tisdag 17 februari 2015

Blir medborgarna överkörda också i Slakthusområdet?

Kampen om Slussen verkar vara förlorad. Det kostar tydligen för mycket att backa, förutom prestigen. Många avtal är påskrivna och arbetena har delvis kommit igång.
Risken är att detsamma kommer att hända i Slakthusområdet. Där verkar åtminstone muntliga avtal med Ikea redan ha ingåtts, trots att medborgarna ännu inte fått säga sitt.
Behövs ett Ikea vid Slakthusområdet? Få kommer att svara ja på det. Det kommer att öka trafikmängden och trängseln ytterligare där redan två jättearenor kräver utrymme.
Det som talar för att medborgarna också denna gång kommer att bli överkörda, är att i planeringen för nya tunnelbanelinjer ska helt plötsligt två stationer, Globen och Enskede Gård, läggas ned för att istället läggas om in i Slakthusområdet. Allt för att som det sägs "Ikea kräver tunnelbana nära" (underförstått för att man insett att man inte kan få det parkeringsutrymme som krävs). Och om man vill ta till en sådan dyr åtgärd som att lägga om en fungerande linje istället för att skapa en ny busslinje till tunnelbanan (eller ett litet spår med förarlösa vagnar t ex, mycket billigare), så måste Ikea fortfarande vara mycket aktuella och kunna påverka utformningen av Slakthusområdet innan medborgarna är med på noterna.
Dags för alla intresserade att prata med politikerna. Det är trots allt den förra majoriteten som varit intresserad av att få Ikea till området. Var står vi i planeringen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar