fredag 28 augusti 2015

Björklunds logiska kullerbyttor

Jag har redan sågat Björklunds förslag om marknadshyror, men kan inte låta bli att kommentera hans logiska kullerbyttor i SVTs Debatt igår.
Frågan han fick var förstås hur det skulle hjälpa de bostadslösa med fri hyressättning, dvs marknadshyror, som då kommer att bli än högre i nyproduktionen. Hans svar: Det är inte de bostadslösa som ska bo i de nyproducerade lägenheterna, utan andra som ska lämna sina nuvarande bostäder för att flytta in där och så blir det ledigt där de nu bor.
Man kan ju fråga sig varför de som har en bostad vill betala så mycket mer för en annan.
Jo, t ex om de vill ha en större bostad. Men de som redan har en hyresrätt byter väl hellre med någon annan för att få en rimligare hyra.
Att hyrorna kommer att bli så höga i nyproduktion med marknadshyror (det insåg faktiskt Björklund) har att göra med 15-årsregeln, menade han. En regel som säger att efter 15 år kan hyresnämnden gå in och sänka hyran. Har aldrig hört talas om denna regel. Den verkar dessutom märklig. Det är väl efter 15-20 år som renoveringsbehov gör sig påminda. Då brukar ju inte hyrorna sänkas direkt.
Och att folk i så fall skulle flytta ut då, vilket Björklund verkade tro, ter sig ju ännu märkligare i det ljuset. Varför flytta om hyran sänks?
Tala om att trassla in sig i omöjliga resonemang. Bostäder verkar bli ett lika svårt område för Björklund att hantera som skolan var. Gråt folkpartister!

torsdag 27 augusti 2015

Hedersvåld värsta formen av kvinnoförtryck

Det har pågått en märklig diskussion som handlar om kvinnoförtryck,på vissa ledarsidor, Grunden verkar vara att man måste prata om allt kvinnoförtryck och inte peka ut något särskilt för att inte ge rasisterna poäng. Dvs man ska inte i onödan dra upp det s k hedersvåldet mot kvinnor, för då slår man mot hela kulturer.
Kulturer som tillämpar hedersvåld bör man slå mot menar jag. Det finns absolut inget som rättfärdigar att kvinnor misshandlas och t o m dödas, för att de vill välja sina egna liv. Ibland blir den svenska välvilligheten direkt kontraproduktiv och man blundar för de värsta formerna av kvinnoförtryck för att de förekommer i vissa kulturer.
Jag vill inte klistra på mig etiketten feminist, för jag vet snart inte längre vad det är. Men kvinnoförtryck ska bekämpas i alla sina former. I Sverige kan hedersvåld bekämpas med lagstiftning, t ex mot ofrivilliga giftermål (för både män och kvinnor) och mot barnäktenskap. Som svensk medborgare kan man aldrig vara gift vid 15 års ålder vad än andra säger.
Prata om verkligheten och inte någon teoritiserande form av feminism som ingen begriper.

onsdag 26 augusti 2015

Snart har vi bokhandelsmonopol

Peter Kadhammar ondgör sig idag över bristen på vettiga bokhandlar i Malmö. Ett stort problem när det gäller bokhandlar, men även andra typer av affärer, är att de monopoliseras. Plötsligt en dag ser jag att en av de två bokhandlarna i Farsta Centrum blivit Akademibokhandeln. Också. För det finns redan en Akademibokhandel i Farsta centrum. Nu finns det två. Varför?
Vart man går i Stockholm hittar man Akademibokhandeln. Det finns några få andra fortfarande, men utvecklingen har hittills varit att en efter en försvinner.
Böcker har blivit en slags "dagligvara". Det går inte att hitta äldre böcker överhuvudtaget i Akademibokhandeln. Och antikvariaten blir också färre. Tur att det finns bibliotek.
En annan bransch är elektronikbranschen. Plötsligt försvann både Onoff och Expert. Det är klart det finns gränser för hur mycket elektronik folk kan köpa. Men monopolismen breder ut sig. De trista galleriorna innehåller ju alltid samma affärer, dvs stora kedjor, främst kläder.
Enkelriktning och monopol är kapitalismens utposter. Vi är på god väg dit.

måndag 24 augusti 2015

Varför ökar sjukskrivningarna?

