fredag 27 februari 2015

EU ändrar sig - hoppas regeringen gör detsamma

Det har kommit ett glädjande besked från EU-kommissionen(!)Den backar om moms på ideella organisationer som säljer second handvaror. "Att EU backar, efter att informerats om läget av den svenska regeringen, sker trots att kommissionen fortsätter att anse att momsbefrielsen är fel. Men eftersom befrielsen inte påverkar EU:s inre marknad är kommissionen beredd att låta nåd gå före rätt.", skriver nyhetsbrevet statskoll.se
Nu gäller det bara att finansdep övertalar Skatteverket att dra tillbaka sitt beslut om moms. Varorna som säljs i dessa butiker är ju faktiskt redan skattade för.
Nu kan man bara önska att regeringen också vågar dra tillbaka skattereduktionen för dem som ger gåvor till ideella organisationer. En reform som infördes av alliansen med KD i spetsen. Självklart ska vi alla vara med och betala för enskilda människors önskan att ge pengar till organisationer, enligt alliansen. Allt som kan sänka skatten är bra!
Men jag står gärna för de pengar jag skänker själv och vill hellre att skattemedlen går till vård, skola och omsorg.
Hoppas regeringen vågar ta detta steg trots skri från KD. Snart får vi väl annars skänka pengar till äldreomsorgen själva - utan skattereduktion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar