onsdag 17 januari 2018

Fel fokus i diskussion om gängkriminalitet

Nu har diskussionen om gängkriminaliteten hamnat helt fel. SD tycker att militär kan sättas in mot vissa typer av kriminella. Stefan Löfven uttryckte på sitt vanliga otydliga sätt på fråga från journalister, att detta inte kan uteslutas, men att det på intet sätt är aktuellt nu. Media hängde på direkt. Här luktade ännu en spricka i regeringen och höll statsministern verkligen med SD (moderaterna gör det ju, om de nu inte t o m var först med att föreslå det)?
Som vanligt fastnar man på en liten detalj som blir höna av en fjäder. Den här regeringen kommer inte att sätta in militär i städernas förorter. Man undrar hur de som förespråkar denna lösning egentligen har tänkt.
Ska militär patrullera i förorterna eller ska de kallas in vid skottlossning. Då hinner de knappast före polisen, som ju är utbildad för ändamålet. Man kan också fråga sig hur befolkningen kommer att uppfatta närvaron av militär. Särskilt de som flytt från krig. Tror man bara förvärrar problemet med denna lösning. Bättre då att samhällets institutioner samarbetar mera, något som också föreslås. Inga militärer på våra gator!
Att göra en lag mot s k blåljussabotage är ju bra. Men tänk, jag trodde redan det var olagligt att attackera blåljuspersonal. Tänk så fel man kan ha.

tisdag 16 januari 2018

Tänk på var du lägger din röst i landstingsvalet

Det moderatledda Stockholms landsting liknar alltmer ett svart hål. Här har den marknadsledda experimentlustan nått sin kulmen, framför allt med jätteskandalen Nya Karolinska. Här har politiker, sjukhusledning och konsulter blandat ihop sina roller till en enda sörja.Konsulter (Ringman Uggla från konsultgruppen BCG) går direkt från BCG till att bli produktionsdirektör (vad nu det är) på sjukhuset och handlar då upp sin förra arbetsgivare. Ett klart fall av jäv. Också mellan de styrande politikerna i landstinget och olika aktörer förekommer vänskapskorruption.
Övriga sjukhus går på knäna för att merparten av pengarna går till Nya Karolinska. Dessutom fick dessa ta över förlossningspatienter från nedlagda BB Sophia (som inte lönade sig tillräckligt).
Moderaterna fortsätter att prata om vikten av vårdval inom alla vårdområden, trots att det är uppenbart att något sådant inte finns i praktiken. Man kan t ex få föda barn i Finland om det vill sig illa.
På trafiksidan har vi fått den efterlängtade och dyra Citytunneln. Den skulle öka tågtrafiken för hårt prövade pendlare. Men istället får de stå på vissa av perrongerna och se hälften av tågen fara förbi. Idag backade Tamsons (moderat trafiklandstingsråd) från försöket med s k skip stop. Men fler tåg kommer inte att köra. Det klarar inte banorna uppenbarligen. Citytunneln har inte haft den effekt man utlovat från landstingets sida. Men biljettpriset höjer man gärna. Nu ännu en gång, trots alla brister. För landstingsskatten får ju inte höjas enligt den styrande borgerliga majoriteten.
Landstingsvalet kommer ofta i skymundan i valtider, då rikspolitiken tar det mesta utrymmet. Men om vi vill ha något annat än ett borgerligt landsting, som i flera mandatperioder ödelagt vården och misskött underhållet för landstingets tågtrafik, är det dags att rösta bort dem. Gör det!

måndag 15 januari 2018

Här finns pengar till försvaret

Nu är Folk o Försvar i full gång. Alla tycks vara eniga om att försvaret bör få mer pengar. Och mycket är bra med det, t ex att återinföra den allmänna värnplikten. Men var ska alla miljarder tas som det ropas så mycket om?
Värst är Moderaterna och KD. De vill höja mer än alla andra. Och Ulf Kristersson har redan antytt var han vill skära i dagens utgifter. I sjukförsäkringssystemen förstås. Här finns uppenbarligen oändliga resurser för moderaterna att ösa ur. Det enda som är viktigare för moderaterna än Försvaret och polisen är skattesänkningar. Det kommer alltid först.
Ett tips: Rut och rot är dyra reformer som drar resurser från viktigare angelägenheter i ett samhälle. Det kan inte vara samhällets uppgift att subventionera hushållstjänster för medborgarna (eller att stötta just de företag som sysslar med sånt). Här finns pengar att hämta.
Skola, vård och omsorg är uppgifter för ett samhälle. Men inte att betala aktiebolag för att bedriva verksamheten, där vinster är huvudmålet (försök inte påstå något annat). Våga äntligen få bort vinsterna ur välfärden.
Sedan. för att inte belasta arbetstagarna med stora skattehöjningar, finns kapitalet. Det är orimligt att Sverige, som ett av få länder, inte har varken arvsskatt eller fastighetsskatt.
Det finns m a o källor att ösa ur för att ge ytterligare pengar till Försvaret.

