måndag 8 juni 2015

I Sverige råder gruvruschens glada dagar

Noll koll på gruvbolagen, berättar DN om i dagens tidning och hänvisar till en artikel i Naturskyddsföreningens tidning Svensk Natur. Vem som helst kan uppenbarligen begära tillstånd att bryta malm och mineraler i vårt land, utan att vederbörande behöver visa upp företagets soliditet eller kapital. Istället hamnar allt fler i konkurs och kommunerna, dvs skattebetalarna, för stå för notan när den miljöpåverkande verksamheten upphör.
"De myndigheter som har att fatta beslut om tillstånd hänvisar till att de följer minerallagstiftningen. I praktiken görs därför inga lämplighetsprövningar. Inte heller behöver bolagen skicka in årsredovisningar", skriver DN.
Man kan undra vad det är för lagstiftning som ger kreti och pleti möjlighet att ge sig på gruvdrift. Vissa bolag har fått tillstånd trots att de befinner sig i en ekobrottsutredning.
Den förra regeringen litade på sina myndigheter (det ska en regering kunna), men ställde uppenbarligen inga följdfrågor. Man är så desperat att få till jobbtillfällen, så allt annat får stryka på foten. Men det kan kosta mer än det smakar, vilket OECD just konstaterat i en rapport om svenska insatser för att öka sysselsättningen. Inget har fungerat.
Sverige ger ett närmast naivt intryck och oseriösa företag gnuggar händerna. En del jobb kanske kan skapas genom att tillsyn och kontroll skärps på de flesta områden.lördag 6 juni 2015

Fler skolår löser inga disciplinproblem

Nu gör Löfven en Björklund. Mobiler ska bort från lektionerna, menar han. De stör koncentrationen.
Och det är ju faktiskt riktigt. De nya mobilerna har ju visat sig helt beroendeframkallande, inte bara bland unga. Folk tittar i mobilen vad de än gör i övrigt. Det känns närmast osunt.
Men disciplinproblem handlar inte bara om mobiler. Röran i skolan handlar om mer än det. Det intressanta är att inte heller S/MP verkar vilja se de grundläggande felen. Istället vill de göra gymnasiet obligatoriskt.
Man kan ju säga att det är det nästan redan. Men många som är skoltrötta redan på högstadiet, orkar inte med tre år till av obligatorisk skola. Många som nu kämpar sig igenom de teoretiska linjerna på gymnasiet gör det för att få högskolebehörighet.
Det enklaste vore att låta alla linjer på gymnasiet ge högskolebehörighet. De yrkesinriktade linjerna kan ge behörighet till yrkesinriktade högskolor typ vårdutbildningar etc. Bygg sedan ut Komvux, det är där alla får chansen att hämta upp missad skoltid. Det är viktigare att det finns möjlighet att hämta upp det man missat, när man är mer motiverad, än att tvinga alla att gå ännu längre i skolan. Då får man per automatik disciplinproblem och skolk.
Eller är detta, konspiratoriska tanke, ett sätt att få ungdomsarbetslöshetens siffror att se lägre ut?


fredag 5 juni 2015

Förändrade villkor bara för hyresgäster

Långtidsutredningen föreslår bl a en mindre höjning av fastighetsskatten som en åtgärd bland andra för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Tanken är att det ska finansiera en sänkning av reavinst- och stämpelskatter.
Föreningen Villaägarna går genast i svaromål. Att höja fastighetsskatten eller förändra ränteavdragen vore väldigt riskabelt för svensk bostadsmarknad, menar de.
" - Att ändra de förutsättningar som rådde vid bostadsköpet mitt under ägandet utsätter hushållens ekonomi för risker. Dels ökar kostnaderna, dels minskar värdet på bostaden man köpt. Vi vet inte hur hushållen skulle hantera en sådan, förändring, säger Daniel Liljeberg, chefsekonom vid Villaägarna" enligt nyhetssajten statskoll.se
Ja, villaägarna är uppenbarligen ett känsligt släkte. Annat är det för hyresgästerna. Där ändras förutsättningarna ungefär en gång om året, med nya hyreshöjningar. För en del kan de där två extra hundralapparna göra att man måste lämna lägenheten.
Förmodligen anser ekonomerna att de ständiga hyreshöjningarna bara är bra för rörligheten på bostadsmarknaden. Alltid några somt tvingas röra på sig. Och ännu bättre förstås om hyresregleringen avskaffas. Då kan man definitivt bli av med dem som fortfarande sitter kvar i någon etta i innerstaden som ännu inte försålts till marknaden.
Med Villaägarnas resonemang kan ju ingenting någonsin förändras för någon, för då ändras förutsättningarna. Men detta gäller ju bara på en överhettad marknad där folk skuldsatt sig upp över öronen för att få någonstans att bo.
Eftersom bostadsbristen är så stor i hela länet, ja i hela regionen, kanske man måste lyfta blicken från innerstaden och arbeta mer med hela regionen. Dessvärre kan inte alla bo i Stockholm och staden får inte bli ett rikemansghetto för bara välbärgade. Ett helhetsperspektiv över kommun- och länsgränserna efterlyses!

-

onsdag 3 juni 2015

Statistiklurendrejeri

Det blir nästan komiskt att läsa SvD:s försök att få stödet för alliansen att verka större än stödet för regeringen när de tolkar SCBs majmätning. De skriver: "S och MP får tillsammans 36,7 procent av rösterna om det vore val idag. De fyra allianspartierna får 40,3 procent."
Men nu är det ju så att KD hamnar under 4 %-spärren med sina 3,7 procent. Så egentligen har alliansen bara regeringsunderlag för 36,6 procent och då blir stödet för regeringen aningen större.
Med SvDs metod skulle man också kunna räkna in stödet för V på den rödgröna sidan och vips har de rödgröna 43,2 procent mot alliansens 40,3.
Hur man än vrider på det hela så har de rödgröna större stöd än alliansen.

tisdag 2 juni 2015

SL vill missgynna dem som bor på mindre orter

SL förnekar sig inte. Nu föreslår man att pendeltågen ska hoppa över ett antal mindre stationer för att tjäna några minuter på vägen till metropolerna. Resenärerna kan tjäna 5-8 minuter. Dvs de som bor vid större stationer. Övriga får väl ta bilen istället...
Kollektivtrafiken är till för alla. Visserligen vill SL att vi ska betala mer för färre turer, men nu ska tydligen de som bor på mindre orter dessutom få sin service ännu mer nedskuren. Och ska taxorna vara olika krävs mer administration som kostar, så någon ekonomisk vinst lär det knappast bli. 
Tågen går ju ändå oregelbundet som det är med alla problem med växlar och kontaktledningar, som vi ständigt hör om, så de där intjänade minuterna går snart upp i rök. Då är det ännu viktigare att de som bor vid mindre stationer verkligen kommer med på alla tåg. 

torsdag 21 maj 2015

Risk för korruption med nationella prov

Nu har facit till årets nationella prov i matematik läckt ut igen. Någon som är förvånad. Hur kan man komma på att skicka med facit innan provet är genomfört.
Så länge vinstintresset finns kvar i skolan är det som upplagt för korruption. Vem läckte? En lärare eller rektor som vill peka på goda resultat i sin skola? Varför inte?
Förklaringen till att facit fanns med till provet är att många lärare vill börja rätta direkt efter provet. För det första är det konstigt att lärarna själva får rätta ett nationellt prov (med hänsyn till risk för korruption och fusk). När jag gick i gymnasiet hette det centralprov och rättades också centralt. Vi fick inte tillbaka provet, fick bara veta resultatet. Men det finns väl inte resurser till detta numera. Det är hemskt att behöva säga att det, men det var en hel del som var bättre förr, inte minst i skolan.

tisdag 19 maj 2015

Marknadshyror minskar inte bostadsbristen

Högern lobbar vilt för marknadshyror. I DNs huvudledare idag hänvisas till ett antal olika utredningar om hur dåligt det är med hyresreglering och hur bra med marknadshyror.
"Ett fint hyreskontrakt i Stockholms innerstad vill ju ingen mista", skriver man och citerar sen Boverkets analyser från 2013: "På så sätt blir en mindre andel av beståndet tillgänglig för andra än vad som skulle ha varit fallet med marknadshyra. Samtidigt innebär systemet att många som vill hyra stängs ute från hyresmarknaden.” 
DN menar att Hyresgästföreningen som intresseorganisation inte tar hänsyn till dem som idag inte har en hyresrätt och därför inte belyser detta faktum. Man bryr sig bara om "insidern" menar DN.
Nå, dels är det ju så att en intresseorganisation värnar intressenternas intressen, i detta fall hyresgäster.
DN låtsas överhuvudtaget inte om att marknadshyror kommer att driva upp kostnaderna för särskilt innerstaden (fast man talar om segregationen där som ett problem), men kommer inte att sänka dem i andra lägen. (I alla fall inte så länge alliansens lag om att allmännyttan måste ha ett överskott, kvarstår). Det enda marknadshyror kommer att leda till är ännu högre boendekostnader för hyresgäster och ännu svårare för dem med sämre ekonomi att få en bostad (och kanske bli tvungna att lämna den de har). 
Man låtsas heller inte om att en av huvudorsakerna till den enorma bostadsbristen i Stockholm är att alliansen sålde ut tusentals hyresrätter framför allt i innerstan. 
Glöm aldrig att högerns förslag alltid gynnar de redan gynnade, oavsett krångliga ekonomiska uträkningar och konsultutredningar.