som sysslar med sånt). Här finns pengar att hämta.
Skola, vård och omsorg är uppgifter för ett samhälle. Men inte att betala aktiebolag för att bedriva verksamheten, där vinster är huvudmålet (försök inte påstå något annat). Våga äntligen få bort vinsterna ur välfärden.
Sedan. för att inte belasta arbetstagarna med stora skattehöjningar, finns kapitalet. Det är orimligt att Sverige, som ett av få länder, inte har varken arvsskatt eller fastighetsskatt.
Det finns m a o källor att ösa ur för att ge ytterligare pengar till Försvaret.

onsdag 10 januari 2018

Ta opinionsmätningar med en nypa salt

Opinionsundersökningarna kommer att dugga tätt under detta valår. Men de blir allt mindre tillförlitliga, det har vi ju sett både i Sverige och utomlands.
I Aftonbladets senaste undersökning får L bara drygt tre procent och Björklund förutses bli chockad. Men han kan förmodligen ta det lugnt.
Just nu skriver tidningarna mest om brott, lag och ordning och integration. Och vips - vad svarar folk är den viktigaste valfrågan? Lag och ordning och integration så klart. Eftersom det skrivs mest om det måste det ju vara viktigast eller? Och det är M och KD som talar mest om dessa frågor, därför har KD gått om L för tillfället (KD fick 4 procent).
Sen har ju knappast Aftonbladets undersökningsmetod, med s k webbintervjuer, dvs frågeformulär skickade i mail till dem som anmält sitt intresse att delta, någon större statistisk relevans. Inte ens SCB med sina grundliga halvårsundersökningar, får korrekt statistik, då många inte kan nås på telefon och många inte heller vill svara.
Så ta dem med en nypa salt. Dessvärre kan nog inte Björklund ens hoppas på att skolfrågan ska bli viktig, med tanke på att det är hans naiva skolpolitik som lett till skolans totala förfall. Det gäller också MP som inte velat få bort månglarna ur skolan.
Skola, vård och omsorg är nog fortfarande de hetaste frågorna för väljarna.