fredag 17 oktober 2014

Glada besked om Slussen

Nya glada besked kommer från Stockholmsmajoriteten. Nu vill man också se över Slussen. Det är i elfte timmen, men en av Stockholms viktigaste knutpunkter kanske ännu kan räddas från storskalig bilism och igenbyggda vyer mot stadens öppna vatten.
Vi har sett hur det gick när arkitekter och politiker i en ohelig allians gav sig på gamla Klara. Där fanns mycket som kunde tas bort, ja, men framför allt mycket som skulle ha vunnit på att rustas upp istället. Men arkitekterna fick fria händer att rita hus i s k nybrutal stil och resultatet vet vi.
Folkopinionen stoppade sedan en tunnelbanestation i Kungsträdgården med Klararivningarna i gott minne. Det som var helt omöjligt enligt politikerna, nämligen att bygga t-stationen någon annanstans än just där Tehusets almar skuggade stockholmsflanörerna, kunde plötsligt genomföras utan större problem några kvarter bort.
Kanske kan ett omtag runt Slussen få de storvulna planerna att reduceras till en vettig upprustning där det är kris och framför allt inte bygga motorväg mot Gamla stan. Det sägs att den har lika många körfält som redan finns där, men nuvarande körfält är ju delade av torget och slussen däremellan, och ger inte alls samma kompakta intryck som den föreslagna bron. Dessutom finns ingen anledning att uppmuntra mer trafik över de här känsliga områdena i stan. Hänvisa bilisterna till Centralbron om de måste köra i stan. Bilfärjor skulle också kunna vara ett alternativ på vissa ställen.
Och framför allt: rädda den underbara vyn över Mälaren och Saltsjön!

onsdag 15 oktober 2014

Mer regionplanering minskar behov av Bromma flygplats

Det kommer positiva tongångar från den nya majoriteten i Stockholms stadshus. Dagens huvudnyhet var att Bromma flygplats ska läggas ned 2022. Om regeringen köper det förstås.
Risken är att Löfven håller fast vid sin 50-talsbild av Sverige. Att inte se hur gammaldags det är med en stor flygplats mitt i stan. Alternativet till Bromma är, förutom Arlanda, Skavsta i Södermanland. Om man nu börjar bygga en snabbjärnväg dit, så kan den vara klar till 2022. Och det kanske också genererar lite fler företag och jobb i Sörmland. Det är bra om inte all verksamhet samlas i Stockholm. Tydligare regionplanering är verkligen något som regeringen bör fundera mer på. I en sådan ingår inte Bromma flygplats.

måndag 13 oktober 2014

Dags för expansiv finanspolitik

Bordet är avdukat, meddelar Magdalena Andersson. Det är underskott i finanserna. Som det ju brukar vara när borgarna lämnar nota bene.
Ändå hävdade Borg ända in i det sista att ekonomin skötts så bra. Det är inget fel att ha tillfälliga underskott om man gör investeringar. Problemet är att alliansen inte gjorde det. De delade bara ut skattelättnader till folk, ju rikare desto mer och bidrag till dem som redan har.
Nu vill de rödgröna föra en annan politik. Då gäller det att verkligen investera (och låna för att göra det), så att de i åtta år stillastående hjulen börjar snurra igen. Det är så det skapas jobb. Det är så man får in skatteintäkter.
De borgerliga gallskriker nu för att man måste höja skatten. Ja, om de inte varit så generösa med att dela ut statens pengar till redan välbärgade, så kanske man inte behövt höja lika mycket nu.
Och de borgerliga gallskriker också om överskottsmålet. Det kan inte vara ett egenvärde i ett mål som hindrar nödvändig utveckling.
Magdalena Andersson har gått på samma skola som Borg. Hoppas hennes samarbetsparter är klokare än hans och hindrar henne från total dominans på finansdepartementet. Nu måste det satsas!

onsdag 8 oktober 2014

Fallna hjältar

Varför hatar ni oss? undrar Israel förorättat efter att Sverige deklararerat att man tänker erkänna Palestina. De låter som USA gjorde på 60-talet när Olof Palme demonstrerade med Nordvietnams ambassadör i Stockholm 1968.
Men vi hatade inte USA som land, bara dess politik, liksom vi nu hatar den israeliska politiken. Och detta kommer i grund och botten ur besvikelse.
Sverige, det land som på 50- och 60-talet var det mest amerikaniserade landet i Europa och som hyste en enorm beundran för USA efter andra världskriget och framåt, upptäckte plötsligt vad USA höll på med i Vietnam. Hjältar får inte bomba kvinnor och barn.
Något liknande har vi känt för Israel. Ett blomstrande land i en karg region, med som vi uppfattade det, västerländska värderingar och en önskan att tillhöra Europa. Där många europeer drömde om att få jobba på kibbutz på 70-talet. Men plötsligt börjar detta land fördriva en stor del av sina invånare till flyktingläger i grannländerna och ockupera alltmer av deras mark. De bryter mot folkrätt och mänskliga rättigheter. De bombar kvinnor och barn. De påstår att de deltar i en fredsprocess, men så fort denna process tar ett enda steg framåt, börjar Israel fördriva än fler palestinier från deras mark för att bygga nya bosättningar.
Nej, Israel är inte det goda exemplet i Mellanöstern som vi kan identifiera oss med. Detta land har blivit en apartheidstat. Vi är besvikna.

måndag 6 oktober 2014

Driv vidare med egna pengar

Uppgörelsen om vinster i välfärden är klar. Jonas Sjöstedt är nöjd och de andra är nöjda. En papperstiger ska arbeta med frågan.
Riskkapitalisterna skriker förstås i högan sky. Men egentligen borde man ju göra frågan lite enklare. Låt kapitalisterna fortsätta driva sin verksamhet, men utan skattemedel. Ska det privatiseras så ska det.
Men för att valfriheten ska fungera får ju inte avgifter tas ut i skolan och läroplanens och Skolverkets direktiv måste följas. Så får vi sen se hur stort intresset är för att driva skola, en verksamhet som är totalt olämplig för att komma i närheten av en kommersiell marknad.
Privata vårdhem har alltid funnits. Det kostar att bo där. De som vill driva privata vårdhem kan fortsätta göra det med sina egna pengar.
Själva idén med företagande är att satsa pengar (sina egna eller upplånade som startkapital) för att sedan driva en verksamhet som de förhoppningsvis är intresserade av, men framför allt för att kunna tjäna pengar och göra vinst. Inget ont i det. Men de ska inte få skattemedel som de kan disponera hur de vill och sedan ta ut jättevinster. Det säger ju sig självt att om verksamhet i vård, skola och omsorg ger de jättevinster vi hört talas om, är det troligtvis problem i verksamheten och det har vi fått åtskilliga bevis på de här åren.
Men låt för all de som så gärna vill driva vidare, att göra det med sitt eget kapital.

lördag 4 oktober 2014

V har allra mest att förlora på ett nyval

Det är stor risk att det kan bli nyval framåt hösten. De flesta partier säger sig inte vilja det, men särskilt SD kommer här att vara den stora stötestenen. De har minst att förlora på ett nyval, kanske än mer att vinna. Det som kan hända är att vissa SD-väljare strömmar tillbaka till moderaterna, men de har ju nu förlorat sina draglok och det är osäkert vilken väg de kommer att gå.
Socialdemokraterna kan också förlora mycket, för de har då misslyckats med sitt uppdrag. Men de som har allra mest att förlora är vänsterpartiet. Man kan tänka sig att de vänstersossar som röstade på V i valet, då kommer att återvända till S, för att få ihop en starkare S-regering. Samtidigt hoppas de vänstersinnade feminister som röstade på V, nu kan tänka sig att rösta Fi för att försöka garantera en plats för Fi i riksdagen.
Det lämnar Jonas Sjöstedt i dilemmat att han har inga vapen att ta till i förhandlingarna med S-MP-regeringen. Han har allt att förlora på att fälla den.
Dessvärre verkar SD åter vara de stora vinnarna, hur dessa än väljer att göra.

Har vi fått en vänsterregering?

Deklarationen är avgiven och ministrarna klara. Har vi fått en vänsterregering? Enligt borgarna står vi förstås redan vi avgrundens rand, men det måste de ju tycka.
Det finns en del ljuspunkter trots allt, framför allt vad gäller jobben och sjukförsäkringarna. Där är regeringen tydlig: taken ska höjas, fas 3 ska bort, lika villkor ska gälla för alla på arbetsmarknaden. Riktigt bra!
Bra är också att Sverige erkänner Palestina. Om vi kan ha en progressiv utrikespolitik, där Sverige kan gå i bräschen för andra EU-länder på detta område, kan mycket vara vunnet. Allt kanske inte heller bara ska handla om Ryssland och USA, vilket i mycket varit fallet under de senaste mandatperioderna (även om det är nog så viktigt).
Men sen blir det otydligare. Vad innebär en klimatsatsning konkret? Högre kvalitet i vård och omsorg, men vinsterna kvar, hur garanteras det? Kärnkraften ska avvecklas- eller inte, i alla fall inte nu. Mycket luddigt.
Och sen allt som inte blir av, med eller mot regeringspartiernas önskan:
Fortsatt nedsatt krogmoms - otroligt dyrt och ineffektivt
Fortsatt RUT, men utan läxhjälp
Mera JAS
Friskolor och skolpeng blir kvar, en garanti för att pengarna kommer att fortsätta styra i skolan
Obligatoriskt gymnasium - det är ju inte där skolproblemen ligger. Att elever inte ens kvalificerar sig för gymnasiet eller hoppar av under första året är ju de stora problemen, vilka kan hittas i grundskolan. Det är ju där satsningarna ska in (och bort med penningstyrning).
Nej, ingen vänsterregering direkt. Och det som kan kallas vänster kommer att få problem att gå igenom i riksdagen.
Njut nu Löfven, för underbart är kort.