onsdag 20 december 2017

Kan Nato rädda oss från digital sårbarhet?

Försvarsberedningen har kommit med ett betänkande. Bl a sägs att "ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel kan komma att användas mot Sverige. Totalförsvaret ska utformas för att kunna möta ett militärt angrepp mot Sverige."
Det är självklart Ryssland som förväntas stå för angreppet. 
I själva verket är det ju så att det största militära hotet mot Sverige är att vi går med i Nato. Då är vi ju inte ens på pappret neutrala längre. Det är knappast Sverige som kommer att vara det första land Ryssland angriper, snarare Baltikum, men är vi med i Nato förväntas vi strida och delta i Natos krig. 
I beredningen uppmanas också vi svenskar att ha en buffert för överlevnad under en vecka (till skillnad från tre dagar som tidigare). Ett land som vill angripa oss behöver knappast slösa sina militära resurser på oss. Vi digitaliserar oss in i återvändsgränder. Slå ut internet och många svenskar blir helt hjälplösa. Slå ut elektriciteten och resten av oss blir det. 
Vi är sårbarare än någonsin och det kommer knappast Nato att ändra på.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar