torsdag 21 september 2017

Bidrag OK för f d moderat minister

Den förra infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Swärd blir snart vd för Sveriges byggindustrier. Och plötsligt tycker hon inte att subventioner till byggindustrin för att få ner byggkostnaderna, och därmed hyrorna, är någon bra idé. Märkligt för en person som varit så för ROT-systemet där företagen gynnas med subventioner. Istället tycker hon att man ska satsa på bostadsbidrag till individer. Ännu märkligare för att komma från en moderat f d minister. Där har ju annars bidrag till individer varit ett rött skynke.
Så vadan denna omsvängning? Förmodligen är det så att det viktiga för byggindustrin är att det byggs lönsamma bostäder och hyresrätter är inte lönsamma. Och det får inte byggas för mycket för då sjunker efterfrågan på de allt dyrare bostadsrätterna. Byggbolagen ska tjäna pengar.
Istället ska kostnaden för svindyra hyror vältras över på skattebetalarna genom bostadsbidrag. De lär ändå behöva öka med tanke på de borgerligas och Svenskt Näringslivs önskan om låga löner för nyanlända. 8000 före skatt tycker Svenskt Näringsliv är lagom som månadslön. Det räcker inte till en nyproducerad etta en gång. Här skapas ett livslångt bidragsberoende, inte bara av bostadsbidrag.
Vi är alla med och betalar för både subventioner och bidrag. Men bostäder är en samhällelig nödvändighet och det ligger i samhällets intresse att folk har råd att bo.Däremot är det bra för alla om individerna kan klara hyran själva. Även om det självklart behövs bostadsbidrag för dem som inte gör det.

onsdag 20 september 2017

V driver reformpolitiken

Äntligen! Efter tre år levererar regeringen reformer som de som röstat på S väntat på sedan förra valet. Och bättre sent än aldrig.
Men man ska komma ihåg vilka det är som sett till att vi nu får en budget med sociala reformer som äntligen börjar vända samhället bort från alliansens politik för högavlönade. Det är vänsterpartiet som stått för denna vänstersväng för regeringen. Det är de som ställt krav på sociala reformer och förbättringar för dem som drabbats hårdast av den förra regeringens skattesänkarpolitik.
Det passar förstås socialdemokraterna att komma med detta nu inför ett valår. Men det vore tacknämligt om väljarna också tydligt kunde se vilka det är som driver reformvänlig politik för dem som gynnats minst av den förra regeringen. Är du socialdemokrat - se då till att rösta V nästa år, för det är V som driver den politik som S förväntats göra.

onsdag 13 september 2017

Privat bilbesiktning genast dyrare

Idag berättades på SVT Rapport att bilbesiktningen blivit 50 procent dyrare sedan den privatiserades. Fast det skulle bli tvärtom enligt glada allianspolitiker. Marknaden vet bäst. Och det gör den ju. Den vet bäst för sina ägare. Kunderna får ta vad de får. Och bilar måste besiktas.
Det är alltid lika trist att få rätt i sådana här sammanhang. Men hur många misslyckade privatiseringar ska vi behöva utstå innan verkligheten ramlar in hos allianspartierna - privatisering av samhällsservice (bilbesiktningen är en sådan) blir aldrig billigare för kunderna. Precis som med apoteken uppstår nu problem med överetablering, varvid priser måste höjas för att räcka till vinst. Sen ökar ju risken för korruption.
Så än en gång: Vad var det jag sa!

onsdag 30 augusti 2017

Ska Hultqvist bidra till kärnvapen i Östersjön?

Enligt bl a AB har den amerikanske försvarsministern (Mad Dog kallad) skickat ett brev till vår försvarsminister Peter Hultqvist och varnat Sverige för att skriva på FN-konventionen om att lägga ned världens alla kärnvapen. "Det kan försvåra det svensk-amerikanska samarbetet", uttrycker han.
En gång verkade vår statsminister för att Östersjöområdet skulle bli en kärnvapenfri zon. Men det var ju Olof Palme, en minister som vågade stå för en egen politik. Idag bockar och bugar vår regering för USA, så de kommer väl inte att våga skriva på denna självklara FN-konvention.
Istället ökar vi närvaron av alla möjliga vapen i vårt närområde när USA tillåts komma in med sin arsenal här. Och ryssarna svarar med samma mynt och så har hotbilden eskalerat.
För det har ju Putin själv sagt, att om Nato närmar sig "måste vi svara", som han uttryckte det. Peter Hultqvist är omhuldad av regeringen, inte minst Stefan Löfven. Men ska han gå till historien som den som försatte Sverige i ett allvarligare säkerhetsläge? Då är det verkligen dags för misstroende.

söndag 27 augusti 2017

Vilka fler än Facebook övervakar dig?

Idag kom ännu ett belägg för att det är skönt att inte vara på Facebook. Aftonbladet har kartlagt hur Trump & co arbetade med hans valkampanj där kartläggning på Facebook var en av huvudingredienserna.
Facebook samlar data över allt du gör på sajten. Vilka sidor man besöker, vad man gillar osv och sen riktas annonser om detta till personerna. Trumpkampanjen riktade också negativa budskap till tveksamma väljare. Det oetiska med att rikta politiska budskap till grupper eller t o m enskilda personer, är ju att bara de kan se budskapet. Det blir svårare att förhålla sig kritisk när olika budskap sprids till enskilda.
Det obehagligaste är dock själva insamlandet i sig. Uppenbarligen kan också andra via pixlar (hur det nu går till) också få del av Facebooks information.
Jag är glad att inte vara en del i detta företags världsomspännande övervakning.

söndag 20 augusti 2017

Rösta ned budgeten

Alliansen undergräver politiken. Nu ropar man på misstroendeförklaring om socialdemokraterna lägger in några skattehöjningar i budgeten.
Man har uppenbarligen helt glömt den gemensamma överenskommelsen om att man röstar igenom en hel budget och inte delar av den. Men ännu värre: man vill använda instrumentet misstroendeförklaring mot politiska förslag. Det betyder ju faktiskt i förlängningen att en regering inte kan bedriva sin egen politik. Varje gång regeringen lägger fram något oppositionen inte gillar, kan man hota med misstroende mot den ansvariga ministern. Det skulle lamslå varje minoritetsregering. Oppositionens roll är att opponera mot för dem misshagliga förslag, men inte att använda ett instrument som är till för att klandra statsråd som man uppfattar har gjort fel. Redan nu har det gått inflation i KU-anmälningar, men misstroende är ett starkare instrument.
Har alliansen någon ryggrad får de väl ta konsekvenserna av sitt missnöje och rösta ned hela budgeten. Och då avgår regeringen. Det är så den nuvarande överenskommelsen ser ut. Vill man ha en annan ordning får man sätta sig ned med alla partier och bestämma något annat.
Men att bara kliva ur överenskommelser är ju alliansen expert på. Tänk bara Decemberöverenskommelsen, där deklarerade först KD och sedan de andra att de klev av den. Men de törs inte rösta ned hela budgeten, då skulle de ju få börja ta ansvar. Så istället missbrukar de misstroendeförklaringen.

torsdag 17 augusti 2017

Låg lön leder till bidragsberoende

Nu är Björklund m fl igång igen och talar om att vi måste sänka lönerna. Inte för överbetalda direktörer gubevars, utan för dem som redan har låg lön.
Hans perspektiv är arbetsgivarens eller hur han tror arbetsgivare tänker. Här kan vi få billig arbetskraft och då kanske vi anställer någon eller några. Men svenska arbetsgivare är oftast intresserade av kompetent arbetskraft, dvs med allra minst gymnasieutbildning.
Sen visar han, och övriga allianspartners, att de inte har en aning om hur det är att ha låg lön. När pengarna är slut i slutet av månaden. Han verkar ha samma inställning som den förra folkpartistiska finansministern Ann Wibble, som tyckte alla skulle ha en årslön på banken.
Att få, som Björklund & co t o m kan tänka sig lagstifta om, en lön på 14-16 000 i månaden, är ju ett hån utan like. Kommer de någonsin att få någonstans att bo till att börja med. Inga hyresvärdar kommer att godkänna någon med så låg lön (och de ensamkommande har inga föräldrar att bo hos). Dessutom har ju alliansen sett till att man numera kan ta ut hur mycket som helst i andrahandshyra.
Och skulle man till nöds få ihop några stycken personer att tränga ihop sig någonstans, vad räcker denna lön i övrigt till? El? Mat? Kläder? Jobbresor? I själva verket är ju detta det bästa sättet att få personer att bli beroende av bidrag.
Hur verklighetsfrämmande får man bli som politiker?