onsdag 30 januari 2013

Små apotek försvinner

Ännu ett "vad var det jag sa". DNs papperstidning skriver idag om att "Småapotek riskerar att bli uppköpta". Surprise, surprise. Sådan är kapitalismen.
Marknaden klarar inte en uppsjö av apotek, centrumen i storstäderna översvämmas av apotek. Men de mindre går med förlust och då står de stora hajarna där, beredda att hugga. Utom statliga Apoteket AB, för de får inte köpa upp några små.
Naive Hägglund såg en mängd små apotek som skulle spridas över Sverige. Ge karln en kurs i ekonomi. Istället riskerar vi att få det precis som vi som var emot utförsäljning trodde: inga apotek alls i glesbygd. Där får väl statliga Apoteket rycka in igen (om de nu får tillstånd till det).
Kapitalism är som kommunism - den leder till monopol, men det tar längre tid.

tisdag 29 januari 2013

Arbetskraftsinvandring - medveten lönesänkarpolitik

Återigen "vad var det jag sa" om ett av alliansens projekt; denna gång om arbetskraftsinvandring. En total flopp, den har lett till att människor utnyttjas i mindre kvalificerade jobb till närmast slavlöner. Idén presenterades som att Sverige skulle ta emot spetskompetens. Av detta blev nästan intet.
Men jag tror inte alliansen/moderaterna anser att detta är en flopp. Med tanke på hur intensivt de jobbar för att sänka löner i alla sammanhang, är det här mumma. Nu får svenskarna och redan invandrade personer slåss om jobben med arbetsinvandrare som jobbar med urusla villkor. Så småningom holkas stenen ur, folk blir desperata och tar jobb till vilka villkor som helst också bland arbetslösa, inte minst ungdomar.
Vi glider tillbaka mot fattig-Sverige, med en övergödd maktelit med villkor som inga andra har och en burgen medelklass som värnar sina privilegier.
Det var tusenden som byggde landet, men ett fåtal som river ner. Och det går betydligt fortare.

måndag 28 januari 2013

Euron dödar EU

Europa är döende, utropar ett antal kulturpersonligheter från olika europeiska länder. Och de ondgör sig över hur Europa genom sin hantering av eurokrisen skapar alltmer misär och gynnar fascistiska strömningar. Deras slutsats är dock märklig. De förordar en politisk union, ökad federalism.
De ser helt bakvänt på eurokrisen. Skälet till krisen är ju bl a att överstatligheten i EUs medicin till de krisande länderna bakbundit dem helt. De har inget eget manöverutrymme. Det är ju det som gör folk förbannade och kommer att bli EUs undergång.
Det är euron som måste försvinna, så att länderna i EU fritt kan föra sin egen ekonomiska politik utifrån sina egna förutsättningar.
Men förmodligen kommer dör hellre de europeiska ledarna än tar denna prestigeförlust. Så åtminstone EU är döende.

Billström orsakar fler skandalrubriker

Det är lustigt med alliansen. Kan man gynna de välbeställda gör man det, t ex genom att man inte längre kan överklaga ockerhyror hos Hyresnämnden. Kan man försämra ännu mer för de svagaste gör man det också. Och migrationsminister Billström håller gärna i piskan. Fler ska utvisas! Utvisandet måste bli effektivare!
De myndigheter som är satta att verkställa detta får redan massiv kritik för sina många gånger omänskliga beslut (senast läste vi om mamman som vanvårdat sina barn så att de placerats i fosterhem sedan flera år, men som nu ska utvisas med två av dem, det ena utvecklingsstört).
Billströms piska kommer att leda till att de verkställande myndigheterna kommer att fråga allt mindre och utvisa alltmer. Vi kan "se fram emot" nya skandalrubriker om människor som kommer i kläm i det alltmer hårdnande svenska samhällsklimatet.

lördag 26 januari 2013

Ny tidsfrist i klimathotet

Äntligen en positiv klimatnyhet. Ett norskt forskarteam har fått fram att jordens uppvärmning mattats av sedan år 2000. Det innebär att hotet om en temperaturhöjning till 4 grader inte längre framstår som så akut. Det kanske bara handlar om 1,9 till 2,9 graders ökning. Kanske finns det lite hopp för barn och barnbarn då.
Risken är dock att alla klimatskeptiker nu slänger hattarna i luften och ropar att det inte finns något klimathot. Att vi kan fortsätta som förut. Men om vi når 2,9 är det illa nog. Det som hänt, om denna rapport stämmer, är att vi fått lite tidsfrist i omställningen.
Så måtte denna nyhet istället innebära att ny kraft läggs på att få fram nya energisystem och mer hållbarhet i hur vi använder jordens resurser.

fredag 25 januari 2013

Vi stagnerar med EU

David Cameron har blåst liv i EU-debatten också i Sverige. Inte bara Vänsterpartiet, utan också KD, går nu ut och förespråkar en diskussion om hur Sveriges EU-medlemskap bör se ut.
Det är välkommet. EU har med eurokrisen utvecklats precis så som man kunnat förutse. Alltmer makt till Bryssel, storvulenhet hos ledarna, en övertung byråkrati med EEAS (utrikestjänsten) och ett evigt tjafs om att komma överens om uttalanden, vilket har försvagat snarare än stärkt Europa globalt. De stora länderna får alltmer inflytande på de smås bekostnad.
Sverige har vunnit mycket lite på att vara med i EU. Vi är en av få nettoinbetalare, vilket innebär att vi betalar mer i avgifter än vi får tillbaka via andra kanaler och bidrag. Det må vara hänt om pengarna gick till något vettigt. Men istället göder vi en obsolet jordbrukspolitik som skyddas till varje pris. I den senaste budgetförhandlingen föreslogs att EU-biståndet skulle sänkas med 12 miljarder euro för att hålla jordbruksstödet under armarna. Det går stick i stäv med den politik för global utveckling, där politikområden inte får motverka varandra, som också EU står bakom-
För att inte tala om att den miljöpolitik som en gång låg i framkant, inte bara reducerats av den borgerliga regeringen, utan också av EU, där ingen får gå före. Det strider ju mot konkurrensen på den inre marknaden gubevars.
Till sist blir EU sin egén fiende, då den minsta gemensamma nämnaren blir avgörande. Stagnation är att vänta om vi inte nu tar chansen med ett nytt grepp på EU i Storbritanniens spår.

torsdag 24 januari 2013

Moderater vill inte ha hyresrätter

Joakim Larsson, moderat borgarråd i Stockholm, försöker tuta i oss att M vill ha en jämn fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter. Så ser inte verkligheten ut. 82 000 hyresrätter har försvunnit i Stockholm pga ombildningar till bostadsrätt. Några som råkade bo där och hade turen att kunna betala även om det var underpris. Några tvingades ta lån alternativt vara hyresgäster hos sina grannar, som plötsligt hade makten över hyressättningen.
Och detta bara fortsätter. Moderaterna vill inte alls ha hyresrätter, nybyggena består fortfarande av en majoritet bostadsrätter. Dessutom får de ombildas efter fem år och ombildningskonsulterna har noga koll på de få hyresrätter som tillkommer.
Och tanken att andrahandsuthyrning med fri hyressättning skulle ge fler bostäder åt dem som verkligen behöver (nämligen ungdomar som vill flytta hemifrån eller människor som fått jobb och måste ta miljonlån för att få en bostad och kunna ta jobbet) är så korkat att man baxnar.
Tror moderaterna att vanliga människor köper denna rappakalja? Säg som det är: vi vill ha en segrergerad stad där de med pengar går före på alla sätt.
I längden kan inget nyspråk dölja vad som är på gång.

onsdag 23 januari 2013

Migrationsverkets regler står över allt

Det finns en paragraf i brottsbalken som kallas "egenmäktighet med barn". Detta gör sig Migrationsverket skyldig till, för vilken gång i ordningen det nu kan vara.
En mamma vanvårdar sina tre barn, varav ett är funktionshindrat. Barnen tas om hand av socialtjänsten och är placerade i fosterhem sedan tre år.
Nu ska Migrationsverket utvisa mamman. Av någon anledning ska då två av barnen också utvisas med henne, trots att hon inte ansetts kunna ta hand om dem på tre år.
AB skriver: "Men nu tar Migrationsverket över och processchefen Annette Bäcklund förklarar att utlänningslagen står över lagen om vård av unga (LVU). Den hjärnskadade och funktionshindrade dottern och hennes bror ska utvisas tillsammans med mamman.

Den yngsta dottern får stanna i Sverige för hon har en svensk pappa. Han har visserligen fråntagits vårdnaden om flickan, men han är svensk och det räcker för att hon ska få stanna.
Syskonskaran splittras upp och mamman som egentligen inte har vårdnaden om sina barn får ändå ta med sig de två äldsta till en oklar framtid i Serbien.
– Migrationsverket har i uppdrag att pröva personers rätt till uppehållstillstånd och det är en annan lagstiftning än den lagstiftning som socialtjänsten har att pröva huruvida föräldrar sviktar i sitt föräldraskap, säger Annette Bäcklund till SVT:s Västnytt.
– Små barn har oftast den största etableringen till sina biologiska föräldrar, fortsätter Annette Bäcklund. Nu har de här inte levt ihop men det finns ändå ett mycket starkt band mellan den biologiska mamman och barnen."

Sverige har skrivit på barnkonventionen som handlar om att barn ska skyddas mot övergrepp av olika slag. Deras behov av skydd ska gå före andra lagar och regler.
Men Migrationsverket står över andra lagar uppenbarligen, vilket också denna Anette Bäcklund försöker hävda. Om hon åtminstone nöjt sig med den kommentaren. Men nästa tar priset - "barn har den största etableringen till sina biologiska föräldrar och det finns ett starkt band mellan mamman och barnen".
Ingen av föräldrarna har nu vårdnaden om barnen och har inte bedömts kunna ta hand om dem. Ett barn är funktionshindrat och barnen är dessutom romer och de ska nu utvisas till Serbien, ett land känt för sin fientliga inställning till romer.
Men den inställningen verkar också finnas hos Migrationsverket.

Tråkigt i Söderort

Gäsp - Ikea vill/får bygga ett möbelvaruhus söder om den nya Söderarenan. (det får de om de bygger 550 lägenheter - jag menar förstås bostadsrätter också). Behövs det ett Ikea i Söderort? Behövs den trafik ett sånt varuhus genererar? (Plus arenans). Behövs det överhuvudtaget en galleria till (som ju också är planerad)  bredvid Globengallerian, som redan nu går knackigt? Hur många fler Lindex, H&M, Stadium m fl kedjor orkar vi besöka? För det är ju bara de som kommer att ha råd med hyrorna.
Tänk om man kunde bygga ett kulturhus bredvid arenan istället. Med biograf, konsthall, scen m m för olika kulturevenmang. Men det ger ju inte vinst förstås....

måndag 21 januari 2013

Jämställdhetsminister - ett omöjligt jobb

Så lämnar ännu en minister Reinfeldts skepp, som ligger där i stiltje sen lång tid tillbaka. Jämställdhetsminister måste höra till de mest omöjliga jobben i en regering som denna. Trots att Sabuni var en person med skinn på näsan och många idéer får man en känsla av att hon mest var ett alibi utifrån idén att det måste finnas en "icke-etnisk" person i regeringen. Hon har ju inte fått igenom några av sina idéer (även om några var väl drastiska, som obligatorisk gynundersökning för att se om flickor blivit omskurna - och i så fall var det ju redan försent).
Den nya ministern, Maria Arnholm, kallar sig feminist och det tror Lena Sommestad på Brännpunkt borgar (sic) för att ett samarbete över blockgränsen kan ske. I så fall har hon inte förstått den här regeringens intentioner. Marknad och valfrihet ska styra. Vill människor arbeta ta hand om barn på deltid ska de få det, även om de flesta är kvinnor som kommer att få så mycket sämre pensioner för att de gör detta val.
Regeringen är mer intresserad av reformer som vårdnadsbidrag, så att kd-vännerna ska fortsätta vara lojala mot den övriga sociala nedrustning som pågår.
Varför inte en manlig jämställdhetsminister? Jämställdhet är inte enbart en kvinnofråga.

fredag 18 januari 2013

Alliansen gynnar bara privat egendom

En av de saker som är mest outhärdliga med alliansens skötsel av Stockholm är de s k avknoppningarna och utförsäljningarna av vår gemensamma egendom. Dessutom till underpris. Det gäller både utförsäljning i vård och omsorg (och skola) och av hyresrätter. Att denna förskingring får fortgå och inte verkar kunna lagföras är mer än deprimerande. Och politikerna tar förstås inget snavar som vanligt, utan skyller på tjänstemännen. Man kunde ju, när det gäller hyresrätter, ha gjort som i Uppsala, och sålt bostäderna till marknadspris. Men då hade det ju inte blivit så många ombildningar förstås.
Det är alliansens fel att det idag inte går att snabbt hitta en bostad för den som inte har möjlighet/vill ta ett miljonlån. Det är alliansens fel att studenter inte kan studera vid Stockholms högskolor och universitet. Det är alliansens fel att fler hyresrätter inte byggs. Man ger inga subventioner till detta, däremot till enskilda individer för reparationer på sina hus.
Dessutom, skriver DN idag: "En viktig skillnad mellan privata och kommunala förskolor, är att de privata disponerar hela förskolepengen. Pengen per barn är mindre för de kommunala förskolorna, eftersom en viss andel kan omfördelas till andra verksamheter, exempelvis socialbidrag."

M a o gynnas privata företag på det allmännas bekostnad. Hela alliansens idé är att via skattebidrag gynna privat företagsamhet och minska den offentliga. Och vi vet ju mycket väl att privat omsorg och vård inte är bättre än kommunal, det har ett antal skandaler bevisat.
Kasta ut alliansen från kommuner och landsting innan de ödelägger staden fullständigt.


Personal blir slit-och-släng

Arbetslösheten kommer att öka, spår allehanda institut och index. 60 procent av företagen räknar med sämre tider. Och då duggar varslen tätt.
Att små företag med liten omsättning måste dra ned i konjunktursvackor är ganska självklart. Men att stora företag tycker att det är bekvämare att avskeda personal vid minsta minskning av vinsten i kvartalet är perverst.
Kvartalskapitalismen gör att våra samhällen slits isär. Eftersom företagsidén numera är att vinsten måste öka varje kvartal eller i varje fall inte minska mer än marginellt, blir personalen slit-och-släng-varan. Att man därmed gör sig av med kompetens verkar inte bekymra företagsledarna trots att de tjatar så om hur svårt det är att få tag i kompetent personal. Ägarna, som ofta är konglomerat av olika slag, ser ju heller aldrig sin personal, de är ju bara siffror i bokföringen. M a o saknas helt ansvar för samhället.
Men företag är ju faktiskt en viktig del av samhället och med allt större grupper som trycks ut i arbetslöshet och skuldsättning, minskar också köpkraften. På sikt gräver man sin egen grav.
De företag som vågar stå emot kvartalsvinstkraven står också för ett hållbart samhälle, där svackor kan övervinnas. Och ju fler som gör det, desto mindre blir konjunktursvackorna.
Girighet äter till sist sig själv.

tisdag 15 januari 2013

S lika blinda för skolans grundproblem som alliansen

Inte heller Karin Wanngård, socialdemokratiskt oppositionsborgarråd, vill erkänna skolans grundproblem. Hon utlovar villigt en miljard för fler lärare, satsning på svaga elever, sommarskola och allt vad det är.
Vilka skolor ska få denna miljard då? De stora riskkapitalbolagens skolor? Hur mycket skulle de investera i sina skolor, där mycket av det grundläggande saknas idag, som matsalar, skolbibliotek och gymnastiksalar.
Inse Karin Wanngård att grundproblemet är kommunaliseringen och skoklpengen. Pengar som styr, som ökar segregeringen och ger glädjebetyg för att locka fler elever, stora klasser för att minska kostnaderna etc etc.
Men det här systemet vågar sossarna inte utmana. Trots att just de två orsakerna är grundproblemen som man vägrar se. Så länge vi har kvar detta och riskkapitalbolagen med sina vinster därtill, kommer skolresultaten att sjunka. T o m Ikea vill nu sponsra skolan för att få rätt kompetens.
De riktiga dåliga betygen bör skolpolitikerna ha som inte ens kan/vill göra en riktig problemanalys.

måndag 14 januari 2013

Bostadsbristen skapar kris i Sverige i åratal framåt

400 000 i bostadskö i Stockholm. Så blir det när pengar och inte behov styr. Mats Odell (kd) ville att alla skulle äga sin bostad (dvs i praktiken banken då). Vad lever man i för verklighet om man kan lansera en sådan idé (och hur kan man i så fall kalla sitt parti värdekonservativt när hela tanken andas nyliberalism)?
Det är framför allt i storstäderna, främst i Stockholm, som alliansen fått gå bärsärkagång i hyresbestånden. I vissa kommuner, som Vaxholm, finns ingen allmännytta kvar. Allt är utsålt till underpris.
En hel ungdomsgeneration står inför den s k valfriheten att skuldsätta sig (utöver studielån) för att få en egen bostad, alternativt bo hemma eller i andra hand (där alliansen vill att det ska vara fri hyressättning och att den hyrande ska betala också ägarens skulder).
Det bästa vore om det skapades jobb i en större region än Stockholm. Att de nya innovativa företag som alliansen jämt talar om etablerade sig i mindre orter som kunde bli levande centra för en tynande glesbygd.
Men det blir inga nya företag. Istället hör vi det eviga tjatet om kris, kris, kris. Det har inte varit annat sen alliansen tog över. Och de spär bara på den internationella kris som finns, genom sin människofientliga politik. Alliansen bäddar för kris i Sverige på betydligt längre sikt än en konjunktursvacka.

fredag 11 januari 2013

Vi är på god väg mot Centerns idéer

Vi har redan en del av det samhälle som centern målar upp i sitt idéprogram. T ex platt skatt där den enda del som inte är platt är den statliga, som betalas av dem med en viss högre inkomst. Och det sticker väl i ögonen på centern att de välbeställda ska betala mer. Alla är ju lika. Eller hur?
DNs papperstidning kom med en nyhet idag om att Posten lämnar glesbygden. Det är inte lönsamt för ett vinstdrivande bolag att köra ut post till de få invånare som valt att bo utanför större orter. Posten, Postverket, kom till på 1600-talet som en service till alla medborgare, när fler och fler kunde läsa och skriva. Det grundade sig i samhällsnytta.
Sånt vill inte centern veta av. "Hela Sverige ska leva" var en gång centerns slogan. Men det är faktiskt inte lönsamt.  De talar visserligen om decentralisering, så där får de ett problem, men det viktiga är ju att allt är privat och staten ska inte lägga sig i om några missgynnas. Alla får klara sig bäst de kan.
Det är också betydelsen i förslaget som månggifte. Varför ska staten lägga sig i hur människor vill leva? Inget hindrar idag människor att leva i vilka konstellationer de vill. Skälet till att inte alla kan gifta sig med alla handlar om arvsrätten och den vill C också avskaffa- Och här kommer vi åter till detta med gynnas och missgynnas. Här kan man gynna vissa barn och missgynna andra. Den rätten ska väl alla ha!
Och föräldrarna ska bestämma vad barnen ska lära sig. Skolor kan se ut hur som helst (och det gör de ju nästan idag så vi är på god väg).
Programmet kanske inte är helt omöjligt. Se bara vad alliansen åsdtadkommit i denna riktning bara på sex år. Det kanske handlar om några få mandatperioder till så är vi där. Om Centern finns kvar då förstås.

onsdag 9 januari 2013

Farligt när vanligt folk blir fattiga

Så har också World Economic Forum kommit fram till att det största hotet mot världsekonomin är ökade klyftor i samhällena. Snart är det bara EU-ledarna som fortfarande tror att man löser ekonomisk kris med ekonomiska stålbad som lägger sordin på hela samhällen, slår ut folks köpkraft och möjligheter att klara sitt dagliga liv.
Det är vad som händer i Europa idag och det leder till extrema politiska strömningar där man börjar ropa efter starka män, leta syndabockar och förakta demokratin. Politiker som ständigt gynnar de välbeställda tappar i längden sin trovärdighet att leda sina länder. Och med politiker som bara gynnar sin egen elit förlorar inte bara de, utan även demokratin, sin trovärdighet. Det har redan börjat hända i Europa. I USA är de som röstar så få att man knappt kan tala om folkligt stöd för sittande president och kongress.
I de växande ekonomierna i Kina, Brasilien och Sydafrika är det bara en liten del som gynnas av det begynnande välståndet (men i antal är de ändå rätt många). Problemet med inkomstklyftor är redan inbyggt. Men för oss i Europa, som har sett ett annat samhälle, där i stort sett alla fått del av trygghetssystem och sociala reformer, känns det kanske svårare att se det positiva man haft försvinna. Det hände i Ryssland efter Sovjetunionens fall. Alltför få roffade åt sig alltför mycket och den sociala om än inte demokratiska, tryggheten försvann. Vanligt folk, som, haft det hyggligt, blev fattiga.
Det är lovande att World Economic Forum tar upp dessa frågor. Ska de nyliberala idéerna äntligen kastas på historiens sophög? Man kan ju alltid hoppas innan det är för sent.

Annie Lööf har skjutit sig i foten

Det är på tiden att Annie Lööf tar bladet från munnen i samband med diskussionen centerns förslag till  idéprogram. Ett program som mer liknar manuset till en personalfest.
Det verkar ju väldigt märkligt att partiledaren inte åtminstone tittar igenom förslaget innan det går ut på remiss till distrikten. Då kunde hon ju direkt ha fört bort frågor som inte finns i sinnevärlden för vanliga centermedlemmar. Lite riskminimering. Hon har tydligen sett förslaget innan, men uppenbarligen inte reagerat över förslagen, vilket verkligen visar att de extrema förslagen inte är främmande för henne.
Först nu, när hon förstått vilket rabalder förslaget väckt, tar hon avstånd och instämmer i att mer socialt engagemang behövs etc. Hur trovärdigt är det?
Att vilja ha debatt är inte detsamma som att sälja ut grundtankarna i partiet. Annie Lööf blir aldrig en ny Gunnar Hedlund (han som ständigt varnade för att inte sälja skinnet innan björnen var skjuten. Nu verkar ledaren snarare ha skjutit sig i foten.

tisdag 8 januari 2013

Den sjunkande kvaliteten finns överallt

"Situationen är bedrövlig, man kan inte tycka annat. Det enda vi gör just nu, både dag och natt, är att fokusera på att se till att trafiken kommer igång på ett bra sätt, inte på att leta syndabockar"

Det säger Norrtågs VD om det helt otroliga i att man köpt in tåg som inte fungerar i nordligt klimat och dessutom inte passar i tåghallarna.
Vad är det för stolpskott som gör upphandlingarna? Ja, det verkar inte som om den som från början lagt en slarvig beställning får någon påföljd. Man får vara glad att företaget faktiskt får stå för en del av notan för att de levererat ett undermåligt tåg.
Detta är bara ytterligare ett exempel på den bristande kvalitet och det ökande slarv man ser överallt i samhället, från beställare till leverantör.
Det vanliga svaret när något går snett är "Vi måste se över våra rutiner". Men det verkar inte ske särskilt ofta.


Fega politiker vågar inte satsa på omställning

Den årliga hotbilden mot världen har presenterats inför årets World Economic Forum. I år toppas den av antibiotikaresistens och en alltför nonchalant attityd mot smittsamma sjukdomar. Vad gör vi om vi får en slags influensaepidemi som inga mediciner biter på?
Och klimathotet finns med. Men det är för stort för våra små politiker och uppenbarligen för oss andra också, för det finns så många faktorer med. Men det är märkligt att det ska vara så svårt att göra en energiomställning. Och dessvärre beror det till stor del på den annars så hyllade Olof Palme. Om han inte (tillsammans med folkpartiet) hittat på linje 2 i kärnkraftsomröstningen 1980, hade omställningen kanske till stor del varit genomförd nu. Linje 2 betydde "gör inget nu, vänta till 2010 får vi se hur det ser ut då".
Och det såg mycket värre ut 2010, men politikerna är än mer handlingsförlamade, för problemet har ju växt.
Klimathotet diskuterades inte 1980 (utom bland en del forskare).
År 2030 kommer vi att stå där och gräma oss för att vi inte vågade agera 2010 och då i alla fall försöka göra en omställning genom att faktiskt satsa de miljarder som behövs. Istället för att plottra ut pengarna till redan välbeställda med rutavdrag. Men det är inte populärt att göra stora omställningar. Hellre stryka medhårs.
Så jag är pessimistisk beträffande klimatet och miljön. Men vi kanske går under i någon epidemi innan klimatet blir helt ohållbart.

måndag 7 januari 2013

Tzipi Livni nytt hopp i Israel?

