lördag 31 juli 2010

En oseriös energikälla

Torbjörn Åkermark skriver på DN Debatt att vi måste vänta med att gräva ned kärnavfallet för vi vet inte tillräckligt om säkerheten i den slutförvaring som föreslagits. Den än mer intressanta frågan borde vara hur vi kan fortsätta producera kärnkraft när vi inte ens har en lösning för slutförvaringen.
Och hur förvarar vi det nu? Vi har haft kärnkraft i 50 år och det måste vara ansenliga mängder som finns i "mellanlagret" i Oskarshamn. Eller har vi skickat bort en del till någon annan att lösa problemet? Och om något händer med "mellanlagret" vad gör vi då? Hur säkert är det?
Åkermark skriver att det är oseriöst att nu bygga slutförvar för kärnavfallet. Det mest oseriösa är väl ändå att fortsätta med denna, den giftigaste av alla energikällor.

Mer reklam gör TV irrelevant

En ny reklamlag träder i kraft 1 augusti. Nu får man sända ännu mer reklam i programmen samt produktplacera. TV4 jublar. Nu kan man förlänga sina långfilmer ytterligare någon timme, behöver inte göra så många egna program, för de få man gör kan nu ta en halv kväll att ta sig igenom. De säger visserligen att de långa reklamavsnitten ska gå på dagtid och nätter, men vilka reklamköpare är intresserade av dessa tider. De vill väl att deras reklam ska visas på bästa sändningstid.
Jag behöver inte bry mig egentligen, jag har för länge sedan slutat titta på TV4, men jag frågar mig ändå: var finns kundperspektivet? Hur mycket mer reklam är tittarna beredda att ta innan man överger kanalen?
Precis som man misstänkte då reklamen släpptes fri i början på 90-talet, närmar man sig sakta men säkert USAs nivå. Där vet man aldrig vilket program som egentligen pågår bland all reklam och alla trailers för andra program.
Med alla nya medier kommer TV att bli alltmer irrelevant, med kunder som vill komma åt det de vill ha direkt och inte är beredda att vänta medan en massa ovidkommande budskap fyller mediet.

fredag 30 juli 2010

Högern och vänstern bränner pengar

Gudrun Schyman försöker i dagens Aftonblad svara på KDU-ordförandens hialösa inlägg om att sossarna är ansvariga för att bratsen "vaskar" champagne och "dumpar" hamburgare.
Hon är upprörd över att han också drar in hennes brännande av 100 000 kr i Almedalen, som ett bevis på samma hållning till pengar. ..."men när han drar in FIs manifestation för rättvisa löner, det faktum att vi brände upp 100 000 kr, i samma svep då har han inte förstått någonting", skriver Schyman.
Det bär mig emot att hamna i samma fack som KDUs populistiska ordförande, men jag har inte heller förstått någonting. Jag tycker ofta som Gudrun Schyman och jag tycker hon är en lysande retoriker. Men denna manifestation förstår jag ingenting av och inte blir jag klokare av hennes inlägg. Ingenstans i sitt inlägg förklarar hon varför hon bränner pengar. "Det är ett faktum att kvinnor varje minut går miste om 100 000 kr för att deras arbete värderas lägre", skriver hon. Jaha, och hur leder det till att man bränner 100 0o0 kr? Är det kvinnornas förlorade inkomster som går upp i rök menar hon?
Samtidigt talar hon om att FI vill inrätta en fond för att omfördela löner i kvinnodominerade yrken. Det hade sett bättre ut om hon bränt monopolpengar och sagt att de riktiga skulle vara grundplåten i denna fond.
De flesta människor som jag kan tänka mig är FIs och övriga vänsterpartiers målgrupper (till skillnad från den "glidarklass" KDU-ordföranden hänvisar till) ser pengar som något man ska använda ansvarsfullt och som det inte heller alltid finns så gott om. Därför får Schymans "manifestation" motsatt effekt och gör ingen nytta för de grupper hon vill nå. Så trist!

onsdag 28 juli 2010

Krig skapar inte fred

Kriget är inte fredsbevarande skriver Helle Klein i dagens ledare i Aftonbladet. Nej, krig är per definition inte fredsbevarande. Krig är förstörelse, förnedring, död och ett sammanbrott för det civila samhället. Och om vi inte visste det förut berättar Wikileak-dokumenten det med önskvärd tydlighet.
"Det finns inget nytt i dessa dokument", förklarar Carl Bildt. Nej, just det. Krigsförbrytelser är ju vad vi väntar oss av USA (för att inte tala om av talibanerna).
Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: utan den externa krigföringen kanske inte talibanerna kan mobilisera det stöd de behöver för att stärka sin position i landet. Vanligt folk vill ju faktiskt ha fred, men varje civil död som orsakas av NATO-styrkorna (där Sverige ingår) skapar mer hat och hämnd.
Så jag instämmer med Helle Klein; svenska soldater ska väck (liksom övriga), men Sverige ska vara kvar och bidra med bistånd och humanitärt stöd. Det kan i alla fall vara värt att pröva den strategin.

måndag 26 juli 2010

Mer krig blir slutet för Obama

Ryktena blir allt starkare om att USA skulle kunna gå till attack mot Iran. Man får ju bara hoppas att detta är önsketänkande bland krigskåta generaler och CIA-folk.
Det verkar ju fullkomligt sanslöst att USA, i ett läge där man varken har råd eller kan hantera de två krig man nu är involverade i och inte kan ta sig ur utan prestigeförlust, skulle sätta hela sitt internationella rykte på spel genom en sådan huvudlös aktion.
Obama har dock inte visat sig vidare stark inom utrikespolitiken. Och med fler provokationer från Iran kanske han tappar huvudet helt (det visar bara det idiotiska i att ge någon fredspriset innan de ens börjat regera). Men ett bombkrig mot Iran skulle verkligen sätta världen i brand. Och det skulle bli slutet för Obama.

Förkorta livet med alliansen

SvD skriver idag om att vi lever längre men klyftorna ökar. Det är ju ingen nyhet att de med sämst utbildning och sämst betalda jobb lever kortare tid än högutbildade och välavlönade. Så har det dessvärre alltid varit, men i det socialdemokratiska samhället var man angelägen om att minska dessa klyftor och lyckades också. 1986 skilde det bara 2,5 år i genomsnittlig livslängd mellan ovanstående grupper.
Det deprimerande är att klyftorna ökat och nu skiljer det fem år i livslängd mellan grupperna. Och skälet är förstås att ojämlikheten ökat.
Två centerpartister vill vällovligt ändra på detta, men deras lösning är ju precis det vi haft de senaste åren och som bidragit till de ökande gapet. De menar att mer valfrihet är lösningen, särskilt vårdvalet. Men redan visar undersökningar att de privata alternativen söker sig till områden där inkomsterna är goda och därmed möjligheterna till ökad vinst. Istället för att prioritera områden där ökad vård behövs, överbehandlar man folk i de rikare delarna av landet. Och landstingen måste betala, för privat betyder ju inte längre att man satsar egna medel, utan lever på skattebidrag som alltså används ineffektivt och därmed bidrar till det problem man säger sig vilja lösa.
Med fortsatt alliansregering kommer skillnaderna i livslängd att bli allt större.

söndag 25 juli 2010

Lekstuga på universitetet

"Du har haft din chans, du är för gammal" är regeringens svar till en 28-årig kvinna som vill börja på psykologprogrammet på universitetet, enligt artikel i DN.
Regeringen hittar ständigt nya sätt att få till stånd den låglönemarknad man önskar. 28-åringar ska inte plugga utan jobba. Och utan utbildning får det väl bli ett mindre kvalificerat jobb. Tough luck!
Hur går denna inställning ihop med dem som ska rehabiliteras när de slängs ut ur sjukförsäkringen? Om man inte kan gå tillbaka till sitt gamla jobb ska man ju få hjälp att hitta något annat sägs det. Men det är inte att tänka på att skola om sig till ett annat kvalificerat yrke. Universitetet är bara för ungdomar, förresten är ju betygen för gamla.
Sverige kommer snabbt att tappa konkurrenskraft med den här utvecklingen. Men det viktiga är väl att utbildning helst inte får kosta något.

Motvallspartiet

Antibiotikaresistens är ett av de globala problem som hotar mänskligheten. DN tar idag på ledarplats upp att medan läkare idag varnar och varnas för att skriva ut onödig antibiotika till människor, vill centern att vi ska underlätta tillgängligheten och användandet när det gäller djur. I ledaren påpekas att djurhälsa handlar väldigt mycket om förebyggande arbete, dvs att djuren sköts på rätt sätt. Där finns dock en del övrigt att önska har vi ju sett, inte minst i vårens skandaler bland grisuppfödarna. Det är klart att det är lättare att sätta in antibiotika än att vidta åtgärder som t ex mer uteliv och motion för djuren, för att minska risken för sjukdom.
Dessutom finns ju risken att djur som just gått igenom en antiobiotikakur går till slakt eller börjar mjölkas för tidigt och vips har antibiotikan hamnat i våra egna system. Det finns regler, visst, men vi har ju sett hur en del ser på dem.
Så medan världen vill minska antibiotikaanvändningen vill centern göra den mer lättillgänglig i djurhållningen. Motvalls som vanligt m a o.

lördag 24 juli 2010

Brist på utbildning hotar vården

Idag skriver Aftonbladet och DN om två problem som hänger ihop. Aftonbladet beskriver ett fall med en liten flicka på Barn- och ungdomskliniken i Lund som får ett felsatt dropp så att hennes arm svullnar upp och trots att flickan skriker får de ingen hjälp av personal på fyra timmar. Tydligen sattes dessutom droppet fel två gånger. Kliniken har lex Maria-anmält två liknande fall tidigare.
DN tar upp bristen på specialsjuksköterskor och att det inte lönar sig för en sjuksköterska att specialutbilda sig. Dels måste hon/han ta tjänstledigt utan lön, dels påverkas inte lönen av denna extra kompetens.
Detta är ju makalöst! Det är ingen tillfällighet att alltfler sådana här fall dyker upp inom olika områden i sjukvården.
De flesta arbetsplatser brukar tillhandahålla kompetensutveckling på företagets bekostnad. Är det så illa ställt i vår vårdapparat att landstingen är så dränerade på pengar att de inte kan bekosta för vården helt nödvändig utbildning?
Men skattemedlen ska förstås hellre gå till ännu en vårdcentral i privat regi i något rikt område. De privata alternativen är väl också så måna om sin vinst att de inte skulle drömma om att vidareutbilda personalen.
Som man bäddar får man ligga. I sjukvårdens fall i korridoren.

fredag 23 juli 2010

Skilj på religion och tradition

Är vi beredda att älska juden och muslimen frågar idag ett antal kristna ledare på DN Debatt. De tar bl a som intäkt för latent islamofobi och antisemitism att Sverige är det enda landet i EU som förbjudit kosher- och halalslakt.
"Hållningen borde vara största möjliga frihet för varje religiös människa att leva ut sin religion och tradition, så länge det inte kränker någon annan", skriver de bl a.
Ja, men i fallet med olika slaktmetoder bryter dessa faktiskt mot svenska djurskyddslagar. Och de är instiftade pga att människor i Sverige tycker det är viktigt att djuren inte ska lida i onödan vid slakt (fast nog lider de rent psykiskt). Det är bara att respektera det!
Jag är för att människor ska få utöva sin religion. Men tradition är något annat. Tradition är alltifrån dans kring majstången vid midsommar till att små pojkar ska omskäras. Alla traditioner är därmed inte av godo ur ett människorättsperspektiv. I Sverige har vi avskaffat många av de traditioner som på olika sätt varit knutna både till religion (husförhör) och t ex att människor måste ha huvudbonad utomhus (ända in på början av 60-talet hade både kvinnor och män hatt eller i kvinnornas fall sjalett och i männens keps när de gick ut, annars ansågs man bryta mot oskrivna gamla traditioner om "hur det skulle vara").
Jag känner mig inte islamofobisk eller antisemitisk för att jag tycker att man ska plåga djur så lite som möjligt vid slakt och jag tycker att varje människa själv måste få välja om han vill bli omskuren och det vid en ålder då man är mogen att fatta ett sådant beslut.
M a o; skilj på religion och tradition.

Bensinskatten är nödvändig

Den gamle stockholmsmiljökämpen Göran Folin skriver en tänkvärd insändare i dagens DN om bensinpriset. Han skriver:
"Bensinen kostade 1980 kring 6:50. Idag kostar den inte ens det dubbla trots att konsumentpriserna under samma tid har trefaldigats av inflationen. Och för att få ytterligare ett perspektiv; under samma tid har månadskortet för kollektivtrafiken i Stockholm ökat från 70 till 690 kr, alltså nära nog tiofaldigats."
Det är mycket bra att visa på dessa siffror. Bilisterna har varit extremt gynnade sedan 60-talet. Någon gång måste ju faktiskt talet om en omställning till miljövänligare drivmedel bli verklighet och man har ju sett att folk är intresserade av miljöbilar.
De rödgröna har ju dessutom att lovat kompensera människor på landsbygden som inte har alternativa färdmedel till jobbet, när de nu föreslår det enda rimliga för att få en omställning, nämligen höjer bensinskatten för människor i tätbebyggda områden.

torsdag 22 juli 2010

Sjung och idrotta inte med Israel

Israel har åter dödat palestinier och rivit deras hus. Egentligen är ju det ingen nyhet, men ändå bra att det uppmärksammas som i webbklippet i SvD.
Det är ju helt uppenbart att israelerna inte är det minsta intresserade av någon fredsuppgörelse och de skrattar väl hela vägen hem från varje nytt möte med en amerikansk president.
Det måste till en radikal bojkott av Israel för att få dem att inse att omvärlden inte accepterar deras omoraliska och kriminella handlande. Om nu den politiska omvärlden verkligen bryr sig, vilket man ibland tvekar om. Hur många resolutioner från FN m fl kan man strunta i utan konsekvenser?
Israel har i sin stilla nåd lovat begränsa användningen av vit fosfor (alltså inte sluta använda det trots att det är förbjudet enligt Genevekonventionen). Istället hänvisar man hela tiden till raketbeskjutningarna från palestinska sidan. Ja, vad väntar man sig efter drygt 40 års ockupation? (Sen kan man i och för sig fråga sig om Hamas är särskilt intresserade av fred heller, men ju värre Israel beter sig, desto större förtroende får Hamas).
Börja nu direkt med en kulturell och sportslig bojkott. Inget Israel i schlagerfestivalen eller på världens idrottsgalor. Det ser vi fram emot.

onsdag 21 juli 2010

Badringen har flutit upp igen

denna gång i Ulvsundasjön. Den badring som man hoppades hade sjunkit för gott i Riddarfjärden har på nytt blivit aktuell. Staden är positiv, meddelades på ABC-Nytt. Man vill gärna göra något i anslutning till den nya stadsdelen Västermalm.
Man har uppenbarligen inte frågat de boende runt sjön. Men de kanske inte har flyttat in än, så det gäller att passa på.
Kallbadhuset ska finansieras genom hotellet som också byggs i ringen. Men varför ett kallbadhus? Folk kan väl i så fall bada direkt i sjön. Framför allt blir det billigare för alla parter, inte minst stadens skattebetalare.
Och hur blir det med sjöutsikten med ett elva meter högt och 80 meter brett hotell mitt i sjön?

tisdag 20 juli 2010

Östermalmsfamilj behöver RUT för att gå på bio

Idag slår DN ett slag för RUT-avdraget med en stort uppslagen artikel om att "många" nu utnyttjar RUT och att det är en boom för RUT-avdrag för barnflickor. Explosivt menar DN när 8,4 procent i Danderyd (som har de högsta siffrorna) utnyttjar RUT.
Det mest absurda är dock den familj de intervjuar som exempel på denna "trend" som de kallar det. En tvåbarnsfamilj i en stor Östermalmslägenhet från sekelskiftet som den beskrivs. Båda arbetar med marknadsföring, han i Norrköping. Jobben kräver resor och att de ständigt är nåbara. Jaha, men varför ska jag och andra skattebetalare vara med och bidra till deras livsstil och privata val de gjort i livet?
"- Utan RUT-avdraget skulle det kosta oss 900 kr att gå på bio. Det klarar vi inte" säger mamman i faniljen.
Det måste vara ett skämt. Barnen är 4 och 2, bio är väl knappast aktuellt ännu och vilka filmer har sådana priser? Och hur många föräldrar måste gå på bio när barnen är små?
Detta bekräftar ju bara att det är människor som vill ha kakan och äta den och som dessutom inte vill betala för den, som vill ha RUT-avdrag. Jag har inte minsta lust att subventionera den här livsstilen.

måndag 19 juli 2010

Liberalism är som kommunism

Svante Nycander skriver i DN om liberalismen och att universiteten är vänsterbastioner. Han menar att ingen längre förfäktar liberalismens tankeidéer, varken på universiteten eller kultursidorna.
Kanske har liberalismen råkat ut för samma sak som kommunismen. Idag associeras liberalism med begreppet nyliberal och vad det står för har vi ju nu fått erfara med en moderatstyrd regering med nyliberala idéer. Detsamma drabbade kommunismen, som såg sina idéer förfelade i system som bara bidrog till förtryck och inte "till var och en efter behov". Lars Ohly försökte ju fortsätta kalla sig kommunist med sin egen definition av begreppet. Det funkar inte när världen har en annan definition.
Nu är begreppet liberal på väg att gå samma väg. Dagens folkpartister gör ju inte heller mycket för att bibehålla liberalismens ursprung. Björklunds och Sabunis batongpolitik förskräcker. De är de "nya liberalerna" så att säga.

söndag 18 juli 2010

Strukturellt fel på svensk tågtrafik

Idag ondgör sig Johanne Hildebrandt i Aftonbladet över SJ. Ja, det är ju inga problem att uppröras över att folk får sitta instängda utan vatten i 35 graders värme. Hennes lösning är att ta bort SJs monopol. Hon har tydligen inte uppmärksammat att SJ inte längre har monopol. Vilket är ett av problemen. Ett annat är den absurda organisationen med Trafikverket, som nu tack och lov slagits ihop med Banverket, så har man i alla fall eliminerat ett problem.
Men kan man inte en gång för alla inse att Sverige är för litet för vinstdrivande tågtrafik. SJ har haft vinstkrav på sig i många år och det enda som hänt är att allt blivit sämre, eftersom man hela tiden måste spara för att ha råd att driva tåg i hela landet.
Nu tillåter man andra operatörer att köra tåg på de mest lönsamma sträckorna, men också där måste personal och underhåll vara ett minimum för att verksamheten ska ge vinst (se även utvecklingen inom s k privat vård. skola och omsorg). Banverket har dessutom. som all statlig verksamhet, fått spara sen 80-talet, vilket lett till bristande underhåll, som i sin tur ger fel i växlar och banunderhåll, samt på själva tågen.
Samhället måste bestämma sig; ska vi ha en miljövänlig långdistanstrafik så måste man satsa långsiktigt och på en operatör som dessutom kontrollerar hela tågstrukturen, från tåg och personal, till underhåll och utbyggnad.

tisdag 13 juli 2010

Naivt om prostituion

Idag skriver Alice Teodorescu ett naivt debattinlägg i Aftonbladet om sexköpslagen som en dubbelmoralisk lag. För henne handlar prostitution om avtal mellan jämbördiga parter. Hon betecknar sig som jurist, affärsjurist förmodligen. Verkligheten ser oftast annorlunda ut. Väldigt många av de prostituerade är narkomaner och/eller offer för människohandel. Deras hallickar tar hand om förtjänsten. Detta är detta man vill komma åt med sexköpslagen.
En sak håller jag dock med Alice Teodorescu om: Det borde vara olagligt inte bara att köpa utan också att sälja sex. Att sälja sex är ju att vara medbrottsling i en kriminell handling och där håller jag med om att det handlar om dubbelmoral. Ett förbud mot all sexhandel kanske också skulle leda till att man kommer åt fler människohandlare och kan rädda fler narkomaner från prostitutionsträsket.

fredag 2 juli 2010

En eloge till tidningen Östrans ledarskribent som tagit sig tid att

Skolpeng korrumperar skolväsendet

I gårdagens DN skrev Hans Bergström om socialdemokratins skolflum som LO dock inte ställt upp på menade han. Ja, socialdemokratin har länge drivit en missriktad skolpolitik som inte gynnat någon. Jag instämmer gärna i en hel del av Jan Björklunds teser, inklusive ordning och disciplin (dock inte kadaver sådan). Men dessvärre fortsätter han skolflummet, nu i borgerlig tappning. Så länge vi har kombinationen av skolpeng och fri etableringsrätt för kreti och pleti att starta skolor, står inte kunsskap i centrum utan vinst. Hela skolväsendet korrumperas av detta system vilket vi redan sett åtskilliga exempel på. Nu missgynnas inte bara vissa elever (vissa gynnas också) utan hela samhället kommer att få negativa effekter av detta segregerande system. Socialdemokraternas skolflum hade ändå det goda syftet att alla skulle få lika chanser och en likvärdig utbildning. Dagens skolflum gynnar, genom att s k friskolor kan välja och vraka bland eleverna, elever med oftast välutbildade föräldrar i medelklassområden i större städer och skapar därmed de elitskolor som socialdemokratin ville undvika. Tyvärr hade socialdemokraterna under tidigare mandatperioder en borgerlig statsminister, vars bidrag som skolminister var att kommunalisera skolan. Det var första spiken i kistan. Sedan tillät man också de s k friskolorna. En chans att komma tillbaka till det Hans Bergsgtröm talar om, ett bildningsideal som tidigare fanns inom arbetarrörelsen, är att återförstatliga skolan och ta bort vinstintressena. Då försvinner omedelbart ett antal riskkapitalbolag åter till Caymanöarna.