torsdag 9 augusti 2018

Den blinda fläcken i skolpolitiken

Lärarbristen är monumental. Alltför få söker till lärarutbildningen, så vi kommer inte ifatt heller. Politikerna sliter sitt hår för att komma på hur vi ska få fler lärare. Men är det lärarbristen som är det stora problemet?
Nej, det man blundar för och inte vågar eller vill beröra är antalet skolor. Nu kan ju nästan vem som helst få starta en skola bara man säger att man ska uppfylla läroplanen (vilket bevisligen många sedan inte gör). Men om många kan få starta skolor (som dessutom ska betalas med skattemedel oavsett vem som driver dem), sprids ju resurserna ut på ett väldigt oekonomiskt sätt.
Om det finns för många skolor i förhållande till efterfrågan (och det verkar dessutom ändras från läsår till läsår) blir det svårt att planera för antalet elever och för skolorna att få tillgång till behöriga lärare.
Skolan i Sverige är obligatorisk, det råder skolplikt. Samhället har alltså ansvar för att alla barn går i skolan och har rätt till likvärdig undervisning var de än bor.
Det talar för två saker: att staten bör ha ansvar för skolan (som den en gång hade) och har det yttersta ansvaret för att resurserna används på ett effektivt sätt. Då är det ingen självklarhet att skolor får etablera sig hursomhelst. Några grundläggande kriterier måste vara uppfyllda, bl a att skolorna har behöriga lärare. Finns inte det, bör åtminstone inga nya skolor etableras och de som inte har tillräckligt elevunderlag bör avvecklas.
Politikernas trovärdighet i skolpolitiken är noll om deras huvudparoll är "valfrihet till varje pris". Och så är det ju. Priset visar sig vara elever som går ut skolan utan de kunskaper man kan förvänta sig, vilket beror både på lärarbrist och glädjebetyg.
Ta skolan på allvar någon gång!

onsdag 1 augusti 2018

Vi har idag förbrukat jordens resurser för i år

Idag är det Earth Overshoot day. Det betyder att vi till idag har förbrukat de resurser som gör planeten hållbar för 2018. Resten av året lever vi alltså över våra tillgångar. Och det här gör vi varje år och Overshoot Day inträffar allt tidigare på året.
Ekonomer jublar över Sveriges starka ekonomi. Vi konsumerar som aldrig förr och då blir ekonomin stark om man använder måttet BNP (bruttonationalprodukten).
Det borde vara dags att sluta använda det måttet. I måttet ingår inte bara de produkter som tillverkas och som vi köper, utan också de sopor vi kastar och den miljöförstöring vi orsakar.
Många kommuner försöker idag införa hållbarhetsmått, dvs hitta sätt att mäta de ekologiska fotavtryck vi gör. I längden kan vi inte förbruka mer än vi producerar. Enligt lagen om entropi försvinner ingenting någonsin, som tas fram. Det byter kanske skepnad, men finns kvar i någon form.
Ekonomer borde därför helt överge det trubbiga BNP-måttet och istället enbart titta på hållbarhet. Då kanske inte Sverige har Europas starkaste ekonomi. Vi kanske lever extra mycket över våra tillgångar. Det är dags att byta perspektiv. Det är sånt här EU borde syssla med. Jag säger inte att det är lätt, men i längden nödvändigt


måndag 30 juli 2018

Sätt stopp för skorvarna i Östersjön

Just nu ligger ett stort lastfartyg och läcker olja utanför Västervik. Man har plockat upp minst 7000 liter olja. Det är bara ett av hundratals fartyg som läcker olja i Östersjön om året. Antingen för att de springer läck av olika skäl eller för att de helt enkelt rensar tankarna. Och detta oskick beivras nästan inte alls. T o m när myndigheter ser från luften att fartyg läcker blir det sällan någon påföljd.
Östersjön är ett mycket känsligt hav och ett av världens mest trafikerade. Det är dags att länderna runt Östersjön tar tag i oskicket med läckande olja.
För att överhuvudtaget få trafikera Östersjön borde följande krävas:
1. Alla fartyg med olja ombord måste ha dubbla skrov
2. Inga bekvämlighetsflaggade fartyg får gå i trafik i Östersjön
Det är otroligt att det fortfarande går fartyg utan dubbla skrov i trafik med olja i lasten, trots att man pratat om det i minst tjugo år nu. Ett första steg är att förbjuda enkelskrov i Östersjön.
Genom att bekvämlighetsflagga sina fartyg, t ex med Panamaflagg, är ett sätt att undgå regler i sjötrafiken. Besättningarna har ofta varken försäkringar eller normala arbetsrättigheter. Alla bekvämlighetsflaggade fartyg borde direkt forslas till kaj.
Man pratar ständigt om miljöhänsyn, men när det kommer till kritan går näringen först. Dags att sätta stopp för det.
.

söndag 22 juli 2018

En vinst för svenska bönder

Det verkar som om det behövs en katastrof för att vi ska uppskatta svenska bönder. Många köper nu svenskt kött för att stödja våra bönder, som i värsta fall får nödslakta sina djur. På Gotland säljer Coop nu enbart gotländskt kött.
Torkan (och de brinnande skogarna) har fått många att inse hur sårbara vi är. Men vad gör då EU?
De vill pracka på oss ännu en av sina korkade regler. Sverige måste sluta med kontroll av djurimport från övriga EU. Vi får inte längre skydda oss mot djursjukdomar som kan komma med levande djur från utlandet. Det strider mot EUs inre marknad.
Och Sverige törs som vanligt inte strunta i EU-reglerna. Vi är väl det enda land som följer varenda idiotisk regel som EU inte ens borde hålla på med. Nu riskerar vi, förutom sjukdomar, också ökad antibiotikaresistens.
EU klarar inte att hålla på med rätt saker, t ex gemensam migrations- eller miljöpolitik, som är gränsöverskridande. Istället småplottrar de med oväsentligheter.
Ett sätt att komma undan EU-regeln om djurimport är ju att faktiskt att sluta importera levande djur. Djurtransporter är ju ändå ofta en plåga för djuren.
Att sluta importera levande djur och att vi svenskar slutar köpa importerat kött vore en vinst för svenska bönder. Om vi drar ner på köttätandet per person, kommer kanske ändå behovet av kött att kunna täckas av svenska bönder. Det vore väl win-win.

torsdag 21 juni 2018

SD drömmer om folkhem men röstar emot hela idén

Idag är SD Sveriges näst största parti, enligt den senaste opinionsundersökningen. Men vad vill då SD förutom att stoppa all invandring? Deras vision är "det svenska folkhemmet". Det pratar de ofta om. Då allting var som bäst på 50- och 60-talet.
Men tro inte på detta. Det är bara retorik a la Schlingman. För vad var det som skapade det svenska folkhemmet? Jo, reformer som kom alla till del, alltifrån barnbidrag, daghem, allmän sjukförsäkring, semester, ATP, bostadsbidrag m m m m. I stort sett enbart socialdemokratisk och vänsterpolitik.
Allt detta som gröpts ur alltmer, med privatiseringar och marknadslösningar under alliansens styre, där reformerna handlat om omfördelning via jobbskatteavdrag till de mest välbeställda, rut-och rot-reformer som används mest av de välbeställda, inskränkningar i sjukförsäkring arbetslöshetsförsäkring via facket. Allt under retoriken att moderaterna var ett arbetarparti. Och s dagens socialdemokrati har inte ändrat särskilt mycket på detta.
SD säger sig också vara ett arbetarparti med sin folkhemsdröm. Men hur kommer det sig då att de röstar emot varje förslag som kan innebära minskande klyftor? De är för vinster i välfärden till riskkapitalisternas glädje, Trots att de haft en vågmästarroll i riksdagen, har de alltid röstat med de borgerliga. Förmodligen i ett slags hopp om att få ingå i någon regeringsbildning framöver.
Men vad förenar dem med de borgerliga förutom en stenhård migrations- och invandringspolitik? De borgerliga drömmer inte om något folkhem, för de tror att det betyder att alla ska vara lika, när innebörden istället är att alla ska ha lika chanser. Det har man inte i Sverige idag.
Och alla som delar den drömmen om lika chanser för alla kommer inte att få se ett folkhem med SD vid makten. Eller med alliansen för den delen.

Dags att gå nu Melvin Samson

Skandalerna på Nya Karolinska tickar vidare. Igår visade DN att sjukhusdirektören Melvin Samson visst kände till den katastrofala kösituationen på NKS förra sommaren, som han tidigare sagt att han inte var informerad om. Han har landstingets högsta lön, men gör inget åt bristerna på det sjukhus han är chef för. Och det är ju lika illa om han inte känner till dem. Den mannen sköter helt enkelt inte sitt jobb. Det är dags för honom att avgå.
Men lik förbannat fortsätter stödet för honom hos det alliansstyrda landstinget. De ansvariga landstingsråden Irene Svenonius (m) och Karin Starbrink (l) tycker fortfarande att Melvin & co ska leda sjukhuset, trots visad inkompetens. Man går emot personalens önskemål om en annan styrmodell eftersom den nya inte fungerar och litar fortfarande på sjukhusstyrelsen och dess chef. Närmast ofattbart. Vi medborgare kan i alla fall i höst se till att byta landstingsmajoritet, så vi får bort alliansgänget som i tolv år försämrat både sjukvård och kollektivtrafik.

torsdag 14 juni 2018

SD gynnas av medierna

Nu jobbar den borgerliga pressen inklusive AB, stenhårt på att dissa Stefan Löfven så mycket det bara går. Inget gör han rätt och S är i kris. Däremot finns inga gränser för hur bra det går för sverigedemokraterna. Självklart ligger det sanning i detta, men man vet ju sedan tidigare att det medierna skriver om, det tycker folk är viktigt.
Om man bara skriver om migration och lag och ordning, uppfattar många att det är den viktigaste frågan. Och skriver man hela tiden om socialdemokraternas kris och hur dåligt det går för dem, så vill man många inte rösta på en förlorare.
Medierna bidrar verkligen till att stötta SD. Jimmie Åkesson dyker upp överallt och får uttala sig. Folk gillar vinnare. Det märks ju på stödet till SD. Och partiet har gjorts helt rumsrent nu. Däremot förekommer knappast någon kritisk granskning av alliansen. De verkar själva ha kommit överens om att inte debattera med varandra, utan de har allt fokus på S.
Medierna är mest fokuserade på det politiska spelet. De riktiga valfrågorna spelar en underordnad roll. Och personfixeringen blir alltmer dominerande. Valrörelsen verkar bli en trist historia.