tisdag 27 mars 2012

Skolpengen skapar skolans problem

Det är rätt intressant att se hur skolan ständigt debatteras utan att man talar om det som är den stora akilleshälen i skolsystemet - nämligen skolpengen. Det är den som skapar segregation och betygsinflation, ja ren korruption på vissa håll.
En kvinna i morgon-Ekot (som förståeligt nog ville vara anonym) berörde detta, att skolpengen följer eleverna och därför måste varje skola slåss med näbbar och klor för att få behålla och helst öka sitt elevantal.
I Ekot talades det också om rektorer som försöker påverka lärare att sätta högre betyg än eleven förtjänar och det på rent ekonomiska grunder. Och vägrar de går det ut över dem, i den så omhuldade individuella lönesättningen.
Ja, förstatliga skolan igen och fördela resurserna utifrån skolornas behov. Går många invandrarbarn i en skola behöver den förmodligen mer resurser än i ett höginkomstområde, med längre inlärningsperioder då många inte talar/läser/skriver flytande svenska, bara för att ta ett exempel. Behoven ser också olika ut i glesbygd och stad.
Där pengar går in går logiken ut för plötsligt blir målen annorlunda. Skolor som har vinst som mål är inte lika noga med elevers kunskaper, det har vi ju sett och PISA-undersökningarna talar sitt tydliga språk.
Likvärdiga villkor behöver inte betyda att all pedagogik är lika. Men förutsättningarna måste vara det.

måndag 26 mars 2012

Ekeröborna värnar valfriheten

Äntligen en positiv nyhet. Ekeröborna har röstat nej till försäljning av allmännyttan i sin kommun. Att man ens övervägt att sälja i denna kommun är det optimala hyckleriet från de ledande moderaterna. De brukar tala högt och brett om valfrihet och att människor måste få välja sina liv. Hur otroligt det än kan verka för moderaterna vill en majoritet av Ekeröborna att denna valfrihet ska finnas kvar för dem som vill bo i allmännyttan.
Ekerö är en kommun med nästa bara villor och radhus. Att göra det möjligt för ungdomar att bo kvar i kommunen sen de flyttat hemifrån är bara ett skäl att ha flera boendeformer. Andra är att alla faktiskt inte kan/vill äga sin bostad, utan vill lägga sina pengar på annat.
Att bli såld till en privatvärd känns inte heller bra. Då försvinner insynen, lägenheter kanske inte lämnas till bostadsförmedlingen etc.
Nu får vi bara hoppas att kommunledningen också tar hänsyn till att de som röstat, även om de bara var 45 procent, ändå är de som är engagerade i frågan och att många förmodligen också bor i Ekeröbostäder.

lördag 24 mars 2012

Sverige - snart Europas liberalaste land

Läs den här artikeln i SvD Näringsliv. Den ger en tydlig bild av Sverige idag. Inget annat västeuropeiskt land har gått så långt i liberalisering som Sverige. Skolor kan köpas på Blocket, arbetskraftsinvandring i branscher som driver lönedumpning, tåg som trängs på överbelastade banor med ett biljettsystem som ingen begriper osv.
Men Stefan Stern, f d statssekreterare hos Mona Sahlin, jobbar nu med privata skol- och äldrevårdsföretag.
"Privata vinster är inte något problem om det offentliga ställer ­tillräckliga kvalitetskrav. Och moderna människor vill välja själva.
– Det var ju det här vi ville! utbrister Stern. Den svenska ­modellen har skapat människor som inte är så auktoritetstroende. Som är kapabla att göra egna val. Då får Socialdemokraterna inte framstå som ett parti som inte ser deras frihetslängtan. "

Jag tror att ganska många socialdemokrater skulle säga att det inte var det här vi ville. Ganska många skulle istället hålla med vice partiledaren Nick Clegg i brittiska liberaldemokraterna:
”Friskolorna får inte bli ett ­reservat för de privilegierade – skumma av de bästa eleverna och lämna resten åt sitt öde, och orsaka problem och stjäla resurser från skolor i närheten”.
I Sverige är det bara Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt som skulle säga något liknande.´


Ja, dessvärre är det så. Så välkomna alla socialdemokrater som inte sätter likhetstecken mellan frihetslängtan och privatisering.

Alliansen vill privatisera hela bostadsmarknaden

Alliansen fortsätter oförtrutet sin utförsäljning av allmännyttan. Överallt i stockholmsområdet måste hyresgäster kämpa för att behålla sin hyresrätt. Och detta trots att bristen på hyresrätter redan är skriande. Företag slutar etablera sig, ungdomar kan inte flytta hemifrån.
Och får man inte hyresgästerna att köpa erbjuds bostäderna till privata företag. Ekerö kommun kommer nu att folkomrösta om sina allmännyttiga bostäder.
Med vilken rätt, frågar man sig, tvingar man andra att skuldsätta sig? Moderaternas paradord valfrihet, betyder ju bara valfrihet för dem som har pengar. Vi som vill bo i allmännyttan fråntas vår valfrihet. Antingen måste vi skuldsätta oss för att bo kvar (och tänk om man inte får lån), bli hyresgäst hos grannarna som man just stridit med om ombildning, eller tvingas flytta.
Stan är full av bostadsrätter. Alla som vill kan gå in på den marknaden och köpa.
Men då är argumentet att "man får köpa billigare" om man ombildar. Samtidigt som de allmännyttiga företagen påstår sig sälja allmännytta till privatvärdar för att få pengar till nya hyresrätter. Då kan det väl knappast vara lönsamt att låta hyresgästerna köpa billigare.
Det finns ingen logik i det här agerandet, bara ideologi.
Den ideologin håller på att göra Stockholm till en totalt segregerad stad. Och precis som med all annan försämring av välfärden kommer alliansen att upptäcka att det i längden kostar mer än det smakar. Men det kanske inte märks om man bor i överklassghettot.

torsdag 22 mars 2012

"Den svenska modellen" finns inte mer

43 procent av svenskarna lever upp sin lön varje månad och har ingen sparbuffert. Det är nästan hälften av den arbetande befolkningen. Och i en artikel från nyhetsbyrån Reuters konstateras att Sverige har haft den största ökningen av klyftor i samhället av alla de 34 OECD-länderna de senaste 15 åren. EUs statistiska organ Eurostat slår fast att efter Bulgarien har Sverige den högsta procenten risk för befolkningen att bli fattig.
Det går fort utför i alliansens Sverige. Och Schlingman kommer att få allt svårare att beskriva Sverige i termer av "den svenska modellen" som beundrats över hela världen, för den finns inte mer. Vad ska vi med stabila statsfinanser när de inte används till alla medborgares fromma?
Istället vill särskilt centerpartiet, som nu bjuder över folkpartiet, sänka alla ingångslöner. Lönesänkningen ska nu gälla alla som börjar ett jobb, inte bara ungdomar, utan också t ex invandrare. Hur ska de kunna leva på löner på 12 ooo i månaden före skatt, kanske med familjer att försörja?
Våra politiker måtte leva i en helt annan värld, trots att medierna numera faktiskt fylls av bevis på hur eländigt det står till på många områden i vårt land. Vilken sanslös cynism som visas de människor som redan har det svårt att få ekonomin att gå ihop, samtidigt som bankchefer m fl kammar hem miljoner om året i bonusar och förmåner.
Kommer osökt att tänka på Hoola Bandoolas gamla sång "Keops pyramid". Sista versen handlar om ett folk som byggde ett torn som blev så högt "att de där uppe och därnere inte längre förstod varandra. Och då rasade tornet samman"......

måndag 19 mars 2012

Schlingman är genomskådad

Idag har SvD en helt osannlik ledare. De har hittat en finländare som vill genomföra alliansmodellen med jobbskatteavdrag och åtstramningar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna för att minska långtidsarbetslösheten i Finland.
Denna person måste enbart ha haft ett samtal med Per Schlingman, som i söndagens Agenda åter gav en bild av Sverige som få svenskar idag känner igen sig i.
Jobbskatteavdraget har inte lett till fler jobb, åtstramningarna i trygghetsförsäkringarna har lett till att fler människor än någonsin är beroende av socialbidrag (sedan de fått göra sig av med alla sina tillgångar) och Schlingman hyllar samtidigt den svenska modellen, som om moderaterna stod för den.
M a o fortsätter spinndoktorn att förorda en sak och göra en annan. Han fattar inte att alltfler genomskådat honom och moderaterna. Snart är det bara ledarskribenterna på SvD och DN som inte ser vad som händer med vårt samhälle.

Fartblinda chefer bryter samhällskontrakt

Man kan verkligen konstatera att kapitalismen löpt amok när man läser om bankchefernas lönelyft. Utan att skämmas tar de ut 15-20 procent i högre lön plus ännu mer förmånliga pensionsavtal. Samtidigt som personalen skärs ned och manas till återhållsamhet i sina lönekrav och att de måste ta samhällsansvar.
De höga lönelyften bekostas dels med undermåliga löner till stora delar av personalen, dels av ohemula räntor på bolån och avgifter för pensionssparande och andra tjänster som kunderna står för.
Här är inte tal om samhällsansvar. Totalt fartblinda fortsätter de sin utplundring av dem som står för deras välstånd. Det finns inget olagligt i det de gör. Men de gör något med vårt samhälle som i längden leder till ökad kriminalitet och utanförskap. De bryter ett samhällskontrakt med sin girighet. Alltför stor ojämlikhet skapar spänningar.
Till dessa roffare hör också de företag som inte betalar skatt i Sverige. De tror det räcker med att de skapar jobb. Men de är faktiskt helt beroende av den kompetens som de som utför jobben besitter. Utan dem är de ingenting. Det är det som samhällskontraktet går ut på.

söndag 18 mars 2012

Positiv opinion - men ändå bekymmersam

Visst gläds man åt att de s k rödgröna nu är i majoritet i opinionen. Men det är ändå bekymmersamt att de som lämnade S under Juholtepoken gick direkt till moderaterna och nu kommer tillbaka. Det borde ju vara självklart att S- och M-väljare överhuvudtaget inte kände någon gemenskap. Men det visar hur otroligt långt till höger S har gått med Perssonregeringen. Och uppenbarligen hoppas dessa väljare på en fortsatt Persson-Sahlinlinje med Stefan Löfvén. Det är oroande.
En del som gått till V har nu också återvänt till S. Det ska bli intressant att se vart dessa tar vägen när Stefan & co blir mer tydliga.
MP har också blivit en större joker i leken. Var står egentligen MP idag? Det enda man vet är att de har en vettig miljöpolitik, men för övrigt?
Det är verkligen en omprövningens tid för många partier och inte minst väljare. Men hellre högersossar än moderater i regeringsställning trots allt.

lördag 17 mars 2012

Folkpartiet drömmer

Folkpartiet kommer idag med ett nytt EU-halleluja på SvD opinion. Drömmen är ett federalt EU där all makt finns i Bryssel. Drömmen är också att detta EU ska vara demokratiskt och med medborgarinflytande etc.
Ja, drömma kan man ju alltid. Absolut inget tyder på att EU är på väg åt detta håll. Tvärtom sker allt fler möten i slutna rum, Tyskland och Frankrike stärker sin makt och tusentals byråkrater slavar i tungrodda institutioner, där EEAS är den senaste i raden av icke fungerande sådana.
Fp verkar inte tro att gränsöverskridande arbete kan ske på andra sätt än genom EU. Men så är ju inte fallet. Idag måste alla EU-länder nå minsta gemensamma nämnare under stor vånda i viktiga beslut, vilket gör det svårt att flytta fram positioner. Med en friare syn på samarbeten skulle vissa länder kunna gå före, inte bara med andra EU-länder utan också med länder utanför EU-kretsen.
Det blir också tungt när EU ska tala för alla medlemsländerna i stora internationella möten. Minsta gemensamma nämnare kanske inte för så långt.
Istället blir EU petitessernas skräckvälde, där man lägger sig i saker som absolut bör skötas på lokal nivå, t ex hur många träd man får ha i en hage för att få EU-stöd. Alla länder i EU ser ju inte likadana ut, men det är de stora i mellaneuropa som sätter standarden.
Därför har man nu eurokris. Man trodde att en gemensam valuta skulle passa alla länder. Ytterligare en spik i EU-kistan.
Folkpartiet får nog fortsätta drömma.

onsdag 14 mars 2012

Inkompetens och ideologisk blindhet

Så har ännu ett av regeringens förhastade förslag gått på pumpen. Lärarlegitimationer skulle införas på sex månader.
Tyvärr är det så här regeringen arbetar hela tiden. Olika förslag sjösätts utan konsekvensanalys. Uppgifter dumpas i knät på myndigheter som inte fått resurser att hantera dem.
Just när det gäller lärarlegitimationer har det gått ovanligt fort att bevittna fiaskot. När det gäller försämringen av sjukförsäkringen tog det i alla fall nästan ett år innan man började inse vidden av katastrofen.
Vårdnadsbidraget visar innebära allt fler samhälleliga problem, t ex på integrationsfronten. Förutom att det strider mot alliansens hela idé med arbetslinjen. Sjuka, halta och lytta ska jobba, men fullt friska mödrar (som det ju mestadels handlar om) ska betalas med skattemedel för att gå hemma. Man tar sig för pannan.
Arbetskraftsinvandringen tillför vårt land ett antal städare och restaurangpersonal, som i värsta fall möter totalt oseriösa arbetsgivare (eller används som famíljeåterförening för att kringgå en omänsklig migrationspolitik), medan ungdoms- och invandrararbetslösheten består.
Utförsäljningen av storstädernas hyresrätter, så att det nu är nästan omöjligt för vanligt folk att flytta till de större orterna om man inte kan låna upp en miljon minst.
Ja, listan kan göras mycket längre över det totalt inkompetenta sätt regeringen har skött sina uppdrag på. Men en hel del handlar förstås också om ideologisk förblindning.
På det sättet liknar nyliberalismen och den gamla kommunismen varandra. Det tar väldigt lång tid att erkänna att ideologin inte fungerar.

En sorts prostitution

Jag är glad att vänsterpartiet är emot surrogatmödraskap. Det är bara ett annat sätt att prostituera sig, dvs sälja sin kropp för andras behov.
Och det är ju knappast den välbeställda kvinnan i en västerländsk (eller indisk eller kinesisk) förort som blir surrogatmor. Snarare är väl hon (och han) köparen. Det är de fattiga, i behov av pengar, som blir surrogatmödrar.
Sen är det också en märklig syn på barn. De blir en handelsvara. Vi är ju faktiskt skapta för att skydda vår avkomma. Vi har alla läst både skönlitterära skildringar och biografier om med vilken vånda många kvinnor/flickor känt när de blivit tvungna att lämna bort sina nyfödda barn av olika skäl. Att sälja något som växt i ens egen kropp är inte vilken affärstransaktion som helst. Finns ångerrätt hos köparen? Och hos säljaren? Och vad händer om fostret dör i ett sent skede i graviditeten eller är dödfött? Ska hela eller delar av köpesumman gå tillbaka? Har surrogatmodern misskött sig så fostret kommit till skada? Här kommer lagstiftaren att få problem.
Det är en sorglig utveckling när vi t o m börjar kapitalisera på barn. Men nu finns förhoppningsvis ingen majoritet i riksdagen för förslaget.

måndag 12 mars 2012

Problemen finns hos företagen

Ännu ett dummerjöns-förslag från folkpartiet. Sänkta ungdomslöner. Björklund vill verkligen hålla kvar ungdomarna i osjälvständighet så länge som möjligt.
Varför ska just unga runt 20, som kanske redan dragit på sig studieskulder, dessutom få lägre lön. Det finns många jobb som redan är lågavlönade och ska då ungdomarna få ännu mindre, dröjer det ännu längre innan de kan flytta hemifrån och starta ett eget liv.
Det är ju inte så att priser och hyror sjunker för att några får löner man knappt kan leva på. Och tänk om ungdomarna måste flytta för att få jobbet. Ska arbetsgivaren betala boende?
Björklund sitter fast i sitt von oben stockholmsperspektiv. Ingen koll på verkligheten.
Tack och lov är det inte regeringen som bestämmer om lönesättningen än så länge. Regeringen kanske borde titta på villkoren för småföretagen, som dignar under pålagor och skatter och på storföretagen som slipper detsamma. Börja där problemen finns.

lördag 10 mars 2012

Sverige kommer efter om kärnkraften är kvar

”Kärnkraften har ingen framtid ... den är inte heller lämplig som en övergångs­teknologi, tvärtom står den i vägen för nya och innovativa lösningar”. Detta citat kommer från IG Metall i Tyskland. Här har man förstått vad som gäller i framtiden.
Det har inte vår regering. Istället fortsätter man att understödja denna dödfödda energikälla, som inte ens fungerar när den behövs som bäst.
Så länge Sverige hänger kvar vid denna föråldrade och livsfarliga energi kommer nya lösningar att ha svårt att etablera sig. Och vi kommer framför allt att bli förbisprungna av mer förutseende och framtidsinriktade länder. Tyskland ligger redan långt före oss. EU är fortfarande vår viktigaste marknad. Inte ens där kommer vi att kunna hävda oss med regeringens senfärdiga inställning (gäller även vissa inom s). För att inte tala om Kina. De är än mer tvungna att tänka nytt och de gör det.
Det finns innovationskraft i Sverige. Släpp fram den och stöd gärna nytänkande på energiområdet. Lägg inte en enda krona mer på den hopplösa kärnkraften.

Vi mår dåligt av politiskt hyckleri

Staffan Heimerson har hittat en lista på världens lyckligaste folk. Han konstaterar förvånat att de länder som toppar listan är f d utvecklingsländer, numera s k tillväxtekonomier. Sålunda toppas listan av Indonesien, Indien, Mexico, Brasilien och Turkiet. Alla växande ekonomier, men också växande demokratier.
Nu vet man ju inte hur frågorna ställts av tankesmedjan Ipsos som gjort undersökningen. Men Europas länder kommer en bra bit ner på listan av de 24 undersökta länderna. Sverige hamnar på 13e plats.
Vad beror nu det här på?
Jag har en teori. I länder där folk kan se en ljusning, att de faktiskt kommer att få det bättre, upplever man att livet har mer att bjuda och man själv kan få chansen. Så resonerade t ex östblocket i sin iver att gå med i EU.
Men i länder i ekonomisk nedgång och där man ser välfärden minska, upplevs det motsatta. Det är dessutom mycket svårare att gå från att ha haft det väldigt bra, till något sämre. Ryssland är ett klassiskt exempel. Där gick omställningen alldeles för fort, nyliberaler och roffare fick tolkningsföreträde och människor upplever inte att den s k friheten från det totalitära systemet gett dem så väldigt mycket mer (men nu vågar de protestera i alla fall).
I Sverige ser vi ju väldigt påtagligt hur klyftorna växer med ökande utanförskap och arbetslöshet och den cynism regeringen visar mot människor som har det svårt. Hyckleriet blir alltmer uppenbart och vi mår dåligt av det.
Därför sjunker vår placering på lyckobarometern. Även om man får ta resultatet med en nypa salt.

torsdag 8 mars 2012

M krymper bostadsmarknaden ytterligare

I moderaternas Stockholm säljs människors bostäder (med de boende fortfarande kvar) till privata företag utan något som helst annat syfte än att moderaterna vill att all verksamhet i staden ska vara privat.
Och vi ser hur illa det går hela tiden. Insynen i privata företag är noll, alltså finns inga garantier att lediga lägenheter lämnas till bostadsförmedlingen. Stockholms bostadsmarknad krymper ytterligare.
Man påstår att pengarna från utförsäljningen ska gå till att bygga nya hyresrätter. Vad är poängen med att göra sig av med de hyresrätter som de redan har? Människor som väljer hyresrätt vill gärna bo i allmännyttan därför att där finns viss kontroll och regler för skötsel. Folk vill inte bli sålda med sina bostäder likt boskap.
I privatiseringens spår följer fusk och korruption. Se bara på det s k vårdvalet, med Carema och oseriösa vårdcentraler som bokför ej gjorda läkarbesök och dagens stora artikel i DN om taxifuskarna. Taxi avreglerades redan på 90-talet med löften om att det skulle bli billigare att åka taxi. Vid det här laget har vi lärt oss att ingenting som privatiserats blivit billigare.
Man kan knappast gratulera de hyresgäster som nu fått nya hyresvärdar.

tisdag 6 mars 2012

Rekord i dubbelmoral

Skiten har hamnat i fläkten. Ekot har avslöjat Sveriges omoraliska vapenaffärer. Vi visste redan att de var omoraliska, men att bygga en vapenfabrik i en så vidrig diktatur som Saudiarabien hör ändå till det man borde hållit sig för god för. Allt regeringens (ars) prat om mänskliga rättigheter faller ju platt till marken och man får skämmas som svensk att vi är det land som exporterar mest vapen per capita och till fler diktaturer än Saudi.
Dessutom måste FOI som är en statlig myndighet ha begått tjänstefel om man skaffat ett bulvanföretag för sina smutsiga affärer. Och var dessutom regeringen medveten om det sitter åtminstone en ministers huvud löst. Bra att Fridolin KU-anmält.
Sverige ska fördubbla exporten till 2015, är handelsministerns mål. Ja, vi är ju uppenbarligen på god väg med vår lyckade vapenexport.

Glöm sifferexcercisen - berätta hur det är

Valet 2014 kommer att handla om jobben spås det och med dagens arbetslöshet finns en viss logik i detta. Men bevare oss om vi ska behöva lyssna till den sifferexercis som utspann sig under de förra två valen. Finns det några tristare debatter än de där partierna slår siffror i huvudet på varann.
Folk är inte intresserade av sifferexercis. Det viktiga är åtgärderna. Det är ett råd till vänstern, håll er till de konkreta åtgärderna och gå inte i sifferfällan.
Gå inte på Borgs och Reinfeldts tjat om att människor fått mer i plånboken. Verkligheten är ju att de få hundringar i jobbskatteavdrag som gått till folk i vanliga inkomstlägen för länge sen ätits upp av ökade avgifter på i stort sett allt.
Vi har redan så gott som platt skatt i Sverige. Vi såg häromkvällen att företag som Volvo har miljardvinster men kan göra förlustavdrag som gör att de nolltaxerar. Och så gör också rika privatpersoner. Medan småföretag och folk med normala inkomster står för större delen av skatteintäkterna i Sverige.
Och sedan hånas vi av att vård, skola och omsorg säljs ut till riskkapitalister som för ut de pengar vi slitit ihop till skatteparadis, samtidigt som verksamheterna sjunker i kvalitet.
Det är dessa fakta som måste presenteras, om och om igen.
Vi lever numera i Thatcher/Reagan-land. Trettio år för sent.

måndag 5 mars 2012

Jobbpolitiken gäller de sjuka

Försäkringskassan har fått ett nytt instrument för att avgöra hur en sjuk person står sig mot vissa kriterier som "instrumentet" ställer upp. Ulf Kristersson jublar förstås. Det viktiga är ju inte att sjuka personer blir friska, utan att de ska ut i arbetslivet så snart som möjligt. Är du inte frisk efter ditt halvår som sjukskriven gives ingen pardon. Du ska prövas mot tänkta jobb, vare sig de finns eller inte.
Vi kommer m a o att ha kvar samma orimliga bedömning av sjuka som vi haft sen alliansen tillträdde. Det paradoxala är ju att arbetsgivarna ofta har orimliga krav på de redan arbetsföra. Du ska vara ung, men ha lång arbetserfarenhet. Urvalet av friska, välutbildade, redan anställda som söker ett nytt jobb bland de jobb som finns, är väldigt stort. Hur troligt är det då att man väljer t ex Per Sköld som endast kan arbeta liggande och knappt kan tala?
I ljuset av detta blir Anders Borgs kommentar om alliansens jobbpolitik oerhört cynisk. Han säger:
"Vi har en väldigt offensiv jobbpolitik, det är därför utanförskapet, sysselsättningen och alla de variablerna utvecklats på ett starkt sätt under de här åren"
Ja utanförskapet har sannerligen utvecklats. I alliansens jobbpolitik är det de sjuka man lägger mest krut på.

torsdag 1 mars 2012

Fler än S bör granskas

En SD-medlem, ordförande i kommunfullmäktige på sin ort, har anmälts för att ha förskingrat pengar ur partikassan. Bl a ska han ha betalat hyran med partipengar.
Det var så det började gå utför för Ny Demokrati en gång i tiden. Ljusskygga individer hamnade på ansvarsfulla poster i partiet och fick tillgång till pengar som de var ansvariga för. Så småningom tröttnade andra på dem och lämnade partiet och kvar blev oseriösa element som mest såg till sin egen vinning. Det blev bara en mandatperiod för Ny Demokrati.
Det är många som inte tar SD på allvar. Man vill inte kännas vid deras åsikter. Men de är större i riksdagen än både centern och KD och de bör granskas därefter.
Fifflare hör inte hemma i politiken och där har media en uppgift. Det är inte bara socialdemokraterna som behöver granskas.

Svenskt Näringsliv gallskriker över lönekrav

Svenskt Näringsliv förnekar sig aldrig. Om LO så mycket som knystar om att de som drar ihop pengarna till aktieägare och VD:ar kanske borde få en större del av kakan, gallskriker Svenskt Näringsliv.
"LO-kraven är skadliga för samhällsekonomin, av främst två skäl: Dels den totala avsaknaden av hänsyn till den ekonomiska utvecklingen och den norm som indikerar vad som är samhällsekonomiskt möjligt, dels den utjämningsprofil som har flera skadliga effekter." har man mage att skriva på DN Debatt.
Men det är alltid samhällsekonomiskt möjligt att höja VDs lön och att se till att aktieägarna får stora utdelningarna.
I dagens Rapport fick vi veta att Volvo inte betalar skatt överhuvudtaget i Sverige, trots att det är Sveriges lönsammaste företag. Hur kan vi ha sådan skattelagstiftning? Ändå gnälls det omedelbart från näringslivet när arbetarna kräver en större del. Då hotas hela samhällsekonomin! Fast alla vet att det knappast är arbetarna som ställt till det i ekonomin på sistone.
Sverige är ett jämlikt land påstår man också. Var är nog en mer korrekt beskrivning. En "utjämningsprofil" hotar också samhällsekonomin enligt Svenskt Näringsliv. Hör de inte själva hör de låter? De senaste sex åren har Sverige haft en av de snabbaste ökningarna av inkomstskillnader i västvärlden.
Sveriges löntagare har tagit sitt ansvar för det här landet länge nog, medan girigheten brett ut sig bland dem som redan har. En VD har lika stor årslön som en industriarbetares livslön enligt en rapport från LO. Kalla det jämlikt den som kan.