onsdag 15 juni 2016

Washington Post har fått sparken av Trump

Donald Trump gör ingen hemlighet av att han beundrar Vladimir Putin. Men att också börja ta efter hans politik känns mycket oroande.
Washington Post granskar just nu Trump och hans tvivelaktiga affärer. Det har föranlett Trump att bannlysa tidningen från Trumps kampanjmöten. Det var så Putin också började sin försåtliga karriär som demokratins döddansare.
Mer makt till Trump och det blir mindre makt till "den tredje statsmakten", den fria pressen. Ett av demokratins tre viktiga ben. Men Trump är inte intresserad av demokrati. Eller av att leda ett land överhuvudtaget. Han tror det är som att vara företagsledare. Om någon misshagar honom får han sparken. Washington Post har redan fått det. Åtminstone till kampanjmötena. Men om Trump blir president....
Trump kommer att bedriva sin kampanj via smutskastning av Hillary Clinton. Hur kan man ta en person på allvar som endast kommer med personliga invektiv om motståndaren, men inte kan diskutera politik? Vi vet hur det gick när en annan gaphals fick makten genom demokratiska val. Låt oss hoppas att det inte går så illa.

måndag 13 juni 2016

Återinför revisionsplikten

Nu varnar Ekobrottsmyndigheten för att ekobrottsligheten ökar i samband med att revisionsplikten för små aktiebolag slopades för fem år sedan.
Att man inte lär sig att sådana åtgärder är som att ropa "fritt fram" till kriminella. Det hela gjordes förstås för att underlätta för små aktiebolag att hantera administrationen. Men tyvärr, företagare, att ha ett företag innebär administration inklusive revision.
Att slopa revisionsplikten var en åtgärd från alliansregeringen. Så typiskt, mindre kontroll på bolag, mer på enskilda bidragstagare.
Men nu är det väl bara dags för dagens regering att återinföra revisionsplikten. Minsta lilla förening förväntas ju ha någon form av revision, så varför inte aktiebolag.

fredag 10 juni 2016

Björklund värnar kortsiktighet

Jan Björklund har inte förstått (eller vägrar förstå) någonting. Det gäller skolan såväl som energin. Nu skäller han ut sina allianskamrater för att de ingått en energiöverenskommelse som i alla fall börjar bana väg för en miljöomställning.
Jan Björklund älskar kärnkraft. Han tror nämligen att det är en fossilfri energikälla. Men den är lika lite förnyelsebar som kol och olja. Den ger inga utsläpp, menar han. Han borde besöka en urangruva någon gång. Förutom att man fortfarande inte hittat en slutförvaring för det otroligt giftiga avfallet, ännu värre än kol och olja.
Kanske har kärnkraft mindre påverkan på klimatet än kol och olja, men vi vet ju faktiskt konsekvenserna av utsläpp från ett havererat kärnkraftverk vid det här laget. Två förödande olyckor har redan hänt, inget talar för att det inte blir fler.
Björklund menar att nu subventioneras vindkraften på kärnkraftens bekostnad. "Det är svårbegripligt varför Sverige under flera årtionden framåt ska pumpa in många tiotals miljarder kronor via subventioner i nya vindkraftverk när vi redan har en överproduktion av elektricitet i Sverige", säger han.
Det här är politisk kortsiktighet i sin värsta form. När man äntligen får till en uppgörelse som sträcker sig långt fram i tiden och som faktiskt ser att kärnkraften är dödfödd ur hållbarhetssynpunkt, tjatar Björklund om marknadsmässighet. Men om marknaden får bestämma händer faktiskt ingenting. Skadliga produkter får fortsätta finnas i all evighet, åtminstone så länge de är lönsamma. Inga steg tas mot den hållbarhet som alla framhåller är så viktig.
Jan Björklund och hans liberaler har därmed förlorat all trovärdighet när det gäller frågor om framtid och hållbarhet.

torsdag 9 juni 2016

Folk har ju faktiskt bil

Snart har alla i stockholmsområdet boendeparkering. Problemet är om det inte finns parkeringsplatser. I mitt område är man chanslös att hitta någon parkering efter sex på kvällen. Då får man söka sig in i villaområdena i närheten.
Nu vill stockholmspolitikerna minska de s k p-talen, dvs antalet parkeringsplatser per boende i ett hus. I mitt område byggs nu ett tiotal nya hus, alla i anslutning till en större väg genom området. Där kommer man inte att kunna parkera. Invånarna i de nya husen blir alltså tvungna att hitta parkeringsplatser på redan överfulla gator. Och dessutom betala för det. För i verkligheten har ju folk faktiskt bil.
Som vanligt börjar planeringen i fel ände. Om man vill att folk ska åka mindre bil måste kollektivtrafiken bli bättre. Idag är både tunnelbanor och bussar överfulla i rusningen. Politikerna är förvånade över att trafiken knappt minskat på Essingeleden trots trängselavgift. Men det går ju inte att åka mellan söder och norr utan att passera Essingeleden eller åka genom innerstan. Och finns det inte parkeringsplatser hemma tar folk bilen. Många använder heller inte bilen för jobbresor, utan för att handla eller ta sig till landet eller andra skäl.
Införs boendeparkering kommer dessutom de med sämst ekonomi som vanligt att drabbas. Kanske har man som t ex pensionär som enda lyx en bil för att ta sig till olika ställen, handla m m. Då kanske en boendeparkeringsavgift blir det som stjälper skutan. Är det så vi ska minska bilåkandet?

torsdag 2 juni 2016

Hovet borde också överklaga Nobelhuset

Kungen tar bladet från munnen om Nobelhuset. Ja, det är väl ganska riskfritt för monarken att göra det. Han har de flesta stockholmare, Skönhetsrådet, Statens Fastighetsverk m fl instanser bakom sig, samt fem av de åtta partierna i kommunfullmäktige. Den enda remissinstans som yttrat sig positivt är Länsstyrelsen och det är också det enda remissvar som framhålls av Stadsbyggnadskontoret och de tre betongpartierna - S, M och C.
Nu är bygget överklagat och det är bara att hoppas att det går "att flytta byggnaden" som kungen uttrycker det. Hovet kan väl också överklaga. Om inte annat får de sin utsikt förstörd.
Det har gått prestige i projektet har man en känsla av. Med tanke på vilka Nobelhuset vänder sig till borde ju universitetsområdet vara ett mycket bättre val. Vi övriga stockholmare vill ha kvar Stockholms skönhet runt kajerna, det som gör staden unik.

onsdag 1 juni 2016

Barn blir spelbrickor på börsen

Frågan om vinster i välfärden har länge överskuggats av diskussionen om flyktingar och deras boenden. Så bra för de privata välfärdsbolagen.
Nu ska ett av dem, Academedia, börsnoteras. Hur är det möjligt att ett bolag som finansieras med skattemedel ska kunna introduceras på börsen? Börsen, kapitalismens högsta spelmarknad! Där ska nu alltså en offentligt finansierad skola försöka generera än mer vinst till ägarna.
De borgerliga satte nästan i halsen av grämelse när Löfven i partiledardebatten sa att man sålde ut barn på detta sätt. Men det är ju faktiskt så i det sjuka friskolesystemet, att varje barn är en "peng" som man konkurrerar om och som nu blir ett spel på börsen (och det gäller att barnen inte har några diagnoser eller problem med språket. Dem kan man lämna till de kommunala skolorna. Det är ju skolan som väljer, inte föräldrarna, även om man fått föräldrarna att tro det).
Med fri etableringsrätt att starta skolor, blir friskolorna (fria från ansvar antar jag) som steklar som suger ut kommunerna inifrån. När ska regeringen faktiskt våga göra något åt spelet med våra skattepengar?