Den utmärkta tidningen Fokus har i senaste numret en artikel om vad som borde debatteras i svensk politik istället för migration - nämligen sjuktalen. Sjukskrivningarna ökar lavinartat, enligt statistik från Försäkringskassan, medan Migrationsverket har skrivit ned sin prognos för asylsökande (bortsett från ensamkommande flyktingbarn).
Varför talar vi inte om den ökande sjukskrivningen, frågar sig Fokus. Och om socialdemokraterna tar bort den bortre tidsgränsen kommer den att öka än mer och utrymmet för reformer kommer att ätas upp av kostnaderna för sjukskrivning.
Men, menar jag, frågan är återigen felställd. Varför ökar sjuktalen? Enligt Försäkringskassan är det främst psykisk ohälsa som ökar. Och det är inom det området som begreppet "att gå in i väggen" hamnar. Och då måste man ju titta på orsakerna till att fler och fler går in i väggen. Inte så svårt att räkna ut med tanke på hur dagens arbetsmarknad ser ut. Färre och färre ska göra alltmer i företag och organisationer. Dessutom ofta med osäkra anställningsvillkor som hindrar människor från långsiktig planering.
Människor bryts ner i alltför slimmade organisationer. Här har Löfven & co sin chans. Den arbetsmarknad som staten förfogar över, nämligen statliga företag och myndigheter, samt i viss mån kommunerna där ju staten fördelar pengar, kan underlättas genom att se till att de finns personal till de uppgifter som behöver genomföras, kanske av fler än en eller två. Arbetet underlättas, folk mår bättre, fler i arbete och skattepengar kommer in (även om det naturligtvis också är en kostnad att anställa, så är det ju bättre än att folk blir sjukskrivna),
Att stoppa sjukskrivningar med alliansens metod var ju bara att skjuta upp problemet. Är folk sjuka så är de och inte blir de friskare av att behöva söka socialhjälp när sjukpenningen tar slut. Men förslaget ovan kanske i alla fall hindrar fler från att bli sjuka. Och det är ett steg mot Löfvens mål om EUs lägsta arbetslöshet.

söndag 23 augusti 2015

Jan Björklund har inte förstått någonting

Idag visar Jan Björklund på DN Debatt att han inte förstått någonting av problemen på svensk bostadsmarknad. Fri hyressättning! ropar han. Friare hyressättning på andrahandsmarknaden och bättre skattevillkor när man hyr ut i andra hand.  För få bostäder och för lite marknad!
Ja, vi kan vara överens om att det finns för få bostäder. Men att ännu mer marknad skulle lösa det har vi ju redan sett prov på inte fungerar.
När marknaden får bestämma byggs segregerade bostadsområden med bostadsrätter som ökar gentrifieringen av våra samhällen. Fri hyressättning kommer ju knappast att sänka de för folk med normala inkomster, redan för höga hyrorna. Det gäller även andrahandsuthyrningen. Redan nu, efter alliansens införande av fri andrahandsuthyrning, har dessa hyror stigit till orimliga proportioner på många håll. Ytterligare skattelättnader kommer bara att gynna dem som då har råd att köpa boenden enbart för uthyrning.
Ägarlägenheter i hyresrättsområden är ett annat förslag. Hela tiden detta ägande! Man ska komma ihåg att de borgerliga enbart vänder sig till folk med pengar och detta är ytterligare ett förslag i den riktningen.
Den ombildningshysteri som förekom i Stockholm m fl ställen under alliansens tid, har helt undergrävt en normal bostadsmarknad. Tiotusentals hyresrätter försvann och enskilda har kunnat göra klipp. De får en "bostadskarriär" som borgarna uttrycker det. Underförstått: inte kan man frivilligt vilja bo i hyresrätt. Här hjälper vi folk i karriären genom att till underpris bjuda ut våra gemensamma tillgångar till enskilda.
Jag tror faktiskt inte Jan Björklund förstår det grundläggande problemet; nämligen att dagens bostadsproduktion är för dyr för unga och bostadslösa, både bostads- och hyresrätter.
Att då låta byggbolagen sköta hela proceduren, t o m detaljplaner som han föreslår, är att lämna hela samhällsansvaret till marknaden. Men det är ju det han vill. Men det kommer bara att förvärra problemen.

lördag 22 augusti 2015

Var är visionen Löfven?

Vad är det för fel på socialdemokraterna? Hur många uppmaningar till att ta tag i de riktiga problemen behövs?
Nej, här ska allt finansieras krona för krona och inte ett tidigare skattebeslut från alliansen får rubbas. Däremot kan vi höja ett antal skatter som drabbar alla, t ex bensinskatten.
Vad förväntar sig de som nu röstat för en rödgrön regering? Inte att att alla Rut- och Rot ska behållas. Inte att ränteavdrag är en självklarhet. Inte att förmögenheter fortfarande ska vara obeskattade. Inte att enskildas välgörenhet ska vara avdragsgill.
De förväntar sig en fungerande skola och sjukförsäkring, bostäder som folk har råd med och en arbetsmarknad som inte bygger på visstidsanställningar.
De förväntar sig insatser för klimat och miljö, inte ett velande om dödfödda dinosaurielösningar á la kärnkraft och Förbifarter.
De förväntar sig en vision för vår tid. Var är den Löfven?

onsdag 19 augusti 2015

Bodström har kanske slagit huvudet på spiken

Thomas Bodström, den gamle justitieministern och numera advokaten, har kommit med ett förslag om tiggeriet som innebär en slags tredje väg. Inte förbud, men inte heller att tiggeri kan försiggå hursomhelst. Han föreslår att länsstyrelserna ska utfärda särskilda tillstånd för tiggeri. Dessa ska bara gälla på vissa utpekade platser, ungefär som man idag måste ha tillstånd för att slå upp ett torgstånd.
Idén är faktiskt inte så dum. Dels kan myndigheterna då få mer överblick över hur mycket tiggeri vi kan ha, dels kommer det då att finnas skäl att flytta på vissa tiggare som är alltför påträngande, t ex i tunnelbanan och på pendeltåg.
Sen handlar det förstås om resurser för kontroll. Ska det vara någon vits måste ju tillstånden följas upp och missbruk beivras. Vet inte om detta går att genomföra, men något måste göras när det sitter tiggare i varje hörn. Och att ge några kronor hit eller dit är ju ingen lösning.
Framför allt måste EU sätta hårt mot hårt mot Rumänien och Bulgarien, varifrån de flesta tiggarna kommer. Det är ändå där grundlösningen finns. Och det är ur EU-budgeten pengar till denna lösning måste tas. Fattigdomen kan aldrig lösas på individuell nivå.

lördag 15 augusti 2015

SD-sympatisörer är som vi andra, enligt SOM

Idag skriver Daniel Swedin i AB om SOM-institutets senaste undersökning och han tar upp de attityder som särskiljer SD från övriga väljare. SD:s sympatisörer har åsikter som sticker ut från
övriga män med ungefär samma bakgrund som sympatisörerna. Enligt SOM betraktar de invandring som ett hot mot svenska värden och tycker inte att invandrare ska ha religionsfrihet. De är negativa till EU och till internationellt bistånd. De är för dödsstraff och är oengagerade i miljöfrågor.
I övrigt skiljer de sig inte särskilt mycket från den övriga befolkningen.
Och detta är ju rätt deprimerande, eftersom SD:s popularitet hela tiden ökar. Är det verkligen alltfler människor som bekänner sig till ovanstående? Då är vi illa ute.


torsdag 13 augusti 2015

LAS är satt ur spel

Moderaterna har gått igång igen. De pratar om "det nya utanförskapet". Det är väl så de benämner det utanförskap de själva har skapat under sina åtta år vid makten.
Kinberg Batra & co föreslår en ny anställningsform de kallar första jobbet-anställning. På vilket sätt det skiljer sig från tidigare varianter som hette instegsjobb m m, är oklart.
Det som är klart är dock att det är en tidsbegränsad anställning. Det finns dock ett plus, den innehåller utbildning.
Men det är inte bara förstajobbet som är problemet i Sverige. Vad ska hända efter förstajobbet? Utbudet av fasta jobb är förskräckande litet. Istället staplas visstidsanställningar på varann och sätter hela LAS ur spel.
Idag är det drömläge för arbetsgivarna. De kan välja och vraka bland de arbetslösa, de behöver ju inte vara rädda för att någon blir fast anställd.
Det är nog inte till moderaterna man ska vända sig om man vill ha ett samhälle som ger ungdomar möjligheter. Det gäller jobb såväl som bostäder.
Frågan är vart man ska vända sig.

onsdag 12 augusti 2015

RUT har inget med feminism att göra

Idag skriver en "liberal feminist" Hanna Marie Björklund om kvinnligt företagande i SvD, som en replik till Fi, som hon kallar socialistisk feminism. Hon menar att FI står för statliga bidrag istället för fri företagsamhet och nämner i sammanhanget RUT.
Är det något som gör kvinnligt företagande bidragsberoende är det väl RUT. Det kallas avdrag, men är ju ett bidrag från oss skattebetalare till en viss sektor, allt från städning till läxhjälp i privata hem. Varför just dessa tjänster ska subventioneras är fortfarande en gåta. (Nåja, gåta, alliansen ville förstås gynna dem som köper sådana här tjänster, företrädesvis i rika kommuner). Nu ropar företagen att om RUT försvinner kommer de att inte kunna driva sina företag längre. Då är man väl beroende om något. Det finns alltså ingen egen lönsamhet i sådana här företag.
Och H M Björklund pratar också om att kvinnor ska få driva företag fria från statlig kontroll. Jag vet inte vad hon syftar på, men de senaste årens skandaler i just de sektorer som hon talar om (vård, skola omsorg) visar snarare på bristande kontroll.
För övrigt förstår jag inte varför just kvinnligt företagande ska särbehandlas. ROT-systemet är ju också subventionerat och behöver likaledes kontroll har det ju visat sig.
När så många samhälleliga verksamheter går på knäna behövs skatterna till dem och inte till subventioner av välbeställdas privata renoveringsprojekt eller barns läxhjälp.

tisdag 11 augusti 2015

Bygg skyskrapor vid Norrtull

Låt oss slå några flugor i en smäll. Det gnälls hela tiden om att man inte får bygga någonstans. Jag föreslår att man bygger skyskrapor vid Norrtull. Där står redan en och det är svårt att tänka sig att Norra Station kan bli särskilt mysig med Essingeleden m m inpå knutarna. Så man kan bo högt och ha andra verksamheter längre ner i husen.
Då får de som absolut vill ha skyskrapor i Stockholm sitt lystmäte, samtidigt som man värnar de viktiga strandområdena i innerstaden.
Nu finns det ju en risk att flyget protesterar, de är känsliga för höga byggnader. Men då får man ju ännu ett skäl att lägga ner Bromma och därmed plats för ännu fler bostäder.
Låt oss få vårt eget La Defense! (välkänt skyskrapeområde i Paris).

söndag 9 augusti 2015

Naiva kommuner gynnar korruption

Idag har vi hört om hur kommuner anställer anhöriga som vårdare åt äldre inom hemtjänsten. Det kan ju låta bra och tryggt för de äldre, att det är ens närmaste som sköter jobbet och dessutom får betalt för det.
Men hur naiv får man vara i kommunförvaltningen? Kan man se ett tydligare upplägg för korruption? Nu är det Södertälje som är i fokus, men det finns fler kommuner med detta upplägg. Anhöriga som tillsammans med sin behövande släkting lurar kommunen att hjälpbehovet är större än det är och kan därigenom tillskansa sig mer skattemedel.
I en kommun med stor arbetslöshet bör man kanske tänka två gånger innan man tillåter ett sådant här upplägg.
Men för dem som tycker den här modellen är OK är det väl som vanligt viktigast att utföraren är privat. Lagen om valfrihet (LOV) står över allt förstånd. Och Sverige blir alltmer korrupt.

måndag 3 augusti 2015

Vilka faror svävar vi medborgare i?

Två nyheter i dagarna visar hur det kan gå när konkurrensen är stor, eller när samordningen inte fungerar. Det gäller dels den svenska järnvägen, där man nu talar om sprickor i rälsen som kan brista när som helst. Dels gäller det bussar i passagerartrafik som vid en kontroll visade sig ha ibland livsfarliga brister.
Aftonbladet skriver: "Resultatet visar att 38 av de 161 passagerarbussar som polisen stoppade hade olika typer av brister.
En förare misstänks ha kört med förfalskat förarkort. Sju av bussarna hade någon typ av tekniskt fel. Det mest allvarliga var en buss som fick körförbud på plats på grund av läckande bromssystem. Något som är rent ut sagt livsfarligt, menar Mats Östman, tillförordnad chef på polisens trafiksektion Mitt.
– Det är väl ett tecken på den konkurrenssituation som finns, att man kör så länge det bara går i stället för att reparera i tid."
69 av förarna misstänktes också ha misskött kör- och vilotider och flera färdskrivare var manipulerade.
När det gäller järnvägen är Trafikverket ansvarigt och vi vet ju redan att det mesta inte fungerat inom den myndigheten på senare år. Mats Östman på trafikpolisen säger också att eftersom antalet trafikpoliser halverats har gör man inte längre lika många kontroller som för åtta år sen.
En slutsats man kan dra är att jakten på vinst får företag och myndigheter att strunta i självklart underhåll. När dessutom kontrollinstanserna också brister svävar vi medborgare kanske i en massa faror vi är omedvetna om. 

lördag 1 augusti 2015

Bara rika vinner i USAs demokrati

Läser att den republikanske presidentkandidaten Donald Trump nu leder i opinionen mot republikanen Jeb Bush (som bara vill heta Jeb för att slippa associeras med sin bror) i Jebs hemstat Florida där Jeb är guvernör.
Donald Trump är miljardär och ingen verkar veta riktigt vad han egentligen tycker. Utom förstås att rika ska förbli rika och använda planeten hur de vill.
I USA heter valbarhet pengar. För att kunna ställa upp i val måste man vara rik. Redan det utesluter ju något slags folkstyre. Dessutom är det val till alla förtroendeposter, såsom domare, polischef, åklagare m m. De måste också ha pengar för att driva sina kampanjer på lokal nivå. Man kan bara föreställa sig hur det öppnar för korruption. Och kompetens för posten är inte ens en fråga.
Så varför förvånas över att ett rikt mähä som Trump når framgång. Knappt hälften av USAs befolkning ids ens rösta. Man förstår dem.
Mycket hopp ställdes till Obama och att han skulle kunna förändra något för de mindre bemedlade. Det enda det visade var att presidenten inte har särskilt mycket makt om hen har kongressen emot sig. Och där sitter bokstavstroende stollar av alla slag. Men det är förstås ännu värre om presidenten också är en stolle. Risken finns.