fredag 22 juli 2016

De enkla jobben är redan bortrationaliserade

Fortfarande talas det om "enkla jobb" som en lösning för nyanlända och arbetslösa utan längre utbildning. Ja, det är alliansen som talar om detta. "Vi måste skapa enkla jobb" som de säger.
Men varför finns inte dessa enkla jobb redan? Jo, kära allians, för att de är bortrationaliserade. Företagen (och den offentliga sektorn som de senaste decennierna verkat enligt New Public Management) anser sig inte ha råd med enkla jobb. Varför tror man att de plötsligt av ren välvilja skulle återinföra vaktmästare och vad det nu kan vara man rationaliserat bort?
Nej, naturligtvis är det vi skattebetalare som förväntas bidra. Och inte för mycket, så att de som får de s k enkla jobben, inte får en rimlig lön, utan ändå kanske måste leva på socialbidrag.
Det är inte "enkla jobb" som behövs utan riktiga jobb.

torsdag 21 juli 2016

Migrationsverket motverkar integration

Har man egna regler på Migrationsverket? Följer man inte politiska direktiv? Eller har man fått direktiv som går stick i stäv med de floskler politiker uttalar om integration och vikten av att nyanlända får jobb?
Idag berättar nämligen DN om tvångsförflyttningen av ett antal (130) personer som bor på ett asylboende i Farsta utanför Stockholm. En av dem som intervjuas är en person som har sin familj här sen två år och dottern går i skolan och talar flytande svenska. Själv är han IT-konsult och arbetar som detta. Plötsligt ska familjen ryckas upp och förflyttas till Kiruna eller Boden "där boendet är mycket bättre" enligt Migrationsverket.
Ja, det må vara, men nu är ju den här familjen etablerad här på just det sätt som ansvariga politiker vill att det ska gå till. Och de här är inte de enda som råkat ut för Migrationsverkets nyckfullhet. Verket föser runt folk hursomhelst utan att ta reda på hur det står till i de enskilda fallen. Fast de påstår att de gör det. 
Sverige blir allt omänskligare. Migrationsverket må ha fullt upp, men om de inte hinner med att vara humana bör regeringen se till att de får mer resurser. Det är plågsamt att se hur människoliv slås sönder på nytt.

onsdag 20 juli 2016

Sverige har blivit ett Ellis Island

Idag börjar den nya asyllagen att gälla. Det får mig att tänka på Ellis Island, ön utanför New York dit de emigrerande européerna kom när de nått Amerika.
Jag besökte Ellis Island och dess museum för några år sedan och det var verkligen en ögonöppnare. Här skedde från 1892 till 1924 sorteringen av vilka som skulle få stanna och vilka som skickades hem igen. Amerikanerna hade insett, precis som vi idag, att strömmen av immigranter måste hanteras. Och man ville bara ha dem som kunde försörja sig själva.
Så redan när immigranterna anlände kontrollerades deras hälsa. Hade de någon sjukdom eller skada skickades de tillbaka (om den inte kunde åtgärdas på den medicinska klinik som fanns på ön). Ensamkommande kvinnor skickades direkt tillbaka. De förväntades inte kunna försörja sig själva. Så kvar blev arbetsdugliga män (med familjer om de kunde försörja den).
Jag blev lite chockad vid mitt besök på Ellis Island. Jag visste inte att man var så krass i sin människosyn på den tiden. Ingen som kunde ligga samhället till last fick stanna.
Jag påminns om detta med Sveriges nya asyllag. Kan du arbeta får du uppehållstillstånd och man kan ju bara tänka sig vilka arbetsgivare som kommer att utnyttja det. Familjer splittras.
Vi har ännu inte blivit lika kontraproduktiva som danskarna, som stjäl folks pengar när de kommer, så att det verkligen blir bidragsberoende.
Men jag skäms över Sverige idag och känner samma förakt som jag kände för människosorteringen på Ellis Island.

söndag 10 juli 2016

Sjöstedt undvek svartmålning

Jag har just lyssnat på Jonas Sjöstedts tal i Almedalen. Det var en glädjande stund. Sjöstedts tal skilde sig från övriga partiledares på ett mycket positivt sätt. Han talade om det goda samhället. Det vi i själva verket vill uppnå. Han valde att inte svartmåla Sverige som de borgerliga och SD (och dessvärre även Löfven).
Alla vill naturligtvis ha ett bra samhälle utifrån sina utgångspunkter, men de övriga har valt att visa på alla fel som finns i Sverige idag. De har talat om hårdare tag och fler krav på dem som har det tuffast. Inga krav på att alla ska bidra till ett gott samhälle, framför allt inte de med mycket pengar och stora förmögenheter. De ska sitta i orubbat bo. "Lagt kort ligger", som Löfven sa. Då kan man fråga sig varför han överhuvudtaget befinner sig i politiken.
I själva verket är ju skiljelinjen mellan höger och vänster väldigt tydlig. Vi som vill att alla ska ha en dräglig tillvaro i vårt land genom att gemensamt bidra till en hygglig välfärd och de som menar att var och en är sig själv närmast och hjälpe sig den som kan. Tyvärr hamnar S väldigt ofta i det senare lägret när det kommer till konkret politik.onsdag 15 juni 2016

Washington Post har fått sparken av Trump

Donald Trump gör ingen hemlighet av att han beundrar Vladimir Putin. Men att också börja ta efter hans politik känns mycket oroande.
Washington Post granskar just nu Trump och hans tvivelaktiga affärer. Det har föranlett Trump att bannlysa tidningen från Trumps kampanjmöten. Det var så Putin också började sin försåtliga karriär som demokratins döddansare.
Mer makt till Trump och det blir mindre makt till "den tredje statsmakten", den fria pressen. Ett av demokratins tre viktiga ben. Men Trump är inte intresserad av demokrati. Eller av att leda ett land överhuvudtaget. Han tror det är som att vara företagsledare. Om någon misshagar honom får han sparken. Washington Post har redan fått det. Åtminstone till kampanjmötena. Men om Trump blir president....
Trump kommer att bedriva sin kampanj via smutskastning av Hillary Clinton. Hur kan man ta en person på allvar som endast kommer med personliga invektiv om motståndaren, men inte kan diskutera politik? Vi vet hur det gick när en annan gaphals fick makten genom demokratiska val. Låt oss hoppas att det inte går så illa.

måndag 13 juni 2016

Återinför revisionsplikten

Nu varnar Ekobrottsmyndigheten för att ekobrottsligheten ökar i samband med att revisionsplikten för små aktiebolag slopades för fem år sedan.
Att man inte lär sig att sådana åtgärder är som att ropa "fritt fram" till kriminella. Det hela gjordes förstås för att underlätta för små aktiebolag att hantera administrationen. Men tyvärr, företagare, att ha ett företag innebär administration inklusive revision.
Att slopa revisionsplikten var en åtgärd från alliansregeringen. Så typiskt, mindre kontroll på bolag, mer på enskilda bidragstagare.
Men nu är det väl bara dags för dagens regering att återinföra revisionsplikten. Minsta lilla förening förväntas ju ha någon form av revision, så varför inte aktiebolag.

fredag 10 juni 2016

Björklund värnar kortsiktighet

Jan Björklund har inte förstått (eller vägrar förstå) någonting. Det gäller skolan såväl som energin. Nu skäller han ut sina allianskamrater för att de ingått en energiöverenskommelse som i alla fall börjar bana väg för en miljöomställning.
Jan Björklund älskar kärnkraft. Han tror nämligen att det är en fossilfri energikälla. Men den är lika lite förnyelsebar som kol och olja. Den ger inga utsläpp, menar han. Han borde besöka en urangruva någon gång. Förutom att man fortfarande inte hittat en slutförvaring för det otroligt giftiga avfallet, ännu värre än kol och olja.
Kanske har kärnkraft mindre påverkan på klimatet än kol och olja, men vi vet ju faktiskt konsekvenserna av utsläpp från ett havererat kärnkraftverk vid det här laget. Två förödande olyckor har redan hänt, inget talar för att det inte blir fler.
Björklund menar att nu subventioneras vindkraften på kärnkraftens bekostnad. "Det är svårbegripligt varför Sverige under flera årtionden framåt ska pumpa in många tiotals miljarder kronor via subventioner i nya vindkraftverk när vi redan har en överproduktion av elektricitet i Sverige", säger han.
Det här är politisk kortsiktighet i sin värsta form. När man äntligen får till en uppgörelse som sträcker sig långt fram i tiden och som faktiskt ser att kärnkraften är dödfödd ur hållbarhetssynpunkt, tjatar Björklund om marknadsmässighet. Men om marknaden får bestämma händer faktiskt ingenting. Skadliga produkter får fortsätta finnas i all evighet, åtminstone så länge de är lönsamma. Inga steg tas mot den hållbarhet som alla framhåller är så viktig.
Jan Björklund och hans liberaler har därmed förlorat all trovärdighet när det gäller frågor om framtid och hållbarhet.