måndag 30 april 2018

Ersätt politiska vildar

Är det verkligen seriöst att politiska vildar får sitta kvar i riksdagen trots att de lämnat sitt parti? Trots allt väljer vi ju inte personer (trots viss personkryssning) utan partier.
För att ta SD som exempel (de har flest politiska vildar): Där sitter nu personer som valt att hoppa av partiet av olika skäl, framför allt för att de inte vill följa partilinjen. Men det är ju den väljarna har röstat på. Eftersom SD dessutom är vågmästare blir det desto viktigare att ledamöterna står för samma sak.
Dessutom har en del av vildarna bildat något slags nytt parti eller sammanslutning som sitter i riksdagen helt utan mandat från väljarna. I förlängningen kan ju detta bli ett reellt hot mot demokratin, om ett antal individer sätter upp sig på listor för något parti, men sedan övergår till något annat och kan kuppa igenom saker utan minsta parlamentariskt stöd.
Eller så ska vi betala för personer som bara är ledamöter på pappret, men som inte gör något arbete i riksdagen (t ex Kent Ekeroths mamma som uppbär riksdagslön utan att göra något).
M a o: Lämnar man sitt parti som riksdagsledamot, lämnar man också riksdagen och partiet kan sätta in en ersättare. Det är det enda demokratiska förfarandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar