måndag 9 april 2018

Vissa arbetsgivare fuskar med allt

Idag skriver DN om hur det ser ut i arbetslivet för framför allt papperslösa människor. Ja, för de arbetar nämligen och mer än de flesta. Arbetsmiljöverket, Skatteverket och gränspolisen har tillsammans gjort nästan 400 razzior hos olika arbetsgivare, framför allt inom byggsektorn, hotell- och restaurang, skönhets- och städbranschen, och funnit att det i princip fuskas med allt.
Lönen kan vara så låg som 12 kr i timmen, folk sover på arbetsplatsen, övertid är legio, lönerna är svarta och många har inte tillstånd att arbeta i Sverige.
Arbetsgivarna hävdar att de inte klarar sig utan att bryta mot arbetsmiljölagar och skatteregler.
DN skriver: "Över 12 000 personer som skulle utvisas, har redan gått under jorden. Migrationsverket talar om ytterligare 42 000 de närmaste fyra åren."
Arbetsgivarna kan knappast rösta på SD eller M i alla fall, eftersom de håller dem som ska utvisas under armarna (dock på ett icke människovärdigt sätt).
Mikael Roos på Arbetsmiljöverket som leder myndighetssamarbetet mot osund konkurrens säger i DN: "- Folk har inte en aning om vad som pågår under ytan i vårt samhälle, hur det fuskas med nästan allt. Det finns en aningslöshet i Sverige, också bland många politiker".
Vårt samhälle håller på att undermineras - och det är svenska arbetsgivare som bidrar till detta. Om utvisningar inte kan verkställas av olika skäl, låt då hellre dessa människor få arbeta här på drägliga villkor. För till slut kommer allt skumrask som pågår också att drabba dig och mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar