måndag 9 februari 2015

Låt inte konsumenterna betala hållbar omställning

Anders Wijkman är ordförande i den miljömålsberedning som tillsattes 2010 och som ska föreslå åtgärder för att Sverige ska få ner sina utsläpp.
Hans förslag är s k "grön skatteväxling". Och det är klart, vad kan man vänta av en gammal moderat än att han föreslår slopad statlig inkomstskatt för inkomster upp till 50000, samt minskade arbetsgivaravgifter.
Det är ju det den förra regeringen i princip genomförde, dock utan det andra benet i Wijkmans förslag, nämligen skatt på råvaror. Det skulle gynna återanvändning menar han. Men vem ska betala den skatten? Är det vi konsumenter? Eller är det företagen som producerar råvarorna?
jag är rädd att i så fall minskar Sveriges trä- och gruvindustri ytterligare, samtidigt som importen kommer att öka. Och fler blir arbetslösa.
Ett bättre förslag vore att ge sig på världens börser. Idén med börsen och aktiehandeln var ju från början att se till att skapa kapital för investeringar. Det har man lämnat för länge sen. Nu är börsen bara papperspapper som genom knapptryckningar eller i värsta fall robotar får pengar att byta ägare utan att en krona investeras i något synbart.
Här borde skatter kunna läggas in (den gamla idén om den s k Tobinskatten är inte fel). Framför allt måste man i en värld där klyftorna växer inte lägga extra bördor på enskilda konsumenter.
Vi betalar redan för mycket i alla platta skatter (t ex kommunalskatt, moms) och man kan höra demn 30-faldiga miljonären Annika Falkengren, vd på SEB, säga med självklarhet att så fort ett förslag om någon pålaga på de överrika bankerna kommer upp: -Ja, det får kunderna betala!
Låt oss inte hamna i ett sådant läge när vi gör den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar