måndag 22 maj 2017

Euro för alla - spiken i kistan

Ett dokument från EU har läckt till Frankfurter Allgemeinde om ett beslut att alla EU-länder ska ha euro år 2025, även Sverige. Trots vår folkomröstning ska alltså denna fråga upp på bordet igen.
Ett av EUs stora misslyckanden är ju just eurosamarbetet. Det är väl egentligen bara Tyskland som vunnit på det. Länderna i Sydeuropa, speciellt Grekland och Portugal, har istället dragit på sig en evig ekonomisk kris med denna valuta.
Sverige har en mycket stark ekonomi. Vi har inget att vinna på att beblanda vår ekonomi med ekonomiskt svaga länder som länderna i östeuropa eller Grekland och Portugal.
EU bör istället reducera samarbetet till att bara gälla den gemensamma marknaden, vilket inte behöver betyda en gemensam valuta. EU har gapat över för mycket, inte minst för många länder och det finns inget som hindrar att man samarbetar med varandra utan en union av EUs kaliber. En del euroländer vill ju återinföra sin gamla valuta. Det går inte att få länder med helt olika förutsättningar att driva en gemensam ekonomisk politik (särskilt inte en nyliberal).
Det är tveksamt om alla länder skulle jubla över beslutet om att införa euro. Redan nu obstruerar ju flera länder mot de gemensamma besluten, framför allt när det gäller flyktingar. En sådan här maktdemonstration från EUs sida kommer bara att stärka de krafter som vill lämna unionen.
Minska ambitionerna istället, så kanske arbetet kan bli effektivare och billigare i denna koloss på lerfötter.

torsdag 18 maj 2017

När kommer republikanerna att säga ifrån?

Idag stod DNs amerikanske kolumnist David Brooks för den totala utskåpningen av Donald Trump. Han kalla Trump infantil och "omognad håller på att bli hans presidentskaps grundton, avsaknad av självbehärskning hans ledmotiv".
Brooks har studerat intervjuer med Trump och konstaterar att där inte finns någon strategi, ingen kunskap (fast Trump själv anser att han alltid vet bäst om allting). Brooks skriver att Trump är "tidernas rekordhållare inom Dunning-Kruger-effekten, fenomenet att en inkompetent person är för inkompetent för att inse sin egen kompetens".
Det märkligaste i dagens läge är inte att Trump är infantil, inkompetent och narcissist, som inte förstår hur den amerikanska förvaltningen fungerar. Det märkligaste är att han får fortsätta sitta kvar. Man talar om riksrätt, åtminstone från demokraternas sida, men republikanerna håller fortfarande fast vid denna 70-årige sjuåring.
Hur många gånger måste han visa sig olämplig för ämbetet innan kongressen (republikanerna) helt enkelt avlägsnar honom från posten? Han har ju redan visat sig omöjlig flera gånger om. Han ljuger friskt så att alla kan se och höra, men får ändå fortsätta. Var går gränsen? Nu har han läckt hemliga uppgifter till Ryssland, men inte ens det verkar förmå kongressledamöterna att helt enkelt säga att de fått nog.
På Nixons tid sa man om hans vicepresident Spiro Agnew, att Agnew var Nixons bästa livförsäkring. I Trumps fall verkar den hopplöst konservative Mike Pence snarare som en livboj.

måndag 15 maj 2017

Sluta rationalisera bort jobb

Arbetslöshetsmålet om EUs lägsta arbetslöshet 2020, kommer inte att nås enligt många bedömare. Framför allt oroar den stora invandrar- och ungdomsarbetslösheten.
Politikerna ropar högljutt om enkla jobb och lägre löner (utom till poliser och lärare). Ändå fortsätter företag, myndigheter och institutioner att rationalisera. De s k enkla jobben blir allt färre.
Läste idag att försök ska göras med förarlösa bussar i vissa områden. Låter rent vansinnigt ur flera säkerhetsaspekter, men bortsett från det: vad är poängen? Minska kostnader förstås.
Men de kostnaderna får vi ju alla vara med och betala i form av ökad arbetslöshet och högre sjuktal för både fysisk (för få anställda sliter ut människor) och psykisk (stress över att inte få jobb bl a) ohälsa.
Konduktörerna på Tvärbanan försvann just och i affärerna försöker man få kunderna att använda självscanning för att minska antalet kassabiträden. I en situation med allt färre jobb, skapas också en marknad för oseriösa arbetsgivare som anställer folk utan kontrakt med löner under miniminivå.
Det borde ligga i politikernas intressen att åtminstone inte inom stat och kommun rationalisera sig intill benen. Den kostnaden är i längden tyngre att bära än att behålla vissa typer av jobb så att människor kan försörja sig och betala skatt. I slutändan får vi annars fler än romerna som tigger på våra gator.

söndag 30 april 2017

Narkotikabruket ökar med avkriminalisering

Igår kom ett förslag från liberalerna att avkriminalisera narkotika. Det var så det uttrycktes i Rapport. Narkotika i största allmänhet alltså. För eget bruk sägs det. De verkar dock endast få stöd från V i detta.
Men hur har man tänkt här? Det verkar otänkbart att det skulle handla om tunga droger som heroin och ecstasy, m fl av den kategorin. Men ändå, även om det bara gäller marijuana/hasch. Hur är det tänkt att det ska säljas? På apotek? Hos tobakshandlare? I vanliga mataffärer? På Systemet?
För det måste ju få säljas i vanliga butiker, annars fortsätter ju droghandeln. Då blir det som med sexköpslagen, tillåtet att använda men förbjudet att köpa.
Njutningen i cigaretter har alltid undgått mig och därför har jag heller aldrig provat marijuana, ens på det glada 70-talet. Men om det skulle ge ett trevligt rus så kanske man skulle bli intresserad. I vems intresse ligger det att unga människor får ännu mer tillgång till hälsofarliga preparat (haschrök är väl inte bättre än cigarettrök) och det råder ju delade meningar om hur marijuana/hasch påverkar individen i övrigt. Många säger ju att det leder till tyngre droger, andra att ett långvarigt bruk förstör olika hjärnfunktioner.
Precis som med prostitutionen är det här en fråga om samhällsmarkering. Ur ett samhällsperspektiv är det inte bra att hälsofarliga substanser kan säljas fritt, därför har vi  t ex ett alkoholmonopol. Så tänk om L och V. Med en avkriminalisering kommer bruket att öka. Sjukvården går redan på knäna som det är.

fredag 28 april 2017

Björklund vill diskriminera från början

Så är han där igen, Björklund. Med sitt tal om att nyanlända bör ha lägre löner för att lättare få jobb. De ska m a o diskrimineras redan från början.
Vi vet redan att det finns gott om oseriösa arbetsgivare som redan ger löner, inte minst till papperslösa, långt under minimilönen. Att nu lagstifta om lägre löner (för det måste ju handla om det, normalt sköter ju arbetsmarknadens parter lönebildningen) är att ge grönt ljus åt dessa oseriösa arbetsgivare att fortsätta utnyttja människor.
För att inte tala om den människosyn Jan Björklund ger uttryck för. Även nyanlända ska betala hyra och mat, och den kostar lika mycket för dem som för oss. (Dessutom vill ju karln ha marknadshyror, hur nu det går ihop). Då får de bidrag kanske Jan B menar. Det kan alla ansöka om som har en inkomst under minimistandard.
Men då är det väl bättre att dessa nyanlända så fort som möjligt kan komplettera sin utbildning med svenska plus den eventuella yrkesinriktning de har, om den inte räcker. Med Jan Björklunds lösning skapar vi en underklass (i den mån den inte redan finns) som får allt svårare att klara sig i det svenska samhället. Vem tjänar på det, utom de som gärna utnyttjar andra för egen vinning.

torsdag 27 april 2017

Varför fortsätter vi bygga vattentoaletter?

Vattenbristen är här. Det är bevattningsförbud i vissa svenska kommuner redan. Det sägs att man väntat sig detta runt 2050 och än vet man inte om denna brist är en variation eller en mer permanent klimatförändring.
Icke desto mindre fortsätter vi precis som vanligt. Vi fortsätter bygga hus med vattentoalett trots att det ju är helt orimligt att rent ut sagt skita i vårt eget dricksvatten. Det är inte hållbart. Var är alla de innovationer som det talas så mycket om att vi har på gång för ett hållbart samhälle? De behövs nu, inte när problemen redan är mer än akuta. Om man räknar med vattenbrist till 2050 (det är bara drygt 50 år dit) måste man ju börja ställa om nu. Krisen verkar ju redan vara här och det måste ju gå att hitta en annan lösning för avlopp än vattentoalett.
Detsamma gäller bilar. Man har nu upptäckt (vilket är märkligt sent) att dieselbilar släpper ut massor med farliga ämnen. Det har talats i decennier om att trafiken är en av de största miljöbovarna, ändå händer nästan ingenting. Det är inte 2050 vi måste börja byta till elbil, det är nu. Och då måste flera insatser till. Skrotningspremie för fossildrivna fordon. Förbud för tillverkning av nya. Inbytespremie för miljöbilar och tvingande omställning för alla mackar att ha laddstolpar och biobränslen.
Detta kommer naturligtvis att hända för sent. Marknaden är den stora bromsklossen, såvida inte människor faktiskt inser hur allvarligt läget är. Men alltför många fake news kommer att tala för
fortsatt miljöförstöring. Välkommen till torrperioden!

tisdag 25 april 2017

Utmattningssyndrom är "verklig sjukdom"

Alltfler blir sjuka och sjukskrivna i stressrelaterade sjukdomar. Det kommenterar idag Matilda Molander i en ledare i dagens DN. Hon menar att dessa sjukdomar inte är "verklig sjukdom". Det beror på hur vi lever våra liv, menar hon. Hennes analys lyder: "Heltidsarbete, särskilt om man har mycket kontakt med människor,är krävande. Har man dessutom familj eller andra åtaganden, är det lätt att ta på sig så mycket att man börjar må dåligt. Problemet, som egentligen handlar om att man inte klarar av att skapa en balans i livet, löser man till slut genom att sjukskriva sig".
Sedan påpekar hon att "sjukskrivningar är inte till för människor som behöver få bättre balans i livet. De är till för att försörja den som på grund av sjukdom inte klarar av att jobba".
Vilken värld lever denna människa i? För det första utgår hon från att det är människors eget fel om de stressar sig sjuka. DN, kanske särskilt inte ledarredaktionen, är en arbetsplats där man behöver överanstränga sig. Så är det dock inte på de flesta jobb. Efter decennier av sparprogram och nedskärningar måste nu väldigt många människor göra jobb som tidigare gjordes av fler. Molander nämner överhuvudtaget inte villkoren på dagens arbetsmarknad. De är ju i de flesta fall grundorsaken till stressen. Och med dagens boendekostnader m m, har många inte råd att gå ner i arbetstid (om de ens får) eller har några valmöjligheter att byta jobb. Det handlar inte om att "klara att skapa en balans" för det ligger kanske utanför individens kontroll.
Dessutom verkar hon tro att man "sjukskriver sig". Som om det är en bedömning som görs av individen själv. Hon verkar aldrig ha haft kontakt med Försäkringskassan, framför allt inte under perioden med Fas 3.
Till sist är alltså utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar, inte "verklig sjukdom" enligt Molander. Här spär hon på idén som florerat länge, att det är bara hjärtinfarkt och andra tydliga symptom som räknas som sjukdom. Utmattningssyndrom drabbar kvinnor i större utsträckning än män, så där kommer också gamla fördomar om "nervklena" kvinnor in. Hade hon haft utmattningssyndrom hade hon vetat bättre. Men det kan jag faktiskt inte önska henne.