fredag 16 mars 2018

Nya moderaterna fanns aldrig på riktigt

Lars Leijonborg, förre fp-ledaren, kommer nu med sina memoarer. Där frågar han sig bl a om nya moderaterna var på riktigt.
Jag förstår inte hur någon kan tro att de s k nya moderaterna var något annat än gamla moderater, bara i en ny språkdräkt. Det såg deras mycket skicklige pr-man Per Schlingman till.
Om man tittar på vad de s k nya moderaterna åstadkom under Fredrik Reinfeldts tid, så var det ju bara vad moderaterna alltid velat göra. Sänka skatten, särskilt för välbeställda, ta bort förmögenhets- och fastighetsskatt, införa avdrag för hushållsnära tjänster, samtidigt som allt handlar om stöd till mindre bemedlade skulle bort eller minskas (t ex sjukförsäkringen).
Enligt Leijonborg sa Fredrik att nya moderaterna var på riktigt. Leijonborg har nu börjat ifrågasätta det. Det borde han gjort från början, då kanske välfärden stått lite starkare.

måndag 12 mars 2018

Arkiv som svarta hål

Svensk förvaltningstradition verkar vara på väg att försvinna. Antingen på grund av okunskap eller medvetet.
När man hör Maria Åberg, Transportstyrelsens förra generaldirektör, verkar det vara brist på kompetens. Hon verkar inte ha varit medveten om vilken typ av information Transportstyrelsen hanterade. Så blir det ju ofta när man tillsätter chefer i toppen som inte har grundkunskap om den verksamhet de är satta att leda. Mycket vanligt i förvaltningar idag. Chefstjänster är ofta belöningar, åtminstone på den nivån.
När det gäller den medvetna ignoransen av hur svensk förvaltning ska fungera har vi exemplet UD och kampanjen för att sitta i FNs säkerhetsråd. Här har man inte diariefört några handlingar. Det måste ha gjorts medvetet för att undvika att journalister och allmänhet ska hitta informationen.
Visserligen är kunskapen om arkivkunskap väldigt låg i många myndigheter inklusive regeringskansliet. Ju färre fasta tjänster och alltfler visstidsanställningar gör att man inte utbildar anställda på samma sätt som nyanställda med fasta tjänster. De erbjuds ju oftast utbildningar om hur svensk förvaltning fungerar (eller borde i alla fall). Men folk som får ett visstidskontrakt har ett slutdatum (även om det ofta förlängs tills lagen säger att man blir "inlasad", då åker man ut) och varför lägga utbildningskrut på dem? Så ser dagens myndighetsarkiv också ut som svarta hål i mångt och mycket.
Det försvårar historisk forskning och ansvarsutkrävande, underlättar fusk och gynnar inte minst spridning av falska uppgifter, då det är svårt att verifiera saker utan underlag.
Förvaltning och arkiv låter inte så sexigt. Men utan dem vittrar staten sönder.

lördag 3 mars 2018

Vi måste förgifta bina... eller?

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har nu konstaterat att bekämpningssmedel som innehåller vissa s k neonikoteonider är skadliga för bin och humlor (surprise surprise). Rapporten från EFSA visar också på risker som inte tidigare rapporterats.
Bin och humlor (och andra pollinerande arter) är livsviktiga för vår långsiktiga överlevnad. Men när det gäller den kortsiktiga överlevnaden handlar det om lönsamhet. Att sluta med bekämpningsmedel innebär för de flesta odlare alltför stora avbräck i en lantbrukares ekonomi. Och slutar lantbrukarna, så försvinner ju det odlade också.
Detta är ett exempel på miljöfrågornas dilemma. Det som är bra för oss på kort sikt är dåligt på lång sikt. Men vi måste överleva på kort sikt.
Kanske är jordbrukssubventioner trots allt en väg att gå. Vi behöver vårt jordbruk av många skäl, både ur försvarsperspektiv, förvaltning av landskapet och för att import av allt i längden blir mycket dyrt.
Så vi måste tänka längre om vi ska ha bin och humlor i framtiden. Annars dör landskapet ändå ut på sikt.

tisdag 27 februari 2018

Nätläkare utarmar sjukvården

Läste en artikel om nätläkare. Det är det nya geschäftet som utarmar sjukvården. Plötsligt ställer läkare diagnoser utan att undersöka patienterna. Eller så säger de att det kan vara ditt eller datt, gå till en vårdcentral om du är osäker. Och då får landstinget två notor.
I värsta fall kan det ju handla om direkta felbedömningar som ger ytterligare klagomål till IVO. Dessutom föreskrivs alltmer antibiotika, för många hävdar att det måste de ha vid minsta förkylning.
Det kan ju låta plausibelt att här finns nu ett gäng läkare som kan ta hand om enklare fall och att det blir en avlastning i den alltmer pressade vården. Men det blir dyrt. Har landstingen råd med denna service som alltså kan generera mer utgifter, då patienten ändå kan hamna i den ordinarie sjukvården till slut?

måndag 26 februari 2018

Friskolor tränger ut begåvade studenter

Nu har problemen med friskolorna fått ytterligare en dimension. Inte nog med att det sätts glädjebetyg på löpande band i (de flesta av) dessa skolor. Nu visar en rapport från Skolverket att de som gått i kommunala skolor har bättre resultat på högskolan än dem från friskolorna, trots att friskolestudenterna har högre betyg.
Detta orsakar ju att studenter från kommunala skolor missgynnas vid antagningen till högskolan eftersom den sker efter betyg. Denna orättvisa måste kommas tillrätta med. Antingen har man andra kriterier än betyg vid antagning till universitet och högskola eller så måste betygsättningen bli mer jämlik över landet. Förr rättades alla nationella prov (centralprov som de kallades) av helt utomstående. Det vore ju den enklaste lösningen. När det gäller yrkesinriktade högskolor bör antagning kompletteras med inträdesprov.
Allra enklast vore förstås att förstatliga skolan och slopa de lekstugekoncerner som gör Sverige till åtlöje med sin marknadsbaserade skola.

Moderaterna vill åter sälja ut hyresrätter

Alla som vill värna någon form av rättvisa på bostadsmarknaden bör undvika moderaterna. Nu aviserar de åter, i en debattartikel i Aftonbladet, att hyresrätter bör omvandlas till ägarlägenheter. De skriver: "I valfrihetens Sverige behöver vi reformer som främjar omvandling av både hyresrätter och bostadsrätter till ägarlägenheter. Så stärker vi äganderätten, valfriheten och rörligheten på bostadsmarknaden.
På vilket sätt detta på något vis skulle öka valfriheten är obegripligt. Vi som vill bo i hyresrätt då? Men för moderaterna är det väl otänkbart att någon frivilligt bor i hyresrätt. Man menar att detta ska minska segregation och öka rörligheten. Hur verklighetsfrånvänd får man bli?
I Stockholm, där moderaterna sålde ut 40 000 hyresrätter under alliansperioden, upptäckte man till slut att näringslivet började klaga. Det fanns inte lägenheter till dem man ville rekrytera. Och var det rimligt att företagen skulle köpa lägenheter till sina anställda?
Nu har det äntligen börjat byggas hyresrätter, men de är tyvärr väldigt dyra för folk med lägre inkomster, dvs genomsnittslönen i Sverige, som ligger runt 25 000. Ändå är det ett steg i rätt riktning. Fler hyresrätter måste byggas inte färre.
Och ska nu de som faktiskt byggts göras om till ägarlägenheter av moderaterna vid eventuellt maktskifte? Ska vi åter få hyresgäster som måste slåss med näbbar och klor för att inte tvingas köpa sin lägenhet?
Alla som vill ha en bostadspolitik för alla, undvik moderaterna i höstens val. 

onsdag 14 februari 2018

Näringslivet jämför bilar med samhällsservice

Nu är näringslivet verkligen desperat. Det senaste exemplet på deras fasa inför ett tänkbart vinsttak för företag i välfärdssektorn är direkt absurt. De menar att om Volvo skulle få ett vinsttak på sju procent skulle företaget gå under.
Redan att Volvo skulle gå under med ett sådant vinsttak är ju tämligen otroligt med tanke på de miljarder de tjänar, men det är inte poängen. De jämför tillverkningen av bilar med att undervisa barn och ta hand om gamla och sjuka i vården. Dessutom med andras pengar, dvs våra skattemedel. Det är en cynism utan like. Att de inte skulle förstå skillnaden mellan produktion av varor och att tillhandahålla samhällsservice finner jag trots allt otänkbart.
Denna cynism visade sig senast i exemplet Vittraskolan i Hammarby Sjöstad i skolkoncernen Academedias regi. De fick inte tillräckligt med elever (kan man förstå när man ser hur de bedrev verksamheten) och då lägger de bara ner skolan. De är ålagda att fortsätta verksamheten terminen ut med sina elever (som sedan måste omplaceras i andra skolor) och har då i princip en lärare för samtliga lektioner (gymnastikläraren). Föräldrarna är rasande, men det är priset för att sätta sina barn i förment privata skolor. Man kan inte lita på dessa företag.
Det vore en välgärning om vinsttaket blev verklighet som ett första steg att rensa välfärden från parasiterna på verksamheten (jag vet att det finns bra verksamhet av privata aktörer också, men vinst hör helt enkelt inte hemma i offentlig välfärd). Tyvärr går borgarna plus SD emot folkviljan. 80 procent av befolkningen vill ha bort vinsterna, men pengar talar högst. Ja näringslivet fullkomligt gallskriker vid tanken.