fredag 27 februari 2015

EU ändrar sig - hoppas regeringen gör detsamma

Det har kommit ett glädjande besked från EU-kommissionen(!)Den backar om moms på ideella organisationer som säljer second handvaror. "Att EU backar, efter att informerats om läget av den svenska regeringen, sker trots att kommissionen fortsätter att anse att momsbefrielsen är fel. Men eftersom befrielsen inte påverkar EU:s inre marknad är kommissionen beredd att låta nåd gå före rätt.", skriver nyhetsbrevet statskoll.se
Nu gäller det bara att finansdep övertalar Skatteverket att dra tillbaka sitt beslut om moms. Varorna som säljs i dessa butiker är ju faktiskt redan skattade för.
Nu kan man bara önska att regeringen också vågar dra tillbaka skattereduktionen för dem som ger gåvor till ideella organisationer. En reform som infördes av alliansen med KD i spetsen. Självklart ska vi alla vara med och betala för enskilda människors önskan att ge pengar till organisationer, enligt alliansen. Allt som kan sänka skatten är bra!
Men jag står gärna för de pengar jag skänker själv och vill hellre att skattemedlen går till vård, skola och omsorg.
Hoppas regeringen vågar ta detta steg trots skri från KD. Snart får vi väl annars skänka pengar till äldreomsorgen själva - utan skattereduktion.

onsdag 25 februari 2015

Till slut blir det som i Calcutta

Läste att det som upprört en del personer i sociala medier är Anna Jerlmyr-Königs päls när hon besökte tiggarnas boplatser häromdagen.
Det som borde uppröra är förstås att människor bor på detta sätt. Likadant som de uppenbarligen gör hemma i Rumänien. Det säger ju allt om deras misär att de hellre bor på detta sätt i Sverige än i Rumänien. På något sätt tror de att de kan tjäna mer pengar här (och kanske kan de det).
Men detta är inte värdigt och i längden kommer det att missgynna också tiggarna själva. Ju fler de blir, desto mindre kommer folk att bry sig om den enskilda personen som sitter och tigger.
Går man genom Stockholm stöter man på ett 50-tal tiggare på en promenad. Och inte minst deras saker, som ibland bara ligger på trottoaren. Och i skogsbryn och parker dyker kartonger och brädlappar upp. Samt skräp i mängder. Det är en ohållbar utveckling.
Det måste göras klart för migranterna att det inte är tillåtet att sova och bo var som helst. Eftersom de uppenbarligen har råd att ta sig hit och kommer i grupp, kanske det vore en bra investering att de kunde hänvisas till husvagnar på någon camping med stöd av kommunen. Det är inte olagligt att tigga, men att sova och bo på gatan. Om det ska fortsätta vara tillåtet med tiggeri, måste kommunerna också bekosta ett värdigt liv för dessa EU-medborgare. Ánnars kommer våra gator att se ut som i Calcutta till slut.

måndag 23 februari 2015

Hemtjänsten är ren satir

Nu beskrivs den ena bisarra historien efter den andra om hur hemtjänsten fungerar. Personalen verkar inte kunna ta ett steg utan att vara övervakad. AB har beskrivit att personalen inte kunde köpa en penna till en "brukare" utan att tillfråga sina chefer och därefter få ett skriftligt beslut om att det gick för sig. En annan kvinna ville att personalen skulle koka tevatten på kvällen. Det fick de inte göra, sa de, det ingick inte i rutinerna. Det tog en månad att få beslut om att kvinnan skulle få sitt kvällste.
Detta låter ju som en ren fars. Det går inte att göra satir på, för det är redan satir. Hur lång tid kan det ta att koka vatten och hälla upp i en kopp? Två minuter och däremellan kan ju personalen göra något annat medan vattnet kokar upp.
Hur är det möjligt att ens få personal som är så här lydig? Fråga inte, bara gör!
Men framför allt; hur har vi hamnat i detta absurda system? Men det är klart, att hålla koll på alla mer eller mindre seriösa företag i hemtjänstbranschen kanske kräver denna stenhårda kontroll. I så fall är det dags att minska antalet företag eller (helst) att kommunen åter tar över skötseln av hemtjänsten. Så här kan det inte hålla på. Det är förnedrande för både personal och de äldre.

söndag 22 februari 2015

Ett läckande hot

Än en gång läcker kärnkraftverket Fukushima i Japan radioaktivt vatten ut i Stilla havet. Kärnkraftverket råkade ut för en härdsmälta 2011 i samband med en tsunami. Efter det har det gång efter annan läckt från detta verk.
Fortfarande 2015 talar vi om kärnkraft som ett alternativ för vår energiförsörjning. Det pratas om hållbarhet och miljökrav och är det något kärnkraften inte står för är det dessa faktorer. Det finns ingen hållbarhet i något som är fossilberoende. Och uranbrytning är bland det farligaste som finns i utvinning.
Vi drabbades (och drabbas fortfarande) av haveriet i Tjernobyl. Cesiumhalterna i fisk, svamp, bär och kött från mellersta Norrland är fortfarande förhöjda. Häromåret var Forsmark nära en härdsmälta. Föreställ er ett Fukushima vid Östersjöns kust. Stora delar av havet skulle bli obrukbart för fiske och bad. Närliggande orter skulle bli obeboeliga för överskådlig tid. Sannolikhetskalkylen har redan spruckit på några ställen i världen.
Dessutom står ju flera kärnkraftverk stilla stor del av tiden, vilket talar för att vi egentligen inte behöver den här kraftkällan. Det absolut viktigaste för den energiöverenskommelse som regeringen pratar om, är att ta bort kärnkraften ur kalkylen så att vi verkligen kan komma till ordentligt skott med alternativen.

lördag 21 februari 2015

Löfven drömmer om världsledande roll

Jag följer upp gårdagens inlägg om att regeringen bör säga upp Saudiavtalet med ytterligare ett argument som jag såg idag.
Regeringen tänker inrätta en expertgrupp under parollen "global samverkan" för han vill att Sverige ska få en ledande roll i världspolitiken, framför allt när det gäller jämställdhet och mänskliga rättigheter. Thomas Hammarberg, med många år i olika organ för mänskliga rättigheter, barnrätt m m ska leda gruppen. AB skriver:

"Några av de områden där ex-diplomaten tror att Sverige har mycket att bidra med handlar om skyddet av barns och kvinnors rättigheter.
– Vi står fortfarande lite utanför maktblocken och jag tror att Sveriges alliansfrihet är bra i det här sammanhanget. Att vi har ett omfattande bistånd, trots att vi är ett litet land, och att vi tar emot fler flyktingar än andra ger oss en viss goodwill. Och då tycker jag inte vi ska vara blyga, då kan vi föra fram våra idéer om till exempel medmänsklighet och kvinnors rättigheter, säger Hammarberg."
Ja, det må så vara att Sverige kan bidra med allt det där. Men så länge vi också säljer vapen m m till en av världens värsta diktaturer när det gäller just de här frågorna, kommer vi att sakna all trovärdighet. Det kommer att bli närmast pinsamt för den stackars Hammarberg.
Säg upp Saudiavtalet nu!

fredag 20 februari 2015

Starta ett upprop mot Saudiavtalet

Nu börjar motståndet mot en förlängning av Saudiavtalet vakna också bland socialdemokrater. Glädjande nog finns det fortfarande en kader av socialdemokrater som tycker att mänskliga rättigheter är viktigare än exportinkomster.
Dessvärre tycks inte Stefan Löfven tillhöra dem. Han har t o m svävat på målet om ifall Saudiarabien är en diktatur. Allt för att kunna försvara fortsatt export. Och inte vilken export som helst, utan vapenexport. Rätt som det är kommer vi att se svenska vapen bland IS-krigarna.
Nu är det viktigt att alla socialdemokrater som fortfarande ser Sverige som ett humanitärt föredöme höjer sina röster för att påverka regeringen att avsluta denna pinsamma avtalsperiod.
Också bland de borgerliga måste det finnas folk som tycker detta är emot allt vad Sverige säger sig stå för. Moderaterna körde väl som vanligt över eventuellt motstånd i övriga partier.
Ett folkligt upprop mot detta skändliga avtal borde vara på sin plats. Kanske finns det redan på facebook?

torsdag 19 februari 2015

Stat och kommun kan skapa jobb

Läser att Skatteverket bl a ska granska rot-och rut-företag. Det är inte en dag för tidigt. Det har ju visat sig att i dessa förekommer en hel del fusk och oegentligheter.
Många försvarar rut och rot med att de skapar jobb. Låt vara. Men eftersom de lever på bidrag från oss skattebetalare, vore det väl bättre om de utfördes i offentlig regi. Då kunde man ha koll på både ekonomi och arbetsförhållanden för personalen.
Den offentliga sektorn skriker efter fler händer. Låt sektorn direktanställa istället för att gå omvägen över allehanda entreprenörer i en tidsödande upphandlingsprocess, där dessutom lägst pris gäller, varför man inte bör förvånas över ständiga rapporter om undermåligt utförande.
Stat och kommun kan skapa jobb. Självklart ska näringslivet ha vettiga villkor som gör att de kan anställa personal på fast basis. Men så länge kvartalskapitalismen råder och företag som inte genast visar vinst, läggs ned, kommer ingen förändring att ske.
Politikerna hänvisar ofta till arbetsmarknadens parter när det handlar om anställningsförhållanden och arbetsliv. Men politikernas roll är faktiskt också att skapa ett samhälle för alla medborgare. Det gör man inte om arbetsmarknaden tillåter eviga tidsbegränsade anställningar, som i sin tur gör att framför allt unga (men också invandrare och funktionsnedsatta) inte kan planera ett liv med bostad och familj, då de inte har grundtrygghet. Då är det dags för lagstiftning. Det är politikernas roll.

tisdag 17 februari 2015

Blir medborgarna överkörda också i Slakthusområdet?

Kampen om Slussen verkar vara förlorad. Det kostar tydligen för mycket att backa, förutom prestigen. Många avtal är påskrivna och arbetena har delvis kommit igång.
Risken är att detsamma kommer att hända i Slakthusområdet. Där verkar åtminstone muntliga avtal med Ikea redan ha ingåtts, trots att medborgarna ännu inte fått säga sitt.
Behövs ett Ikea vid Slakthusområdet? Få kommer att svara ja på det. Det kommer att öka trafikmängden och trängseln ytterligare där redan två jättearenor kräver utrymme.
Det som talar för att medborgarna också denna gång kommer att bli överkörda, är att i planeringen för nya tunnelbanelinjer ska helt plötsligt två stationer, Globen och Enskede Gård, läggas ned för att istället läggas om in i Slakthusområdet. Allt för att som det sägs "Ikea kräver tunnelbana nära" (underförstått för att man insett att man inte kan få det parkeringsutrymme som krävs). Och om man vill ta till en sådan dyr åtgärd som att lägga om en fungerande linje istället för att skapa en ny busslinje till tunnelbanan (eller ett litet spår med förarlösa vagnar t ex, mycket billigare), så måste Ikea fortfarande vara mycket aktuella och kunna påverka utformningen av Slakthusområdet innan medborgarna är med på noterna.
Dags för alla intresserade att prata med politikerna. Det är trots allt den förra majoriteten som varit intresserad av att få Ikea till området. Var står vi i planeringen?

måndag 16 februari 2015

Invandrardebatten gynnar bara SD

Enligt AB:s senaste opinionsmätning har SD ökat sitt stöd till över 14 procent. Dessvärre måste man instämma i Jomshofs (SD) analys: Nu är invandring och migration på allas läppar. Förslagen haglar från de borgerliga med den ena restriktionen efter den andra. Men inte lyfter de för det. FP ligger under spärren för andra mätningen i rad. Men de som är kritiska till migration är SD-sympatisörer och ser att de är de enda som står för "the real thing". Medan de som tidigare röstat på de borgerliga partierna inte känner igen sig i sitt parti (främst FP-sympatisörer) och byter parti eller avstår helt. Tyvärr redovisades inte hela undersökningen i AB.
Miljöpartiet lever farligt i sossarnas skugga. Deras stöd sjunker och det är inte underligt. Nu har vi ju både vargjakt och Förbifart. Det kanske vore bättre för MP om de lämnade regeringen. Då kunde sossarna leva på hoppande majoriteter som de alltid gjort tidigare. Och det verkar vara det de gör nu också.
Denna fokusering på invandring gynnar bara SD. Dessutom väldigt mycket på deras villkor. Kom med ett positivt förslag som leder frågan framåt, istället för dessa SD-light-förslag som vi sett hittills.

fredag 13 februari 2015

Så skapar man inflation

Räntan är nere under noll procent. Ingen verkar veta vad det kommer att leda till. Det man vill är att få upp inflationen, detta spöke som nästan skrämt ihjäl tidigare riksbankschefer och finansministrar. Nu vill man locka fram det med oprövade metoder.
Som lekman vet jag i alla fall hur tongångarna gick på 70-talet, då inflationen var ett gissel för ekonomin och ett ständigt argument för att inte höja lönerna.
Så ett enkelt tips som kommer att få applåder från vanligt folk (till skillnad från att som bankkund behöva betala mer för banktjänster än vi redan gör): För ut mer pengar på marknaden, använd dem till att höja lönerna i den offentliga sektorn, framför allt för lågavlönade verksamheter. Ett osvikligt sätt att driva inflation har vi fått höra.
Dessutom skulle det öka Sveriges exportkonkurrens och kanske t o m skapa lite nya jobb. Väl bekomme Ingvar!

Gökungarna i välfärden

Ännu ett riskkapitalbolag inom välfärdssektorn har visat sitt giriga ansikte - men givetvis snabbt skickat ut sin medietränade kommunikationsdirektör för att släta över och rätta till.
Det handlar om skolkoncernen Academedia, ägt av riskkapitalbolaget EQT, som tagit de pengar kommunen gett dem för att höja lärarlönerna, till att berika sig själva. Nu råkade det uppmärksammas att de inte använt pengarna till det de var avsedda för, så då blev det plötsligt pinsamt att inte ge lärarna högre löner. Men tro inte de hade gjort det annars. Det är direkt stötande att en skolkoncern som ägs av ett riskkapitalbolag enbart lever på skattemedel. Vad då risk? Alla slags bolag skulle vara piskade att bidra med en viss procent av eget kapital för att överhuvudtaget få påbörja verksamheten.
Den största kritiken ska dock egentligen inte riktas mot Academedia, de gör ju bara vad som förväntas av riskkapitalbolag. Den största kritiken (förutom kritiken mot vinster i välfärden överhuvudtaget) bör riktas mot kommuner som vill förbättra för lärarna och delar ut öronmärkta pengar som sen försvinner, i värsta fall till skatteparadis. Eftersom det handlar om skattemedel ska det självklart redovisas att pengarna använts på avsett sätt. Det gäller alla andra som får bidrag från offentliga medel.
Men riskkapitalbolagen har blivit gökungar i välfärden. Köper upp, konkurrerar ut och motar bort annan mer småskalig privat verksamhet och slukar alltmer av välfärdskakan utan att på något sätt visa bättre resultat, snarare tvärtom.
Ägarprövningsutredningen som just kommit, verkar inte bli något effektivt medel för att få stopp på riskkapitalbolagens härjningar. "För att få driva en skola ska det enligt utredningen krävas insikt, erfarenhet, lämplighet och dessutom ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten", enligt utredningen. Ska kommunen eller staten avgöra vilka som lever upp till detta? I en moderat kommun kommer säkert bolag av Academedias typ att få fortsätta sitt parasiterande på skattemedel.
Man kan fråga sig varför någon vill sätta sitt barn i en skola som drivs utifrån dessa premisser, där eleven aldrig är den viktigaste parametern (eller läraren för den delen).

onsdag 11 februari 2015

Vad gör näthatarna med vår människosyn?

Till slut kommer näthatarna att sätta stopp för sig själva. Fortsätter de med sina invektiv, sin hets mot folkgrupp och sitt kvinnohat, kommer lagstiftarna att ingripa. Och det hoppas man faktiskt att de gör. Många begår ju faktiskt lagbrott genom sina inlägg i olika fora.
Trots allt är inte de olika forumen på internet så olika andra medier. Den stora skillnaden är att vem som helst kan skriva i dem. Men kan man inte begära att de som skriver på internet iakttar pressetiska regler av något slag?
Hur svårt kan det vara att de som tillhandahåller olika fora, t ex Flashback, olika bloggsajter, Facebook m m, faktiskt såg till att de har en ansvarig utgivare tillika modererare till dessa. Då skulle åtminstone de värsta övertrampen och lagbrotten kunna stoppas, därför att de skulle bli raderade. Här skulle man ju stämma i bäcken mot nättrollen så att de inte får ut sina vidriga budskap.
Dessutom skulle det ju skapa lite jobb att låta personer utifrån pressetiska regler stoppa vissa typer av inlägg.
Skulle man riskera yttrandefriheten på detta sätt? Ja, i vissa länder är det uppenbart, men de har å andra sidan redan restriktioner.
Men på något sätt måste det väl gå att få bort personangrepp, dödshot och vämjeliga beskrivningar av hur skribenter vill våldta, mörda och tortera.
Man kan undra vad det gör i längden med oss människor, när nu redan 4-åringar verkar vara vana nätanvändare. Hur blir vår människosyn till sist?

måndag 9 februari 2015

Låt inte konsumenterna betala hållbar omställning

Anders Wijkman är ordförande i den miljömålsberedning som tillsattes 2010 och som ska föreslå åtgärder för att Sverige ska få ner sina utsläpp.
Hans förslag är s k "grön skatteväxling". Och det är klart, vad kan man vänta av en gammal moderat än att han föreslår slopad statlig inkomstskatt för inkomster upp till 50000, samt minskade arbetsgivaravgifter.
Det är ju det den förra regeringen i princip genomförde, dock utan det andra benet i Wijkmans förslag, nämligen skatt på råvaror. Det skulle gynna återanvändning menar han. Men vem ska betala den skatten? Är det vi konsumenter? Eller är det företagen som producerar råvarorna?
jag är rädd att i så fall minskar Sveriges trä- och gruvindustri ytterligare, samtidigt som importen kommer att öka. Och fler blir arbetslösa.
Ett bättre förslag vore att ge sig på världens börser. Idén med börsen och aktiehandeln var ju från början att se till att skapa kapital för investeringar. Det har man lämnat för länge sen. Nu är börsen bara papperspapper som genom knapptryckningar eller i värsta fall robotar får pengar att byta ägare utan att en krona investeras i något synbart.
Här borde skatter kunna läggas in (den gamla idén om den s k Tobinskatten är inte fel). Framför allt måste man i en värld där klyftorna växer inte lägga extra bördor på enskilda konsumenter.
Vi betalar redan för mycket i alla platta skatter (t ex kommunalskatt, moms) och man kan höra demn 30-faldiga miljonären Annika Falkengren, vd på SEB, säga med självklarhet att så fort ett förslag om någon pålaga på de överrika bankerna kommer upp: -Ja, det får kunderna betala!
Låt oss inte hamna i ett sådant läge när vi gör den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle.

lördag 7 februari 2015

Prinsessan Madelaine har utseendet emot sig

Prinsessan Madelaine får nu skäll för att hon inte svarar på pressens frågor. Ja, man kan tycka att hon borde ställa upp, vi skattebetalare betalar hennes lön.
Samtidigt kan man ha en viss förståelse för hennes situation. För vad är det för typ av frågor hon brukar få. Hur det känns att få barn? Är hon lycklig med Chris? Vilken favoritfärg/klädsel etc hon gillar bäst? Varför flyttar hon till Sverige? Relationen till föräldrarna och syskonen.
Knappt något om hennes professionella roll; att sälja in Sverige i utlandet. Hon blir behandlad som en bimbo, fast mer vördsamt. På det sättet har hon utseendet emot sig. Kan inte påminna mig att prinsessan Christina någonsin rönt den typen av uppmärksamhet, men jag kanske inte har följt med tillräckligt. Det enda jag associerar prinsessan Christina med är Röda Korset.
Madelaines kommentarer till pressen har citerats med ohöljd sarkasm. "God Jul alla", "Underbart, fantastiskt". Som man ropar får man svar.
Men samtidigt, förstås - gillar man det inte, kan man hoppa av. Men det tillåter nog inte pappa kungen.

fredag 6 februari 2015

Landstingsbudget på lösa boliner

Läser att SL (Stockholms Lokaltrafik) har kris i budgeten och nu ska man dra i nödbromsen. Det innebär som alltid att vi trafikanter ska betala för SLs och landstingets totala inkompetens. Det enda svar SL och det moderatdrivna landstinget har är att höja biljettpriserna, samt att dra in på turtäthet och investeringar. De tillämpar samma metod som bankerna; kunderna får betala samtidigt som servicen blir sämre.
Men det viktiga för landstinget är ju att Förbifarten byggs. Den kommer att bli mycket dyrare än beräknat och risken finns ju för tunnelstrul á la Hallandsåsen, vilket gör att det dessutom kan dröja innan den blir klar, samtidigt som notan stiger.
Under tiden ska alltfler stockholmare trängas i överfylld kollektivtrafik med glesare turer. Och bilköerna in till stan kommer inte att minska, tvärtom.
Är det biljettstrulet som fördyrat allt? SLs biljettsystem måste vara världens mest krångliga, särskilt för utsocknes.
Dessutom har man satsat en massa pengar på en liten snutt spårväg mitt i innerstan, när det är ytterstan som behöver mest investeringar i tvärgående trafik och tätare turer.
Det är ju inte heller första gången som landstinget och dess utförare har problem med budgeten. Sjukhusen verkar ju ligga lika illa till. Och nu bygger man nya Karolinska med färre vårdplatser än det tidigare, fast befolkningen växer och de äldre ökar.
Visst har man förstått att de som gått i Jan Björklunds skola har svårt för matte, men det kanske finns invandrade ekonomer som kan se över budgetarbetet. Nu verkar allt gå på lösa boliner.

torsdag 5 februari 2015

Nytt nätverk för aborträtt i EU-parlamentet

Läste att det tagits initiativ i EU-parlament för rätten till abort. Bl a den svenska EU-parlamentarikern Malin Björk (V) är en av initiativtagarna till ett partiövergripande nätverk som kallas ALLofUS som ett svar på abortmotståndarlobbyns kampanj ONEofUS som syftar på fostret. Det här nätverket ska arbeta för kvinnors rätt till abort, sexualitet och sina egna kroppar.
Det är ju deprimerande att det fortfarande i Europa idag ska behövas kampanjer för dessa självklarheter. Men det är klart; även här i Europa är religionen stark och vad påven och andra kyrkoMÄN säger har dessvärre fortfarande stort genomslag.
Det är en sak om man inte vill göra abort eller använda preventivmedel. Det står ju var och en fritt. Men att arbeta för att den rätten ska tas ifrån oss alla känns lika medeltida som delar av islam.
Religionen är ett gissel när den utövas av män som aldrig behöver ta några konsekvenser. Som aldrig behöver dö i barnsäng, eller föda barn efter våldtäkter m m. Eller inte får bejaka sin sexualitet (vilket för övrigt också gäller homosexuella män, fast här har ju katolska kyrkan visat sig vara en fristad).
Hoppas många från olika partigrupper kommer att ingå i det startade nätverket ALLofUS i EU-parlamentet.

Förslag för djurplågeri?

Hörde någonstans att det kan bli tillåtet att hålla suggor i stålburar igen. Detta var populärt på 60-talet och min morbror skaffade sådana. Den arma suggan kunde inte vända sig utan fick stå still åt ett håll hela tiden med denna stålkonstruktion omkring sig. Vi kallade dem "tigerburar" efter de burar för fångar som tillämpades i Vietnam under kriget.
Det vore att ta ett jättesteg bakåt i djurskyddet om detta skulle tillåtas igen. Vad var vitsen? Finns det en lobby bland grisbönder för denna metod? En del djurhållare ser ju inte till djuren som sådana utan som en ren investering som ska ge mesta avkastning till minsta kostnad.
Om detta är ett politiskt förslag från landsbygdsminister Bucht har han mält ut sig från att ha hand om landsbygdsfrågor.
Och jag slutade hjälpa till i min morbrors lagård.

tisdag 3 februari 2015

Det är inte integrationen som är problemet

Nu debatteras integrationspolitiken för fullt. Men egentligen borde den vara en icke-fråga. Det är ju inte integration som är det stora problemet; det är ju arbetsmarknaden. Så länge vi har en arbetslöshet i landet på ca åtta procent, en massarbetslöshet faktiskt, och en ännu högre för ungdomar, runt tjugo procent, hur kan vi då tro att nyanlända ska kunna skaffa jobb direkt?
Det populäraste förslaget hos allianspartierna tycks vara att det ska vara försörjningskrav för anhöriginvandring. Det vittnar om total oförståelse för vad som pågår i de krigförande länderna. Traumatiserade människor kommer hit och ska försöka anpassa sig och lära sig ett nytt språk, samtidigt som de oroar sig för den kvarvarande familjen. Oftast har de ju bara råd att betala för en person till någon flyktingsmugglare, att få visum är det inte tal om. Och antalet kvotflyktingar till Sverige är bara mellen 1700-1900.
Ett av de större problemen är också arbetsgivares attityder till människor med utländska namn. Deras ansökningar sorteras ofta bort utan närmare kontroll.
M a o måste man börja i rätt ända och den handlar om vår arbetsmarknadspolitik. Och där verkar tyvärr inte finnas några enkla lösningar.
Under tiden är det viktigt att tillåta anhöriginvandring. Trygga människor fungerar bättre och är mer motiverade att lära sig språk m m.

måndag 2 februari 2015

Gubben mot strömmen

Det går ett drev mot Jan Björklund just nu. Folkpartiets opinionssiffror är de sämsta någonsin, liksom valresultatet. Så klart partiledaren förväntas ta konsekvenserna.
Men icke Jan Björklund. Han är gubben mot strömmen. I hans allt överskuggande fråga - skolan- går han konsekvent emot all expertis och alla som arbetar i skolan. Det viktigaste i skolan är betyg. Sedan behövs lite förbud mot kepsar och mobiler också.
Men den strukturella frågan blundar han för. Vilket han inte skulle behöva göra, för han är inte ensam om att ha ödelagt svensk skola.
Socialdemokraterna drev igenom kommunaliseringen, den första spiken för att göra skolan ojämlik, då kommunerna ju har olika ekonomiska förutsättningar. Sedan kom skolpengen, under första Bildtregeringen, men varmt stödd av socialdemokraterna. Nu börjar den verkliga segregeringen. Skolorna börjar konkurrera, jagar elever, lägger pengar på marknadsföring istället för undervisning och glädjebetygen hopar sig. För säkerhets skull blir rektorerna nu ekonomer istället för skolledare och skolans värld handlar om pengar.
På Björklunds tid kommer så riskkapitalisterna, vars intresse inte är undervisning utan vinst. Med förskräckande exempel som följd.
Pratar Jan Björklund om dessa, för skolan så förödande saker? Nej, hans största ambition är att få till betyg från fjärde klass. Han tror att elever lär sig av betyg trots alla bevis för motsatsen.
Och inte tänker han avgå heller, gubben.

söndag 1 februari 2015

Vad hjälper förbättrade tåg mot sliten järnväg?

SJ satsar nu stort på nya X2000. De har sänkt priserna för förstaklassbiljetterna och ska pressa tiden mellan Stockholm och Göteborg med ytterligare 4-7 minuter. Samtidigt får de en konkurrent på sträckan, när MTR sätter in tåg där.
Men så länge alla ska gå på samma gamla utslitna järnväg, där kontaktledningarna faller som käglor vid minsta blåst eller snöfall och växlarna slår fel, spelar aldrig så mycket komfort eller snabbhet någon roll. Särskilt inte om det nu ska gå fler tåg på den redan överbelastade linjen. De kommer inte att kunna köra fortare så länge järnvägen är så dåligt underhållen som nu och de olika bolagen inte kommunicerar med varandra.
Man kan väl inte räkna med att vår regering kommer att återförstatliga järnvägen. Då borde åtminstone komforten öka också i andra klass. Eller att biljettpriserna sänks där också, så att fler kommer att trivas på de stillastående eller försenade tågen.