fredag 16 mars 2018

Nya moderaterna fanns aldrig på riktigt

Lars Leijonborg, förre fp-ledaren, kommer nu med sina memoarer. Där frågar han sig bl a om nya moderaterna var på riktigt.
Jag förstår inte hur någon kan tro att de s k nya moderaterna var något annat än gamla moderater, bara i en ny språkdräkt. Det såg deras mycket skicklige pr-man Per Schlingman till.
Om man tittar på vad de s k nya moderaterna åstadkom under Fredrik Reinfeldts tid, så var det ju bara vad moderaterna alltid velat göra. Sänka skatten, särskilt för välbeställda, ta bort förmögenhets- och fastighetsskatt, införa avdrag för hushållsnära tjänster, samtidigt som allt handlar om stöd till mindre bemedlade skulle bort eller minskas (t ex sjukförsäkringen).
Enligt Leijonborg sa Fredrik att nya moderaterna var på riktigt. Leijonborg har nu börjat ifrågasätta det. Det borde han gjort från början, då kanske välfärden stått lite starkare.

måndag 12 mars 2018

Arkiv som svarta hål

Svensk förvaltningstradition verkar vara på väg att försvinna. Antingen på grund av okunskap eller medvetet.
När man hör Maria Åberg, Transportstyrelsens förra generaldirektör, verkar det vara brist på kompetens. Hon verkar inte ha varit medveten om vilken typ av information Transportstyrelsen hanterade. Så blir det ju ofta när man tillsätter chefer i toppen som inte har grundkunskap om den verksamhet de är satta att leda. Mycket vanligt i förvaltningar idag. Chefstjänster är ofta belöningar, åtminstone på den nivån.
När det gäller den medvetna ignoransen av hur svensk förvaltning ska fungera har vi exemplet UD och kampanjen för att sitta i FNs säkerhetsråd. Här har man inte diariefört några handlingar. Det måste ha gjorts medvetet för att undvika att journalister och allmänhet ska hitta informationen.
Visserligen är kunskapen om arkivkunskap väldigt låg i många myndigheter inklusive regeringskansliet. Ju färre fasta tjänster och alltfler visstidsanställningar gör att man inte utbildar anställda på samma sätt som nyanställda med fasta tjänster. De erbjuds ju oftast utbildningar om hur svensk förvaltning fungerar (eller borde i alla fall). Men folk som får ett visstidskontrakt har ett slutdatum (även om det ofta förlängs tills lagen säger att man blir "inlasad", då åker man ut) och varför lägga utbildningskrut på dem? Så ser dagens myndighetsarkiv också ut som svarta hål i mångt och mycket.
Det försvårar historisk forskning och ansvarsutkrävande, underlättar fusk och gynnar inte minst spridning av falska uppgifter, då det är svårt att verifiera saker utan underlag.
Förvaltning och arkiv låter inte så sexigt. Men utan dem vittrar staten sönder.

lördag 3 mars 2018

Vi måste förgifta bina... eller?

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har nu konstaterat att bekämpningssmedel som innehåller vissa s k neonikoteonider är skadliga för bin och humlor (surprise surprise). Rapporten från EFSA visar också på risker som inte tidigare rapporterats.
Bin och humlor (och andra pollinerande arter) är livsviktiga för vår långsiktiga överlevnad. Men när det gäller den kortsiktiga överlevnaden handlar det om lönsamhet. Att sluta med bekämpningsmedel innebär för de flesta odlare alltför stora avbräck i en lantbrukares ekonomi. Och slutar lantbrukarna, så försvinner ju det odlade också.
Detta är ett exempel på miljöfrågornas dilemma. Det som är bra för oss på kort sikt är dåligt på lång sikt. Men vi måste överleva på kort sikt.
Kanske är jordbrukssubventioner trots allt en väg att gå. Vi behöver vårt jordbruk av många skäl, både ur försvarsperspektiv, förvaltning av landskapet och för att import av allt i längden blir mycket dyrt.
Så vi måste tänka längre om vi ska ha bin och humlor i framtiden. Annars dör landskapet ändå ut på sikt.

tisdag 27 februari 2018

Nätläkare utarmar sjukvården

Läste en artikel om nätläkare. Det är det nya geschäftet som utarmar sjukvården. Plötsligt ställer läkare diagnoser utan att undersöka patienterna. Eller så säger de att det kan vara ditt eller datt, gå till en vårdcentral om du är osäker. Och då får landstinget två notor.
I värsta fall kan det ju handla om direkta felbedömningar som ger ytterligare klagomål till IVO. Dessutom föreskrivs alltmer antibiotika, för många hävdar att det måste de ha vid minsta förkylning.
Det kan ju låta plausibelt att här finns nu ett gäng läkare som kan ta hand om enklare fall och att det blir en avlastning i den alltmer pressade vården. Men det blir dyrt. Har landstingen råd med denna service som alltså kan generera mer utgifter, då patienten ändå kan hamna i den ordinarie sjukvården till slut?

måndag 26 februari 2018

Friskolor tränger ut begåvade studenter

Nu har problemen med friskolorna fått ytterligare en dimension. Inte nog med att det sätts glädjebetyg på löpande band i (de flesta av) dessa skolor. Nu visar en rapport från Skolverket att de som gått i kommunala skolor har bättre resultat på högskolan än dem från friskolorna, trots att friskolestudenterna har högre betyg.
Detta orsakar ju att studenter från kommunala skolor missgynnas vid antagningen till högskolan eftersom den sker efter betyg. Denna orättvisa måste kommas tillrätta med. Antingen har man andra kriterier än betyg vid antagning till universitet och högskola eller så måste betygsättningen bli mer jämlik över landet. Förr rättades alla nationella prov (centralprov som de kallades) av helt utomstående. Det vore ju den enklaste lösningen. När det gäller yrkesinriktade högskolor bör antagning kompletteras med inträdesprov.
Allra enklast vore förstås att förstatliga skolan och slopa de lekstugekoncerner som gör Sverige till åtlöje med sin marknadsbaserade skola.

Moderaterna vill åter sälja ut hyresrätter

Alla som vill värna någon form av rättvisa på bostadsmarknaden bör undvika moderaterna. Nu aviserar de åter, i en debattartikel i Aftonbladet, att hyresrätter bör omvandlas till ägarlägenheter. De skriver: "I valfrihetens Sverige behöver vi reformer som främjar omvandling av både hyresrätter och bostadsrätter till ägarlägenheter. Så stärker vi äganderätten, valfriheten och rörligheten på bostadsmarknaden.
På vilket sätt detta på något vis skulle öka valfriheten är obegripligt. Vi som vill bo i hyresrätt då? Men för moderaterna är det väl otänkbart att någon frivilligt bor i hyresrätt. Man menar att detta ska minska segregation och öka rörligheten. Hur verklighetsfrånvänd får man bli?
I Stockholm, där moderaterna sålde ut 40 000 hyresrätter under alliansperioden, upptäckte man till slut att näringslivet började klaga. Det fanns inte lägenheter till dem man ville rekrytera. Och var det rimligt att företagen skulle köpa lägenheter till sina anställda?
Nu har det äntligen börjat byggas hyresrätter, men de är tyvärr väldigt dyra för folk med lägre inkomster, dvs genomsnittslönen i Sverige, som ligger runt 25 000. Ändå är det ett steg i rätt riktning. Fler hyresrätter måste byggas inte färre.
Och ska nu de som faktiskt byggts göras om till ägarlägenheter av moderaterna vid eventuellt maktskifte? Ska vi åter få hyresgäster som måste slåss med näbbar och klor för att inte tvingas köpa sin lägenhet?
Alla som vill ha en bostadspolitik för alla, undvik moderaterna i höstens val. 

onsdag 14 februari 2018

Näringslivet jämför bilar med samhällsservice

Nu är näringslivet verkligen desperat. Det senaste exemplet på deras fasa inför ett tänkbart vinsttak för företag i välfärdssektorn är direkt absurt. De menar att om Volvo skulle få ett vinsttak på sju procent skulle företaget gå under.
Redan att Volvo skulle gå under med ett sådant vinsttak är ju tämligen otroligt med tanke på de miljarder de tjänar, men det är inte poängen. De jämför tillverkningen av bilar med att undervisa barn och ta hand om gamla och sjuka i vården. Dessutom med andras pengar, dvs våra skattemedel. Det är en cynism utan like. Att de inte skulle förstå skillnaden mellan produktion av varor och att tillhandahålla samhällsservice finner jag trots allt otänkbart.
Denna cynism visade sig senast i exemplet Vittraskolan i Hammarby Sjöstad i skolkoncernen Academedias regi. De fick inte tillräckligt med elever (kan man förstå när man ser hur de bedrev verksamheten) och då lägger de bara ner skolan. De är ålagda att fortsätta verksamheten terminen ut med sina elever (som sedan måste omplaceras i andra skolor) och har då i princip en lärare för samtliga lektioner (gymnastikläraren). Föräldrarna är rasande, men det är priset för att sätta sina barn i förment privata skolor. Man kan inte lita på dessa företag.
Det vore en välgärning om vinsttaket blev verklighet som ett första steg att rensa välfärden från parasiterna på verksamheten (jag vet att det finns bra verksamhet av privata aktörer också, men vinst hör helt enkelt inte hemma i offentlig välfärd). Tyvärr går borgarna plus SD emot folkviljan. 80 procent av befolkningen vill ha bort vinsterna, men pengar talar högst. Ja näringslivet fullkomligt gallskriker vid tanken.

tisdag 13 februari 2018

Avgå Irene Svenonius

Idag sköts beslutet om att sälja gamla Karolinska upp. Ett litet steg i rätt riktning, även om det borde framstå som självklart att man inte säljer ett sjukhus som behövs, för att sedan hyra det för miljontals kronor. Hör de inte själva hur det låter? Våra skattepengar ska användas till att hyra ett sjukhus för miljoner, som vi redan äger. Nya Karolinska (NKS) verkar ju närmast oanvändbart idag dessutom, med de arbetsmiljöproblem som bl a räknades upp i en artikel i DN.
Bakom denna jätteskandal finns politiska beslut i Stockholms läns landsting, med borgerlig majoritet. Största ansvaret bär finanslandstingsrådet Irene Svenonius (m) som låtit NKS´ styrelse ha lekstuga med stockholmarnas pengar, utan att ifrågasätta orimliga konsultavtal där personer gått mellan det enda upphandlade konsultbolaget (Boston Consulting Group) och sjukhusstyrelsen. Svenonius´ man som är upphandlingschef på Karolinska och varit den som godkänt konsultnotor och konsultinköp på Karolinska.
Hon anser själv att detta inte är jäv och att internrevisorerna inte haft något att anmärka. Men med tanke på hur personer både inom konsultbolaget, sjukhusstyrelsen och landstinget verkar involverade med varandra, kan man nog inte lita på det. Det luktar korruption lång väg om hela skandalen.
Nu avslöjas dessutom att gamla Karolinska ska säljas till en person som suttit i sjukhusstyrelsen. Det finns tydligen inga gränser för vänskapskorruptionen.
Den första som bör avgå är Irene Svenonius och med henne också sjukhusstyrelsen och sjukhuschefen. Om det inte är korruption har inkompetensen inga gränser.
Någon gång bör ansvar faktiskt utkrävas. Och vi medborgare i Stockholms län har i höst chansen att rösta bort den mest inkompetenta majoritet som någonsin haft makten i landstinget.

tisdag 6 februari 2018

Rädda gamla Karolinska

Nu får det väl ändå vara nog när det gäller Karolinska sjukhuset. Att det nya är rena lekstugan vad gäller penningrullning har ju framgått med all tydlighet i bl a DNs granskning. Att styrelsen får sitta kvar är helt obegripligt.
Men nu öppnar moderaterna & co för ny pengarullning. Gamla Karolinska ska säljas till någon miljardär som dessutom har kopplingar både till NKS och Boston Consulting Group (BCG). Som om inte jäv vore tillräckligt avskräckande, visar det sig ju att det gamla sjukhuset fortfarande behövs. Så fram till 2020 (det kommer att behövas efter det), ska landstinget, dvs vi skattebetalare, betala hundratals miljoner till den nya ägaren för att få fortsätta använda det gamla sjukhuset. Det är ju faktiskt helt perverst. Den 13 februari ska landstinget fatta beslut om försäljning. SD är vågmästare, såvida inte någon vettig i det borgerliga lägret tar sig samman och inser vad som pågår och röstar emot. Rädda gamla Karolinska!
Dessutom renoveras Södersjukhuset, med resultat att det blir färre vårdplatser där. Hur i hela friden tänker landstingsmajoriteten? Stockholm växer, men moderaterna & co verkar tro att de inflyttade alla är friska 25-35-åringar. Dessvärre kommer också de att bli gamla. Hur kan sjukvården få skötas på det här sättet?

torsdag 1 februari 2018

Rör inte sommartiden

Plötsligt har regeringen fått för sig att vi ska ta bort sommartiden, alternativt införa den hela året.
Tydligen kan dock inget land göra det självt, i varje fall inte som medlem i EU och det kanske är lika bra det.
Det bästa med EU var just förlängningen av sommartiden från slutet av september som Sverige hade från 1980 och fram till EU-inträdet i mitten på 90-talet, då den förlängdes till slutet av oktober. En lisa för oss ljustörstande svenskar.
Jag vill absolut inte ha tillbaka s k normaltid hela året. Jag är kvällsmänniska och det är jobbigt första veckan när det blir sommartid och man ska upp en timme tidigare, men nu som pensionär gör man ju som man vill.
Vi behöver allt ljus vi kan få. Rör inte sommartiden snälla ministrar!

torsdag 25 januari 2018

Omöjligt förvara kärnavfall

Nu har mark- och miljödomstolen sagt nej till slutförvaring av kärnavfall i kopparkärl. Det är för stor risk att de kommer att rosta och att radioaktivitet läcker ut.
Man har pratat om det här länge. Och varje förslag om slutförvaring faller på att metoderna innebär för hög risk. Berggrund kan skaka sönder av skalv vi idag inte kan förutse. Och uppenbarligen finns det inga metaller eller ämnen som är helt osårbara för förvaring i tusentals år.
Så nu står vi där med Svarte Petter medan kärnkraftverken fortsätter att producera sitt avfall. Och hur säker är den tillfälliga förvaringen egentligen?
Man kan fråga sig hur länge vi ska förlita oss på denna icke förnybara och livsfarliga energikälla. Ingenting tyder heller på att vi kommer att minska elförbrukningen i framtiden. Elbilar låter ju bra, men om alla har det kommer elanvändningen att öka högst avsevärt (förutom att åtminstone de nuvarande batterierna kräver den icke förnybara metallen kobolt). Och solpaneler kräver också tillverkning med icke förnybara ämnen.
Vår välfärd har målat in oss i ett hörn. Finns den kvar om hundra år?

fredag 19 januari 2018

De små stegens väg till Östlig förbindelse ( f d Österleden)

Ett av stockholmsmoderaternas vallöften var att bygga den s k östliga förbindelsen mellan Nacka och norra Stockholm (tidigare kallad Österleden, men det namnet har väl fått dålig klang efter protester).
Staten har hittills satsat 180 miljoner på att utreda denna förbindelse. Nu vill man ha ytterligare 300 miljoner av staten och den s k Sverigeförhandlingen som beordrat utredningen, säger att om man inte får dessa 300 miljoner, har man kastat bort de tidigare beviljade 180 miljonerna.
Känner ni igen händelseförloppet?
Om regeringen beviljar de 300 miljonerna, kommer nästa steg. Då kommer argumenten om att en halv miljard har lagts ner på att utreda denna östliga tunnel. Nu måste den börja byggas för att inte denna halva miljard ska vara bortslösade skattemedel.
Den rödgröna majoriteten i Stockholm har sagt nej till att finansiera denna förbindelse. Men i Sverigeförhandlingen tjatar man då om att regeringen ska gå in med ytterligare pengar.
Man kan bara hoppas att regeringen hellre satsar pengarna på underhåll av tågtrafik och utbyggd kollektivtrafik, än att lägga pengar på projekt som tar oss än längre bort från de uppsatta miljömålen. Effektivare färjetrafik kanske t ex kunde vara ett alternativ till biltunnel.

onsdag 17 januari 2018

Fel fokus i diskussion om gängkriminalitet

Nu har diskussionen om gängkriminaliteten hamnat helt fel. SD tycker att militär kan sättas in mot vissa typer av kriminella. Stefan Löfven uttryckte på sitt vanliga otydliga sätt på fråga från journalister, att detta inte kan uteslutas, men att det på intet sätt är aktuellt nu. Media hängde på direkt. Här luktade ännu en spricka i regeringen och höll statsministern verkligen med SD (moderaterna gör det ju, om de nu inte t o m var först med att föreslå det)?
Som vanligt fastnar man på en liten detalj som blir höna av en fjäder. Den här regeringen kommer inte att sätta in militär i städernas förorter. Man undrar hur de som förespråkar denna lösning egentligen har tänkt.
Ska militär patrullera i förorterna eller ska de kallas in vid skottlossning. Då hinner de knappast före polisen, som ju är utbildad för ändamålet. Man kan också fråga sig hur befolkningen kommer att uppfatta närvaron av militär. Särskilt de som flytt från krig. Tror man bara förvärrar problemet med denna lösning. Bättre då att samhällets institutioner samarbetar mera, något som också föreslås. Inga militärer på våra gator!
Att göra en lag mot s k blåljussabotage är ju bra. Men tänk, jag trodde redan det var olagligt att attackera blåljuspersonal. Tänk så fel man kan ha.

tisdag 16 januari 2018

Tänk på var du lägger din röst i landstingsvalet

Det moderatledda Stockholms landsting liknar alltmer ett svart hål. Här har den marknadsledda experimentlustan nått sin kulmen, framför allt med jätteskandalen Nya Karolinska. Här har politiker, sjukhusledning och konsulter blandat ihop sina roller till en enda sörja.Konsulter (Ringman Uggla från konsultgruppen BCG) går direkt från BCG till att bli produktionsdirektör (vad nu det är) på sjukhuset och handlar då upp sin förra arbetsgivare. Ett klart fall av jäv. Också mellan de styrande politikerna i landstinget och olika aktörer förekommer vänskapskorruption.
Övriga sjukhus går på knäna för att merparten av pengarna går till Nya Karolinska. Dessutom fick dessa ta över förlossningspatienter från nedlagda BB Sophia (som inte lönade sig tillräckligt).
Moderaterna fortsätter att prata om vikten av vårdval inom alla vårdområden, trots att det är uppenbart att något sådant inte finns i praktiken. Man kan t ex få föda barn i Finland om det vill sig illa.
På trafiksidan har vi fått den efterlängtade och dyra Citytunneln. Den skulle öka tågtrafiken för hårt prövade pendlare. Men istället får de stå på vissa av perrongerna och se hälften av tågen fara förbi. Idag backade Tamsons (moderat trafiklandstingsråd) från försöket med s k skip stop. Men fler tåg kommer inte att köra. Det klarar inte banorna uppenbarligen. Citytunneln har inte haft den effekt man utlovat från landstingets sida. Men biljettpriset höjer man gärna. Nu ännu en gång, trots alla brister. För landstingsskatten får ju inte höjas enligt den styrande borgerliga majoriteten.
Landstingsvalet kommer ofta i skymundan i valtider, då rikspolitiken tar det mesta utrymmet. Men om vi vill ha något annat än ett borgerligt landsting, som i flera mandatperioder ödelagt vården och misskött underhållet för landstingets tågtrafik, är det dags att rösta bort dem. Gör det!

måndag 15 januari 2018

Här finns pengar till försvaret

Nu är Folk o Försvar i full gång. Alla tycks vara eniga om att försvaret bör få mer pengar. Och mycket är bra med det, t ex att återinföra den allmänna värnplikten. Men var ska alla miljarder tas som det ropas så mycket om?
Värst är Moderaterna och KD. De vill höja mer än alla andra. Och Ulf Kristersson har redan antytt var han vill skära i dagens utgifter. I sjukförsäkringssystemen förstås. Här finns uppenbarligen oändliga resurser för moderaterna att ösa ur. Det enda som är viktigare för moderaterna än Försvaret och polisen är skattesänkningar. Det kommer alltid först.
Ett tips: Rut och rot är dyra reformer som drar resurser från viktigare angelägenheter i ett samhälle. Det kan inte vara samhällets uppgift att subventionera hushållstjänster för medborgarna (eller att stötta just de företag som sysslar med sånt). Här finns pengar att hämta.
Skola, vård och omsorg är uppgifter för ett samhälle. Men inte att betala aktiebolag för att bedriva verksamheten, där vinster är huvudmålet (försök inte påstå något annat). Våga äntligen få bort vinsterna ur välfärden.
Sedan. för att inte belasta arbetstagarna med stora skattehöjningar, finns kapitalet. Det är orimligt att Sverige, som ett av få länder, inte har varken arvsskatt eller fastighetsskatt.
Det finns m a o källor att ösa ur för att ge ytterligare pengar till Försvaret.

onsdag 10 januari 2018

Ta opinionsmätningar med en nypa salt

Opinionsundersökningarna kommer att dugga tätt under detta valår. Men de blir allt mindre tillförlitliga, det har vi ju sett både i Sverige och utomlands.
I Aftonbladets senaste undersökning får L bara drygt tre procent och Björklund förutses bli chockad. Men han kan förmodligen ta det lugnt.
Just nu skriver tidningarna mest om brott, lag och ordning och integration. Och vips - vad svarar folk är den viktigaste valfrågan? Lag och ordning och integration så klart. Eftersom det skrivs mest om det måste det ju vara viktigast eller? Och det är M och KD som talar mest om dessa frågor, därför har KD gått om L för tillfället (KD fick 4 procent).
Sen har ju knappast Aftonbladets undersökningsmetod, med s k webbintervjuer, dvs frågeformulär skickade i mail till dem som anmält sitt intresse att delta, någon större statistisk relevans. Inte ens SCB med sina grundliga halvårsundersökningar, får korrekt statistik, då många inte kan nås på telefon och många inte heller vill svara.
Så ta dem med en nypa salt. Dessvärre kan nog inte Björklund ens hoppas på att skolfrågan ska bli viktig, med tanke på att det är hans naiva skolpolitik som lett till skolans totala förfall. Det gäller också MP som inte velat få bort månglarna ur skolan.
Skola, vård och omsorg är nog fortfarande de hetaste frågorna för väljarna.