torsdag 27 augusti 2015

Hedersvåld värsta formen av kvinnoförtryck

Det har pågått en märklig diskussion som handlar om kvinnoförtryck,på vissa ledarsidor, Grunden verkar vara att man måste prata om allt kvinnoförtryck och inte peka ut något särskilt för att inte ge rasisterna poäng. Dvs man ska inte i onödan dra upp det s k hedersvåldet mot kvinnor, för då slår man mot hela kulturer.
Kulturer som tillämpar hedersvåld bör man slå mot menar jag. Det finns absolut inget som rättfärdigar att kvinnor misshandlas och t o m dödas, för att de vill välja sina egna liv. Ibland blir den svenska välvilligheten direkt kontraproduktiv och man blundar för de värsta formerna av kvinnoförtryck för att de förekommer i vissa kulturer.
Jag vill inte klistra på mig etiketten feminist, för jag vet snart inte längre vad det är. Men kvinnoförtryck ska bekämpas i alla sina former. I Sverige kan hedersvåld bekämpas med lagstiftning, t ex mot ofrivilliga giftermål (för både män och kvinnor) och mot barnäktenskap. Som svensk medborgare kan man aldrig vara gift vid 15 års ålder vad än andra säger.
Prata om verkligheten och inte någon teoritiserande form av feminism som ingen begriper.

onsdag 26 augusti 2015

Snart har vi bokhandelsmonopol

Peter Kadhammar ondgör sig idag över bristen på vettiga bokhandlar i Malmö. Ett stort problem när det gäller bokhandlar, men även andra typer av affärer, är att de monopoliseras. Plötsligt en dag ser jag att en av de två bokhandlarna i Farsta Centrum blivit Akademibokhandeln. Också. För det finns redan en Akademibokhandel i Farsta centrum. Nu finns det två. Varför?
Vart man går i Stockholm hittar man Akademibokhandeln. Det finns några få andra fortfarande, men utvecklingen har hittills varit att en efter en försvinner.
Böcker har blivit en slags "dagligvara". Det går inte att hitta äldre böcker överhuvudtaget i Akademibokhandeln. Och antikvariaten blir också färre. Tur att det finns bibliotek.
En annan bransch är elektronikbranschen. Plötsligt försvann både Onoff och Expert. Det är klart det finns gränser för hur mycket elektronik folk kan köpa. Men monopolismen breder ut sig. De trista galleriorna innehåller ju alltid samma affärer, dvs stora kedjor, främst kläder.
Enkelriktning och monopol är kapitalismens utposter. Vi är på god väg dit.

måndag 24 augusti 2015

Varför ökar sjukskrivningarna?

Den utmärkta tidningen Fokus har i senaste numret en artikel om vad som borde debatteras i svensk politik istället för migration - nämligen sjuktalen. Sjukskrivningarna ökar lavinartat, enligt statistik från Försäkringskassan, medan Migrationsverket har skrivit ned sin prognos för asylsökande (bortsett från ensamkommande flyktingbarn).
Varför talar vi inte om den ökande sjukskrivningen, frågar sig Fokus. Och om socialdemokraterna tar bort den bortre tidsgränsen kommer den att öka än mer och utrymmet för reformer kommer att ätas upp av kostnaderna för sjukskrivning.
Men, menar jag, frågan är återigen felställd. Varför ökar sjuktalen? Enligt Försäkringskassan är det främst psykisk ohälsa som ökar. Och det är inom det området som begreppet "att gå in i väggen" hamnar. Och då måste man ju titta på orsakerna till att fler och fler går in i väggen. Inte så svårt att räkna ut med tanke på hur dagens arbetsmarknad ser ut. Färre och färre ska göra alltmer i företag och organisationer. Dessutom ofta med osäkra anställningsvillkor som hindrar människor från långsiktig planering.
Människor bryts ner i alltför slimmade organisationer. Här har Löfven & co sin chans. Den arbetsmarknad som staten förfogar över, nämligen statliga företag och myndigheter, samt i viss mån kommunerna där ju staten fördelar pengar, kan underlättas genom att se till att de finns personal till de uppgifter som behöver genomföras, kanske av fler än en eller två. Arbetet underlättas, folk mår bättre, fler i arbete och skattepengar kommer in (även om det naturligtvis också är en kostnad att anställa, så är det ju bättre än att folk blir sjukskrivna),
Att stoppa sjukskrivningar med alliansens metod var ju bara att skjuta upp problemet. Är folk sjuka så är de och inte blir de friskare av att behöva söka socialhjälp när sjukpenningen tar slut. Men förslaget ovan kanske i alla fall hindrar fler från att bli sjuka. Och det är ett steg mot Löfvens mål om EUs lägsta arbetslöshet.

söndag 23 augusti 2015

Jan Björklund har inte förstått någonting

Idag visar Jan Björklund på DN Debatt att han inte förstått någonting av problemen på svensk bostadsmarknad. Fri hyressättning! ropar han. Friare hyressättning på andrahandsmarknaden och bättre skattevillkor när man hyr ut i andra hand.  För få bostäder och för lite marknad!
Ja, vi kan vara överens om att det finns för få bostäder. Men att ännu mer marknad skulle lösa det har vi ju redan sett prov på inte fungerar.
När marknaden får bestämma byggs segregerade bostadsområden med bostadsrätter som ökar gentrifieringen av våra samhällen. Fri hyressättning kommer ju knappast att sänka de för folk med normala inkomster, redan för höga hyrorna. Det gäller även andrahandsuthyrningen. Redan nu, efter alliansens införande av fri andrahandsuthyrning, har dessa hyror stigit till orimliga proportioner på många håll. Ytterligare skattelättnader kommer bara att gynna dem som då har råd att köpa boenden enbart för uthyrning.
Ägarlägenheter i hyresrättsområden är ett annat förslag. Hela tiden detta ägande! Man ska komma ihåg att de borgerliga enbart vänder sig till folk med pengar och detta är ytterligare ett förslag i den riktningen.
Den ombildningshysteri som förekom i Stockholm m fl ställen under alliansens tid, har helt undergrävt en normal bostadsmarknad. Tiotusentals hyresrätter försvann och enskilda har kunnat göra klipp. De får en "bostadskarriär" som borgarna uttrycker det. Underförstått: inte kan man frivilligt vilja bo i hyresrätt. Här hjälper vi folk i karriären genom att till underpris bjuda ut våra gemensamma tillgångar till enskilda.
Jag tror faktiskt inte Jan Björklund förstår det grundläggande problemet; nämligen att dagens bostadsproduktion är för dyr för unga och bostadslösa, både bostads- och hyresrätter.
Att då låta byggbolagen sköta hela proceduren, t o m detaljplaner som han föreslår, är att lämna hela samhällsansvaret till marknaden. Men det är ju det han vill. Men det kommer bara att förvärra problemen.

lördag 22 augusti 2015

Var är visionen Löfven?

Vad är det för fel på socialdemokraterna? Hur många uppmaningar till att ta tag i de riktiga problemen behövs?
Nej, här ska allt finansieras krona för krona och inte ett tidigare skattebeslut från alliansen får rubbas. Däremot kan vi höja ett antal skatter som drabbar alla, t ex bensinskatten.
Vad förväntar sig de som nu röstat för en rödgrön regering? Inte att att alla Rut- och Rot ska behållas. Inte att ränteavdrag är en självklarhet. Inte att förmögenheter fortfarande ska vara obeskattade. Inte att enskildas välgörenhet ska vara avdragsgill.
De förväntar sig en fungerande skola och sjukförsäkring, bostäder som folk har råd med och en arbetsmarknad som inte bygger på visstidsanställningar.
De förväntar sig insatser för klimat och miljö, inte ett velande om dödfödda dinosaurielösningar á la kärnkraft och Förbifarter.
De förväntar sig en vision för vår tid. Var är den Löfven?

onsdag 19 augusti 2015

Bodström har kanske slagit huvudet på spiken

Thomas Bodström, den gamle justitieministern och numera advokaten, har kommit med ett förslag om tiggeriet som innebär en slags tredje väg. Inte förbud, men inte heller att tiggeri kan försiggå hursomhelst. Han föreslår att länsstyrelserna ska utfärda särskilda tillstånd för tiggeri. Dessa ska bara gälla på vissa utpekade platser, ungefär som man idag måste ha tillstånd för att slå upp ett torgstånd.
Idén är faktiskt inte så dum. Dels kan myndigheterna då få mer överblick över hur mycket tiggeri vi kan ha, dels kommer det då att finnas skäl att flytta på vissa tiggare som är alltför påträngande, t ex i tunnelbanan och på pendeltåg.
Sen handlar det förstås om resurser för kontroll. Ska det vara någon vits måste ju tillstånden följas upp och missbruk beivras. Vet inte om detta går att genomföra, men något måste göras när det sitter tiggare i varje hörn. Och att ge några kronor hit eller dit är ju ingen lösning.
Framför allt måste EU sätta hårt mot hårt mot Rumänien och Bulgarien, varifrån de flesta tiggarna kommer. Det är ändå där grundlösningen finns. Och det är ur EU-budgeten pengar till denna lösning måste tas. Fattigdomen kan aldrig lösas på individuell nivå.

lördag 15 augusti 2015

SD-sympatisörer är som vi andra, enligt SOM

Idag skriver Daniel Swedin i AB om SOM-institutets senaste undersökning och han tar upp de attityder som särskiljer SD från övriga väljare. SD:s sympatisörer har åsikter som sticker ut från
övriga män med ungefär samma bakgrund som sympatisörerna. Enligt SOM betraktar de invandring som ett hot mot svenska värden och tycker inte att invandrare ska ha religionsfrihet. De är negativa till EU och till internationellt bistånd. De är för dödsstraff och är oengagerade i miljöfrågor.
I övrigt skiljer de sig inte särskilt mycket från den övriga befolkningen.
Och detta är ju rätt deprimerande, eftersom SD:s popularitet hela tiden ökar. Är det verkligen alltfler människor som bekänner sig till ovanstående? Då är vi illa ute.