måndag 23 februari 2015

Hemtjänsten är ren satir

Nu beskrivs den ena bisarra historien efter den andra om hur hemtjänsten fungerar. Personalen verkar inte kunna ta ett steg utan att vara övervakad. AB har beskrivit att personalen inte kunde köpa en penna till en "brukare" utan att tillfråga sina chefer och därefter få ett skriftligt beslut om att det gick för sig. En annan kvinna ville att personalen skulle koka tevatten på kvällen. Det fick de inte göra, sa de, det ingick inte i rutinerna. Det tog en månad att få beslut om att kvinnan skulle få sitt kvällste.
Detta låter ju som en ren fars. Det går inte att göra satir på, för det är redan satir. Hur lång tid kan det ta att koka vatten och hälla upp i en kopp? Två minuter och däremellan kan ju personalen göra något annat medan vattnet kokar upp.
Hur är det möjligt att ens få personal som är så här lydig? Fråga inte, bara gör!
Men framför allt; hur har vi hamnat i detta absurda system? Men det är klart, att hålla koll på alla mer eller mindre seriösa företag i hemtjänstbranschen kanske kräver denna stenhårda kontroll. I så fall är det dags att minska antalet företag eller (helst) att kommunen åter tar över skötseln av hemtjänsten. Så här kan det inte hålla på. Det är förnedrande för både personal och de äldre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar