tisdag 26 mars 2013

Biståndet är en del av utrikes- och handelspolitiken

Heliga enfald. Återigen beskriver Svds:s Ivar Apri på ledarplats hur han tycker svenskt bistånd ska utvecklas. Eller avvecklas snarare. Det är ju ändå omodernt med bistånd enligt honom.
Han vill att Sverige ska göra som Kanada och avvekla sin biståndsmyndighet. Låta biståndet underordnas Sveriges utrikes- och handelspolitik. Han vet uppenbarligen inte att biståndet redan är en del av Sveriges utrikes- och handelspolitik. Det är därför det ligger under UD. De olika politikområdena ska komplettera varann.
Vad Apri inte förstår är biståndets roll. Biståndet ska bidra till att skapa förutsättningar enligt riksdagens målformulering för biståndet. Det innebär t ex förvaltningsstöd. Hur ska ett framgångsrikt näringsliv kunna skapas utan en stödjande samhällsstruktur i form av banker, börser, rättsväsende, ordnade markägarförhållanden, skatteväsen, infrastruktur av olika slag. Det är det biståndet bidrar till.
Och hur tror han att millenniemålen med dess åtta mål om förbättrade levnadsvillkor inom olika områden, som åtminstone på makronivå till stora delar kommer att uppnås. Genom bistånd bl a.
Den stora risken just nu är att konservativa biståndsgivare gärna vill återgå till ett gammaldags bistånd och överge den överenskommelse om större ägarskap för samarbetsländerna, mer anpassning till deras system etc som bestämdes 2005 (den s k Parisagendan).
Tyvärr är vi inte där än, att biståndet kan avvecklas. Och krafterna som motverkar en positiv utveckling i världen är mycket starka. De finns på Wall Street och i EU-kommissionen, de finns i alla obskyra sekter och rörelser som åberopar sin tro eller etniska tillhörighet för att förstöra livet för andra, de sitter som despoter i allehanda parlament dit de kanske blivit valda, men sedan klamrar sig kvar. Biståndet är en liten del av motkrafterna mot detta-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar