lördag 22 november 2014

Måste saker göras bara för att man kan?

En forskningsrapport säger att 53 procent av de svenska jobben i en framtid kan vara digitaliserade eller utföras av robotar. "Det ställer enorma krav på arbetsmarknaden. Hur ska vi ställa om oss?" frågade man sig.
Är det verkligen rätt fråga att ställa. Bara för att man kan göra en sak, finns det ju inget som säger att man behöver göra det. Ligger det i samhällets intresse att fler och fler jobb försvinner? Vem är samhället till för?
Alternativet är att vi uppfinner ett nytt ekonomiskt system. Det vore antagligen en välsignelse på många sätt, men så länge jobben försvinner utan att något kommer istället går det ut över människorna i detta ekonomiska system.
Medborgarlön måste ju bli svaret. Är det då riskkapitalister och de som äger produktionsmedlen, dvs robotarna, som ska stå för betalningen till övriga medborgare?
Vi står som sagt inför stora utmaningar, men det finns också skäl att tänka efter. Måste utvecklingen gå ut på att rationalisera bort människorna?

torsdag 20 november 2014

Sorgligt med män som söker småflickor på nätet

För att återknyta till mitt förra inlägg om män: Vad är det för fel på de karlar som i Aftonbladets senaste undersökning, söker upp minderåriga flickor på nätet för sex?
Det handlar inte om enstaka "fula gubbar" utan hundratals karlar i medelåldern som har behov av att tända på småflickor.
Är det män som inte klarar av vuxna kvinnor? Är det män som råkat illa ut i relationer och regredierar till att vilja vara med unga flickor i början av puberteten, då de själva kanske uppfattade sig som starka och överlägsna? Eller törs de överhuvudtaget inte närma sig vuxna kvinnor i rädsla för att bli avvisade. Uppenbarligen blir ju en del av de här unga flickorna intresserade av att prata om sex med dessa gubbar. Kanske på ett sätt som en vuxen kvinna inte skulle gå med på.
De tror att med dessa små flickor kan de inte komma i underläge.
Det är en sorglig utveckling - både för männen och de unga flickorna, som definitivt inte skulle må bra av att möta dessa karlar i verkligheten.

onsdag 19 november 2014

Män är ett utvecklingshinder

Jag bläddrar i UNFPAs (FNs befolkningsorgan)senaste rapport. När man tittar på statistiken blir en sak väldigt tydlig: Män utgör ett allvarligt utvecklingshinder.
När det gäller mödradödlighet t ex: De flesta fallen av mödradödlighet sker i länder där kvinnor könsstympas. Men det är kvinnor som könsstympar andra kvinnor invänder någon. Men skälet för könsstympningen är att kvinnor inte blir gifta om de inte är stympade. Så det är män som måste visa att de inte vill ha könsstympade kvinnor för att få bukt med problemet.
Färre kvinnor i världen får utbildning än män. Studier visar att utbildade kvinnor föder färre barn. Men också i fattiga familjer är det så att en kvinnas eventuella inkomst går till barnen, medan män ofta satsar på saker, som radioapparater, cyklar eller liknande till sig själva.
I många länder med starka religiösa inslag är både preventivmedel och abort förbjudna. Det hindrar dock inte män från att göra kvinnor med barn. Ofta med följden att kvinnan gör en illegal abort med risk för liv och lem.
Barnäktenskap är ett annat fenomen som främst drabbar flickor. I många länder vill män gifta sig med mycket unga flickor. De kommer då aldrig att få utbildning och chans att utveckla sin potential. Och många dör i barnsäng för att de fått barn för tidigt.
Våld i nära relationer drabbar också främst kvinnor. När argumenten tryter tar män till nävarna. Eller psykning.
Och den värsta formen av våld, krig, är det i princip alltid män som står för. Och i nutidens krig är det civila som drabbas mest. Inte minst via sexuella övergrepp som begås av krigförande män.
Trots dessa hinder finns det en sak som kvinnor har en fördel i (om det nu är en fördel): De lever i genomsnitt längre än män. Endast i två länder lever män ett par år längre, i Botswana och Swaziland. Skälet är att dessa två länder hör till de mest drabbade av hiv/aids. Och kvinnor är känsligare för viruset än män.
Därför är jämställdhet en av de viktigaste utvecklingsfaktorerna. Och där har män en viktig roll att spela. Jämställdhet handlar lika mycket om män som kvinnor. Leve de män som inser det!

Låg skatt viktigare än bra kollektivtrafik

Det märks att alliansen fortfarande sitter vid makten i Stockholms läns landsting. Landstinget bestämmer över sjukvård och kollektivtrafik. Därför bör man inte förvånas över att sjukhusen fått ännu ett sparbeting (snart är bara kaklet kvar att springa in i)och nu ska också SL spara genom att dra in turer på både buss, tunnelbana och pendeltåg. Så mycket för storvulna löften om satsning på kollektivtrafik.
Allt för att inte höja skatten. Det är som vanligt det enda viktiga för alliansen. För dem är inte samhällsservice något de förväntar sig att medborgarna vill betala för. Det är redan en uppoffring att de inte kan sänka skatten.
Är det så illa att väljarna inte förstått skillnaden mellan vad kommunen respektive landstinget gör? Eller det kanske är så enkelt som att de bilburna väljarna i Danderyd, Täby, Nacka och Värmdö tycker att låg skatt är viktigare än god medborgarservice.

söndag 16 november 2014

Hur relevant kan folkpartiet bli?

Jan Björklund vill att folkpartiet ska bli mer relevant i människors vardag, skrev han på DN Debatt häromdagen. Folkpartiet är efter valet det näst minsta borgerliga partiet. I en av de senaste opinionsundersökningarna var de nere på fyra procent.
Björklund har rätt i att folkpartiet förknippas med bara en fråga - skolan. En nog så viktig fråga, men kanske människor i sin vardag ändå inte tycker att betyg från årskurs fyra (som man nu vill bråka med regeringen om) är den viktigaste frågan för en bättre skola.
De som följt folkpartiet lite närmare kan också utkristallisera medlemskap i Nato och ny kärnkraft som viktiga frågor för partiet. Men relevans i folks vardag??
Den sociala välfärden behöver utvecklas skriver Björklund i sitt debatt inlägg och fortsätter: "Valfrihet och individens egna önskemål måste få vara av större betydelse för utformningen av vår välfärd."
Men är det inte precis det vi fått? Flera hundra hemtjänstföretag att välja på. Men om individen ska få mer att säga till om, kanske inte vinstintresse från företagens sida går så bra ihop med individens önskemål. Här behöver folkpartiet välja. Vems sida står man på egentligen?
Han säger också att han inte vill ha något samarbete med socialdemokraterna. Det är bra. Det kanske kan tydliggöra skillnaden mellan höger och vänster om Löfven måste förlita sig på V.

lördag 15 november 2014

Ikea - ännu ett megaprojekt vid Globen

Nu har plötsligt Ikea vid Globen kommit på tapeten igen. I den rödgröna majoritetens budget för Stockholms kommun fanns inget om Ikea. Slakthusområdet är tänkt för bostäder. Trodde åtminstone V och MP.
Men S kan tydligen tänka sig att klämma in ett Ikeavaruhus i det redan trånga området (där ligger ju två jättearenor). Varför måste man tänka så stort hela tiden?
I ett nytt bostadsområde kan man istället lägga trevliga småbutiker i bottenplanen, caféer, matställen och allmänna träffpunkter för folk. Detta är hela tiden vad man hör att människor önskar sig.
Men nej, i betongpartiernas värld måste storkapitalisternas önskemål gå först. Stormarknader, kedjor med samma innehåll överallt. Monopolismen breder ut sig. Och nu köper Ica in sig i apoteksvärlden. Var verkligen lille Göran Hägglund så naiv att han trodde på mångfald och små apotek spridda på landsbygden?
Roger Mogert, socialdemokrat, tror i alla fall att Ikea är viktigt för Slaktshusområdet. Och så undrar de varför stödet för socialdemokraterna sjunker i söderort.

onsdag 12 november 2014

Samvetsklausul leder till sluttande plan

Kronobergs landsting har röstat igenom en samvetsparagraf för barnmorskor som inte vill utföra aborter. KD har lagt en motion som fått stöd av övriga alliansen. De rödgröna röstade emot.
Det enda yrke där det tidigare funnits en samvetsparagraf är präst. Präster som inte ville samarbeta eller prästviga kvinnliga präster kunde slippa det. Det var också horribelt då Svenska kyrkan var statlig. Statliga tjänster kan inte diskriminera på detta sätt. Då får man söka sig någon annanstans med sin tro. Men nu är kyrkan skild från staten, så nu får man väl agera hur man vill.
Också inom landstingen har man en offentlig anställning. Då gäller de principer som lagen föreskriver. Att man av samvetskval säger nej till att utföra aborter, gör det omöjligt att vara barnmorska. Det är som om ett Jehovas vittne skulle vara läkare och vägra utföra blodtransfusioner på grund av sin tro.
Att tillåta en samvetsklausul i ett landsting kan lätt leda ut på ett sluttande plan. Varför ska just anställda i detta landsting få vägra utföra aborter, det kanske finns fler som känner så, som gärna vill bli barnmorskor, men som avstått pga av just dessa arbetsuppgifter. Då bör det väl gälla överallt? Och så står kvinnorna där igen, i köer som gör att man kanske inte hinner få abort före 12:e veckan som de flesta får idag. Istället skjuts aborterna fram i tid, vilket gör ingreppen svårare.
Vi har en lag om fri abort och den ska följas.