fredag 19 januari 2018

De små stegens väg till Östlig förbindelse ( f d Österleden)

Ett av stockholmsmoderaternas vallöften var att bygga den s k östliga förbindelsen mellan Nacka och norra Stockholm (tidigare kallad Österleden, men det namnet har väl fått dålig klang efter protester).
Staten har hittills satsat 180 miljoner på att utreda denna förbindelse. Nu vill man ha ytterligare 300 miljoner av staten och den s k Sverigeförhandlingen som beordrat utredningen, säger att om man inte får dessa 300 miljoner, har man kastat bort de tidigare beviljade 180 miljonerna.
Känner ni igen händelseförloppet?
Om regeringen beviljar de 300 miljonerna, kommer nästa steg. Då kommer argumenten om att en halv miljard har lagts ner på att utreda denna östliga tunnel. Nu måste den börja byggas för att inte denna halva miljard ska vara bortslösade skattemedel.
Den rödgröna majoriteten i Stockholm har sagt nej till att finansiera denna förbindelse. Men i Sverigeförhandlingen tjatar man då om att regeringen ska gå in med ytterligare pengar.
Man kan bara hoppas att regeringen hellre satsar pengarna på underhåll av tågtrafik och utbyggd kollektivtrafik, än att lägga pengar på projekt som tar oss än längre bort från de uppsatta miljömålen. Effektivare färjetrafik kanske t ex kunde vara ett alternativ till biltunnel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar