lördag 13 april 2019

OS - håll tummarna för Italien

 Nu har regeringen godkänt att Stockholm söker vinter-OS 2026. Men med tanke på att Stockholm sällan har någon sammanhängande snöperiod på vintern numera är det få vintersporter som platsar i stan. Därför ska även Åre och Falun samt även Lettland inkluderas i detta OS.
Ändå beräknas kostnaden till en miljard för skattebetalarna. Vi ska, enligt förslaget, enbart stå för säkerheten kring arrangemangen. Men en miljard är mycket pengar.
Tänk om polisen skulle få disponera denna summa till utredningar och brottsförebyggande åtgärder.
Eller att den avsattes för eftersatta områden inom välfärden, som äldreomsorg, vård och skola.
Dessutom har inga kalkyler hittills hållits under de senaste decenniernas OS. Det blir alltid dyrare.
Så låt oss hålla tummarna för att Italien får hålla vinter-OS. De har dessutom haft det förut, så de kanske kan återanvända en del investeringar.

onsdag 3 april 2019

Kärnkraften är inte fossilfri

Nu försöker moderaterna blåsa liv i kärnkraften igen. Trots att man har en riksdagsöverenskommelse sen 2016, vill moderaterna dra sig ur om man inte bygger ny kärnkraft. Samtidigt talar de om långsiktighet. Vad är det för långsiktigt med att hoppa av en redan ingången överenskommelse för det första.
Men det värsta är att de (och många fler) påstår att kärnkraften är fossilfri. Vet de inte hur kärnkraft kommer till? Den bygger på uran som utvinns ur gruvor (bland de farligaste gruvarbetarjobb som finns) och är alltså varken fossilfri eller förnyelsebar.
Men den är ren hävdar dessa okunniga. Ja, om man menar att den inte släpper ut koldioxid. Men kärnkraftens avfall är radioaktivt och så giftigt att man inte ens funnit en slutförvaringsplats för det. Skulle den komma ut är halveringstiden för giftet flera hundra år. Tjernobylolyckan visar vad som händer med den närmaste omgivningen (obeboelig) och i Sverige har vi fortfarande mätbara rester av nedfallet i vissa delar av landet.
Sedan är den dyr. Det är tillåtet att bygga kärnkraftverk i Sverige på marknadsmässiga villkor. Ingen har velat satsa på detta. Istället vinner både sol och vind terräng.
Kärnkraften skulle ha avvecklats 2010 enligt folkomröstningen 1980. Det mäktade man inte med, utan fortsatte som förut. Inte förrän nu under galgen (klimatkrisen) inser man att vi måste ställa om till fossilfritt och förnyelsebart.
Att satsa på kärnkraft är dödsdömt ur alla aspekter.

måndag 1 april 2019

Aktieägare vågar inte annat än ge ansvarsfrihet för Swedbanks styrelse

Det krävs visst ingenting av en styrelse längre. Dess främsta uppgift verkar vara att se till att sko sig själva. Åtminstone gäller detta Swedbanks styrelse. Vad har de åstadkommit annat än att höja sina egna arvoden?
När styrelseordföranden tillfrågas om den rapport om penningtvätt som tagits fram, säger han att han inte läst den. En styrelseordförande som inte ens reagerar när det kommer oroande rapporter som påverkar bankens förtroende, kan ju inte själv vara värd något förtroende.
Men bankvärlden fungerar ju så att aktieägarna inte vågar ge annat än ansvarsfrihet åt den inkompetenta styrelsen, eftersom aktievärdet annars skulle försämras. Money talks.
Och vi medborgare får betala.