onsdag 10 januari 2018

Ta opinionsmätningar med en nypa salt

Opinionsundersökningarna kommer att dugga tätt under detta valår. Men de blir allt mindre tillförlitliga, det har vi ju sett både i Sverige och utomlands.
I Aftonbladets senaste undersökning får L bara drygt tre procent och Björklund förutses bli chockad. Men han kan förmodligen ta det lugnt.
Just nu skriver tidningarna mest om brott, lag och ordning och integration. Och vips - vad svarar folk är den viktigaste valfrågan? Lag och ordning och integration så klart. Eftersom det skrivs mest om det måste det ju vara viktigast eller? Och det är M och KD som talar mest om dessa frågor, därför har KD gått om L för tillfället (KD fick 4 procent).
Sen har ju knappast Aftonbladets undersökningsmetod, med s k webbintervjuer, dvs frågeformulär skickade i mail till dem som anmält sitt intresse att delta, någon större statistisk relevans. Inte ens SCB med sina grundliga halvårsundersökningar, får korrekt statistik, då många inte kan nås på telefon och många inte heller vill svara.
Så ta dem med en nypa salt. Dessvärre kan nog inte Björklund ens hoppas på att skolfrågan ska bli viktig, med tanke på att det är hans naiva skolpolitik som lett till skolans totala förfall. Det gäller också MP som inte velat få bort månglarna ur skolan.
Skola, vård och omsorg är nog fortfarande de hetaste frågorna för väljarna.

lördag 23 december 2017

Vart föreslår Magdalena Andersson att flyktingarna ska ta vägen?

Finansminister Magdalena Andersson yttrar sig plötsligt om integration. Eller snarare bristen på den. Hon går så långt som att säga: "Flyktingar kom inte till Sverige, vi klarar inte att integrera er".
Som om integration går som en dans i andra länder.
Vilka länder vill Magdalena Andersson föreslå att asylsökande ska söka sig till? Att sitta isolerade på en ö i Grekland eller i ett läger i Italien? Att finna sig i slöjförbud i Frankrike? Övriga nordiska länder har samma dilemman som Sverige. I stora länder som Tyskland handlar mycket om att enklaver bildas där flyktingarna hamnar. Inte mycket till integration där.
Sverige har antagligen ett av de bästa flyktingmottagandena i världen. Det är därför många söker sig hit. Vi erbjuder utbildning och bostäder.
Nu har det kommit väldigt många på en gång så då tar integrationen naturligtvis längre tid. Integration handlar ju om att finna sin plats i samhället.
Det är tråkigt att Magdalena Andersson nu talar Jimmie Åkessons språk. Det bådar inte gott inför valet om socialdemokraterna ska använda denna retorik för att vinna.

onsdag 20 december 2017

Stockholms egna asylregler

Idag höll jag med en moderat. Det gällde bidrag till barn till familjer som uppehåller sig i Sverige trots utvisningsbeslut. Den rödgröna majoriteten i Stockholm vill ge bidrag till dessa barn, eftersom de är offer för sina föräldrars beslut att stanna trots att de ska utvisas.
Det moderata oppositionsborgarrådet Jerlemyr menar att det ger väldigt konstiga signaler till dem som fått utvisningsbeslut (och har barn). Och jag instämmer.
De här personerna har fått sina asylskäl prövade och de har inte varit tillräckliga för asyl. Då ska de lämna landet, även om det naturligtvis är tragiskt för familjen. Men de väljer att gå under jorden tillsammans med barnen. Då menar majoriteten att barnen kommer att fara illa av detta och därför behöver de bidrag (som då går till föräldrarna som då kan försörja barnen).
Men detta är ju faktiskt att sätta sig över asylprövningen. Stockholm kan ju inte ha egna regler för detta. Om barn far illa i Sverige tas de om hand av samhället om föräldrarna anses olämpliga. Och det är de ju i det här fallet, eftersom de åsidosätter sina barns rätt till skolgång och sina egna möjligheter att försörja dem.
Att skilja barn från deras föräldrar är aldrig en bra lösning, men för barnens skull kanske det ändå är det bästa i dessa fall. Dessutom kan det vara en påtryckning på föräldrarna att faktiskt följa det fattade beslutet.
Det här känns inte bra, men annars säger ju Stockholms kommun att här tar vi ändå hand om dig. Och det förstärker dessutom det skuggsamhälle vi redan har.

Kan Nato rädda oss från digital sårbarhet?

Försvarsberedningen har kommit med ett betänkande. Bl a sägs att "ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel kan komma att användas mot Sverige. Totalförsvaret ska utformas för att kunna möta ett militärt angrepp mot Sverige."
Det är självklart Ryssland som förväntas stå för angreppet. 
I själva verket är det ju så att det största militära hotet mot Sverige är att vi går med i Nato. Då är vi ju inte ens på pappret neutrala längre. Det är knappast Sverige som kommer att vara det första land Ryssland angriper, snarare Baltikum, men är vi med i Nato förväntas vi strida och delta i Natos krig. 
I beredningen uppmanas också vi svenskar att ha en buffert för överlevnad under en vecka (till skillnad från tre dagar som tidigare). Ett land som vill angripa oss behöver knappast slösa sina militära resurser på oss. Vi digitaliserar oss in i återvändsgränder. Slå ut internet och många svenskar blir helt hjälplösa. Slå ut elektriciteten och resten av oss blir det. 
Vi är sårbarare än någonsin och det kommer knappast Nato att ändra på.