fredag 29 mars 2013

Vargen och särintresset

Missbruk av vetenskapen, kallar franska forskare svenska forskares idéer om hur vargstammen ska regleras. Framför allt konstaterar de att 180 djur på intet sätt representerar en bevarandestatus.
Det är bra att utländska forskare nu lägger sig i den svenska vargdebatten. Varför är det bara i Sverige det verkar vara så himla svårt att leva med varg inpå knutarna?
Om de som har ett revir i närheten verkligen studerade hur vargen beter sig kanske de t ex inte skulle släppa sina hundar lösa (hundar bör överhuvudtaget inte springa lösa i skog och mark). Éller gör de det för att sedan få snyfta i dagspressen så att skyddsjakt kan krävas?
Och vill man leva som same i renbeteslandet där renar får ströva fritt i naturen, får man också räkna med att de faller offer för samma saker som andra vilda djur faller offer för som rovdjur och trafik av olika slag. Vill man inte får man stängsla djuren. Och detsamma gäller för fårägare och andra. Har man varg på trakten är det noga med vilken sorts stängsel man väljer. Svårare än så behöver det inte vara.
Men det handlar ju egentligen inte om det utan om en liten grupp personer som känner sitt särintresse hotat. Tyvärr sitter en stor del av denna minoritet i riksdagen, därför har vi den här konstiga debatten i Sverige.

onsdag 27 mars 2013

Förstatliga skolan nu!

Om vi inte visste det förut har vi nu fått svart på vitt på att den svenska skolan befinner sig i en avgrund. Där har okunniga och ideologiskt blinda politiker placerat den trots att varningsropen var höga redan från början. Lärarna strejkade i tre veckor i protest mot kommunaliseringen, det första steget mot förfallet. Plötsligt fick kommunerna med sina olika förutsättningar bestämma över skolan.
Med Bildtgänget kom skolpengen, den verkligt snedvridande faktorn. Nu blev det konkurrens om eleverna, skolorna kan inte längre planera långsiktigt och allehanda jippon ska locka elever.
Och till sist det totala magplasket: fritt spelrum åt marknaden inom skolan. Riskkapitalbolagen stod på rad för att ta del av skattepengarna. Målet är att tjäna pengar, helst med så liten insats som möjligt i form av lärare, skolpersonal, undervisningstid, skolbibliotek, gymnastiksalar, specialsalar för kemi och fysik etc.
Effekterna har inte låtit vänta på sig. Elevernas resultat har sjunkit som stenar, betygsinflationen skenar, men de ideologiskt blinda politikerna har hittills vägrat se konsekvenserna av sin politik.
Men nu börjar äntligen protesterna komma från håll där resultaten börjar bli alltför tydliga. Idag konstaterar ett antal forskare från Kgl Vetenskapsakademin i SvD att segregationen och det fria skolvalet inte lett till bättre studieresultat, framför allt inte i mer studiesvaga hem.
Men inte bara eleverna har svaga resultat. Idag skriver DN att i princip vem som helst kan komma in på lärarutbildningen och gör det också. En del studenter kom in med så lågt som 0,1 på högskoleprovet. Det visar på läraryrkets status idag. Så de med minst förutsättningar ska få chansen att undervisa i klasser där det kan talas upp till 15 olika språk.
Face it, dagens skola är en katastrof på alla plan. Förstatliga skolan nu, som ett första steg att göra den likvärdig över landet. Då kan man återgå till närhetsprincipen åtminstone på låg- och mellanstadiet och skolor kan anpassas efter hur många barn det finns och beräknas finnas, så det kan bli en långsiktighet. Dagens system är förödande för alla parter.

tisdag 26 mars 2013

Biståndet är en del av utrikes- och handelspolitiken

Heliga enfald. Återigen beskriver Svds:s Ivar Apri på ledarplats hur han tycker svenskt bistånd ska utvecklas. Eller avvecklas snarare. Det är ju ändå omodernt med bistånd enligt honom.
Han vill att Sverige ska göra som Kanada och avvekla sin biståndsmyndighet. Låta biståndet underordnas Sveriges utrikes- och handelspolitik. Han vet uppenbarligen inte att biståndet redan är en del av Sveriges utrikes- och handelspolitik. Det är därför det ligger under UD. De olika politikområdena ska komplettera varann.
Vad Apri inte förstår är biståndets roll. Biståndet ska bidra till att skapa förutsättningar enligt riksdagens målformulering för biståndet. Det innebär t ex förvaltningsstöd. Hur ska ett framgångsrikt näringsliv kunna skapas utan en stödjande samhällsstruktur i form av banker, börser, rättsväsende, ordnade markägarförhållanden, skatteväsen, infrastruktur av olika slag. Det är det biståndet bidrar till.
Och hur tror han att millenniemålen med dess åtta mål om förbättrade levnadsvillkor inom olika områden, som åtminstone på makronivå till stora delar kommer att uppnås. Genom bistånd bl a.
Den stora risken just nu är att konservativa biståndsgivare gärna vill återgå till ett gammaldags bistånd och överge den överenskommelse om större ägarskap för samarbetsländerna, mer anpassning till deras system etc som bestämdes 2005 (den s k Parisagendan).
Tyvärr är vi inte där än, att biståndet kan avvecklas. Och krafterna som motverkar en positiv utveckling i världen är mycket starka. De finns på Wall Street och i EU-kommissionen, de finns i alla obskyra sekter och rörelser som åberopar sin tro eller etniska tillhörighet för att förstöra livet för andra, de sitter som despoter i allehanda parlament dit de kanske blivit valda, men sedan klamrar sig kvar. Biståndet är en liten del av motkrafterna mot detta-

måndag 25 mars 2013

Känner vi igen fascismen när den närmar sig?

Det är så här det börjar. Främlingsfientligheten och rasismen som smyger sig på oss utan att vi riktigt märkt det förrän vi redan är där. Och i förra veckan nådde det ministernivå.
Det som Jonas Hassen Khemiri beskrev i brevet till Beatrice Ask som en daglig upplevelse utifrån sitt perspektiv, har vi som inte drabbats inte lika tydlig koll på. Någonstans har vi kvar en bild av det solidariska, icke främlingsfientliga Sverige. Och statistiken säger också att svenskar i allmänhet fortfarande har en positiv attityd till mångfald (detta förkättrade ord).
Men andra börjar sticka upp sina trynen och vädra morgonluft. Det blir alltmer accepterat att göra främlingsfientliga uttalanden. Ett rasistiskt parti sitter i riksdagen. Och nu har vardagsrasismen nått nya höjder: Ambulanspersonal som vägrar köra en flyktingpojke som hoppat från ett fönster, en busschaufför som delar in passagerare efter etnicitet, en kvinna som beställer "svenska förare" till taxin. Och så ministern själv med "de goda blonda och blåögda".
Det allra mest obehagliga är dock att denna trend är internationell, eller i alla fall europeisk. Och det är ingen tillfällighet att man kommer att tänka på 30-talet när man ser utvecklingen i samhället, både det europeiska och det svenska. Ökande klyftor, enorm arbetslöshet och raserade trygghetssystem. Det är i sådan miljö fascismen trivs. Och den är på marsch nu.
Är vi tillräckligt beredda att bekämpa den? Känner tillräckligt många igen den och vet vad den kan göra med oss?

lördag 23 mars 2013

Centern är i alla fall ärliga

Skatten blev inte helt platt för centern på stämman. Bara mindre brant. Men en eloge får man ge centern. De hymlar inte om att de vill avskaffa välfärden, de lägger förslag på förslag som leder till just det. Sen finns det fortfarande några gamla centerpartister kvar som drar i nödbromsen, men centerns profilering är glasklar: Vi är det nyliberala partiet i svensk politik.
Till skillnad från moderaterna som drivit nyliberal politik sen de kom till makten, men kallat den för någonting annat. De vet, till skillnad från centern, att svenska folket inte vill ha nyliberal politik. Så däför har de nu  presenterat ett närmast vänsterlikt program. De vet att det är deras enda chans att behålla makten. Om svenska folket nu är så dumma att de köper moderaternas taktik en gång till.
Om centern har i alla fall folket sagt sitt i de senaste opinionsmätningarna. Riksdagsplatserna får ställas till förfogande. Frågan är till vem.

onsdag 20 mars 2013

Ska "vi" avlägsna alla diktatorer?

Irakkriget var ett misslyckande för USA, skriver SvD på ledarplats idag. Ändå menar skribenten att det var rätt att avlägsna Saddam Hussein från makten. "Men det kunde ingen ha vetat helt säkert på förhand, eftersom Hussein inte samarbetade med FN:s vapeninspektörer, och faktiskt hade massförstörelsevapen under 1980-talet. Det man däremot visste var att Saddam Hussein utgjorde en säkerhetsrisk för hela regionen, och för både Europa och USA."
Det är ju en otroligt märklig slutsats, särskilt som allt blev fel. Ingen förnekar att Saddam Hussein var en förfärlig diktator. Men det fanns ju ganska många röster som hävdade att Hussein inte hade några massförstörelsevapen. Och även om han haft det - var ett krig rätt sätt att handskas med det?
Saddam Hussein utgjorde en risk för Europa och USA påstår man. På vilket sätt då? USAs ekonomiska oljeintressen hotades, det var orsaken.
Med SvDs logik är det nu dags för USA att ta itu med Nordkoreas förfärlige diktator. Han har ju bevisligen massförstörelsevapen. Och han hotar ju faktiskt USA. Men tror någon att världen skulle bli bättre av ett krig med Nordkorea som snabbt skulle sprida sig i regionen. Om det nu skulle hinna gå så långt innan allt gått åt pipan.
måndag 18 mars 2013

Pinsam Billström kan alltid gå till SD

Varav hjärtat är fullt... brukar man säga när någon talar utan att tänka sig för. Billströms senaste fadäs och tal om blonda och blåögda är väl precis ett exempel på hur han faktiskt tänker. I migrationspolitiken har man verkligen satt bocken till trädgårdsmästare.
Eller också inte. Det är kanske så här moderaterna i själva verket ser på migrationsfrågorna. Vi kastar ut skyddslösa men plockar in andra till oseriösa arbetsgivare.
Nå, blir Billström för pinsam för moderaterna blir han säkert mottagen med öppna armar av SD. De har ju haft ett riktigt manfall nu med tolv uteslutna, så de behöver nytillskott.

lördag 16 mars 2013

M vill inte förknippas med verkligheten

"Hela Sverige ska leva" står det på storskärm på moderaternas möte i Karlstad. Det var den slogan den rödgröna koalitionen använde i valrörelsen 2010. Hur mycket kan man triangulera innan man utplånat sig själv?
Men verkligheten börjar hinna ikapp moderaterna. Det verkar som om de tror att enda sättet att vinna nästa val är att kopiera socialdemokraternas program. Om de nu har något. Timbro frågar sig om moderaterna tänker gå i koalition med socialdemokraterna.
Kanske hoppas M att folk inte ska kunna skilja dem åt och därför rösta på det sittande alternativet. Likt en hungrig gökunge tar de dessutom över alltfler av småpartiermas profilfrågor. Säger FP att de vill ha betyg från tredje klass vill M ha det från andra klass osv.
Det vi ser är en vild önskan att inte förknippas med den verklighet man faktiskt skapat, med ökat utanförskap, fler arbetslösa och utslagna, bostadsbrist som hindrar människor från att flytta, privatiseringar som skapat kaos i trafik, sjukvård och apotek. En flyktingpolitik där man kastar ut barn och gamla, men importerar arbetskraft till oseriösa företagare. Deras utgångspunkt är att försöka låtsas att "det här är inte vi".
Men det sovande folket har vaknat och upptäcker nu in på bara skinnet att det är just alliansen med M i spetsen som åstadkommit denna otrygghet och detta kaos i vårt gamla välfärdssamhälle.

fredag 15 mars 2013

Har vi en utrikesminister i USAs tjänst?

Kan det vara så att vår utrikesminister har varit/är amerikansk spion, Det är i alla fall det intryck man får av de artiklar som Aftonbladet idag för fram om hur Bildt på 70-talet lämnade över information till amerikanska ambassaden om de hemliga regeringsförhandlingarna 1976.
Bildt anser själv att det är "hur oskyldigt som helst". Hur kan överlämnande av hemliga uppgifter till främmande makt vara oskyldigt?
Och hur var det nu med u-båtsjakten 1982? Bildt framförde ju närmast hysteriskt att det var sovjetiska u-båtar som kränkte våra vatten. Om det nu ens var några u-båtar, kan man ju i ljuset av dagens avslöjanden börja misstänka att han till varje pris ville vända bort uppmärksamheten från vilka det faktiskt var. Om sovjetiska u-båtar rörde sig i Östersjön kan man ju faktiskt utgå från att Natosidans u-båtar också fanns där.
Den intressanta frågan idag är: Vilken relation har Bildt till USA nu? Han säger själv att han pratar med dem hela tiden. Men om vad? Kan vi ha kvar en utrikesminister som helt uppenbart på 70-talet överskred sina befogenheter och lämnade uppgifter till främmande makt? Och som idag på egen hand bedriver utrikespolitik utifrån vilka premisser? Tar han order av någon? Vem vet?

onsdag 13 mars 2013

Det fanns skäl för ett apoteksmonopol

Hur många gånger under dessa sex år har man inte sagt "vad var det jag sa". Nu är det dags igen. Redan efter denna korta tid är regeringens apoteksavreglering ett fiasko.
I storstäderna snubblar man över apotek i varje gathörn, men i glesbygd läggs de ned, ett efter ett. Precis som vi som var emot avregleringen sa.
Dessutom är medicin inte apotekens huvudfokus. Där dräller av skönhetsprodukter, bantningsmedel och allehanda prylar man lika gärna kan köpa någon annanstans. Ändå är lönsamheten för låg.
M a o är effekten den motsatta mot vad regeringen påstod - servicen är sämre för alla (även där det finns många apotek finns inte alltid medicin så folk får springa runt, vilket särskilt missgynnar multisjuka äldre) och glesbygdsbor får kosta på sig milslånga resor för att få tag på medicin.
Det fanns ett skäl til att apoteksmonopolet infördes en gång - medborgarna skulle ha tillgång till mediciner och personal med expertkunskap. Det skälet gäller fortfarande.

tisdag 12 mars 2013

Låt inte twitter ersätta journalistik

De som twittrar befinner sig i egna bubblor och talar med och följs av sina likasinnade visar undersökningen Twittercensus. Och sällan mötas de två. Dags att slå hål på myten att på nätet träffas alla huller om buller.
Men det är viktigt att journalister inte blit så förblindade av twittrande politiker att de okritiskt återger vad de säger, utan att kunna ställa följdfrågor eller vinkla saker ur ett annat perspektiv.
I dessa snabba tidevarv när allt färre ska göra alltmer finns risken att man låter sig nöja med de uttalanden och kommentarer som görs av politiker och andra makthavare via nätet.
Därför är det glädjande att läsa sådana gemnomarbetade och stora grävreportage som Maciej Zarembas om sjukvården i DN. Men snart har bara stora medier råd och tid med detta. Risken finns att små tidningar nöjer sig med twitter som förstahandsinformation, snarare än eget journalistiskt arbete.
Politiker m fl kan nog låta väl så avspända på twitter, men de vet att de nu fått ännu en kanal för sina budskap. Källkritik anbefalles.

söndag 10 mars 2013

Inte bara i biståndet det finns korruption

Hanne Kjöller skriver i DN om att biståndet ger ökad korruption i Uganda. Och det stämmer att ju mer pengar ju större risk för korruption. Å andra sidan är det just biståndet som stött Ugandas möjligheter att ha en riksrevision, så det mesta har två sidor.
Man talar ofta om korruption när det gäller utvecklingsländer och bistånd. Och korruptionen är utbredd där. Men vi ska inte slå oss alltför mycket för bröstet här hemma. I takt med att alltfler offentliga verksamheter privatiseras, ökar också korruptionen här. Det har vi redan sett i ett antal uppmärksammade fall.
Det är dessvärre så att där mycket pengar går in, går ofta moralen ut, åtminstone om man har egenintressen i verksamheten. Det är ingen tillfällighet att Sverige sjunker i det internationella korruptionsindexet från Transparency International.

fredag 8 mars 2013

Hit med välfärden!

Idag berättar DN om den ekonomiska situationen i kommunerna. Jag baxnade när jag såg Stockholms siffror. Stockholms kommun har ett överskott på tre miljarder (mest i hela landet)! En nöjt leende Sten Nordin ackompanjerar siffran.
Vad görs med dessa tre miljarder? Ligger de bara på kistbottnen? Tänker Sten Nordin köpa ett eget JAS Gripen till Stockholm? Varför i h-e används inte pengarna?
Skolan, kommunens angelägenhet tråkigt nog, går på knäna och det verkar vara brist på allt. De kommunala skolorna har ju inget vinstkrav så varför måste de hela tiden spara? Man lägger hellre ner skolor än rustar upp dem, trots att framtidens elever redan börjat på dagis (titta bara hur det blev med alla sjukhus man lade ner och nu står man där). Och all sorts personal som saknas i skolorna. Och lärarnas löner som är så låga. Här finns ju pengar!
Förskolegrupper kan minskas och äldreboenden få mer personal om bara viljan finns.
Men i Stockholm, liksom i regeringens Rosenbad, råder stiltje. Man har inte förstått att vi betalar skatt för att få någonting för den. Vi medborgare förväntar oss välfärd för de pengar vi betalar in. Inte att kommunen ska gå med överskott. Jämnt upp räcker.
Så hit med välfärden! Vi har betalat.

torsdag 7 mars 2013

Befria mannen från våldtäktsmisstankar

Ännu en man som tar bladet från munnen och säger ifrån när det gäller våld mot kvinnor. Daniel Swedin på ABs ledarplats tycker det är dags att män faktiskt ser sig själva också som ett kollektiv. Han menar att hela gruppen män påverkas av våldtäkter och mord på kvinnor.
Och ja, det är sant. De flesta kvinnor vågar inte lita på främmande män de möter ensamma på stan eller en promenadväg. Eftersom säkert minst 90 procent av alla män inte skulle drömma om att skada eller våldta en kvinna, borde det kännas märkligt för dem att många kvinnor betraktar dem som potentiella våldtäktsmän en sen kväll.
Därför behöver män, i tidningar och sociala medier och i olika sammanhang ta avstånd från män som slår och våldtar. Som faktiskt talar om det, skapar debatt.

tisdag 5 mars 2013

Ingen rättighet att få barn

Jag hör till de "bakåsträvare" som tycker att surrogatmödraskap är tveksamt liksom förresten spermadonation. Man kan tycka att det inte är viktigt varifrån ett barn kommer, huvudsaken är att det får det bra. Men de etiska aspekterna går inte att bortse ifrån, framför allt inte ur barnets perspektiv och det är ju det som är det viktiga.
Det finns ingen rättighet att få barn. Man kan adoptera barn, men då finns biologiska föräldrar om nu barnet skulle vilja veta mer. Att vara frukten av en spermadonation från en spermabank känns science fiction. Och om en man donerat mycket sperma, hur kan hans barn veta att det inte möter ett syskon någonstans och de slår sig ihop. Däremot är det OK med spermadonation där parterna vet vilka de är.
Om det är en släkting som ställer upp som surrogatmor må det vara hänt, men om det handlar om pengar eller att "köpa" barn från fattiga kvinnor i andra länder, börjar cynismen slå igenom. Barn är ingen handelsvara som kan tillverkas och köpas hursomhelst.

måndag 4 mars 2013

Facket tappar mark - dags för lagstiftning

Det fanns en tid när fast anställning betydde trygghet. Man kunde planera sitt liv och arbetsgivaren stod för sociala avgifter, företagsjälsovård m m. Så ser arbetsmarknaden inte längre ut.
Kollektivavtal är inte längre någon självklarhet. Har facket förstått det? Det är illa nog med den urholkade a-kassan, men också de som har jobb har större osäkerhet.
Sverige är ganska unikt med sina kollektivavtal. I övriga Europa har man istället lagstiftning, åtminstone när det gäller minimilöner, socialförsäkringar och liknande. Det finns ett golv för hur arbetstagare får behandlas. Lagar är bindande. Kollektivavtal är också bindande, men bara om de finns. Det kanske är så att facket snarare ska driva att det lagstiftas om en bottentrygghet för alla på arbetsmarknaden. Ett kollektivavtal kan sedan förhandlas fram utöver det.
Men då är man väl rädda för att tappa mark, Men det har facket redan gjort. Dags för anpassning till verkligheten.

Män - ni måste höja era röster för att höras

Tack Anders Westgård för din kolumn "Jag har tappat lusten att vara man" i AB. Äntligen en karl som säger ifrån om våldet mot kvinnor, visar sin avsky för män som slår och hatar.
Vi vet ju att ni finns, ni män som aldrig skulle drömma om att kalla en kvinna hora, skriva en sexistisk nätkommentar och än mindre slå och misshandla en kvinna. Men ni är alldeles för tysta. Det är ju nämligen så att män lyssnar på män. Så säg ifrån! Gör era röster hörda. Ni behövs i kampen mot våldet och hatet mot kvinnor.

lördag 2 mars 2013

Tyst om lyckat projekt - istället nyflum i biståndet

"Ingen vet vad svenskt bistånd uppnått på 51 år" skriver SvD på ledarplats. Som vanligt en sanslös överdrift.
Ett av Sveriges mest omtalade biståndsprojekt genom tiderna, pappersbruket i Bai Bang, utvärderades av utländsk expertis för några år sedan.
Socialdemokraterna ville stödja Nordvietnam i Vietnamkriget genom stöd till ett pappersbruk så att skolbarnen skulle få skolböcker. Projektet hatades omedelbart av moderaterna som både avskydde Vietnam och bistånd överhuvudtaget.
Projektet planerades mitt under kriget och projektstarten skedde 1974. Det blev ett drygt 20-årigt biståndsåtagande för svensk del och det visade sig att det behövdes betydligt mer än att bara bygga ett bruk i en outvecklad del av Vietnam. Bai Bang är ett landsbygdsutvecklingsprojekt, där pappersbruket idag är en av motorerna i regionen. Sverige, som var ensamfinansär (vilket är sällsynt nuförtiden) såg till att det byggdes infrastruktur, yrkesskola, personalbostäder m m. Projektet hade svackor och skandaler och var en ständig böld i den svenska inrikespolitiska debatten. Men bruket fungerar idag utmärkt, producerar papper till full kapacitet, sköts helt av vietnameserna sedan 1996 och fungerar dessutom som managementmodell för andra vietnamesiska företag. M a o ett mycket lyckat biståndsprojekt.
Har ni hört Gunilla Carlsson nämna detta med ett ord? Självklart inte, Bai Bang är fortfarande paria i moderata kretsar. Gunilla Carlsson har bara varit biståndsminister i sex år, så några stordåd hinner knappast åstadkommas på den tiden. Sedan ser biståndet helt annorlunda ut idag, på gott och ont.
För en kort tid ville biståndsgivarna genom den s k Parisagendan att samarbetsländerna skulle få ökat inflytande över biståndet. De skulle äga insatserna som skulle kanaliseras genom de egna systemen. Men biståndsgivarna fick kalla fötter. Numera talar den svenska regeringen om resultaterbjudanden.
Hur flummigt kan det bli?

fredag 1 mars 2013

Humor och satir behövs i politiken

Många förfasas över att Beppo Grillo blev valsegrare i Italien. Och Italiens politiska historia är ju väldigt speciell. Dess korrupta extremism har till slut lett till att en arg komiker tar hem folkets röster. Men till vad vill han använda dem? Den frågan verkar kvarstå.
Men är det något som saknas i svensk politik är det humor och glimten i ögat. Väldigt mycket kan sägas med satir och humor. Men i Sverige är politikerna alltför rädda för att vara självironiska eller skämta om varandra. Det viktiga är att det görs med ett syfte, vilket verkar tveksamt i Beppo Grillos fall. Att klä politiken i humor skulle lyfta debatten, men inte göra den mindre seriös.
Varje poltiskt parti skulle kanske anställa en "hovnarr" om nu inte politikerna själva klarar av den biten. Trots allt måste politik också vara kul om den ska engagera.