lördag 23 december 2017

Vart föreslår Magdalena Andersson att flyktingarna ska ta vägen?

Finansminister Magdalena Andersson yttrar sig plötsligt om integration. Eller snarare bristen på den. Hon går så långt som att säga: "Flyktingar kom inte till Sverige, vi klarar inte att integrera er".
Som om integration går som en dans i andra länder.
Vilka länder vill Magdalena Andersson föreslå att asylsökande ska söka sig till? Att sitta isolerade på en ö i Grekland eller i ett läger i Italien? Att finna sig i slöjförbud i Frankrike? Övriga nordiska länder har samma dilemman som Sverige. I stora länder som Tyskland handlar mycket om att enklaver bildas där flyktingarna hamnar. Inte mycket till integration där.
Sverige har antagligen ett av de bästa flyktingmottagandena i världen. Det är därför många söker sig hit. Vi erbjuder utbildning och bostäder.
Nu har det kommit väldigt många på en gång så då tar integrationen naturligtvis längre tid. Integration handlar ju om att finna sin plats i samhället.
Det är tråkigt att Magdalena Andersson nu talar Jimmie Åkessons språk. Det bådar inte gott inför valet om socialdemokraterna ska använda denna retorik för att vinna.

onsdag 20 december 2017

Stockholms egna asylregler

Idag höll jag med en moderat. Det gällde bidrag till barn till familjer som uppehåller sig i Sverige trots utvisningsbeslut. Den rödgröna majoriteten i Stockholm vill ge bidrag till dessa barn, eftersom de är offer för sina föräldrars beslut att stanna trots att de ska utvisas.
Det moderata oppositionsborgarrådet Jerlemyr menar att det ger väldigt konstiga signaler till dem som fått utvisningsbeslut (och har barn). Och jag instämmer.
De här personerna har fått sina asylskäl prövade och de har inte varit tillräckliga för asyl. Då ska de lämna landet, även om det naturligtvis är tragiskt för familjen. Men de väljer att gå under jorden tillsammans med barnen. Då menar majoriteten att barnen kommer att fara illa av detta och därför behöver de bidrag (som då går till föräldrarna som då kan försörja barnen).
Men detta är ju faktiskt att sätta sig över asylprövningen. Stockholm kan ju inte ha egna regler för detta. Om barn far illa i Sverige tas de om hand av samhället om föräldrarna anses olämpliga. Och det är de ju i det här fallet, eftersom de åsidosätter sina barns rätt till skolgång och sina egna möjligheter att försörja dem.
Att skilja barn från deras föräldrar är aldrig en bra lösning, men för barnens skull kanske det ändå är det bästa i dessa fall. Dessutom kan det vara en påtryckning på föräldrarna att faktiskt följa det fattade beslutet.
Det här känns inte bra, men annars säger ju Stockholms kommun att här tar vi ändå hand om dig. Och det förstärker dessutom det skuggsamhälle vi redan har.

Kan Nato rädda oss från digital sårbarhet?

Försvarsberedningen har kommit med ett betänkande. Bl a sägs att "ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel kan komma att användas mot Sverige. Totalförsvaret ska utformas för att kunna möta ett militärt angrepp mot Sverige."
Det är självklart Ryssland som förväntas stå för angreppet. 
I själva verket är det ju så att det största militära hotet mot Sverige är att vi går med i Nato. Då är vi ju inte ens på pappret neutrala längre. Det är knappast Sverige som kommer att vara det första land Ryssland angriper, snarare Baltikum, men är vi med i Nato förväntas vi strida och delta i Natos krig. 
I beredningen uppmanas också vi svenskar att ha en buffert för överlevnad under en vecka (till skillnad från tre dagar som tidigare). Ett land som vill angripa oss behöver knappast slösa sina militära resurser på oss. Vi digitaliserar oss in i återvändsgränder. Slå ut internet och många svenskar blir helt hjälplösa. Slå ut elektriciteten och resten av oss blir det. 
Vi är sårbarare än någonsin och det kommer knappast Nato att ändra på.


torsdag 14 december 2017

Hur oberoende blir hyreskommissionen?

"Oberoende kommission ska se över hyresrätten" är rubriken på debattsidan i dagens DN.  Det är Hyresgästföreningen som skrivit ett inlägg om behovet att se över modellen med förhandlade hyror och hur man kan utveckla hyresrätten som boendeform. Och det kan väl vara bra.
Men så får man se vilka som ska ingå i denna "oberoende kommission". Ett antal byggherrar, vd för fastighetsbolag och några jurister. Som ordförande Stefan Attefall (kd) bostadsminister i alliansregeringen. Den som såg till att ockerhyrorna nu också gäller andrahandsboende. Samt en liberal riksdagsledamot. Ingen representant för den rödgröna sidan.
Det är märkligt att just de som främst förespråkar marknadshyror ska sitta i denna kommission. Det är ju knappast att utveckla hyresrätten, snarare att göra den än mer ouppnåelig för dem som inte har kapital varken att köpa eller hyra för. Och som samtidigt tror att alla människor vill göra s k "bostadskarriär", dvs att så snart de har möjlighet köper de en lägenhet eller villa. Så är det ju inte. Vi är många som väljer hyresrätt för att vi vill ha service (åtminstone gäller det allmännyttan) och inte vill lägga ner hela vårt kapital i boende.
Hyresgästföreningen talar om en socialt hållbar bostadspolitik. Erfarenheten från den förra regeringen var raka motsatsen.

onsdag 13 december 2017

Förnuftet har återvänt till Alabama

Äntligen verkar en del republikanska amerikaner ha tagit sitt förnuft tillfånga. Demokraten Doug Jones segrade i Alabamas senatsval framför den ärkekonservative rasisten och sextrakasseraren  Roy Moore. Fast det borde ju vara en självklarhet.
Men USA har en president som öppet stöder en man vars åsikter hör hemma i 1800-talets slavhandel och åkallar sin gud som argument för att förbjuda homosexualitet. M a o en man som borde vara politiskt död för länge sen. Men inte i Trumps USA.
Ett litet hopp börjar ändå spira. Nu har ett antal kvinnor anklagat Trump för sextrakasserier. Själv anklagade han ju Bill Clinton för att ljuga om kvinnoaffärer, och Clinton blev t o m ställd inför riksrätt för detta. Nu har USA en president som upphöjt ljugandet till statskonst.
Kanske är det för sextrakasserier som han åker dit till slut och inte för samröre med främmande makt. Men något av det borde väl ändå lyfta ut karlen från Vita Huset.

lördag 2 december 2017

Marknadsanpassa Posten

Nu höjer Posten portot igen. Fast vi redan har ett av Europas högsta porton. Men enligt Posten ska det kompensera för den danska delen av företaget. Posten är ju numera ett företag dessvärre. Alltså är den samhällsservice Posten tidigare stod för, nu helt underkastad marknadskrafterna. Därför tycker man också det är självklart att försämra sin service samtidigt som man höjer priset, genom att meddela att nu kommer man inte att dela ut brev dagen efter att de postas. Men det är väl bara en anpassning till de förhållanden som rått ett bra tag. Det enda som gäller är vinst.
Samtidigt kan man ju tycka att när ett av problemen är att färre skickar brev, så höjer man portot. Normalt borde ju priset sänkas för att möta efterfrågan. Men i marknadsliberalismens yra finns bara prisuppgång på kartan.
Ändå ser vi ju faktiskt sänkta priser på bomarknaden just nu. Så inom vissa branscher fungerar fortfarande normal marknadsanpassning.

måndag 27 november 2017

Humanismen segrade

Äntligen har regeringen, dvs S, tagit sitt förnuft tillfånga. Ensamkommande som inte fyllt 18 år 2015 under den stora flyktingströmmen och som sökt asyl senast 24/11 2015 och fått sin ansökan prövad enligt den tillfälliga lagen från juli 2016, får stanna om de studerar. De får avsluta sina studier och kan få permanent uppehållstillstånd om de kan etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
MP vågade äntligen sätta ner foten i en viktig fråga och S gav med sig. Det gör förhoppningsvis att fler kan rösta rödgrönt i nästa års val. Att vi slipper läsa om fler självmord bland ungdomar som lämnat allt för att få chansen att börja ett nytt liv. Att humanismen till slut segrade.
Ja, några kom efter den 24/11 med sin asylansökan. Det kan verka godtyckligt förstås, men kompromisser är politikens signum.
Nu återfår hundratals ungdomar hoppet och det är mycket värt.

måndag 20 november 2017

Osäkert med kontantlöst

Idag varnar en IT-säkerhetskonsult på Aftonbladets debattsida för det kontantlösa samhället. Vi har ännu inte tillräckligt säkra rutiner menar han. Och han borde väl veta, som sysslar med dessa frågor dagligen.
Har en bekant som arbetar med IT som säger att hon aldrig skulle betala med swish. Det är alltför lätt att komma åt systemet menar hon. För att inte tala om de exempel debattören ger om hur hackningsförsök stänger ner hela system för alla som behöver tillgång till dem.
Man anses ju som bakåtsträvare om man inte kastar sig över varje ny uppdatering av det ena eller andra i IT-väg. Själv håller jag mig till kontanterna, åtminstone om det inte gäller alltför stora summor. Och det vore ju märkligt om Sverige helt plötsligt blev kontantlöst efter att just ha bytt ut både sedlar och mynt. För att inte tala om alla utländska besökare. Sverige är det korttätaste landet i Europa. Hur påverkas turismen av att vissa affärer redan idag inte tar emot kontanter?
Och tänk när våra barnbarn i en framtid inte kan läsa Pippi Långstrump för de förstår inte varför hon har en kappsäck full med pengar.

tisdag 14 november 2017

Varför är det så mycket som inte fungerar?

Citybanan fungerar inte! Man är tillbaka i gamla spår så att säga.
Nya Karolinska fungerar inte! Det är ständiga problem med tekniken och barnavdelningen är inte gjord för barn.
Vad är det som gör att de stora skrytprojekten, som sägs ska avhjälpa en massa problem och/eller lägga Sverige i framkant, visar sig inte bestå provet?
Är det upphandlarna som inte kan beställa det som behövs? Är det teknikerna som inte klarar att få tekniken på plats? Har alla som jobbar med detta uppnått sin inkompetensnivå?
Ett skäl kan ju vara att saker forceras fram (trots att projekten alltid blir försenade). Men forceringarna kanske pressar fel personer. Personalen på golvet, s a s, har ofta korttidskontrakt, kommer inte sällan från utlandet. De bryr sig kanske inte, särskilt om arbetsförhållanden och villkor inte är så gynnsamma, att göra sitt bästa. Det sägs ju numera att Sverige inte längre är ett mönsterland när det gäller arbetsmiljö.
Och på andra nivåer sitter folk, har man ju numera förstått, vars högsta önskan är att sko sig själva på något sätt. Svågerpolitik och mutor borgar inte för att man får toppkvalitet.
Någonting har hänt i Sverige. Är det kapitalismen som löper amok när marknaden är alltför fri?

fredag 3 november 2017

Vi har passerat the tipping point

Det är aldrig försent brukar det heta. Men nu är det försent för Parisavtalets 1,5 graders höjning av temperaturen till 2045. En rapport från FNs klimatorgan WMO  visar att förra årets ökning av koldioxid i atmosfären är 50 procent högre än snittökningen under det senaste decenniet. Vi har nu en nivå som inte setts på 800 000 år. - Detta är chocksiffror, säger klimatforskaren Johan Rockström till DN.
Även om vi nu minskar utsläppen från mänskliga källor, fortsätter en kumulativ effekt som förblir hög i årtusenden framöver och i förlängningen kommer att göra jorden obeboelig för människor.
Vi har redan passerat the tipping point. Skademinimering är vad som återstår.
Och detta beror på att politiker egentligen aldrig tagit klimathotet på allvar. Man talar vitt och brett visst, man gör överenskommelser med åtgärder som är för svaga och för sent. Sen har vi ledare som Trump som aktivt går inte för att motverka målen Parisavtalet.
Tyvärr börjar ju redan vissa regioner bli obeboeliga, inte bara på grund av krig, utan också på grund av klimatet. I vissa områden, t ex delar av Mellanöstern, blir det under perioder så varmt, att man inte kan vistas där. Kommer klimatförändringar att räknas som asylskäl i en nära framtid?
När t o m en sketen summa som 80 kr i inhemsk flygskatt får näringsliv och kommuner att gå i taket, hur kan man då förvänta sig de stora omställningar som behövs?
Jag är tyvärr klimatpessimist. Tyvärr får våra barn och barnbarn betala priset.

onsdag 1 november 2017

LSS eller rut-avdrag?

Nu börjar t o m Försäkringskassan själva att tycka att det är orimligt att neka så många personlig assistans enligt lagen om stöd och service för funktionsnedsatta (LSS). Så många som 80 procent av ansökningarna avslås. Men regeringens ord är uppenbarligen viktigare. Kostnaderna måste ner.
Detta är helt inhumant av regeringen. Barn som inte kan andas själva får inte assistans. Det antyds att man är på väg tillbaka till de hem för handikappade barn som fanns en gång för barn till föräldrar som inte kunde ta hand om dem själva. Det är uppenbarligen billigare än personlig assistans.
Jag föreslår en omprioritering för regeringen. Varför inte minska det orimliga rut-avdraget, där framför allt välbärgade hushåll kan få rabatter för sånt som varje medlem i ett hushåll kan förväntas klara själv. Alternativt köpa såsom t ex it-tjänster. Varför ska just dessa tjänster rabatteras? Varför inte hårvård eller taxi t ex?
Nej. minska eller ännu hellre ta bort, rut-avdraget (och rot) och se till att det finns pengar för det som är viktigt i ett samhälle, nämligen att alla kan få leva så goda liv som möjligt.

måndag 30 oktober 2017

Det är hyresrätter som efterfrågas på marknaden

Plötsligt är tidningarna fyllda av ojanden över att det inte verkar gå att öka priserna på bostadsrätter längre. Marknaden har mattats och tacka fan för det. Nu är priserna uppe på en sådan nivå att endast de som spekulerar i bostadsrätter för att göra vinst har möjlighet (dvs vara rik nog att köpa upp bostadsrätter för att sälja, inte bo). Till slut har ingen vanlig människa råd ens om de har en egen bostadsrätt i potten.
Några börjar då genast ropa: Bygg färre bostäder!. Men det ropet får inte politikerna lyssna till. Bygg gärna färre bostadsrätter om det nu är ett problem, fast bättre om priserna faktiskt sänks. Men framför allt: Bygg fler hyresrätter. Det är där den stora efterfrågan på bostäder finns idag. Dvs hos människor som faktiskt är bostadslösa och behöver en lägenhet med rimlig hyra (ungdomar, nyanlända och nyinflyttade).
Och surprise, surprise, alla vill inte ens ha en bostadsrätt även om de skulle ha råd, dvs få ett lån. Det visar alla de grannar som gick samman när det borgerliga styret ville tvinga på alla en bostadsrätt genom ombildning av hyresrätter, för att behålla sina hyresrätter.
Trots skrupulösa mäklares löften om att allt skulle bli billigare och grannsämjan spira med bostadsrätt, så talades det aldrig om att man måste bekosta allt själv i lägenheten (till skillnad från framför allt allmännyttan), reparera allt själv och att huset måste skötas av bostadsägarna själva oavsett kunskaper. Eller så måste man ta in konsulter. Mäklarna var mer än villiga att ställa upp i alla möjliga administrativa sammanhang, t ex att inkassera avgifterna för bostadsrätten, så kunde de göra sig ännu en hacka. Jag hoppas vi aldrig behöver bedriva den kampen igen.

torsdag 26 oktober 2017

Patientsäkerheten är borta

"Patientsäkerheten är inte hotad", säger sjukhusledningarna hela tiden, trots personalbrist och uppskjutna operationer.
Men nu finns svart på vitt att patientsäkerheten faktiskt är hotad, när inte ens cancersjuka blir opererade i tid. Nu har ett antal fall redovisats, där cancersjuka fått vänta så länge att sjukdomen spritts och patienten kanske inte längre går att rädda.
Rimliga löner för sjukhuspersonalen och rimliga arbetsvillkor är det som kan rädda patienterna. Att anställa fler till bra löner är alltså recept ett. Recept två är att inte låta kreti och pleti öppna vårdcentral där behoven redan är tillgodosedda, så att resurser som behövs till vården, går i fickorna på allehanda företag.
Med mer personal blir det också möjligt att förbättra arbetsvillkoren, så att människor inte behöver jobba ihjäl sig.
I förlossningsvården skickas patienter utomlands när det inte finns plats. När det gäller dödssjuka låter man dem dö.

onsdag 25 oktober 2017

Återinför ockerförbud

Nu visar sig resultatet tydligt av ytterligare ett av alliansens fatala beslut. Dåvarande bostadsminister Staffan Attefall trodde i sin enfald att släppa andrahandsmarknaden för bostäder fri skulle öka utbudet av bostäder. Ja, det kanske det gjorde, men till vilket pris.
Idag visar en genomgång att en andrahandsetta är dubbelt så dyr som ett förstahandskontrakt. Man har låtit giriga personer hyra ut sina lägenheter för ockerhyror. Ocker är avskaffat och när marknaden släpps lös är det just detta som händer. Och nu ropar de borgerliga efter marknadshyror. Titta bara på andrahandsmarknaden så får ni se vad som händer.
Nu önskar man bara att nuvarande regering vågar återinföra ockerförbud. En andrahandslägenhet kan aldrig få vara dyrare än förstahandskontrakten.
Låt aldrig mer borgerligheten få makt över bostadsmarknaden. De gynnar bara dem som redan har.

tisdag 24 oktober 2017

Därför självscannar jag inte i affären

Idag stod en skylt utanför min mataffär som frågade varför jag inte självscannar. Tyvärr fanns ingen att svara.
Men jag kan tala om varför jag inte självscannar: Jag vill inte att fler jobb försvinner.
Livsmedelskedjornas högsta önskan (liksom bankernas) är förstås att vi kunder ska göra allt själva. Snart får vi själva plocka ur lagret. Plocka, scanna, alltid betala med kort. Så lite personal i affären som möjligt. Ingen att fråga.
Dessutom går detta tänkande stick i stäv med politikernas önskan om fler enkla jobb. Att sitta i kassan är ett enkelt jobb, jag har själv gjort det. Man lär sig på en eftermiddag. Behövs inte mycket språkkunskaper från början heller (men man lär sig under tiden).
Varorna kommer att bli billigare med mindre personal, kommer handeln att säga. Tror inte det. Se bara på elhandeln. De säger att de ökade kostnaderna är investeringar, men undersökningar visar att bara några procent av kostnadsökningarna är investeringar. Resten är vinst.
Så så länge det är möjligt kommer jag inte att självscanna.

måndag 23 oktober 2017

Kvinnor måste säga ifrån tydligare

Ingen ska dömas ohörd sägs det. Kvinnouppropet #metoo visar dock vilka som ofta inte blir hörda alls. De som vågar anmäla eller bara säga till en chef om att de blivit sextrakasserade av en kollega, viftas oftast bort på olika sätt. Är chefen en man kan redan det vara ett hinder. Han kanske känner igen sig själv i beskrivningen av vad som hänt. Då bär det emot att ta upp saken med en medarbetare som kanske kan lyfta fram exempel där chefen själv betett sig sexistiskt.
Det är otroligt att höra dessa män säga att de inte förstod att de gått för långt, när de tryckt upp kvinnor mot väggen och tafsat. Men det handlar förstås också om kvinnors rädsla att inte vara till lags om tafsaren är en överordnad och denne kan bestämma över kvinnans jobbsituation.
Men det är inte bara viktigt att män förstår att tafsande inte är OK. Kvinnor måste också ge väldigt tydliga signaler om att det inte är OK. Så skärpning behövs i alla läger.

onsdag 11 oktober 2017

Alla bostäder är för dyra för bostadslösa

Äntligen verkar i alla fall en ekonom ha fattat att svensk bostadspolitik eller i alla fall byggbolagens girighet kommer att leda till social katastrof. Ekonomen Anders Olshov menar att utbudet av bostadsrätter är för stort, därför kan flera byggbolag gå i konkurs om lägenheterna inte blir köpta och därmed utlyses en priskrasch.
Han har också insett att efterfrågan på hyresrätter är större än bostadsrätter, surprise, surprise. Det är nämligen så att en väldigt stor del av Sveriges befolkning inte har råd att efterfråga något annat.
Tyvärr är byggbolagens girighet ändå så stor att nyproducerade hyresrätter också är för dyra för de bostadslösa.
Ett antal borgerliga puckon tror att marknadshyror kommer att lösa bostadskrisen. Att det kommer att leda till att bostadskedjor skapas där folk kan göra "bostadskarriär" Utgångspunkten är att ingen frivilligt väljer hyresrätt, utan att hyresrättsinnehavare självklart kommer att köpa bostadsrätt om marknaden får sätta priset (som om marknaden någonsin skulle sänka ett pris frivilligt). Vilket redan det är en otroligt korkad utgångspunkt.
Men nu börjar marknaden ändå säga till vad gäller bostadsrätter. Det finns en överproduktion och det går inte lika lätt att sälja. Men det finns ju heller inget tålamod hos byggbolagen. Får de inte allt genast tappar de intresset.
Det man vill se är en ansvarsfull bostadspolitik där allmännyttan bygger bostäder som folk har råd att bo i och att dessa bolag inte behöver gå med vinst. Det är enda sättet att komma ur Sveriges perversa bostadssituation.

fredag 6 oktober 2017

Nya Moderaterna är tillbaka

Moderaterna hoppas på en nystart med Ulf Kristersson som partiledare. Men någon mer gammal skåpmat efter att M presenterat sin skuggbudget är det svårt att finna. Allt låter som gamla dvs Nya Moderaterna. Kristersson låter precis som när han sjukförsäkringsminister. De som jobbar ska belönas med skattesänkningar, de som är sjuka och arbetslösa ska ha minsta möjliga bidrag. Det låter mycket bekant.
Kommer svenska folket att åter köpa detta budskap, när Reinfeldt- och Borgeffekten nu lämnat moderaterna? Vi vet ju resultatet. Försäkringskassan, som redan jagar sjuka, ska göra det ännu mer.
Det är förskräckande att höra politiker i hela borgerligheten stå och prata om att de som redan har det tuffast i vårt högkostnadssamhälle, dessutom ska ha lägre löner. Många, som inte har kollektivavtal, har redan extremt låga löner och det enda som sker är att de behöver bidrag för att klara sig. Men det ska de inte helst inte ha enligt M. Som också, tillsammans med övrig borgerlighet, vill ha marknadshyror.
Tanken är kanske att alla de som får de stora skattesänkningarna ska ha råd att betala för alla bidrag som de minst bemedlade behöver för att överleva. Eller hur har ni tänkt?

torsdag 5 oktober 2017

Nordeas imageproblem

Så flyttar nu Nordea. Skattesmitarbanken som hånar sina kunder med att kalla dem idioter som inte förstår sig på pengar. Gör Nordea det? I så fall kanske de inte behövt räddas under bankkrisen på 90-talet.
Men kunderna är missnöjda och lämnar nu banken i strömhopp. Det låtsas inte vd Wahlros om. Vi har ett "imageproblem" säger han. Att bry sig om att kunderna faktiskt är missnöjda vore honom främmande. För honom handlar det nu istället om att med nyspråk och snömos tala om hur bra Nordea i själva verket är och att de är den kundvänligaste banken etc. Förbättra imagen helt enkelt.
Men Nordeas kunder är nog förbi det stadiet. Det vittnar både småsparare och stora kunder som Kommunal om när de nu säger adjö. Nordeas
Så vem som är idiot i slutändan återstår att se.

onsdag 27 september 2017

Positivt för kvinnor

Två positiva nyheter idag i det oftast nattsvarta nyhetsflödet.
En folkomröstning om rätt till abort kan komma att hållas i Irland nästa år. Dagens lagstiftning i Irland tillåter ingen form av abort, inte ens vid våldtäkt eller incest. Att ta ett abortpiller kan ge 14 års fängelse, enligt artikel i AB. Det är ju helt perverst att ett EU-land kan tillåtas att ha sådana medeltida regler. EU som annars är inne och tafsar på hur lekplatser ska se ut och liknande petitesser som bör vara upp till medlemsländerna själva. Men när viktiga frågor om mänskliga rättigheter (ja, rätten till sin egen kropp är en sådan) då blir det svårt. Det gäller migration också.
Men som sagt, nu kanske de irländska kvinnorna äntligen får en chans att bestämma själva.
Och Saudiarabien ska tillåta kvinnor att köra bil. Vilket framsteg i denna ruttna monarki där medeltiden ännu råder mitt i rikedom och överflöd för de få. Det är ingen tillfällighet att deras tideräkning fortfarande är 1400-tal. Men nu öppnas en liten springa till ett modernare liv för många saudiska kvinnor. Man kan bara hoppas att den medeltida lagstiftningen i andra sammanhang också ska ändras. Men upplysningstiden kommer ju inte förrän på 1700-talet, så det lär väl dröja.....

tisdag 26 september 2017

Polisen ber om kravaller

I sista minuten har nu förvaltningsrätten uttalat att nazistdemonstrationen i Göteborg på lördag måste kortas och inte starta vid Svenska Mässan, där bokmässan pågår, eller passerar synagogan där judar firar jom kippur. Det är verkligen sorgligt att en sådan fråga måste avgöras i förvaltningsrätten och inte av polisen själv.
Polisen i Göteborg har valt att låta nazister, som redan olovligt demonstrerat med hela kitet av symboler som kan tolkas som nazism, passera bland mässbesökare och vid en synagoga, utan en tanke på vad det skulle kunna innebära. Att det kan bli motdemonstrationer har tydligen aldrig slagit polisledningen. Och vad det kan innebära av kravaller och våld. Nu tar man fram de gamla kravallburarna från 2001 när George Bush besökte Sverige. Nu måste man skydda nazisterna.
Dessa tänker dessutom inte åtlyda uppmaningen om en ny marschväg. Vad ska polisen göra åt det? Stå handfallna bredvid som sist? Eller ge sig på motdemonstranterna som garanterat kommer att vara där.
Om polisen tänkt efter från början hade man tillåtit en demonstration utanför centrum och sett till att nazisterna hållit sig där. Nu har man själva skapat en situation som kan sluta i rena upploppet.
Hur korkade poliser har vi i Göteborgs polisledning?

torsdag 21 september 2017

Bidrag OK för f d moderat minister

Den förra infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Swärd blir snart vd för Sveriges byggindustrier. Och plötsligt tycker hon inte att subventioner till byggindustrin för att få ner byggkostnaderna, och därmed hyrorna, är någon bra idé. Märkligt för en person som varit så för ROT-systemet där företagen gynnas med subventioner. Istället tycker hon att man ska satsa på bostadsbidrag till individer. Ännu märkligare för att komma från en moderat f d minister. Där har ju annars bidrag till individer varit ett rött skynke.
Så vadan denna omsvängning? Förmodligen är det så att det viktiga för byggindustrin är att det byggs lönsamma bostäder och hyresrätter är inte lönsamma. Och det får inte byggas för mycket för då sjunker efterfrågan på de allt dyrare bostadsrätterna. Byggbolagen ska tjäna pengar.
Istället ska kostnaden för svindyra hyror vältras över på skattebetalarna genom bostadsbidrag. De lär ändå behöva öka med tanke på de borgerligas och Svenskt Näringslivs önskan om låga löner för nyanlända. 8000 före skatt tycker Svenskt Näringsliv är lagom som månadslön. Det räcker inte till en nyproducerad etta en gång. Här skapas ett livslångt bidragsberoende, inte bara av bostadsbidrag.
Vi är alla med och betalar för både subventioner och bidrag. Men bostäder är en samhällelig nödvändighet och det ligger i samhällets intresse att folk har råd att bo.Däremot är det bra för alla om individerna kan klara hyran själva. Även om det självklart behövs bostadsbidrag för dem som inte gör det.

onsdag 20 september 2017

V driver reformpolitiken

Äntligen! Efter tre år levererar regeringen reformer som de som röstat på S väntat på sedan förra valet. Och bättre sent än aldrig.
Men man ska komma ihåg vilka det är som sett till att vi nu får en budget med sociala reformer som äntligen börjar vända samhället bort från alliansens politik för högavlönade. Det är vänsterpartiet som stått för denna vänstersväng för regeringen. Det är de som ställt krav på sociala reformer och förbättringar för dem som drabbats hårdast av den förra regeringens skattesänkarpolitik.
Det passar förstås socialdemokraterna att komma med detta nu inför ett valår. Men det vore tacknämligt om väljarna också tydligt kunde se vilka det är som driver reformvänlig politik för dem som gynnats minst av den förra regeringen. Är du socialdemokrat - se då till att rösta V nästa år, för det är V som driver den politik som S förväntats göra.

onsdag 13 september 2017

Privat bilbesiktning genast dyrare

Idag berättades på SVT Rapport att bilbesiktningen blivit 50 procent dyrare sedan den privatiserades. Fast det skulle bli tvärtom enligt glada allianspolitiker. Marknaden vet bäst. Och det gör den ju. Den vet bäst för sina ägare. Kunderna får ta vad de får. Och bilar måste besiktas.
Det är alltid lika trist att få rätt i sådana här sammanhang. Men hur många misslyckade privatiseringar ska vi behöva utstå innan verkligheten ramlar in hos allianspartierna - privatisering av samhällsservice (bilbesiktningen är en sådan) blir aldrig billigare för kunderna. Precis som med apoteken uppstår nu problem med överetablering, varvid priser måste höjas för att räcka till vinst. Sen ökar ju risken för korruption.
Så än en gång: Vad var det jag sa!

onsdag 30 augusti 2017

Ska Hultqvist bidra till kärnvapen i Östersjön?

Enligt bl a AB har den amerikanske försvarsministern (Mad Dog kallad) skickat ett brev till vår försvarsminister Peter Hultqvist och varnat Sverige för att skriva på FN-konventionen om att lägga ned världens alla kärnvapen. "Det kan försvåra det svensk-amerikanska samarbetet", uttrycker han.
En gång verkade vår statsminister för att Östersjöområdet skulle bli en kärnvapenfri zon. Men det var ju Olof Palme, en minister som vågade stå för en egen politik. Idag bockar och bugar vår regering för USA, så de kommer väl inte att våga skriva på denna självklara FN-konvention.
Istället ökar vi närvaron av alla möjliga vapen i vårt närområde när USA tillåts komma in med sin arsenal här. Och ryssarna svarar med samma mynt och så har hotbilden eskalerat.
För det har ju Putin själv sagt, att om Nato närmar sig "måste vi svara", som han uttryckte det. Peter Hultqvist är omhuldad av regeringen, inte minst Stefan Löfven. Men ska han gå till historien som den som försatte Sverige i ett allvarligare säkerhetsläge? Då är det verkligen dags för misstroende.

söndag 27 augusti 2017

Vilka fler än Facebook övervakar dig?

Idag kom ännu ett belägg för att det är skönt att inte vara på Facebook. Aftonbladet har kartlagt hur Trump & co arbetade med hans valkampanj där kartläggning på Facebook var en av huvudingredienserna.
Facebook samlar data över allt du gör på sajten. Vilka sidor man besöker, vad man gillar osv och sen riktas annonser om detta till personerna. Trumpkampanjen riktade också negativa budskap till tveksamma väljare. Det oetiska med att rikta politiska budskap till grupper eller t o m enskilda personer, är ju att bara de kan se budskapet. Det blir svårare att förhålla sig kritisk när olika budskap sprids till enskilda.
Det obehagligaste är dock själva insamlandet i sig. Uppenbarligen kan också andra via pixlar (hur det nu går till) också få del av Facebooks information.
Jag är glad att inte vara en del i detta företags världsomspännande övervakning.

söndag 20 augusti 2017

Rösta ned budgeten

Alliansen undergräver politiken. Nu ropar man på misstroendeförklaring om socialdemokraterna lägger in några skattehöjningar i budgeten.
Man har uppenbarligen helt glömt den gemensamma överenskommelsen om att man röstar igenom en hel budget och inte delar av den. Men ännu värre: man vill använda instrumentet misstroendeförklaring mot politiska förslag. Det betyder ju faktiskt i förlängningen att en regering inte kan bedriva sin egen politik. Varje gång regeringen lägger fram något oppositionen inte gillar, kan man hota med misstroende mot den ansvariga ministern. Det skulle lamslå varje minoritetsregering. Oppositionens roll är att opponera mot för dem misshagliga förslag, men inte att använda ett instrument som är till för att klandra statsråd som man uppfattar har gjort fel. Redan nu har det gått inflation i KU-anmälningar, men misstroende är ett starkare instrument.
Har alliansen någon ryggrad får de väl ta konsekvenserna av sitt missnöje och rösta ned hela budgeten. Och då avgår regeringen. Det är så den nuvarande överenskommelsen ser ut. Vill man ha en annan ordning får man sätta sig ned med alla partier och bestämma något annat.
Men att bara kliva ur överenskommelser är ju alliansen expert på. Tänk bara Decemberöverenskommelsen, där deklarerade först KD och sedan de andra att de klev av den. Men de törs inte rösta ned hela budgeten, då skulle de ju få börja ta ansvar. Så istället missbrukar de misstroendeförklaringen.

torsdag 17 augusti 2017

Låg lön leder till bidragsberoende

Nu är Björklund m fl igång igen och talar om att vi måste sänka lönerna. Inte för överbetalda direktörer gubevars, utan för dem som redan har låg lön.
Hans perspektiv är arbetsgivarens eller hur han tror arbetsgivare tänker. Här kan vi få billig arbetskraft och då kanske vi anställer någon eller några. Men svenska arbetsgivare är oftast intresserade av kompetent arbetskraft, dvs med allra minst gymnasieutbildning.
Sen visar han, och övriga allianspartners, att de inte har en aning om hur det är att ha låg lön. När pengarna är slut i slutet av månaden. Han verkar ha samma inställning som den förra folkpartistiska finansministern Ann Wibble, som tyckte alla skulle ha en årslön på banken.
Att få, som Björklund & co t o m kan tänka sig lagstifta om, en lön på 14-16 000 i månaden, är ju ett hån utan like. Kommer de någonsin att få någonstans att bo till att börja med. Inga hyresvärdar kommer att godkänna någon med så låg lön (och de ensamkommande har inga föräldrar att bo hos). Dessutom har ju alliansen sett till att man numera kan ta ut hur mycket som helst i andrahandshyra.
Och skulle man till nöds få ihop några stycken personer att tränga ihop sig någonstans, vad räcker denna lön i övrigt till? El? Mat? Kläder? Jobbresor? I själva verket är ju detta det bästa sättet att få personer att bli beroende av bidrag.
Hur verklighetsfrämmande får man bli som politiker?

måndag 14 augusti 2017

Rätt visa Putinintervjuerna

Det har kommit kritik mot att SVT visar Oliver Stones intervjuer med Vladimir Putin. I dagens Rapport var en SVT-journalist kritisk mot detta och menar att folk kommer att köpa Putins världsbild.
Det har jag svårt att tro. Så demoniserat som Ryssland och Putin är i svensk media (ofta med all rätt) är det intressant att få höra något från mannen själv.
Jag har sett de två första avsnitten och tycker nog att Stone är lite för devot mot Putin. Å andra sidan är han själv (Stone alltså) väldigt kritisk till utvecklingen i USA, så han verkar nästan njuta av att höra någon annan också kritisera utvecklingen.
Bert Sundström, SVTs Rysslandskorrespondent, kommenterade intervjuerna innan de sändes och lyfte just bristen på kritik från Stone. Men det vore bra om han fick återkomma efter programmen och berätta mer nyanserat om den ryska utvecklingen.
Men eftersom det så sällan visas någonting där Putin själv får berätta om Ryssland och hur han ser på vad som hänt där, är det ju spännande i sig.
Det som verkar uppta mest av Putins tankar är utvidgningen av Nato. Han ser ingen poäng med det. "Men vi måste svara", som han uttryckte det. Och det är det han gör i Östersjön nu, med sina överflygningar. Det verkar direkt kontraproduktivt av Sverige att ens överväga att gå med i Nato. Redan det pinsamma militära samarbetet, där Sverige ställer vårt land till förfogande för Nato-övningar ökar ju den ryska hotbilden mot Sverige.
Putin hade verkligen rätt i en sak: Natomedlemsländerna blir vasaller till USA. Varför ska Sverige försätta sig i den positionen?

tisdag 8 augusti 2017

Israel lämnar demokratin

Personligen tycker jag Israel sedan länge lämnat demokratin. Så länge den olagliga ockupationen pågår kan man inte kalla landet riktigt demokratiskt.
Men Israel och dess vänner hävdar ändå alltid desperat att Israel är den enda demokratin i Mellanösternregionen. Och för all del, i jämförelse med övriga länder där står sig Israel hyfsat.
Men det går utför. Nu vill premiärminister Netanyahu stänga nyhetsbyrån al Jaziras kontor i Jerusalem med motiveringen att de inte är opartiska, dvs okritiska till Israels agerande i olika frågor. En sådan åtgärd liknar alltför mycket vad president Erdogan håller på med i Turkiet. I en demokrati tillåts medier verka fritt, även om man inte håller med om vad de står för.
Nu börjar Israel tumma på denna grundläggande demokratiska princip (också). Det är dags att bli tydligare med vart Israel är på väg.
Dessutom verkar Netanyahu ha mycket gemensamt med sin kollega Jacob Zuma i Sydafrika. Båda är misstänkta för korruption. Sådana herrar måste bort från makten. Annars urholkas demokratin än mer.

fredag 4 augusti 2017

Missbruk av misstroendeförklaring

Oppositionen hotar med misstroendeförklaring om regeringen lägger fram sina förslag om höjda skatter. Vad är det för ny parlamentarisk idé? Misstroendeförklaring är ju en betydligt allvarligare åtgärd som främst handlar om ifall regeringen brutit någon konstitutionell regel.
Det normala för oppositionen är att ta ställning till regeringens förslag och antingen rösta för eller emot. Nu kommer dessa skatteförslag att ligga i höstbudgeten och praxis är att man röstar om budgeten i sin helhet. Men om man nu tycker att skattehöjningar är så makalöst fel så får man väl rösta emot hela budgeten. Det ger ju ändå samma effekt som en misstroendeförklaring. Regeringen får gå. Får man inte igenom sin budget i riksdagen är det så allvarligt att regeringen måste lämna.
Men då använder man i alla fall rätt metod. Misstroendeförklaring handlar om att regeringen eller enskilda statsråd misskött sig. Att man inte gillar regeringens politik är något helt annat.
Alliansen är ute och cyklar som vanligt.

Rörlig skolstart bäst

Nu flaggar utbildningsminister Gustav Fridolin för obligatorisk skolstart vid sex års ålder. Alla ska börja skolan då. Men hur är det med att ta hänsyn till enskilda elevers behov? Det här är ju bara ännu ett förslag för likriktning av barn trots allt tal om motsatsen.
Jag vet inte när de slutade med skolmognadsprov, men de fanns när jag började skolan i slutet på 50-talet. Då gjordes ett test med barnen för att se om de var redo att börja skolan vid sju års ålder.
En del var inte det och fick vänta ett år. Inget konstigt med det.
Det borde vara en självklarhet att invänta barns egen mognadsprocess. En del barn, särskilt flickor, skulle t o m kunna börja tidigare än sex år. Och en del skulle behöva vänta till åtta års ålder, särskilt om de har svårt att sitta still och koncentrera sig.
Ja, men barnen har sina kompisar från förskolan hävdas det då. Men i förskolan (eller dagis som vi sa tidigare) är ju barnen i olika åldrar. Det behöver inte vara någon stor sak om vuxna inte hela tiden tjatar om ålder. Vi är så åldersfixerade i det här landet.
Tänk om och inför rörlig skolstart istället. Det kanske alla skulle må bättre av.

tisdag 25 juli 2017

Infrastrukturministern måste gå

Hur är det möjligt att en minister inte känner till att den myndighet hon är ansvarig för är föremål för en särskild utredning? Särskilt som några av hennes regeringskollegor uppenbarligen är medvetna om det.
Det finns mycket att säga om Transportstyrelsens sätt att hantera IT-säkerheten. Men också hur regeringen har behandlat - eller inte behandlat - frågan.
Här finns ju uppenbara tjänstefel. Infrastrukturministerns statssekreterare lär ha känt till ärendet. Att inte tala med sin minister om detta verkar oerhört märkligt. Om han nu kände till det - han var för det mesta på resa om man ska se till skälet att han avgick: för många och dyra resor.
Märkligt är också att de ministrar som faktiskt kände till detta, Ygeman och Hultqvist, inte talar med sin kollega. Har de bara utgått från att hon visste?
Dessutom är det regeringssammanträde en gång i veckan, där regeringen väl talar om ärenden som är aktuella. Frågan verkar inte ha kommit upp där.
Och talar inte den ansvariga ministern med generaldirektören för den myndighet hon ansvarar för? Är rädslan så stor för ministerstyre så det råder ren beröringsskräck? Om inte annat måste väl regleringsbrevet (regeringens styrdokument för myndigheten som kommer varje årsskifte) följas upp.
Ansvar för detta haveri (statsministerns ord) måste utkrävas. Det minsta är att infrastrukturministern lämnar sin post. Det duger inte att skylla på sin personal att man inget visste, det är hennes jobb att veta sådana här saker. Med någon självbevarelsedrift avgår hon frivilligt, annars måste Löfven be henne gå.
Ur regeringens perspektiv är det också "lättast" att låta henne gå. Löfven tycker sig nog inte ha råd att avskeda inrikesminister Ygeman. Han är alltför viktig i andra frågor. Inte heller vill han bli av med Peter Hultqvist. Men någon måste bära hundhuvudet. Infrastrukturministern måste gå.

fredag 21 juli 2017

Allt genast är marknadens mantra

Läser att Telia får en vinst på "bara" 2,5 miljarder. Marknaden får spel. De hade ju väntat sig åtminstone lika mycket som förra året, nämligen en miljard mer.
Telias omedelbara reaktion blir att skära ned på personal (och konsulter). På börsens företag ses personal enbart som en kostnad. Det finns ingen insikt i att personal också står för kompetens som förvärvats under kanske lång tid i företaget.
Men numera är ju personal som allt annat - slit och släng. Så många som möjligt är visstidsanställda så de kan sparkas närsomhelst. Men med denna syn på personal - som verkar genomsyra hela arbetsmarknaden - så är det inte underligt att människor inte gör sitt bästa. Eller har kompetens till det.
Varför rasar en bro ihop i Ludvika? Kan man inte bygga broar längre? Eller är den femte underleverantören inte kapabel? Varför fungerar inte hissarna i nya station Odenplan? Är det en fråga om både kostnadsbesparingar och inkompetens? Hela Nya Karolinska verkar vara ett exempel på både korruption, bristande kompetens och brist på resurser. För att inte tala om den senaste skandalen på Transportstyrelsen. En inkompetens så stor att man inte tror sina ögon. En stor del av svenska försvaret utlokaliserat till Serbien!
Men grunden till allt detta ligger i att ingenting får kosta. Alltid största möjliga vinst. Kompetens är ointressant - alla kan ersättas. En syn som inte bara omfattar näringslivet utan också stat och kommun.
Telia kan inte vänta ett år på att öka sin vinst igen. Allt genast! Marknaden som den obönhörliga domaren vare sig det är privat eller statligt. Är det så vi vill ha det?

söndag 9 juli 2017

Valfrihet bara självklar för dem med pengar

Så är Almedalsveckan över. Inte mycket nytt under solen.
Men det som slår mig är de borgerliga partiernas syn på bidrag. Att leva på bidrag är det absolut värsta man kan göra, enligt dessa partier. Samtidigt är det just vad de i hög grad förordar själva, fast då kallas det avdrag. Det finns inga gränser för hur många tjänster Anna Kinberg Batra vill lägga in under rutavdraget.
För att inte tala om Ebba Busch Thor, som i ena meningen fördömer subventioner för byggande av hyresrätter, för att i nästa stund tala om vikten av rut- och rotavdrag.
Den stora skillnaden är förstås, att avdragen dels gynnar företag, dels de välbeställda (den stora merparten enligt alla undersökningar) som utnyttjar dessa avdrag.
Men bidrag ges ju till enskilda personer, som av olika skäl, inte får jobb. Oftast för att de har någon form av funktionsvariation (som man säger numera) eller har efternamn som inte passar arbetsgivarna. Eller så får man inte jobb därför att utbildningen inte motsvarar behoven och då måste man ju omskola sig. Inte alltid lätt om man är över 50. Eller flytta, och kanske bryta upp från den ort där partnern har jobb, där man kanske har hus, sin familj etc. Valfrihet är bara självklar för dem som har pengar. Det låtsas alliansen inte om.

söndag 2 juli 2017

Inget studiestöd till religionsstudier

Läser att Sverige, via CSN, betalat drygt två miljoner till personer som vill studera religion i Saudiarabien. Det är ju helt barockt. I Saudiarabien tillämpas ju den mest inskränkande sortens islam.
Det finns ingen anledning att betala studiestöd till människor som vill studera religion överhuvudtaget. Religion som ska utövas, i form av präster, imamer och rabbiner m fl, får se till att deras samfund betalar deras utbildning. Finns ingen anledning för svenska staten att göra det. Nu är ju också svenska kyrkan skild från staten, så då bör prästutbildning bekostas av kyrkan själv.
Religionsforskning är en annan sak och där får ju forskare söka medel ur olika fonder, men där finns väl även visst statligt stöd (tror jag), men forskning är ju vetenskap.
Teologi är ett ämne vid svenska universitet, men vad jag förstår handlar det om religioner i största allmänhet och inte om någon specifik religion. Så där kan ju studiestöd vara motiverat.
Men all religionsutövning eller studier för detta ska inte ha pengar från staten, liksom heller inte religiösa skolor eller förbund. Sverige är en sekulär stat, där religion utövas privat, dvs utan inblandning från staten eller andra myndigheter. Folk får tro vad de vill, men inte för skattepengar.

lördag 1 juli 2017

Ta telefonen ifrån Trump

Man kanske inte ska ödsla fler ord på Donald Trump. Han är ju uppenbart inte frisk. Men han är ju trots allt Förenta Staternas president. Amerikaner respekterar presidentämbetet väldigt högt. För många är det svårt att erkänna att det nu sitter en mentalt instabil person på det viktigaste jobbet i USA.
En som inte har fattat vilket jobb han fått är presidenten själv. Han för krig mot medierna, vilket i sig är allvarligt. Men det sätt han gör det på. Den senaste incidenten handlar om två journalister på CNNs morgonprogram "Goodmorning Joe". De har kritiserat Trump, vilket knappast är förvånande. Då går presidenten till motattack, men på ett sätt som mer påminner om tonåringar i high school som ger varandra tillmälen. Han skriver om den kvinnliga journalisten "IQ-låga Brezsinski" och hävdar att hon försökt träffa honom (innan han blev president) i Florida.
Om nu allt är fake news, som presidenten påstår, varför bry sig om skitsaker. Som offentlig person får man räkna med att bli kritiserad, har ingen talat om det för honom. Särskilt i presidentrollen.
Att Trump nedlåter sig att ägna sig åt varenda kritisk synpunkt som någon twittrar är stört. Har han inte viktigare saker för sig? Ta ifrån honom telefonen!

fredag 30 juni 2017

Facklig idioti

Jag är medlem i ett fackförbund som till nu har hetat ST. Från början betydde det Statstjänstemannaförbundet, men sen ville man att det bara skulle heta ST. Förmodligen i hopp om att folk kom ihåg att det ändå handlade om statsanställda.
Nu har man dock valt att använda medlemmarnas pengar till att ta fram ett nytt namn - Sterka ska förbundet heta. Ingen medlemsomröstning har skett om detta obegripliga namn utan ledningen har drivit igenom detta.
Vad är det för fel på ett begripligt namn? Vem associerar ordet "sterka" till ett fackförbund? Till något överhuvudtaget. Vitaminer kanske. Jag har redan retat mig på andra fackförbund som döpt om sig till namn som Vision och Unionen. Jag kan aldrig komma ihåg vad de står för.
Tror ledningen för ST verkligen att medlemmarna kommer att försöka värva nya medlemmar med hjälp av detta namn. Jag är pensionär och är bara medlem för försäkringens skull numera, och skulle aldrig drömma om att prata om mitt fack, där jag var fackligt aktiv, som Sterka. Jag skulle ju ändå behöva förklara att det är statsanställdas förbund.
Man skäms å förbundets vägnar.

torsdag 29 juni 2017

Välfärdsmiljarder går till rut och rot

Just nu debatteras rut-avdraget efter en artikel av Nina Björk som ifrågasatte detta bidrag (avdrag menar jag). Hon har fått mothugg från DNs ledarsida och den nyliberale skribenten Fredrik Segerfeldt. Men problemet har inte med känslor att göra, som framför allt DN-ledaren hävdar, utan om ekonomi.
Är det verkligen rimligt att staten subventionerar den typ av tjänster som rut-avdraget omfattar? Det är trots allt saker som de flesta kan utföra själva. Och vill man ha dessa tjänster får man självklart betala vad de kostar. Det är orimligt att övriga skattebetalare ska stå för en del av kostnaden för, framför allt mer välbeställda, personers önskan om städhjälp m m. (Statistik visar att flest rut-tjänster köps i Danderyd).
Särskilt i dessa tider av närmast haveri i de offentliga systemen (som numera tvingas bekosta mer eller mindre seriösa privata utförare dessutom). Hur mycket mer skulle inte staten kunna dra in om man skrotar rut och rot.
Jamen, säger då många, dessa bidrag ger ju jobb. Försvinner rut kan jag inte fortsätta med mitt företag säger andra. Men man kan fråga sig hur mycket jobbskapande får kosta. Och det måste vara något fel på affärsidén om man måste ha bidrag för att klara jobbet.
Senast igår sa finansministern att det behövs miljarder för att klara välfärden. Satsa på den då, och kasta inte bort pengarna på sådant som folk kan betala själva.

måndag 26 juni 2017

Vi har försatt oss i försämrat säkerhetsläge

Nu ojar sig försvarsministern med flera om vårt "försämrade säkerhetsläge". Ryssland närmar sig hotfullt med sina plan när Sverige är uppe och flyger.
Men regeringen och tidigare regeringar har faktiskt orsakat detta försämrade läge själva. I den stund vi skrev på det s  k värdlandsavtalet med Nato har man ju inbjudit Rysslands "motpart" att agera militärt i vårt land. Det absolut sämsta för vår säkerhet är att gå med i Nato. Att hålla stora militärövningar i Östersjön med Nato, där Nato har tillgång till vårt land, kan ju inte upplevas som annat än en provokation.
En gång i tiden talade våra politiker, framför allt Olof Palme, om Norden som en kärnvapenfri zon och nedrustning var ordet för dagen. Nu verkar vi tro att det snarare är konflikt, kanske krig, som är nästa steg.
Om vi vill ha säkerhet i vårt land, håll då Nato borta från vår mark och våra kuster.

onsdag 21 juni 2017

Äntligen fylligare välfärdsmått

En glädjande nyhet i dagens DN: Regeringen vill ha nya välfärdsmått. Äntligen har man insett att BNP är ett väldigt smalt sätt att mäta välfärd. Framför allt kan ett sådant mått göra att man satsar på helt fel saker, vilket verkligen skett i många fall.
Nu föreslår regeringen fem ekonomiska mål: BNP per capita, sysselsättningsgrad, arbetslöshet, hushållens skuldsättning och den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld.
De föreslår vidare fem ekologiska mål: luftkvalitet, vattenkvalitet, skyddad natur, kemikaliebelastning och utsläpp av växthusgaser.
Och ytterligare fem mål är sociala: låg ekonomisk standard, självskattad allmän hälsa, utbildningsnivå, mellanmänsklig tillit och nöjdhet med livet.
Det har tagit tjugo år att få till den här utvidgade synen på välfärd. BNP handlar ju bara om produktion och tillväxt, oavsett vilken typ av produktion det gäller (alltså även skadlig produktion). Att se på utveckling och välfärd i de tre ovanstående dimensionerna har varit en självklarhet länge för miljöekonomer. Där är ekologin basen i vad vi gör. Utan ett fungerande ekologiskt system kommer vi förr eller snarare snart till vägs ände, dit vi verkligen är på väg i världen just nu.
Ska bli intressant att se hur regeringen tänker konkretisera ovanstående mål.

torsdag 15 juni 2017

En inkonsekvensens politik

Idag skriver DN om problemet med bostäder till "resurssvaga". Det är inte en dag för tidigt. Oftast möter man i DNs spalter ekonomer som pläderar för marknadshyror.
Och inte bara ekonomer. Hela alliansen anser att marknadshyror är svaret på en överhettad bostadsmarknad. Men vem som helst kan ju räkna ut att det blir dyrare att bo för i princip alla med ett sådant system.
Lägger man sedan till alliansens tjat om "enkla jobb", kan man än mindre förstå hur ekvationen ska gå ihop. Enkla jobb innebär också lägre löner. Hur ska dessa människor överhuvudtaget någonsin få någonstans att bo? Jo, det blir vi skattebetalare som får stå för notan genom ökade bostadsbidrag.
Och då kommer alliansen att säga att bidragen kostar för mycket och så blir det som med sjukförsäkringen. Man får bara bostadsbidrag en viss tid.
För det viktiga för alliansen är ju att skatten är låg. För sketna 80 spänn i flygskatt utlöser man kanske en regeringskris. Vart är vi på väg?

tisdag 13 juni 2017

Samhällskontraktet är brutet

Igår skrev jag om Posten och hur de underlåter att dela ut brev som bara blir liggande. Det är dock inte den enda samhällsfunktion som håller på att krackelera.
Jag talade med en bekant vars ryggoperation misslyckades i maj förra året. Hon skulle få en ny tid och det fick hon nu i juni, nästan ett år senare. Men dagen innan operationen ringer läkaren och säger att den inte blir av. Inte för att något akutfall kommit i vägen, utan för att det inte finns personal på avdelningarna efter operationen. (Operationsteamen rullar nu tummarna i väntan på att sjukhusen ska få mer personal). Hon kan få vänta ett halvår till utan att kunna planera sin tid och med svåra smärtor som begränsar hennes livskvalitet.
Inte nog med det. Färdtjänsten håller inte heller vad den lovar. Min bekant väntade i en och en halv timme på färdtjänsttaxi innan hon gav upp och tog en privat taxi. Tre timmar efter den överenskomna tiden ringde chauffören och undrade var hon var. Taxichaufförerna tar hellre vanliga kunder för det ger mer betalt än avtalet med landstinget.
Sedan har vi LSS, där regeringen väljer att skära ned antalet timmar för dem som allra mest behöver personlig assistans. Svårt sjuka och funktionsnedsatta är nu fångar i sina hem för att de inte får den hjälp de behöver.
Och polisen. Ingen förväntar sig längre att vanliga småstölder och inbrott ska klaras upp. Inte heller kan man räkna med polishjälp i en akut nödsituation för det finns för få poliser ute i tjänst.
Bankerna lever nu sina egna liv, helst så långt från kunderna som möjligt. Kunderna  får sköta sina ärenden själva, via internet, som det förutsätts att alla har, trots att  också i glesbygd förväntas privata aktörer förse människor med bredband. Det blir dock för dyrt för dessa företag, så här utesluts många ur samhällsgemenskapen.
Nu läste jag att Skatteverkets hemsida, som alla förväntas begagna, ligger nere pga något tekniskt fel. Vi bygger in oss i en sårbarhet, som i en krissituation kommer att slå hårt mot alla Sveriges hushåll. Hur vore det om vi ändå höll oss med en manuell back up? Det är ju inte färre jobb Sverige behöver.
Alla dessa brister och fallerande tjänster gör människor frustrerade och slutligen räknar man inte längre med att samhället ska hjälpa. Det skapar grogrund för populism och korruption. Var och en får klara sig själv, eller förlita sig på tjänster och gentjänster. Då är samhällskontraktet definitivt brutet.

måndag 12 juni 2017

Posten är en samhällsfunktion

Såg på nyheterna häromkvällen hur det ser ut på Post Nords depåer. Lådor med outdelad post. Och ingen har tid att ta itu med det, bl a för att Post Nord har skurit ner personalen med tusen personer de senaste åren och brevbärarna får ständigt större utdelningsområden. Jag känner flera som inte fått viktig post i tid.
Någon borde upplysa herrar Koskull och Wahlroos om att Posten faktiskt har ett samhällsbärande uppdrag. Det är en grundfunktion i varje samhälle. Om inte annat borde det vara regeringens uppgift att se till att denna samhällsservice fungerar. Men sen Posten blev affärsdrivande med vinstintresse är det aktieägarna som står i fokus, inte medborgarna. Och efter sammanslagningen med danska posten har det bara gått utför.
Regeringen m fl kanske tror att internet är svaret på allt. Men internet är så mycket mer sårbart i ett samhällskritiskt läge än Posten. Det är skrämmande att se hur olika samhällsfunktioner blir alltmer beroende av IT, samtidigt som hoten mot sådana system ökar.
Som samhällsmedborgare har man rätt att kräva en fungerande postgång över hela landet. Liksom tillgång till bredband, eftersom vi hela tiden uppmanas att göra allt och hitta allt på internet.
Man kan inte låta privata aktörer med vinstintresse sköta centrala samhällsfunktioner eller att funktioner som Posten och järnvägen ska drivas på detta sätt.
Dels måste det finnas tillräckligt med folk som gör sitt jobb professionellt, dels direktiv från regeringen om att dessa funktioner är vitala och ska fungera för alla medborgare. Det är det minsta vi som medborgare kan förvänta oss.

onsdag 7 juni 2017

Borgerlig politik med S-L-C-regering

Moderaterna krisar, vilket betyder att alliansen krisar. Det kan man ju bara glädja sig åt. AKB har trampat rejält i klaveret med sin invit till SD.
Men det sorgliga är socialdemokraterna. Nu har Jan Björklund och även Birgitta Ohlsson om hon skulle bli aktuell, sagt att L kan tänka sig en blocköverskridande regering. Löfven studsar förmodligen av glädje. Han vill inget hellre än att sälla socialdemokraterna till det borgerliga blocket. 
Det betyder borgerlig politik i fortsättningen och S kan med gott samvete lämna samarbetet med V, som tycks ha besvärat dem sen det startade. Ändå är det vänsterpartiet som stått för merparten av de sociala reformer regeringen trots allt genomfört, t ex de tio miljarderna till kommunerna. De har genomfört reformer som gynnar ensamstående föräldrar och de med låg pension.
De svagaste i samhället kommer inte att ha någon glädje av en S-L-C-regering. Men det verkar svårt att få människor att förstå detta, det visar inte minst SCB-mätningen för maj. Där får V bara 6,3 procent.
Men med den genuint borgerliga pressen i Sverige, samt framför allt Björklunds förmåga att alltid nämna SD och V samtidigt som "extremistpartier", är det svårt att få genomslag hos människor som inte aktivt deltar i politiken. 
Vi som vill ha mer vänsterpolitik i en kommande regering får en tuff valrörelse.

torsdag 1 juni 2017

Ge amnesti åt unga afghaner

Igår dog 90 människor i ett terrorattentat i Kabul. Talibanerna och andra grupper är på frammarsch i Afghanistan sedan västerländska styrkor lämnat landet.
Det är dit vi skickar unga pojkar som aldrig ens varit där. Häromdagen tvingades ett tjugotal ursprungligen afghanska pojkar på ett chartrat plan till Kabul. Till en stad som igår upplevde ett av de värsta bombattentaten sedan krigen startade i detta krigsdrabbade land.
Det är Sverige som tvingar iväg dessa pojkar. Pojkarna är ibland inte ens födda i Afghanistan, utan kommer oftast från Iran, dit deras föräldrar flytt undan kriget i hemlandet.
De här pojkarna har påbörjat ett annat liv här i Sverige. De har gått i skolan och lärt sig en hel del svenska. Vi har alltså bekostat deras vistelse här för att sedan slänga ut dem. Det är slöseri med pengar, men framför allt med liv. Att behandla människor på detta sätt skapar bara mer hat och terror.
Om Sveriges regering inte vill känna sig som sverigedemokrater borde de utfärda en amnesti för de unga personer som kom under 2015 års flyktingvåg. Vare sig de är under eller över 18 år. Vart tog den humanistiska stormakten Sverige ville se sig som vägen?

onsdag 31 maj 2017

Med apokalypsen som mål

Så har Trump bestämt sig - USA lämnar Parisavtalet. T o m oljebolagen Exxon och Chevron har uttalat sig för avtalet. Men Trump följer sin rådgivare Steve Bannon - en person med apokalypsen som mål. Och med detta drag närmar vi oss onekligen den.
Såg "Dokument utifrån" häromkvällen om just Steve Bannon. Han verkar vara en person som gillar att provocera och röra upp känslor. Han verkar egentligen inte ha några politiska mål. Han vill bara välta det s k etablissemanget över ända. Vad som sen ska hända bryr han sig inte om. Han ser en sådan utveckling som ett reningsbad för nationen. Han är som en demon i en dålig TV-serie och det är skrämmande att konstatera att verkligheten återigen överträffar dikten.
Men det är också sorgligt att se att medierna helt följer det scenario som Bannon målar upp. När Trump var i hetluften för sina sexistiska uttalanden, kallade han på Bannons inrådan till en presskonferens där han samlat ihop ett antal kvinnor som berättade om de övergrepp Bill Clinton sades ha gjort mot dem. Pressen togs på sängen och ställde inga kritiska frågor om varifrån de här kvinnorna plötsligt dykt upp som på beställning och nu plötsligt pratar om övergrepp som de borde ha anmält för länge sen. De synade inte bluffen utan lät Trump komma undan.
Till skillnad från Trump är Bannon skicklig. Det är bara att hoppas att Trump till slut trampar i klaveret så mycket att inte ens Bannon kan rädda honom. Annars kommer apokalypsen allt närmare.

måndag 22 maj 2017

Euro för alla - spiken i kistan

Ett dokument från EU har läckt till Frankfurter Allgemeinde om ett beslut att alla EU-länder ska ha euro år 2025, även Sverige. Trots vår folkomröstning ska alltså denna fråga upp på bordet igen.
Ett av EUs stora misslyckanden är ju just eurosamarbetet. Det är väl egentligen bara Tyskland som vunnit på det. Länderna i Sydeuropa, speciellt Grekland och Portugal, har istället dragit på sig en evig ekonomisk kris med denna valuta.
Sverige har en mycket stark ekonomi. Vi har inget att vinna på att beblanda vår ekonomi med ekonomiskt svaga länder som länderna i östeuropa eller Grekland och Portugal.
EU bör istället reducera samarbetet till att bara gälla den gemensamma marknaden, vilket inte behöver betyda en gemensam valuta. EU har gapat över för mycket, inte minst för många länder och det finns inget som hindrar att man samarbetar med varandra utan en union av EUs kaliber. En del euroländer vill ju återinföra sin gamla valuta. Det går inte att få länder med helt olika förutsättningar att driva en gemensam ekonomisk politik (särskilt inte en nyliberal).
Det är tveksamt om alla länder skulle jubla över beslutet om att införa euro. Redan nu obstruerar ju flera länder mot de gemensamma besluten, framför allt när det gäller flyktingar. En sådan här maktdemonstration från EUs sida kommer bara att stärka de krafter som vill lämna unionen.
Minska ambitionerna istället, så kanske arbetet kan bli effektivare och billigare i denna koloss på lerfötter.

torsdag 18 maj 2017

När kommer republikanerna att säga ifrån?

Idag stod DNs amerikanske kolumnist David Brooks för den totala utskåpningen av Donald Trump. Han kalla Trump infantil och "omognad håller på att bli hans presidentskaps grundton, avsaknad av självbehärskning hans ledmotiv".
Brooks har studerat intervjuer med Trump och konstaterar att där inte finns någon strategi, ingen kunskap (fast Trump själv anser att han alltid vet bäst om allting). Brooks skriver att Trump är "tidernas rekordhållare inom Dunning-Kruger-effekten, fenomenet att en inkompetent person är för inkompetent för att inse sin egen kompetens".
Det märkligaste i dagens läge är inte att Trump är infantil, inkompetent och narcissist, som inte förstår hur den amerikanska förvaltningen fungerar. Det märkligaste är att han får fortsätta sitta kvar. Man talar om riksrätt, åtminstone från demokraternas sida, men republikanerna håller fortfarande fast vid denna 70-årige sjuåring.
Hur många gånger måste han visa sig olämplig för ämbetet innan kongressen (republikanerna) helt enkelt avlägsnar honom från posten? Han har ju redan visat sig omöjlig flera gånger om. Han ljuger friskt så att alla kan se och höra, men får ändå fortsätta. Var går gränsen? Nu har han läckt hemliga uppgifter till Ryssland, men inte ens det verkar förmå kongressledamöterna att helt enkelt säga att de fått nog.
På Nixons tid sa man om hans vicepresident Spiro Agnew, att Agnew var Nixons bästa livförsäkring. I Trumps fall verkar den hopplöst konservative Mike Pence snarare som en livboj.

måndag 15 maj 2017

Sluta rationalisera bort jobb

Arbetslöshetsmålet om EUs lägsta arbetslöshet 2020, kommer inte att nås enligt många bedömare. Framför allt oroar den stora invandrar- och ungdomsarbetslösheten.
Politikerna ropar högljutt om enkla jobb och lägre löner (utom till poliser och lärare). Ändå fortsätter företag, myndigheter och institutioner att rationalisera. De s k enkla jobben blir allt färre.
Läste idag att försök ska göras med förarlösa bussar i vissa områden. Låter rent vansinnigt ur flera säkerhetsaspekter, men bortsett från det: vad är poängen? Minska kostnader förstås.
Men de kostnaderna får vi ju alla vara med och betala i form av ökad arbetslöshet och högre sjuktal för både fysisk (för få anställda sliter ut människor) och psykisk (stress över att inte få jobb bl a) ohälsa.
Konduktörerna på Tvärbanan försvann just och i affärerna försöker man få kunderna att använda självscanning för att minska antalet kassabiträden. I en situation med allt färre jobb, skapas också en marknad för oseriösa arbetsgivare som anställer folk utan kontrakt med löner under miniminivå.
Det borde ligga i politikernas intressen att åtminstone inte inom stat och kommun rationalisera sig intill benen. Den kostnaden är i längden tyngre att bära än att behålla vissa typer av jobb så att människor kan försörja sig och betala skatt. I slutändan får vi annars fler än romerna som tigger på våra gator.

söndag 30 april 2017

Narkotikabruket ökar med avkriminalisering

Igår kom ett förslag från liberalerna att avkriminalisera narkotika. Det var så det uttrycktes i Rapport. Narkotika i största allmänhet alltså. För eget bruk sägs det. De verkar dock endast få stöd från V i detta.
Men hur har man tänkt här? Det verkar otänkbart att det skulle handla om tunga droger som heroin och ecstasy, m fl av den kategorin. Men ändå, även om det bara gäller marijuana/hasch. Hur är det tänkt att det ska säljas? På apotek? Hos tobakshandlare? I vanliga mataffärer? På Systemet?
För det måste ju få säljas i vanliga butiker, annars fortsätter ju droghandeln. Då blir det som med sexköpslagen, tillåtet att använda men förbjudet att köpa.
Njutningen i cigaretter har alltid undgått mig och därför har jag heller aldrig provat marijuana, ens på det glada 70-talet. Men om det skulle ge ett trevligt rus så kanske man skulle bli intresserad. I vems intresse ligger det att unga människor får ännu mer tillgång till hälsofarliga preparat (haschrök är väl inte bättre än cigarettrök) och det råder ju delade meningar om hur marijuana/hasch påverkar individen i övrigt. Många säger ju att det leder till tyngre droger, andra att ett långvarigt bruk förstör olika hjärnfunktioner.
Precis som med prostitutionen är det här en fråga om samhällsmarkering. Ur ett samhällsperspektiv är det inte bra att hälsofarliga substanser kan säljas fritt, därför har vi  t ex ett alkoholmonopol. Så tänk om L och V. Med en avkriminalisering kommer bruket att öka. Sjukvården går redan på knäna som det är.

fredag 28 april 2017

Björklund vill diskriminera från början

Så är han där igen, Björklund. Med sitt tal om att nyanlända bör ha lägre löner för att lättare få jobb. De ska m a o diskrimineras redan från början.
Vi vet redan att det finns gott om oseriösa arbetsgivare som redan ger löner, inte minst till papperslösa, långt under minimilönen. Att nu lagstifta om lägre löner (för det måste ju handla om det, normalt sköter ju arbetsmarknadens parter lönebildningen) är att ge grönt ljus åt dessa oseriösa arbetsgivare att fortsätta utnyttja människor.
För att inte tala om den människosyn Jan Björklund ger uttryck för. Även nyanlända ska betala hyra och mat, och den kostar lika mycket för dem som för oss. (Dessutom vill ju karln ha marknadshyror, hur nu det går ihop). Då får de bidrag kanske Jan B menar. Det kan alla ansöka om som har en inkomst under minimistandard.
Men då är det väl bättre att dessa nyanlända så fort som möjligt kan komplettera sin utbildning med svenska plus den eventuella yrkesinriktning de har, om den inte räcker. Med Jan Björklunds lösning skapar vi en underklass (i den mån den inte redan finns) som får allt svårare att klara sig i det svenska samhället. Vem tjänar på det, utom de som gärna utnyttjar andra för egen vinning.

torsdag 27 april 2017

Varför fortsätter vi bygga vattentoaletter?

Vattenbristen är här. Det är bevattningsförbud i vissa svenska kommuner redan. Det sägs att man väntat sig detta runt 2050 och än vet man inte om denna brist är en variation eller en mer permanent klimatförändring.
Icke desto mindre fortsätter vi precis som vanligt. Vi fortsätter bygga hus med vattentoalett trots att det ju är helt orimligt att rent ut sagt skita i vårt eget dricksvatten. Det är inte hållbart. Var är alla de innovationer som det talas så mycket om att vi har på gång för ett hållbart samhälle? De behövs nu, inte när problemen redan är mer än akuta. Om man räknar med vattenbrist till 2050 (det är bara drygt 50 år dit) måste man ju börja ställa om nu. Krisen verkar ju redan vara här och det måste ju gå att hitta en annan lösning för avlopp än vattentoalett.
Detsamma gäller bilar. Man har nu upptäckt (vilket är märkligt sent) att dieselbilar släpper ut massor med farliga ämnen. Det har talats i decennier om att trafiken är en av de största miljöbovarna, ändå händer nästan ingenting. Det är inte 2050 vi måste börja byta till elbil, det är nu. Och då måste flera insatser till. Skrotningspremie för fossildrivna fordon. Förbud för tillverkning av nya. Inbytespremie för miljöbilar och tvingande omställning för alla mackar att ha laddstolpar och biobränslen.
Detta kommer naturligtvis att hända för sent. Marknaden är den stora bromsklossen, såvida inte människor faktiskt inser hur allvarligt läget är. Men alltför många fake news kommer att tala för
fortsatt miljöförstöring. Välkommen till torrperioden!

tisdag 25 april 2017

Utmattningssyndrom är "verklig sjukdom"

Alltfler blir sjuka och sjukskrivna i stressrelaterade sjukdomar. Det kommenterar idag Matilda Molander i en ledare i dagens DN. Hon menar att dessa sjukdomar inte är "verklig sjukdom". Det beror på hur vi lever våra liv, menar hon. Hennes analys lyder: "Heltidsarbete, särskilt om man har mycket kontakt med människor,är krävande. Har man dessutom familj eller andra åtaganden, är det lätt att ta på sig så mycket att man börjar må dåligt. Problemet, som egentligen handlar om att man inte klarar av att skapa en balans i livet, löser man till slut genom att sjukskriva sig".
Sedan påpekar hon att "sjukskrivningar är inte till för människor som behöver få bättre balans i livet. De är till för att försörja den som på grund av sjukdom inte klarar av att jobba".
Vilken värld lever denna människa i? För det första utgår hon från att det är människors eget fel om de stressar sig sjuka. DN, kanske särskilt inte ledarredaktionen, är en arbetsplats där man behöver överanstränga sig. Så är det dock inte på de flesta jobb. Efter decennier av sparprogram och nedskärningar måste nu väldigt många människor göra jobb som tidigare gjordes av fler. Molander nämner överhuvudtaget inte villkoren på dagens arbetsmarknad. De är ju i de flesta fall grundorsaken till stressen. Och med dagens boendekostnader m m, har många inte råd att gå ner i arbetstid (om de ens får) eller har några valmöjligheter att byta jobb. Det handlar inte om att "klara att skapa en balans" för det ligger kanske utanför individens kontroll.
Dessutom verkar hon tro att man "sjukskriver sig". Som om det är en bedömning som görs av individen själv. Hon verkar aldrig ha haft kontakt med Försäkringskassan, framför allt inte under perioden med Fas 3.
Till sist är alltså utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar, inte "verklig sjukdom" enligt Molander. Här spär hon på idén som florerat länge, att det är bara hjärtinfarkt och andra tydliga symptom som räknas som sjukdom. Utmattningssyndrom drabbar kvinnor i större utsträckning än män, så där kommer också gamla fördomar om "nervklena" kvinnor in. Hade hon haft utmattningssyndrom hade hon vetat bättre. Men det kan jag faktiskt inte önska henne.

fredag 21 april 2017

Dags för regeringen att ta tag i skolfrågorna

Vad väntar regeringen på? Den socialdemokratiska kongressen har sagt nej till vinstjakt i välfärden. Att då börja dribbla om skollotteri m m, som ändå inte kommer åt grundproblemen, förlänger bara de dåliga PISA-resultaten.
I detta fall kommer Jan Björklund med väldigt dubbla budskap. Han tycker att att skolan ska förstatligas, vilket är en mycket bra idé. Kommunaliseringen är en av grundorsakerna till segregation och olika möjligheter beroende på var man bor. Men sen tycker han ändå att nuvarande system med riskkapitalbolag ska fortsätta i de s k friskolorna. Det viktiga är att få välja.
Men det finns inget som säger att statligt finansierade skolor inte kan ha olika inriktning (det fanns ju redan sådana skolor innan marknaden släpptes in i skolvärlden).
Att kreti och pleti ska kunna starta skola är i sig absurt. Merparten av riskkapitalisternas skolbolag har varken erfarenhet eller intresse att driva verksamheten på ett professionellt sätt.
För att inte tala om de religiösa skolorna. Varför i hela friden ska ett sekulärt land som Sverige ha religiösa skolor? Om de måste följa svensk läroplan ska de ju överhuvudtaget inte syssla med religion annat än som ren kunskapsinhämtning om alla religioner och då finns ju ingen anledning att ha särskilda religiösa skolor. Religion hör fritiden till.
När ska regeringen sätta ner foten i dessa frågor? De har merparten av svenska folket med sig.

PS Jag har haft problem med kommentatorsfunktionen, men nu fungerar den, så välkomna att kommentera.

tisdag 18 april 2017

Positiv trend i vårbudgeten

Äntligen en budget som drar åt vänster. Det är förmodligen vänsterpartiets förtjänst. Men nu kommer en del orättvisor att minska. När Aftonbladet räknar upp vinnare och förlorare i vårbudgeten kan man glädja sig åt att pensionärer och sjuka är vinnare (av hur mycket är en annan fråga) liksom polisen och klimatet.
Förlorarna är mest de som vunnit extremt mycket under alliansåren. Jag sörjer inte över att det blir dyrare med tjänstebil och för dem med privata sjukförsäkringar. Höjd skatt för dem som tjänar över 38 200 är ett sätt att öka progressiviteten i skatteskalorna. Många (borgerliga) har invänt att 38 000 inte är någon hög lön. Men då ska man komma ihåg att medellönen för svenskarna ligger runt 24 000.
Den enda smolken är väl att man höjer skatten för småföretagare. De har det redan tufft ändå (ja utom de som lever på rut och rot, de får ju bidrag från oss andra). Vore bättre att beskatta de stora bolagen mer.
Nu får vi hoppas att denna trend i budgeten förstärks till höstens budget som ju blir budgeten för valåret. Vänsterpartiet levererar till välfärden. Det är dags att sossarna också gör det. Vårbudgeten är ett bra första steg.

söndag 16 april 2017

Nordkorea retar björnen

Nordkorea vet inte vad de håller på med. De retar björnen. Och just nu är björnen dessvärre rätt korkad. Donald Trump upptäckte att han blev populär när han släppte vad som kallas "världens största bomb" i Syrien. I princip struntar han ju i Syrien, men om Nordkorea fortsätter att "hota" USA, ser han sin chans att markera och visa att USA inte tar skit från någon. Här passar "America first" som hand i handske.
Och så blir han ytterligare en krigspresident trots ord om motsatsen. På det här området har han mer spelrum och behöver inte brottas med den inrikespolitiska byråkratiska apparaten. Och med tanke på hans förmåga till alternativa fakta, kommer det alltid att heta att Nordkorea slog till först.
Å andra sidan sitter det ju en galning i Pyongyang, så oförutsägbarheten är total från båda sidor.
Man bävar.

onsdag 29 mars 2017

Fungerande välfärd är inget valfläsk

Vad har borgarna, denna gång i form av liberalen Starbrink, att säga om att regeringen+vänsterpartiet skjuter till 500 miljoner extra till förlossningsvården? Jo, det är valfläsk.
Själva är de inte beredda att lägga ett öre extra på välfärden.
Centern uttryckte häromdagen att de vill stoppa "skadliga skattehöjningar" och istället sänka skatterna och genomföra besparingar. På vad då kan man fråga sig. Svaret är förmodligen just välfärden. Den satt ju i kläm under hela alliansperioden och fortfarande i de kommuner och landsting som har borgerlig majoritet.
Valfläsket för borgarna heter skattesänkningar. Det är faktiskt det enda de talar om, förutom mer försvar och poliser. Kommer svenska folket att återigen köpa att skattesänkningar är det Sverige behöver mest? Eller att allt är invandrarnas fel som ett annat parti tjatar om?
Det är drygt ett år till nästa val. Det är bara att hålla tummarna för att vänsterpartiet kan driva på om en välfärd för alla. Ingen annan gör det.

tisdag 28 mars 2017

De välbeställda har sagt upp välfärdskontraktet

När hörde ni någon representant för borgarna tala om välfärden sist? Länge sen skulle jag vilja säga. För det de säger handlar nästan enbart om att få bort "skadliga skatter". Vilka skatter är det?
För utan skatter ingen välfärd. Istället vill man ha bidrag, dvs skatteavdrag, t ex för rut och rot, för det gynnar de välbeställda.
De har föga intresse av en allmän välfärd, för nu kan man välja sig fram; skaffa privat sjukförsäkring och få förtur hos läkaren, välja skola utan problembarn och betala ett riktigt privat vårdhem (dvs inte skattefinansierat) för gamla föräldrar.
Klart att borgarna älskar dessa system, som främst gynnar folk med pengar. Annars står skattesänkningar på programmet och det enda den lilla skatt som tas ut ska användas till är försvaret och polisen.
Det enda parti som faktiskt är intresserat av välfärden är vänsterpartiet. Sossarna nämner välfärd ibland, men mest som en formsak. Man vågar ju inte röra någonting som faktiskt skulle göra skillnad. Enda anledningen att kommunerna fått en liten hacka till är vänsterpartiets tio miljarder, att pensionärerna fått en skattesänkning (sic) m fl välfärdsreformer som ändå ägt rum. V har legat på för att få mer pengar till förlossningsvården, som nu verkar bli verklighet.
En gång var den generella välfärden det som höll Sverige samman. Vi var alla med och betalade för vård, skola och omsorg m m. Men alliansen sänkte skatten med 140 miljarder och sossarna har sagt att "lagt kort ligger".
Därför får inte personer med funktionsnedsättning personlig assistans, lärare och sjuksköterskor högre löner, järnvägsnätet är fortsatt eftersatt etc. Det generella välfärdskontraktet verkar vara uppsagt.

lördag 25 mars 2017

Arbetsgivarlinjen

Moderaterna har problem. Men Anna Kinberg Batra håller god min och talar optimistiskt på moderaternas s k sverigemöte om målet att skapa en halv miljon nya jobb till 2020. De ska satsa på den s k arbetslinjen igen.
Men den linjen har framför allt handlat om arbetsgivarna. Att de ska få så många förmåner som möjligt. Idag kom uppgifter om att antalet personer som får bidrag, som socialbidrag, sjukbidrag och bidrag för personer som behöver personlig assistans, inte har varit så här lågt på decennier. Men samtidigt ökar bidragen till dem som behöver dem minst, såsom rut och rot, ett antal bidrag till företag för att de ska anställa folk i olika arbetsstimulerande former, företag i offentlig tjänst, som lever på skattemedel och inte minst alla former av skatteavdrag (jobbskatte- m fl).
Denna flora av bidrag/avdrag dränerar välfärden för dem som behöver den mest.
Samtidigt råder rena vilda västern på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna pratar om löneökningar på 0,2 procent, samtidigt som de unnar sina chefer enorma bonusar även om de missköter sig. Dessutom har väldigt många arbetsgivare helt lämnat arbetsmarknadens regelverk, där nu arbetstagare anställs via bemanningsföretag eller får jobb enbart via sms och egentligen aldrig ser sin arbetsgivare. Man kan verkligen börja tala om utsugning av arbetskraften igen.
De landvinningar som gjordes på arbetsmarknaden under framför allt 70-talet, med t ex lagen om anställningsskydd (LAS) håller snabbt på att urholkas. Allt färre omfattas av kollektivavtal.
De unga idag håller på att hamna i en situation som på 30-talet eller som vid förra sekelskiftet. De är helt rättslösa mot arbetsgivaren. Sveriges ekonomi går som tåget säger man ( kanske inte världens bästa liknelse i dessa tider), men bara för en del. Kanske dags för en storstrejk igen? Något som kan hota ekonomin, för allt handlar ju om pengar.

Därför självscannar jag inte

Fler och fler livsmedelsbutiker vill att vi kunder ska utföra ännu en av deras arbetsuppgifter själva. De lanserar självscanning stort, dvs att kunden själv slår in sina varor och bara betalar med kort vid utgången. De försöker sälja in idén med att det går fortare att handla och man slipper köer (fast om alla gör det blir det väl ändå kö vid utgången).
Jag scannar inte. Detta är ju bara ännu ett sätt att rationalisera bort personal. Dessutom jobb som inte kräver mycket utbildning. Sådana jobb som politikerna efterlyser i parti och minut. Jag vill inte bidra till denna utarmning på arbetsmarknaden. Kommer att stå i kassakö så länge det bara går.
Vi ser ju att den här typen av jobb hela tiden försvinner och vi, kunderna, ska utföra mer och mer själva. Nyss försvann konduktörerna på Stockholms spårvagnar. "Blippa ditt kort själv" trots höjda avgifter.
Vi behöver alla slags arbetsuppgifter. Du som kund kan bidra till det.

måndag 20 mars 2017

Behåll några sjukhus

Läser att nu ska det alliansdrivna Stockholms läns landsting sälja ut ett antal sjukhus, bl a för att ha råd med skrytprojektet Nya Karolinska (inte mycket att skryta med dock).
Det var illa redan på 90-talet då man började sälja ut akutsjukhusen. Alla vi som påpekade att staden växer och befolkningen blir äldre, hade inget för våra farhågor om vårdplatsbrist.
Och nu står vi där. Tyvärr är ett av skälen till bristen på vårdplatser bristen på personal. Arbetssituationen för dem som orkar jobba kvar är övermäktig och tills slut slutar man.
Nu vill alliansen sälja ut bl a Sabbatsberg, St Eriks sjukhus, Serafen m fl. Istället ska de bli bostäder. Inte tu tal om att bostäder behövs, men har man verkligen inte tänkt på, att ju fler som flyttar in, ju mer infrastruktur runt boendet behövs, i form av skolor och förskolor, äldreboenden och just sjukvård.
Behåll därför åtminstone ett av dessa sjukhus och låt det åter bli ett sjukhus som tar emot akutpatienter (det fina Nya Karolinska tar ju bara direkta ambulanstransporter). Dessutom bör ett sjukhus behållas för äldre multisjuka, så att de inte behöver skickas hem direkt.
Detta kallas samhällsplanering, vilket tycks ha gått alliansen förbi (och även delar av de styrande rödgröna (läs S) i kommunfullmäktige).

fredag 17 mars 2017

Unga Feminister är ett skämt

En ung kille, medlem i Unga Feminister, skrev ett inlägg där han tyckte att feministerna ska ägna sig åt annat än att bli upprörda över ett skämt på Twitter (eller om det var Instagram). Han blev av med sitt uppdrag i Unga Feministers styrelse. 
Visst, det var dumt av honom att skriva under med sin uppdragstitel, då inlägget gavs intryck av att vara sanktionerat av Unga feminister som förbund. Å andra sidan visar det hur smal den s k feminismen är nuförtiden. Nu försvinner en ung kille från det viktiga jobbet att jobba för jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Förutom att han borde fått rätt i sak (gapa om ett skämt som inte riktade sig till någon specifik person) så hade det väl räckt med en reprimand. Det var ju ingen stor sak. 
Sedan allting numera kommer upp på sociala medier, finns ingenting som är för litet för att gaffla om och bli upprörd över. Jag kallar mig inte feminist, för det ordet har helt mist sin betydelse.
Men kvinnokamp och jämställdhet mellan män och kvinnor är viktigt och då handlar det om mäns våld mot kvinnor, hedersförtryck (som också kan drabba män), lönefrågor och arbetsvillkor. 
Att jobba med detta är alltid lika viktigt och den kampen deltar jag gärna i utan att kalla mig feminist.

fredag 10 mars 2017

90 dagars säkerhet i USA

Donald Trump har nu utfärdat ett nytt dekret med inreseförbud för ett antal muslimska stater (dock inte Saudiarabien varifrån Al Qaida och IS växt fram och finansierats). Det talas stora ord om att USA måste skyddas från terrorism och därför är dessa åtgärder nödvändiga.
Dekretet gäller i 90 dagar. Det är ju helt absurt. Så i 90 dagar skyddas USA från terrorism - och sen? Antar att tanken är att förlänga det eller en manöver för att få med tveksamma republikaner på båten. Vem vet.
Men att ropa "vargen kommer" och tala stort och brett om terrorhot, för att i nästa stund föreslå en åtgärd som gäller i 90 dagar, är ju patetisk.
Det stora hotet mot USA är just nu trots allt att man har tillsatt en ljugande president som har noll koll på vad jobbet innebär. Som hittar på saker för att dölja sitt eget skumrask. Den dag Trumps deklaration blir offentlig kommer han att tvingas avgå, för där framgår väl hans Rysslandssamröre tydligt. Varför skulle han annars tveka att visa den? Eller så visar det sig att han inte betalat skatt på evigheter, vilket väl är olagligt. Om inte, så tar det väl ifrån honom all trovärdighet i ekonomiska frågor (fast han har ju redan förlorat sin trovärdighet för alla tänkande människor).

måndag 6 mars 2017

Apoteken visar att marknaden inte fungerar

Hur många bevis krävs för att visa att marknaden inte fungerar? Marknaden ska ju reglera att de som tar ut överpris ska konkurreras ut av billigare alternativ. Men så fungerar inte dagens marknad. Apoteken är ännu ett exempel. Där har priserna stigit med 70 procent på vissa läkemedel sedan avregleringen 2009. Det enda som hänt är att övriga följer efter.
På små orter finns dessutom kanske bara ett apotek, så folk är så illa tvungna att handla där, om de inte ska åka till någon större ort, vilket i sig är en merkostnad.
Alliansen såg som vanligt till att gynna de sina. Det är ju främst de långtidssjuka och gamla och multisjuka som drabbas och som dessutom har minst pengar. Välbeställda behöver inte vända på slantarna. Snarare investera i aktier i privata apotek.

Låt minimilönen bestå

Hur moderata kan sossarna bli egentligen? Och LO dessutom. Idag läser man att i något som kallas "utbildningsjobb" (vad nu det är) kan man tänka sig lägre löner (och med det måste väl menas lägre än minimilönen då eller?) Dessa jobb är framför allt tänkta för nyanlända och tanken kanske är fin att dessa människor ska komma in på arbetsmarknaden. Men det underlättar knappast för de arbetslösa som redan finns här och inte är aktuella för dessa jobb. Och vad är det för jobb?
Det man riskerar här är en nedåtgående spiral för lönerna. Man talar om att dessa s k jobb är en fot in på arbetsmarknaden. Risken är dock att det inte kommer längre än en fot. Väldigt många blir kvar i låglönejobb när de väl hamnat där. Och det enda man gör är att sänka golvet för hur låg lön man kan ha. Därför är det viktigt att hålla kvar minimilönerna på nuvarande nivå.
Om sossarna sviker också här har de förverkat sin plats i politiken. Vi har redan tillräckligt med borgerliga partier.

fredag 3 mars 2017

Otrygga politiker vågar inte satsa

Visst behövs fler poliser (och en bättre polisorganisation), men otryggheten i Sverige handlar inte främst om våld. Den handlar om en upplevelse av att samhällsinstitutionerna inte levererar. Skolan, vården och omsorgen går i många fall på knäna. Och institutioner som inte fungerar vill inte folk jobba i. Därför har vi idag brist på lärare, vårdpersonal och även poliser.
Ett av skälen till att de två första inte fungerar är att vinsten är viktigare än verksamheten i de privatiserade delarna av vård, skola och omsorg. Visst finns det bra vård och skola i privat regi också, men låt den då vara privat. Det har alltid funnits privata skolor och sjukhus. Men de har finansierat sig själva med avgifter. Skatter ska gå till verksamheten, inte till aktieägare. Vill man ha privata lösningar får man betala för dem.
Men vinsterna är inte hela problemet med välfärden. Det är också politikernas brist på satsningar. Den livräddhet för att höja skatten när det faktiskt behövs, så att det offentliga kan höja lönerna och göra verksamheten mer attraktiv är ett politiskt problem. Vad ska vi med socialdemokraterna till om de inte levererar välfärd och investeringar (och i förlängningen jobb) som har varit partiets signum. Vänsterpartiet gör vad det kan, men med dem törs ju S knappt samarbeta och gör det högst motvilligt.
Vårt samhälle idag har slitits isär och det är klyftorna som skapar otrygghet och därmed våld och kriminalitet. Sverige ser inte ut som USA eller Storbritannien, men vi är på väg.
Ta tillbaka greppet om välfärden så ökar förtroendet igen.

fredag 24 februari 2017

Varför uppträder kvinnliga artister i underkläderna?

Melodifestivalen är igång. Jag brukar inte titta, men läste om Loreen i tidningen. Hon ska tydligen göra en låt om kvinnokamp om jag förstått det rätt. Men det verkar gå ut på att vara så avklädd som möjligt. Allt för att dra uppmärksamheten från det hon vill säga, om hon nu vill det.
Överhuvudtaget verkar det vara legio för kvinnliga artister att uppträda i underkläderna eller underklädesliknande outfits. De förstärker den gamla vanliga bilden av att kvinnor måste vara sexiga för att duga.
Och så här har det sett ut genom åren. Ständigt ropas det om nakenchocker. Hur nu någon kan bli chockad av den kvinnobild vi ständigt matas med, inte minst i reklamen.Det är väl bara i USA som nakenhet är farligare än vapen.
Klä på dig Loreen!

tisdag 21 februari 2017

Hyressveket

Nu börjar också Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretagen tala om marknadshyror. Ja, de kallar det "Stockholmshyror", men det förklarar inte bort vad det handlar om. Lägenheter ska poängsättas efter ett särskilt system så de blir mer "rättvisa", skriver de på DN Debatt.Bostadsborgarrådet Ann-Margreth Livh (V) säger att det är för att mota olle i grind och hindra ett totalt genomförande av marknadshyror. Men det kommer ändå att handla om chockhöjningar för en del hyresgäster.
På DNs ledarsida jublar man förstås. Där betyder inte ökad segregering, vilket kommer att bli ett bergsäkert resultat av en sådan här reform, ingenting. Ingen med en inkomst under 30 000 kommer att ha råd att bo i innerstan. Det hela blir ju ändå ett nollsummespel så länge det är brist på bostäder. De som inte kommer att ha råd att fortsätta bo på ett ställe kommer att byta med någon som ser sin chans att t ex nu få en av de få hyresrätterna som är kvar i innerstan efter alliansens påbjudna ombildningar. Men det ger ju inte dem som står utanför bostadsmarknaden fler lägenheter.
Och några som bor kommer att bli helt utan. Har väldigt svårt att tro att några hyror kommer att sänkas. Det är tragiskt att vi hyresgästers företrädare nu börjar backa om marknadshyror och att vänstern verkar gå med på det.

onsdag 15 februari 2017

Dags igen för Watergate?

Det har inte dröjt länge, knappt en månad, förrän den amerikanska administrationen nu börjar likna den under Richard Nixon på 70-talet. Då ledde den s k Watergateskandalen till att Nixon tvingades avgå. Alternativet var riksrätt.
Redan åker den första av Trumps medarbetare ut, den nationelle säkerhetsrådgivaren Michael Flynn. Skälet: Han är en säkerhetsrisk. Dessutom satt tydligen Trump med Japans statschef på en av Trumps golfanläggningar och diskuterade interna säkerhetsfrågor på denna offentliga plats.
Och sen har Trump mage att prata om Hillary Clinton som säkerhetsrisk. Kommer han att tycka att Flynn också ska sättas bakom lås och bom.
Och den gamla Watergatefrågan är aktuell igen: Hur mycket visste presidenten om Flynns kontakter med Rysslands ambassadör (redan innan det formella tillträdet till presidentposten)? Det var huvudfrågan under Watergateskandalen. Visste president Nixon om inbrottet i demokraternas partihögkvarter (hade han t o m beordrat det) och var han inblandad i mörkläggningen efteråt? Han spelade ju in allt han gjorde (en narcissism påminnande om Trump) och det kom väl till pass när skandalen började rullas upp.
Den något mer naive Trump kanske twittrar istället. I vilket fall kan man förhoppningsvis börja räkna ned när den här administrationen faller ihop. Men dessvärre kan då en massa skada vara skedd.

måndag 13 februari 2017

I Iran gäller iransk lag

En debatt har uppstått kring att kvinnorna i den svenska delegationen till Iran bar slöja vid besöket. Tala om skendebatt. Vem skulle ha något att vinna på att bryta mot lagen i Iran och mot protokollet för den delen? Den betydligt viktigare frågan är ju varför ens åka dit.
Regeringen verkar sätta en ära i att besöka diktaturer. Nyss var de ju i Saudiarabien. Så mycket för de mänskliga rättigheterna. När pengar kommer in i bilden kan man vinka adjöss till dem, oavsett regering och fagra ord. Så fort sanktionerna hävdes mot Iran köade alla västländer för att komma dit och göra affärer.
Officiella delegationer följer Irans lag om man vill göra affärer. Det är inte svårare än så.

onsdag 8 februari 2017

Länsstyrelsens dubbla tungor

Länsstyrelsen är kritisk till den översiktsplan som Stockholm stad just nu har ute på remiss. De är oroliga för att det byggs för mycket bostäder, framför allt i innerstaden. Man menar att här finns riksintressen som måste bevaras och pekar bl a på City med sina mastodonthus från 70-talet. Arkitekten Celsings betongbrutala stadskärna får inte rubbas.
Desto märkligare är det då att Länsstyrelsen, som i princip enda remissinstans, står bakom bygget av Nobelcentret på Blasieholmen. Alla övriga remissinstanser motsätter sig denna guldkub på en så framträdande plats och förutom att man då måste riva (enligt bl a Skönhetsrådet) kulturellt värdefulla hus på platsen, passar detta schabrak överhuvudtaget inte in i miljön vid Stockholms vatten (vi har redan det avskräckande Stockholm Waterfront bredvid Stadshuset).
Så hur ska Länsstyrelsen ha det? Varför är det viktigare med ett Nobelcenter på Blasieholmen än fler bostäder i City?

tisdag 7 februari 2017

Hans Rosling - en seriös entertainer

Jag lärde känna professor Hans Rosling i samband med att jag arbetade med FNs åtta millenniemål. Där var hans pedagogik ett ovärderligt hjälpmedel för att förklara svåra samband.
Jag bjöd in honom till bokmässan i Göteborg 2003, där han för första gången i större publika sammanhang fick visa sin rörliga statistik för att förklara världens utveckling.
Hans Rosling blev sedermera världsberömd och fick många tillfällen att använda sina drastiska exempel i utvecklingsfrågor för många av världens viktiga ledare.
Man minns hur han talade journalistik med en dansk journalist och menade att den ytliga händelsestyrda journalistiken ger en felaktig världsbild. Han slängde upp sin sko på bordet och sa att "det är som om du skulle beskriva mig enbart utifrån min fula sko" Skulle det ge en rättvis bild?
Han var en av de mest optimistiska personer jag mött. Glaset var alltid halvfullt. I denna tid av "alternativa fakta" skulle han behövas mer än någonsin. Han var en oerhört seriös entertainer. Han kommer att fattas oss alla.

måndag 6 februari 2017

Lööfs flyktingpolitik bara human vid ankomsten hit

Det går bra för Annie Lööf. Hon har opinionen med sig och alla säger att hon är tydlig. Ja, men vad är det hon säger?
Hon säger t ex att nyanlända ska få jobb till lägre löner. Hur låga då? Lägre än minimilönen? Lägre än andra som jobbar med samma sak?
Hon verkar inte tänka längre än näsan räcker. Hur ska en nyanländ person någonsin kunna integreras om vederbörande redan från början diskrimineras lönemässigt? Lööfs argument är förstås att det är så de överhuvudtaget ska få jobb. Men dels är då den nyanställde lönediskriminerad från början, dels konkurrerar denna person med andra som skulle kunna få jobbet till en normal lön. Det hela kommer m a o att leda till en nedåtgående lönespiral som bara gynnar arbetsgivaren.
Hur ska de nyanlända dessutom klara sig på dessa minimala löner? Bidrag är ju ett rött skynke för Lööf & co. Samtidigt som man vill ha marknadshyror och där dagligvaror ökar i pris snabbare än reallöneökningarna.
Lööf är fortfarande nyliberal och därför alltför långt från verkligheten. Hon må ha en human flyktingpolitik, men när det kommer till hur de ska klara sig här blir det svårare.

torsdag 2 februari 2017

Ekonomiprofessors förslag om marknadshyror blir social katastrof

Ännu en professor i ekonomi som förordar marknadshyror. Idag uttalar sig Assar Lindbeck i DN och menar att bostadspolitiken "är en social katastrof". Han följer den andre marknadsliberalen, Lars Calmfors, i spåren.
Det visar att de inte alls förstår den marknad som de så varmt omhuldar. Men de kan bara studera alliansens bostadsminister Attefalls liknande förslag, nämligen att ta bort gränsen för att hyra ut i andra hand så ser de vad som händer.  I en artikel i dagens Aftonblad står att idag är hotellrum billigare än att hyra en etta i Stockholms innerstad. En etta i andra hand kan idag kosta mellan 10-15 000 kr i månaden. Det är vad som händer när marknaden blir fri.
Så professorer Lindbeck och Calmfors, det är inte svårt att räkna ut vad som skulle hända med Stockholms hyresmarknad om era drömmar om marknadshyror slår in. Ännu färre skulle ha råd med en lägenhet. Gentrifieringen och segregationen skulle öka ytterligare. Här kan man tala om social katastrof. Alternativet för vanliga inkomsttagare att då ha råd att bo är att höja bostadsbidragen, dvs att ni, Assar och Lars, skulle få vara med och betala för att andra ska ha råd att bo. Vill ni det?

tisdag 31 januari 2017

V blir slagträ för att legitimera SD

Borgerligheten krattar nu manegen för samarbete med SD. Moderaterna har redan träffat dem. C och L håller emot än så länge.
DN gör vad den kan för att hjälpa till att kratta. Idag skriver Erik Helmersson på DN:s ledarsida att det minsann finns ytterligare ett extremistparti i riksdagen, nämligen Vänsterpartiet. Återigen tjatet om att inte ha gjort upp med sin historia. Men V idag motsvarar vad socialdemokraterna en gång stod för. När S drar högerut finns en rädsla hos borgerligheten att fler kommer att upptäcka att V faktiskt är det enda parti som till fullo försvarar välfärden. Alltså måste man åter försöka demonisera V, samtidigt som det kan legitimera att man också accepterar SD.
Gamla VPK har ingen vacker historiebakgrund när det gäller internationella kontakter. Det gamla högerpartiet var nazianstucket under 30-talet, för att inte tala om att det gått emot alla välfärdsreformer som föreslagits; allt ifrån allmän rösträtt till ATP, dvs allt som inte enbart gynnar de redan gynnade.
Den som vill ha allmän välfärd kan rösta på V i nästa val. De som vill ha Trumppolitik kan rösta på SD.

måndag 30 januari 2017

Trumps politik leder till mer terror

Dessvärre kan man inte fundera på så mycket annat än vad som händer i USA (och därmed världen) just nu. I några stater i amerikanska mellanvästern sitter nu några miljoner amerikaner, vars röster har vägt tyngre än andras i det odemokratiska amerikanska valsystemet, och jublar över Trumps alla dekret. De har förmodligen aldrig varit utomlands själva och de följer bara Fox News, vilken inte rapporterar andra utrikesnyheter än dem där USA är inblandat (gäller för övrigt fler amerikanska nyhetskanaler.)
När Bush den yngre gick an som värst och startade Irakkriget, användes precis samma sorts argument som jihadisterna. Trump verkar bli likadan. "Tortyr fungerar" säger han (hur han nu kan veta det). Vem bekänner inte vad som helst om tortyren i så fall upphör. I Trumps värld är en sådan bekännelse det slutliga beviset för att någon är skyldig. Varför tänker jag på häxprocesserna, där en kvinna kastades i djupt vatten. Drunknade hon var hon oskyldig, höll hon sig flytande var hon skyldig.
Det totala hyckleriet är ändå att de stater i Mellanöstern där Trump har ekonomiska intressen är undantagna från hans inreseförbud. Han vet väl inte ens att de som flög in i World Trade Center-tornen var saudier. I Saudiarabien tillämpas de hårdaste sharialagarna och därifrån kom Usama bin Laden. Och en stor del av terrorfinansieringen kommer också därifrån. Men för Trump är en flyende syrisk familj ett större hot än fanatiska jihadister, uppväxta i den tuffaste av muslimska religionsinriktningar.
Trumps politik ber om fler terrordåd. Han kommer att få dem (dock inte personligen).

fredag 27 januari 2017

Vart är vi på väg?

En vecka med Trump och han har redan bestämt att dra tillbaka allt federalt stöd till organisationer som arbetar med abort, preventivmedel och sexualupplysning. Han har aviserat att riva upp ett antal handelsavtal med andra länder och att bygga sin idiotiska mur.Dessutom är han beredd att godkänna tortyr (adjö demokrati). Därtill "krig med medierna" som Trump uttrycker det.
I Ryssland bestämmer duman att tillåta våld i hemmet, dvs att män får slå kvinnor.
Och här i Sverige ska nu moderaterna samtala med sverigedemokraterna. De får säkert sällskap av KD. Är ett nytt rasistiskt block på väg att bildas i svensk politik? Trots Kinberg Batras ivriga ord om att hon vill regera med alliansen, verkar övrig allians (förutom KD) ganska ointresserade i ett läge där SD är en part. I bästa fall splittras alliansen, i värsta fall stärks högerfalangen ytterligare.
En vecka med idel dåliga nyheter. Och den förre presidenten i Sovjetunionen, Michail Gorbatjov, varnar i Time Magazine för att världen står närmare ett (kärnvapen)krig än sedan kapprustningen på 60-talet. Vart är vi på väg?

tisdag 24 januari 2017

Dags att lämna Nordea

Läser att svenska banker (läs Swedbank och Nordea) investerar i den oljeledning som ska gå genom ett heligt område i Dakotaindianernas reservat. Obama stoppade denna oljeledning, men Trump har redan upphävt stoppet.
Det är illa nog att Trump vill investera i gamla miljöförstörande energikällor som kol och olja, men att dessutom svenska banker är med och investerar i detta är bara för motbjudande. Dags att säga upp mitt konto i Nordea. Mina pengar ska inte användas till att stödja dessa förlegade energislag. Det får bli en annan bank eller i värsta fall madrassen. Någon ränta finns ju inte längre.