söndag 23 augusti 2015

Jan Björklund har inte förstått någonting

Idag visar Jan Björklund på DN Debatt att han inte förstått någonting av problemen på svensk bostadsmarknad. Fri hyressättning! ropar han. Friare hyressättning på andrahandsmarknaden och bättre skattevillkor när man hyr ut i andra hand.  För få bostäder och för lite marknad!
Ja, vi kan vara överens om att det finns för få bostäder. Men att ännu mer marknad skulle lösa det har vi ju redan sett prov på inte fungerar.
När marknaden får bestämma byggs segregerade bostadsområden med bostadsrätter som ökar gentrifieringen av våra samhällen. Fri hyressättning kommer ju knappast att sänka de för folk med normala inkomster, redan för höga hyrorna. Det gäller även andrahandsuthyrningen. Redan nu, efter alliansens införande av fri andrahandsuthyrning, har dessa hyror stigit till orimliga proportioner på många håll. Ytterligare skattelättnader kommer bara att gynna dem som då har råd att köpa boenden enbart för uthyrning.
Ägarlägenheter i hyresrättsområden är ett annat förslag. Hela tiden detta ägande! Man ska komma ihåg att de borgerliga enbart vänder sig till folk med pengar och detta är ytterligare ett förslag i den riktningen.
Den ombildningshysteri som förekom i Stockholm m fl ställen under alliansens tid, har helt undergrävt en normal bostadsmarknad. Tiotusentals hyresrätter försvann och enskilda har kunnat göra klipp. De får en "bostadskarriär" som borgarna uttrycker det. Underförstått: inte kan man frivilligt vilja bo i hyresrätt. Här hjälper vi folk i karriären genom att till underpris bjuda ut våra gemensamma tillgångar till enskilda.
Jag tror faktiskt inte Jan Björklund förstår det grundläggande problemet; nämligen att dagens bostadsproduktion är för dyr för unga och bostadslösa, både bostads- och hyresrätter.
Att då låta byggbolagen sköta hela proceduren, t o m detaljplaner som han föreslår, är att lämna hela samhällsansvaret till marknaden. Men det är ju det han vill. Men det kommer bara att förvärra problemen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar