lördag 2 december 2017

Marknadsanpassa Posten

Nu höjer Posten portot igen. Fast vi redan har ett av Europas högsta porton. Men enligt Posten ska det kompensera för den danska delen av företaget. Posten är ju numera ett företag dessvärre. Alltså är den samhällsservice Posten tidigare stod för, nu helt underkastad marknadskrafterna. Därför tycker man också det är självklart att försämra sin service samtidigt som man höjer priset, genom att meddela att nu kommer man inte att dela ut brev dagen efter att de postas. Men det är väl bara en anpassning till de förhållanden som rått ett bra tag. Det enda som gäller är vinst.
Samtidigt kan man ju tycka att när ett av problemen är att färre skickar brev, så höjer man portot. Normalt borde ju priset sänkas för att möta efterfrågan. Men i marknadsliberalismens yra finns bara prisuppgång på kartan.
Ändå ser vi ju faktiskt sänkta priser på bomarknaden just nu. Så inom vissa branscher fungerar fortfarande normal marknadsanpassning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar