tisdag 14 november 2017

Varför är det så mycket som inte fungerar?

Citybanan fungerar inte! Man är tillbaka i gamla spår så att säga.
Nya Karolinska fungerar inte! Det är ständiga problem med tekniken och barnavdelningen är inte gjord för barn.
Vad är det som gör att de stora skrytprojekten, som sägs ska avhjälpa en massa problem och/eller lägga Sverige i framkant, visar sig inte bestå provet?
Är det upphandlarna som inte kan beställa det som behövs? Är det teknikerna som inte klarar att få tekniken på plats? Har alla som jobbar med detta uppnått sin inkompetensnivå?
Ett skäl kan ju vara att saker forceras fram (trots att projekten alltid blir försenade). Men forceringarna kanske pressar fel personer. Personalen på golvet, s a s, har ofta korttidskontrakt, kommer inte sällan från utlandet. De bryr sig kanske inte, särskilt om arbetsförhållanden och villkor inte är så gynnsamma, att göra sitt bästa. Det sägs ju numera att Sverige inte längre är ett mönsterland när det gäller arbetsmiljö.
Och på andra nivåer sitter folk, har man ju numera förstått, vars högsta önskan är att sko sig själva på något sätt. Svågerpolitik och mutor borgar inte för att man får toppkvalitet.
Någonting har hänt i Sverige. Är det kapitalismen som löper amok när marknaden är alltför fri?

fredag 3 november 2017

Vi har passerat the tipping point

Det är aldrig försent brukar det heta. Men nu är det försent för Parisavtalets 1,5 graders höjning av temperaturen till 2045. En rapport från FNs klimatorgan WMO  visar att förra årets ökning av koldioxid i atmosfären är 50 procent högre än snittökningen under det senaste decenniet. Vi har nu en nivå som inte setts på 800 000 år. - Detta är chocksiffror, säger klimatforskaren Johan Rockström till DN.
Även om vi nu minskar utsläppen från mänskliga källor, fortsätter en kumulativ effekt som förblir hög i årtusenden framöver och i förlängningen kommer att göra jorden obeboelig för människor.
Vi har redan passerat the tipping point. Skademinimering är vad som återstår.
Och detta beror på att politiker egentligen aldrig tagit klimathotet på allvar. Man talar vitt och brett visst, man gör överenskommelser med åtgärder som är för svaga och för sent. Sen har vi ledare som Trump som aktivt går inte för att motverka målen Parisavtalet.
Tyvärr börjar ju redan vissa regioner bli obeboeliga, inte bara på grund av krig, utan också på grund av klimatet. I vissa områden, t ex delar av Mellanöstern, blir det under perioder så varmt, att man inte kan vistas där. Kommer klimatförändringar att räknas som asylskäl i en nära framtid?
När t o m en sketen summa som 80 kr i inhemsk flygskatt får näringsliv och kommuner att gå i taket, hur kan man då förvänta sig de stora omställningar som behövs?
Jag är tyvärr klimatpessimist. Tyvärr får våra barn och barnbarn betala priset.

onsdag 1 november 2017

LSS eller rut-avdrag?

Nu börjar t o m Försäkringskassan själva att tycka att det är orimligt att neka så många personlig assistans enligt lagen om stöd och service för funktionsnedsatta (LSS). Så många som 80 procent av ansökningarna avslås. Men regeringens ord är uppenbarligen viktigare. Kostnaderna måste ner.
Detta är helt inhumant av regeringen. Barn som inte kan andas själva får inte assistans. Det antyds att man är på väg tillbaka till de hem för handikappade barn som fanns en gång för barn till föräldrar som inte kunde ta hand om dem själva. Det är uppenbarligen billigare än personlig assistans.
Jag föreslår en omprioritering för regeringen. Varför inte minska det orimliga rut-avdraget, där framför allt välbärgade hushåll kan få rabatter för sånt som varje medlem i ett hushåll kan förväntas klara själv. Alternativt köpa såsom t ex it-tjänster. Varför ska just dessa tjänster rabatteras? Varför inte hårvård eller taxi t ex?
Nej. minska eller ännu hellre ta bort, rut-avdraget (och rot) och se till att det finns pengar för det som är viktigt i ett samhälle, nämligen att alla kan få leva så goda liv som möjligt.

måndag 30 oktober 2017

Det är hyresrätter som efterfrågas på marknaden

Plötsligt är tidningarna fyllda av ojanden över att det inte verkar gå att öka priserna på bostadsrätter längre. Marknaden har mattats och tacka fan för det. Nu är priserna uppe på en sådan nivå att endast de som spekulerar i bostadsrätter för att göra vinst har möjlighet (dvs vara rik nog att köpa upp bostadsrätter för att sälja, inte bo). Till slut har ingen vanlig människa råd ens om de har en egen bostadsrätt i potten.
Några börjar då genast ropa: Bygg färre bostäder!. Men det ropet får inte politikerna lyssna till. Bygg gärna färre bostadsrätter om det nu är ett problem, fast bättre om priserna faktiskt sänks. Men framför allt: Bygg fler hyresrätter. Det är där den stora efterfrågan på bostäder finns idag. Dvs hos människor som faktiskt är bostadslösa och behöver en lägenhet med rimlig hyra (ungdomar, nyanlända och nyinflyttade).
Och surprise, surprise, alla vill inte ens ha en bostadsrätt även om de skulle ha råd, dvs få ett lån. Det visar alla de grannar som gick samman när det borgerliga styret ville tvinga på alla en bostadsrätt genom ombildning av hyresrätter, för att behålla sina hyresrätter.
Trots skrupulösa mäklares löften om att allt skulle bli billigare och grannsämjan spira med bostadsrätt, så talades det aldrig om att man måste bekosta allt själv i lägenheten (till skillnad från framför allt allmännyttan), reparera allt själv och att huset måste skötas av bostadsägarna själva oavsett kunskaper. Eller så måste man ta in konsulter. Mäklarna var mer än villiga att ställa upp i alla möjliga administrativa sammanhang, t ex att inkassera avgifterna för bostadsrätten, så kunde de göra sig ännu en hacka. Jag hoppas vi aldrig behöver bedriva den kampen igen.

torsdag 26 oktober 2017

Patientsäkerheten är borta

"Patientsäkerheten är inte hotad", säger sjukhusledningarna hela tiden, trots personalbrist och uppskjutna operationer.
Men nu finns svart på vitt att patientsäkerheten faktiskt är hotad, när inte ens cancersjuka blir opererade i tid. Nu har ett antal fall redovisats, där cancersjuka fått vänta så länge att sjukdomen spritts och patienten kanske inte längre går att rädda.
Rimliga löner för sjukhuspersonalen och rimliga arbetsvillkor är det som kan rädda patienterna. Att anställa fler till bra löner är alltså recept ett. Recept två är att inte låta kreti och pleti öppna vårdcentral där behoven redan är tillgodosedda, så att resurser som behövs till vården, går i fickorna på allehanda företag.
Med mer personal blir det också möjligt att förbättra arbetsvillkoren, så att människor inte behöver jobba ihjäl sig.
I förlossningsvården skickas patienter utomlands när det inte finns plats. När det gäller dödssjuka låter man dem dö.

onsdag 25 oktober 2017

Återinför ockerförbud

Nu visar sig resultatet tydligt av ytterligare ett av alliansens fatala beslut. Dåvarande bostadsminister Staffan Attefall trodde i sin enfald att släppa andrahandsmarknaden för bostäder fri skulle öka utbudet av bostäder. Ja, det kanske det gjorde, men till vilket pris.
Idag visar en genomgång att en andrahandsetta är dubbelt så dyr som ett förstahandskontrakt. Man har låtit giriga personer hyra ut sina lägenheter för ockerhyror. Ocker är avskaffat och när marknaden släpps lös är det just detta som händer. Och nu ropar de borgerliga efter marknadshyror. Titta bara på andrahandsmarknaden så får ni se vad som händer.
Nu önskar man bara att nuvarande regering vågar återinföra ockerförbud. En andrahandslägenhet kan aldrig få vara dyrare än förstahandskontrakten.
Låt aldrig mer borgerligheten få makt över bostadsmarknaden. De gynnar bara dem som redan har.

tisdag 24 oktober 2017

Därför självscannar jag inte i affären

Idag stod en skylt utanför min mataffär som frågade varför jag inte självscannar. Tyvärr fanns ingen att svara.
Men jag kan tala om varför jag inte självscannar: Jag vill inte att fler jobb försvinner.
Livsmedelskedjornas högsta önskan (liksom bankernas) är förstås att vi kunder ska göra allt själva. Snart får vi själva plocka ur lagret. Plocka, scanna, alltid betala med kort. Så lite personal i affären som möjligt. Ingen att fråga.
Dessutom går detta tänkande stick i stäv med politikernas önskan om fler enkla jobb. Att sitta i kassan är ett enkelt jobb, jag har själv gjort det. Man lär sig på en eftermiddag. Behövs inte mycket språkkunskaper från början heller (men man lär sig under tiden).
Varorna kommer att bli billigare med mindre personal, kommer handeln att säga. Tror inte det. Se bara på elhandeln. De säger att de ökade kostnaderna är investeringar, men undersökningar visar att bara några procent av kostnadsökningarna är investeringar. Resten är vinst.
Så så länge det är möjligt kommer jag inte att självscanna.