söndag 31 juli 2016

"Vi som satts att leva i besvikelsens epok"

Lena Mellin skriver idag i Aftonbladet att världen alltid går framåt trots att det ser mörkt ut. Hon hänvisar till sin mormor, som vid 95 års ålder fick frågan om vad som blivit bättre sen hon föddes. Mormodern svarade: Allt!
Tyvärr känns det inte riktigt som man kan vara en sådan optimist i Sverige idag. I Sverige har det faktiskt blivit sämre de senaste decennierna. Klassklyftorna har ökat, korruption breder ut sig både i privata företag och offentlig förvaltning. Samhällstilliten minskar.
Allt har förstås inte blivit sämre. Toleransen mot oliktänkande har ökat trots SD:s inträde på arenan. Det är inte längre så queer att vara queer t ex. Homosexuella får gifta sig. Sådana saker har gått framåt.
Men samtidigt har internet också blivit ett träsk av hat och kriminalitet. En ton som förgiftar samhällskroppen.
Efter regn kommer sol skriver Lena Mellin. Folk har väl alltid tyckt att mycket varit fel i samhället. Men det är ändå dystert att Hasseåtages text i "Var blev ni av?" känns otroligt aktuell:
"Vi som satts att leva i besvikelsens epok, ja vad gör vi nu, vad ska vi tala på för språk. Kanske även om det blåser lite kallt, tro på det vi trodde på trots allt".
Och det är väl det vi får göra.torsdag 28 juli 2016

Donald Trumps Rysslandskontakter hot mot omvärlden

SVT:s och Washington Posts uppgifter om att Donald Trump har skulder till oligarker i Ryssland som står nära Putin är skrämmande. En president i USA som har ekonomiska band till ryska skurkar ett scenario värdigt en John Le Carré.
Man förstår plötsligt varför Trump har deklarerat att Nato (i alla fall inte USA) kommer att rädda Baltikum om Ryssland skulle ha ambitioner att annektera dessa länder. För det var ju ett ganska märkligt uttalande att just nämna Baltikum. Har Putin en hållhake på honom? Bara detta borde ju diskvalificera honom som kandidat, som varande ett direkt hot mot nationen.
Jag följer med intresse Kunskapskanalens serie "USA enligt Oliver Stone" (onsdagar kl 22.00, finns på SVT Play) som beskriver USAs historia som vi utanför landet känner den, men som Stone menar inte har presenterats på detta sätt för de egna medborgarna.
Ja, på 50-talet var väl också vi svenskar blåögda när det gällde USA och dess aggressiva utrikespolitik. USA var så idealiserat i vårt land att många inte kunde ta in vilka övergrepp som skedde i t ex Vietnam, det första krig där det var svårt att dölja sanningen. Och en del ( t o m journalister) ville fortfarande tro på USA under George Bush Jr när han angrep Irak och därmed orsakade den situation vi befinner oss i idag.
Och inte kom det fram på 50-talet hur USA genom CIA genomförde statskupper i demokratier som Guatemala (1954). Samtidigt som man hycklande talade om USA som demokratins försvarare.
Vi kommer att få mer av den varan om Donald Trump blir president. Hellre Hillary Clinton som i alla fall hellre talar politik än personangrepp. Kanske kan i alla fall status quo behållas under henne.

onsdag 27 juli 2016

Ineffektivt med privata entreprenörer

Hur ineffektivt är det inte med privata entreprenörer som ska ta hand om samhälleliga uppgifter. Ta t ex klottersanerna. Stockholms stad anlitar företaget Remove som vid anmälan om klotter rycker ut och ska inom 24 timmar ha tagit bort klottret enligt avtalet med kommunen. De får betalt per uppdrag (och kanske någon grundplåt, det vet jag inte).
Stockholms stads app mot klotter har gjort det lätt för allmänheten att anmäla klotter. Anmäls då klotter på några bänkar i en park, men inte papperskorgarna, åtgärdas bara bänkarna. Företaget låter bli (får inte?) att också ta papperskorgarna medan de ändå är där. Eller så kan de komma tillbaka och få betalt för ännu ett uppdrag.
De får heller inte rycka ut på eget bevåg.
Detta system gör klottersaneringen oerhört ineffektiv. Om saneringen skett i stadens regi, kunde sanerarna åka runt och själva ta bort det klotter de ser och göra rent även om inte varenda "tag" är anmäld. I längden blir ju ett sådant här system billigare för skattebetalarna. Men det kräver ju att kommunen anställer, vilket gud förbjude, verkar vara det värsta en kommun kan göra.

fredag 22 juli 2016

De enkla jobben är redan bortrationaliserade

Fortfarande talas det om "enkla jobb" som en lösning för nyanlända och arbetslösa utan längre utbildning. Ja, det är alliansen som talar om detta. "Vi måste skapa enkla jobb" som de säger.
Men varför finns inte dessa enkla jobb redan? Jo, kära allians, för att de är bortrationaliserade. Företagen (och den offentliga sektorn som de senaste decennierna verkat enligt New Public Management) anser sig inte ha råd med enkla jobb. Varför tror man att de plötsligt av ren välvilja skulle återinföra vaktmästare och vad det nu kan vara man rationaliserat bort?
Nej, naturligtvis är det vi skattebetalare som förväntas bidra. Och inte för mycket, så att de som får de s k enkla jobben, inte får en rimlig lön, utan ändå kanske måste leva på socialbidrag.
Det är inte "enkla jobb" som behövs utan riktiga jobb.

torsdag 21 juli 2016

Migrationsverket motverkar integration

Har man egna regler på Migrationsverket? Följer man inte politiska direktiv? Eller har man fått direktiv som går stick i stäv med de floskler politiker uttalar om integration och vikten av att nyanlända får jobb?
Idag berättar nämligen DN om tvångsförflyttningen av ett antal (130) personer som bor på ett asylboende i Farsta utanför Stockholm. En av dem som intervjuas är en person som har sin familj här sen två år och dottern går i skolan och talar flytande svenska. Själv är han IT-konsult och arbetar som detta. Plötsligt ska familjen ryckas upp och förflyttas till Kiruna eller Boden "där boendet är mycket bättre" enligt Migrationsverket.
Ja, det må vara, men nu är ju den här familjen etablerad här på just det sätt som ansvariga politiker vill att det ska gå till. Och de här är inte de enda som råkat ut för Migrationsverkets nyckfullhet. Verket föser runt folk hursomhelst utan att ta reda på hur det står till i de enskilda fallen. Fast de påstår att de gör det. 
Sverige blir allt omänskligare. Migrationsverket må ha fullt upp, men om de inte hinner med att vara humana bör regeringen se till att de får mer resurser. Det är plågsamt att se hur människoliv slås sönder på nytt.

onsdag 20 juli 2016

Sverige har blivit ett Ellis Island

Idag börjar den nya asyllagen att gälla. Det får mig att tänka på Ellis Island, ön utanför New York dit de emigrerande européerna kom när de nått Amerika.
Jag besökte Ellis Island och dess museum för några år sedan och det var verkligen en ögonöppnare. Här skedde från 1892 till 1924 sorteringen av vilka som skulle få stanna och vilka som skickades hem igen. Amerikanerna hade insett, precis som vi idag, att strömmen av immigranter måste hanteras. Och man ville bara ha dem som kunde försörja sig själva.
Så redan när immigranterna anlände kontrollerades deras hälsa. Hade de någon sjukdom eller skada skickades de tillbaka (om den inte kunde åtgärdas på den medicinska klinik som fanns på ön). Ensamkommande kvinnor skickades direkt tillbaka. De förväntades inte kunna försörja sig själva. Så kvar blev arbetsdugliga män (med familjer om de kunde försörja den).
Jag blev lite chockad vid mitt besök på Ellis Island. Jag visste inte att man var så krass i sin människosyn på den tiden. Ingen som kunde ligga samhället till last fick stanna.
Jag påminns om detta med Sveriges nya asyllag. Kan du arbeta får du uppehållstillstånd och man kan ju bara tänka sig vilka arbetsgivare som kommer att utnyttja det. Familjer splittras.
Vi har ännu inte blivit lika kontraproduktiva som danskarna, som stjäl folks pengar när de kommer, så att det verkligen blir bidragsberoende.
Men jag skäms över Sverige idag och känner samma förakt som jag kände för människosorteringen på Ellis Island.

söndag 10 juli 2016

Sjöstedt undvek svartmålning

Jag har just lyssnat på Jonas Sjöstedts tal i Almedalen. Det var en glädjande stund. Sjöstedts tal skilde sig från övriga partiledares på ett mycket positivt sätt. Han talade om det goda samhället. Det vi i själva verket vill uppnå. Han valde att inte svartmåla Sverige som de borgerliga och SD (och dessvärre även Löfven).
Alla vill naturligtvis ha ett bra samhälle utifrån sina utgångspunkter, men de övriga har valt att visa på alla fel som finns i Sverige idag. De har talat om hårdare tag och fler krav på dem som har det tuffast. Inga krav på att alla ska bidra till ett gott samhälle, framför allt inte de med mycket pengar och stora förmögenheter. De ska sitta i orubbat bo. "Lagt kort ligger", som Löfven sa. Då kan man fråga sig varför han överhuvudtaget befinner sig i politiken.
I själva verket är ju skiljelinjen mellan höger och vänster väldigt tydlig. Vi som vill att alla ska ha en dräglig tillvaro i vårt land genom att gemensamt bidra till en hygglig välfärd och de som menar att var och en är sig själv närmast och hjälpe sig den som kan. Tyvärr hamnar S väldigt ofta i det senare lägret när det kommer till konkret politik.