lördag 22 augusti 2015

Var är visionen Löfven?

Vad är det för fel på socialdemokraterna? Hur många uppmaningar till att ta tag i de riktiga problemen behövs?
Nej, här ska allt finansieras krona för krona och inte ett tidigare skattebeslut från alliansen får rubbas. Däremot kan vi höja ett antal skatter som drabbar alla, t ex bensinskatten.
Vad förväntar sig de som nu röstat för en rödgrön regering? Inte att att alla Rut- och Rot ska behållas. Inte att ränteavdrag är en självklarhet. Inte att förmögenheter fortfarande ska vara obeskattade. Inte att enskildas välgörenhet ska vara avdragsgill.
De förväntar sig en fungerande skola och sjukförsäkring, bostäder som folk har råd med och en arbetsmarknad som inte bygger på visstidsanställningar.
De förväntar sig insatser för klimat och miljö, inte ett velande om dödfödda dinosaurielösningar á la kärnkraft och Förbifarter.
De förväntar sig en vision för vår tid. Var är den Löfven?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar