lördag 25 mars 2017

Arbetsgivarlinjen

Moderaterna har problem. Men Anna Kinberg Batra håller god min och talar optimistiskt på moderaternas s k sverigemöte om målet att skapa en halv miljon nya jobb till 2020. De ska satsa på den s k arbetslinjen igen.
Men den linjen har framför allt handlat om arbetsgivarna. Att de ska få så många förmåner som möjligt. Idag kom uppgifter om att antalet personer som får bidrag, som socialbidrag, sjukbidrag och bidrag för personer som behöver personlig assistans, inte har varit så här lågt på decennier. Men samtidigt ökar bidragen till dem som behöver dem minst, såsom rut och rot, ett antal bidrag till företag för att de ska anställa folk i olika arbetsstimulerande former, företag i offentlig tjänst, som lever på skattemedel och inte minst alla former av skatteavdrag (jobbskatte- m fl).
Denna flora av bidrag/avdrag dränerar välfärden för dem som behöver den mest.
Samtidigt råder rena vilda västern på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna pratar om löneökningar på 0,2 procent, samtidigt som de unnar sina chefer enorma bonusar även om de missköter sig. Dessutom har väldigt många arbetsgivare helt lämnat arbetsmarknadens regelverk, där nu arbetstagare anställs via bemanningsföretag eller får jobb enbart via sms och egentligen aldrig ser sin arbetsgivare. Man kan verkligen börja tala om utsugning av arbetskraften igen.
De landvinningar som gjordes på arbetsmarknaden under framför allt 70-talet, med t ex lagen om anställningsskydd (LAS) håller snabbt på att urholkas. Allt färre omfattas av kollektivavtal.
De unga idag håller på att hamna i en situation som på 30-talet eller som vid förra sekelskiftet. De är helt rättslösa mot arbetsgivaren. Sveriges ekonomi går som tåget säger man ( kanske inte världens bästa liknelse i dessa tider), men bara för en del. Kanske dags för en storstrejk igen? Något som kan hota ekonomin, för allt handlar ju om pengar.

Därför självscannar jag inte

Fler och fler livsmedelsbutiker vill att vi kunder ska utföra ännu en av deras arbetsuppgifter själva. De lanserar självscanning stort, dvs att kunden själv slår in sina varor och bara betalar med kort vid utgången. De försöker sälja in idén med att det går fortare att handla och man slipper köer (fast om alla gör det blir det väl ändå kö vid utgången).
Jag scannar inte. Detta är ju bara ännu ett sätt att rationalisera bort personal. Dessutom jobb som inte kräver mycket utbildning. Sådana jobb som politikerna efterlyser i parti och minut. Jag vill inte bidra till denna utarmning på arbetsmarknaden. Kommer att stå i kassakö så länge det bara går.
Vi ser ju att den här typen av jobb hela tiden försvinner och vi, kunderna, ska utföra mer och mer själva. Nyss försvann konduktörerna på Stockholms spårvagnar. "Blippa ditt kort själv" trots höjda avgifter.
Vi behöver alla slags arbetsuppgifter. Du som kund kan bidra till det.

måndag 20 mars 2017

Behåll några sjukhus

Läser att nu ska det alliansdrivna Stockholms läns landsting sälja ut ett antal sjukhus, bl a för att ha råd med skrytprojektet Nya Karolinska (inte mycket att skryta med dock).
Det var illa redan på 90-talet då man började sälja ut akutsjukhusen. Alla vi som påpekade att staden växer och befolkningen blir äldre, hade inget för våra farhågor om vårdplatsbrist.
Och nu står vi där. Tyvärr är ett av skälen till bristen på vårdplatser bristen på personal. Arbetssituationen för dem som orkar jobba kvar är övermäktig och tills slut slutar man.
Nu vill alliansen sälja ut bl a Sabbatsberg, St Eriks sjukhus, Serafen m fl. Istället ska de bli bostäder. Inte tu tal om att bostäder behövs, men har man verkligen inte tänkt på, att ju fler som flyttar in, ju mer infrastruktur runt boendet behövs, i form av skolor och förskolor, äldreboenden och just sjukvård.
Behåll därför åtminstone ett av dessa sjukhus och låt det åter bli ett sjukhus som tar emot akutpatienter (det fina Nya Karolinska tar ju bara direkta ambulanstransporter). Dessutom bör ett sjukhus behållas för äldre multisjuka, så att de inte behöver skickas hem direkt.
Detta kallas samhällsplanering, vilket tycks ha gått alliansen förbi (och även delar av de styrande rödgröna (läs S) i kommunfullmäktige).

fredag 17 mars 2017

Unga Feminister är ett skämt

En ung kille, medlem i Unga Feminister, skrev ett inlägg där han tyckte att feministerna ska ägna sig åt annat än att bli upprörda över ett skämt på Twitter (eller om det var Instagram). Han blev av med sitt uppdrag i Unga Feministers styrelse. 
Visst, det var dumt av honom att skriva under med sin uppdragstitel, då inlägget gavs intryck av att vara sanktionerat av Unga feminister som förbund. Å andra sidan visar det hur smal den s k feminismen är nuförtiden. Nu försvinner en ung kille från det viktiga jobbet att jobba för jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Förutom att han borde fått rätt i sak (gapa om ett skämt som inte riktade sig till någon specifik person) så hade det väl räckt med en reprimand. Det var ju ingen stor sak. 
Sedan allting numera kommer upp på sociala medier, finns ingenting som är för litet för att gaffla om och bli upprörd över. Jag kallar mig inte feminist, för det ordet har helt mist sin betydelse.
Men kvinnokamp och jämställdhet mellan män och kvinnor är viktigt och då handlar det om mäns våld mot kvinnor, hedersförtryck (som också kan drabba män), lönefrågor och arbetsvillkor. 
Att jobba med detta är alltid lika viktigt och den kampen deltar jag gärna i utan att kalla mig feminist.

fredag 10 mars 2017

90 dagars säkerhet i USA

Donald Trump har nu utfärdat ett nytt dekret med inreseförbud för ett antal muslimska stater (dock inte Saudiarabien varifrån Al Qaida och IS växt fram och finansierats). Det talas stora ord om att USA måste skyddas från terrorism och därför är dessa åtgärder nödvändiga.
Dekretet gäller i 90 dagar. Det är ju helt absurt. Så i 90 dagar skyddas USA från terrorism - och sen? Antar att tanken är att förlänga det eller en manöver för att få med tveksamma republikaner på båten. Vem vet.
Men att ropa "vargen kommer" och tala stort och brett om terrorhot, för att i nästa stund föreslå en åtgärd som gäller i 90 dagar, är ju patetisk.
Det stora hotet mot USA är just nu trots allt att man har tillsatt en ljugande president som har noll koll på vad jobbet innebär. Som hittar på saker för att dölja sitt eget skumrask. Den dag Trumps deklaration blir offentlig kommer han att tvingas avgå, för där framgår väl hans Rysslandssamröre tydligt. Varför skulle han annars tveka att visa den? Eller så visar det sig att han inte betalat skatt på evigheter, vilket väl är olagligt. Om inte, så tar det väl ifrån honom all trovärdighet i ekonomiska frågor (fast han har ju redan förlorat sin trovärdighet för alla tänkande människor).

måndag 6 mars 2017

Apoteken visar att marknaden inte fungerar

Hur många bevis krävs för att visa att marknaden inte fungerar? Marknaden ska ju reglera att de som tar ut överpris ska konkurreras ut av billigare alternativ. Men så fungerar inte dagens marknad. Apoteken är ännu ett exempel. Där har priserna stigit med 70 procent på vissa läkemedel sedan avregleringen 2009. Det enda som hänt är att övriga följer efter.
På små orter finns dessutom kanske bara ett apotek, så folk är så illa tvungna att handla där, om de inte ska åka till någon större ort, vilket i sig är en merkostnad.
Alliansen såg som vanligt till att gynna de sina. Det är ju främst de långtidssjuka och gamla och multisjuka som drabbas och som dessutom har minst pengar. Välbeställda behöver inte vända på slantarna. Snarare investera i aktier i privata apotek.

Låt minimilönen bestå

Hur moderata kan sossarna bli egentligen? Och LO dessutom. Idag läser man att i något som kallas "utbildningsjobb" (vad nu det är) kan man tänka sig lägre löner (och med det måste väl menas lägre än minimilönen då eller?) Dessa jobb är framför allt tänkta för nyanlända och tanken kanske är fin att dessa människor ska komma in på arbetsmarknaden. Men det underlättar knappast för de arbetslösa som redan finns här och inte är aktuella för dessa jobb. Och vad är det för jobb?
Det man riskerar här är en nedåtgående spiral för lönerna. Man talar om att dessa s k jobb är en fot in på arbetsmarknaden. Risken är dock att det inte kommer längre än en fot. Väldigt många blir kvar i låglönejobb när de väl hamnat där. Och det enda man gör är att sänka golvet för hur låg lön man kan ha. Därför är det viktigt att hålla kvar minimilönerna på nuvarande nivå.
Om sossarna sviker också här har de förverkat sin plats i politiken. Vi har redan tillräckligt med borgerliga partier.