lördag 23 december 2017

Vart föreslår Magdalena Andersson att flyktingarna ska ta vägen?

Finansminister Magdalena Andersson yttrar sig plötsligt om integration. Eller snarare bristen på den. Hon går så långt som att säga: "Flyktingar kom inte till Sverige, vi klarar inte att integrera er".
Som om integration går som en dans i andra länder.
Vilka länder vill Magdalena Andersson föreslå att asylsökande ska söka sig till? Att sitta isolerade på en ö i Grekland eller i ett läger i Italien? Att finna sig i slöjförbud i Frankrike? Övriga nordiska länder har samma dilemman som Sverige. I stora länder som Tyskland handlar mycket om att enklaver bildas där flyktingarna hamnar. Inte mycket till integration där.
Sverige har antagligen ett av de bästa flyktingmottagandena i världen. Det är därför många söker sig hit. Vi erbjuder utbildning och bostäder.
Nu har det kommit väldigt många på en gång så då tar integrationen naturligtvis längre tid. Integration handlar ju om att finna sin plats i samhället.
Det är tråkigt att Magdalena Andersson nu talar Jimmie Åkessons språk. Det bådar inte gott inför valet om socialdemokraterna ska använda denna retorik för att vinna.

onsdag 20 december 2017

Stockholms egna asylregler

Idag höll jag med en moderat. Det gällde bidrag till barn till familjer som uppehåller sig i Sverige trots utvisningsbeslut. Den rödgröna majoriteten i Stockholm vill ge bidrag till dessa barn, eftersom de är offer för sina föräldrars beslut att stanna trots att de ska utvisas.
Det moderata oppositionsborgarrådet Jerlemyr menar att det ger väldigt konstiga signaler till dem som fått utvisningsbeslut (och har barn). Och jag instämmer.
De här personerna har fått sina asylskäl prövade och de har inte varit tillräckliga för asyl. Då ska de lämna landet, även om det naturligtvis är tragiskt för familjen. Men de väljer att gå under jorden tillsammans med barnen. Då menar majoriteten att barnen kommer att fara illa av detta och därför behöver de bidrag (som då går till föräldrarna som då kan försörja barnen).
Men detta är ju faktiskt att sätta sig över asylprövningen. Stockholm kan ju inte ha egna regler för detta. Om barn far illa i Sverige tas de om hand av samhället om föräldrarna anses olämpliga. Och det är de ju i det här fallet, eftersom de åsidosätter sina barns rätt till skolgång och sina egna möjligheter att försörja dem.
Att skilja barn från deras föräldrar är aldrig en bra lösning, men för barnens skull kanske det ändå är det bästa i dessa fall. Dessutom kan det vara en påtryckning på föräldrarna att faktiskt följa det fattade beslutet.
Det här känns inte bra, men annars säger ju Stockholms kommun att här tar vi ändå hand om dig. Och det förstärker dessutom det skuggsamhälle vi redan har.

Kan Nato rädda oss från digital sårbarhet?

Försvarsberedningen har kommit med ett betänkande. Bl a sägs att "ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel kan komma att användas mot Sverige. Totalförsvaret ska utformas för att kunna möta ett militärt angrepp mot Sverige."
Det är självklart Ryssland som förväntas stå för angreppet. 
I själva verket är det ju så att det största militära hotet mot Sverige är att vi går med i Nato. Då är vi ju inte ens på pappret neutrala längre. Det är knappast Sverige som kommer att vara det första land Ryssland angriper, snarare Baltikum, men är vi med i Nato förväntas vi strida och delta i Natos krig. 
I beredningen uppmanas också vi svenskar att ha en buffert för överlevnad under en vecka (till skillnad från tre dagar som tidigare). Ett land som vill angripa oss behöver knappast slösa sina militära resurser på oss. Vi digitaliserar oss in i återvändsgränder. Slå ut internet och många svenskar blir helt hjälplösa. Slå ut elektriciteten och resten av oss blir det. 
Vi är sårbarare än någonsin och det kommer knappast Nato att ändra på.


torsdag 14 december 2017

Hur oberoende blir hyreskommissionen?

"Oberoende kommission ska se över hyresrätten" är rubriken på debattsidan i dagens DN.  Det är Hyresgästföreningen som skrivit ett inlägg om behovet att se över modellen med förhandlade hyror och hur man kan utveckla hyresrätten som boendeform. Och det kan väl vara bra.
Men så får man se vilka som ska ingå i denna "oberoende kommission". Ett antal byggherrar, vd för fastighetsbolag och några jurister. Som ordförande Stefan Attefall (kd) bostadsminister i alliansregeringen. Den som såg till att ockerhyrorna nu också gäller andrahandsboende. Samt en liberal riksdagsledamot. Ingen representant för den rödgröna sidan.
Det är märkligt att just de som främst förespråkar marknadshyror ska sitta i denna kommission. Det är ju knappast att utveckla hyresrätten, snarare att göra den än mer ouppnåelig för dem som inte har kapital varken att köpa eller hyra för. Och som samtidigt tror att alla människor vill göra s k "bostadskarriär", dvs att så snart de har möjlighet köper de en lägenhet eller villa. Så är det ju inte. Vi är många som väljer hyresrätt för att vi vill ha service (åtminstone gäller det allmännyttan) och inte vill lägga ner hela vårt kapital i boende.
Hyresgästföreningen talar om en socialt hållbar bostadspolitik. Erfarenheten från den förra regeringen var raka motsatsen.

onsdag 13 december 2017

Förnuftet har återvänt till Alabama

Äntligen verkar en del republikanska amerikaner ha tagit sitt förnuft tillfånga. Demokraten Doug Jones segrade i Alabamas senatsval framför den ärkekonservative rasisten och sextrakasseraren  Roy Moore. Fast det borde ju vara en självklarhet.
Men USA har en president som öppet stöder en man vars åsikter hör hemma i 1800-talets slavhandel och åkallar sin gud som argument för att förbjuda homosexualitet. M a o en man som borde vara politiskt död för länge sen. Men inte i Trumps USA.
Ett litet hopp börjar ändå spira. Nu har ett antal kvinnor anklagat Trump för sextrakasserier. Själv anklagade han ju Bill Clinton för att ljuga om kvinnoaffärer, och Clinton blev t o m ställd inför riksrätt för detta. Nu har USA en president som upphöjt ljugandet till statskonst.
Kanske är det för sextrakasserier som han åker dit till slut och inte för samröre med främmande makt. Men något av det borde väl ändå lyfta ut karlen från Vita Huset.

lördag 2 december 2017

Marknadsanpassa Posten

Nu höjer Posten portot igen. Fast vi redan har ett av Europas högsta porton. Men enligt Posten ska det kompensera för den danska delen av företaget. Posten är ju numera ett företag dessvärre. Alltså är den samhällsservice Posten tidigare stod för, nu helt underkastad marknadskrafterna. Därför tycker man också det är självklart att försämra sin service samtidigt som man höjer priset, genom att meddela att nu kommer man inte att dela ut brev dagen efter att de postas. Men det är väl bara en anpassning till de förhållanden som rått ett bra tag. Det enda som gäller är vinst.
Samtidigt kan man ju tycka att när ett av problemen är att färre skickar brev, så höjer man portot. Normalt borde ju priset sänkas för att möta efterfrågan. Men i marknadsliberalismens yra finns bara prisuppgång på kartan.
Ändå ser vi ju faktiskt sänkta priser på bomarknaden just nu. Så inom vissa branscher fungerar fortfarande normal marknadsanpassning.