måndag 8 februari 2016

Väljarna styrs av medierapporteringen

Idag har Dagens Nyheter en stort uppslagen artikel om vilka frågor väljarna tycker är viktigast. 40 procent av väljarna anger integration och invandring som den viktigaste frågan, en ökning med 20 procent sen den senaste mätningen i juni 2015.
Är någon förvånad? Har medierna pratat om något annat sen i höstas? Man kan inte slå på något etermedium eller slå upp en tidning utan att frågor om flyktingar, integration och migration tas upp. Så de flesta väljare ser ju att detta är den fråga som sysselsätter alla, inte minst regeringen. Så då måste den väl vara viktigast eller?
1988, när säldöden härjade som värst, fylldes medierna av frågor runt miljön, vilket ledde till att miljöpartiet fick ett uppsving utan like. När det var finanskris var ekonomin plötsligt viktigast för väljarna.
Denna typ av undersökning är därför ganska meningslös. Man kan lika gärna scanna av det senaste halvårets nyheter för att få svaret. Beroende på var medierna väljer att ta upp, kommer det som dominerar där att vara viktigast för väljarna i stunden.
Det som är viktigt för väljarna borde vara vilket samhälle man vill ha. Och vilka frågor som då är de viktigaste för att få ett samhälle för alla. I så fall vore valet lätt, men de flesta inser inte sitt eget bästa. Inte ens de ekonomiskt oberoende kommer att vara oberörda av ett samhälle med djupa klyftor. Så i själva verket är ett jämlikt samhälle den viktigaste frågan.

lördag 6 februari 2016

Nyanlända döms till evig fattigdom

Den borgerliga inkonsekvensen bara skriker. I ena änden ska vi ha sänkta löner för nyanlända. i den andra ska vi ha marknadshyror, där förslagsställarna själva inser att några då inte kommer att ha råd att bo kvar. Men "det ökar rörligheten" på bostadsmarknaden gubevars.
Den totala cynismen kommer här till tydligt uttryck om vilka man anser att samhället är till för. Inte nyanlända eller andra låginkomsttagare.
För hur ska personer som redan har ont om pengar kunna leva på en ännu lägre lön än minimilönen (som ju är satt efter att man ska kunna bo och äta). Oftast räcker ändå inte en minimilön till hyran i dagens bostäder (i den mån de finns). Sverige är ett högkostnadssamhälle. Vill man att människor ska kunna integreras (och det säger man ju att man vill) kan man inte döma dem till evig fattigdom och till arbetsgivares godtycke (när slutar du vara nyanländ?)
Kostnaderna för staten kommer att bli enorma, när alltfler människor behöver bostadsbidrag för att kunna bo. Eller så permanentas de på olika asylboenden och vanliga låginkomsttagare får väl vända sig till socialen. Så småningom får de väl göra sällskap med EU-migranterna i skogsbrynen.
Jag kan inte tro att borgarna inte ser dessa konsekvenser. Men skatterna får inte höjas till något pris och man vill helt enkelt ha ett samhälle med tydliga klassklyftor. Det blir ett farligare samhälle för alla. Men det verkar inte bekymra de borgerliga.

måndag 1 februari 2016

När ska moderaterna genomskådas?

Idag skriver Jonas Bergström på Aftonbladet Kultur om de moderata manifestet "Land för hoppfulla - manifest för ett nytt sekel" från 1997. I det skriver Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (f d sjukförsäkringsminister i alliansregeringen) om hur de ser på välfärden i det nya seklet. Ja, dvs någon officiell välfärd vill de inte se överhuvudtaget. Tanken är att alla själva ska betala för sjukvård, utbildning, äldreomsorg m m. Med försäkringar då förstås.
Inget att förvånas över, det är samma tongångar som i Reinfeldts "Det sovande folket". Och det var det här som alliansen försökte att delvis genomföra, fast de kallade det något annat. Dock fick de tack och lov inte fullt gehör för det då, men skam den som ger sig.
Nu försöker Kinberg Batra åter att ta upp den här diskussionen, nu utifrån den stora asylinvandringen. Det är bara svenska medborgare som ska få del av svensk välfärd enligt henne. Som ett första steg.
Varför är det så få som genomskådar moderaterna? De vill inte ha den svenska modellen och den svenska välfärden. Var och en sin egen lyckas smed. Och jag tror inte att alla de som nu säger att de skulle rösta på moderaterna i nästa val, verkligen håller med om detta.
Nu när moderaterna i stort sett låter som sverigedemokrater, har ju också en del som tidigare sagt sig vilja rösta på SD, nu återgått till moderpartiet M.
Om moderaterna får råda är vi snart ett land i hopplöshet.

söndag 31 januari 2016

Inga hyresgäster tjänar på marknadshyror

I DN och Svenskan lobbas det nu intensivt för marknadshyror. Igår hade DN en ledare om bostadspolitiken, där man har den pigga mellanrubriken "Avreglera hyresrätten, stärk låginkomsttagarna". Ett motsatsförhållande som inte låter sig lösas.
Som idé tar man upp att bostadsbidrag skulle vara en lösning. De flesta låginkomsttagare måste redan idag ansöka om bostadsbidrag för att klara sina hyror i befintligt bestånd och än mer i nyproduktion. Att ytterligare låta samhället betala för att folk ska kunna bo är orimligt.
Istället måste man titta på vilken typ av bostäder som bör byggas (och hålla nere hyreshöjningarna i befintligt bestånd, det är ju märkligt att just hyresgäster ständigt måste räkna med att deras boendekostnader ökar varje år). Idag byggs alltför hög standard i merparten av nyproduktionen. Man behöver inte två toaletter, värmeslingor för handdukar, torktumlare etc. Utomlands måste man ju ofta t o m köpa spis och kylskåp själv till sin lägenhet. Det kanske är att överdriva att ta bort detta, men övrig extrastandard är onödig och fördyrande och där bör hyresgästen själv få välja.
Marknadshyror handlar bara om att byggherrar och bostadsbolag ska tjäna mer pengar och har inte hyresgästernas bästa för ögonen.

Positiva nyheter

Hemkommen från trevlig utlandsresa, helt fri från nyhetsflödet, är jag nu tillbaka i eländet. För merparten av nyheterna handlar ju om elände. Allt verkar bara bli sämre, folk far illa överallt, nya smittor sprids (just nu zicavirus, fast malaria är den insektsburna sjukdom som tar flest liv överhuvudtaget, mer än hiv/aids).
Då läser jag nyhetsbrevet statskoll.se och blir genast lite uppmuntrad. De som arbetar med detta har hittat positiva guldkorn. Här ett antal rubriker:
Statens underskott minskade
Antalet fast anställda ökar
88 procent fick jobb via Trygghetsrådet
Mammografi blir gratis
Stark ekonomisk tillväxt
Alla kommuner ska ta emot nyanlända
Det händer ju saker i vårt land. Nu gäller bara att regeringen kan utnyttja den positiva ekonomiska utvecklingen och våga satsa än mer, trots ett samfällt ramaskri från borgerligheten. Gör man det kommer opinionssiffrorna att se bättre ut. Ovanstående ger en indikation.

onsdag 13 januari 2016

Ekonomers kortsiktighet hindrar hållbar utveckling

En lag om att allmännyttiga bostadsbolag måste gå med vinst, genomdrevs av Alliansen 2011. Denna lag hindrar nu bolagen från att renovera hus till mer långsiktig energimässig hållbarhet. En studie i Gävle visar att kommunpolitikerna inte kan arbeta långsiktigt hållbart med denna lag i ryggen. 

"Bostadsbolaget arbetade för att förändra husens energisystem, genom att energieffektivisera, öka produktionen och användningen av småskalig förnyelsebar energi, samverka med de boende och även arbeta för att minska de boendes energianvändning.
Men det skulle kosta för mycket, ansåg de kommunala politikerna. Det som gjordes var isolering av fasader, borttagna köldbryggor, byte till treglasfönster och byte av ventilationssystem. Det var åtgärder som inte innebar några förändringar för arbetet med underhåll, ingen förändrad relation till energibolaget och inte heller några förändringar för de boende.", skriver nyhetsbrevet Statskoll.se"

Ingenjörerna ville göra långsiktigt hållbara förändringar för energianvändningen, men ekonomernas kortsiktiga kostnadsperspektiv var det som fick genomslag.Och så här resoneras det generellt i samhället idag. Vi ska leva upp till allehanda miljömål och långsiktig hållbarhet, men det får inte kosta något. Man kan inte se att en investering kanske inte betalar sig förrän om några år och det är ett alltför långt perspektiv i vinstjaktens tidevarv.
Det är också därför de offentliga upphandlingarna ofta leder helt fel. Priset är alltid viktigast, fast man pratar förstås om kvalitet i högstämda ordalag.
En extra investerad krona nu, kanske ger utdelning om fem år. Men ingen politiker ser så långt fram i tiden. Och vissa politiker har t o m lagstiftat om att vinst är viktigare än kvalitet.söndag 10 januari 2016

Män tar inte ansvar för sitt liv

Våra domstolar har hamnat i ett dilemma. Hur ska de se på sexbrott där gärningsmannen påstår att han begått handlingen i sömnen?
Som vanligt koncentreras fokus på hur mannen upplevt det hela. Stackarn visste ju inte vad han gjorde. Flera män som påstått sig ha sovit under akten har blivit frikända.
Men handlingen har ju trots allt ägt rum och kvinnan är ju faktiskt våldtagen. De som frikänts har hävdat att de gått i sömnen som barn.
Som vanligt blir det kvinnans ansvar att fråga varje man hon delar sovrum med om han gått i sömnen som barn för att kunna bestämma om hon vill sova där eller inte.
Män, dock inte alla är det väl bäst man understryker, tar sällan ansvar för sin sexualitet. Det är kvinnan som har med sig kondomer i handväskan om hon går ut för att ha trevligt. Det är männen som känner sig lurade om en kvinna blir med barn som hon vill behålla. Men om han inte vill ha barn (eller är rädd att bli smittad av något) är det väl lika mycket hans skyldighet att ta ansvar för sitt liv och skydda sig.
Dessvärre verkar alltför många män tänka med underlivet, också i sömnen.