Tzipi Livni verkar vara något av ett hopp för Israel. Tydligen lyckas hon inte bilda allians med övrig opposition, men de är väl för kvinnofientliga?
Livni är en sekulär politiker vilket kanske gör att hon går att resonera med. Det finns alltför många religiösa fanatiker i Mellanöstern som tillåts påverka politiken och det gäller dessvärre också Israel. Det mest kännetecknande för dessa fanatiker är att de är män med en medeltida kvinnosyn. Här är den ortodoxa judendomen väldigt lik islam (eller varför inte vissa kristna sekter inkl påven och hans gäng), men alla tre religionerna stammar ju från samma källa.
Låt oss hoppas att Livni får så pass mycket stöd att hon får ett inflytande över det som skulle kunna bli en fredsprocess. Om nu det parti hon företräder är intresserat av det?

Nu står djuren på tur för riskkapitalet

Hörde på ekonominyheterna på radion imorse om riskkapitaliseternas nya investeringsobjekt - djursjukvården. Här finns massor av pengar att tjäna, konstaterar de förtjust. I alla fall om vi slår ihop flera enheter till större.
Tack och lov bedrivs inte djursjukvården i offentlig regi, men alla små djursjukhus kan nu räkna med erbjudanden om att bli uppköpta av de stora riskkapitalbolagen. Det blir mycket effektivare med större enheter säger de.
Men tro för all del inte att det blir billigare - eller bättre. När målet är vinst och sen sälja vidare, sätter man inte kvalitet i första rummet, det har vi ju redan tydligt sett i den vanliga sjukvården.

lördag 5 januari 2013

Skolan måste vara lönsam

Ja, så resonerar de som styr dagens skolpolitik. Icke lönsamma skolor ska läggas ner.
Så har t ex skett i Jordbro utanför Stockholm. Där fick Jordbromalmsskolan ett icke lönsamt elevunderlag med bl a för många icke-svenska elever. Istället bygger man ut en skola närmare radhusområdet. Samtidigt påstår man att det finns för många skolor i Haninge.
Detta ser vi hela tiden när kommunerna sköter skolor. Skolor startas och läggs ner utan debatt. Från statligt håll kommer dekret om att alla som vill och följer skollagen i princip kan starta skolor med skattesubvention i form av skolpeng. Samtidigt går det knackigt för kommunens skolor, som måste spara för att pengarna ska fördelas till för många.
Är denna skolpolitik värdig ett modernt samhälle? Och resultatet ser vi. Nu kan inte ens de svenska eleverna skriva svenska, enligt historielärare på universitetsnivå.
Och med lönsamhet i skolan som huvudmål får vi räkna med´allt okunnigare elever. När ska Björklund vakna?

fredag 4 januari 2013

Skolpeng gynnar stora klasser

MP skriver på Brännpunkt i SvD att kostnaderna för skolans kontrollsystem kostar en halv miljard, men att resultaten av kontrollerna inte förbättrat resultaten i skolan, utan tvärtom bidrar till mer segregation och utslagning.
Det kan man lugnt instämma i. I och för sig är nationella prov bra, för det ger en fingervisning om likvärdighet och kan motverka framför allt glädjebetyg. Men det som verkligen behövs, på alla nivåer, är mindre klasser och fler speciallärare för barn med särskilda behov och i skolor med stora grupper invandrarbarn är hemspråkslärare som medverkar på vanliga lektioner också något som skulle kunna avhjälpa de nackdelar som finns för barn som inte har svenska som förstaspråk. Och ett förstatligande av skolan därtill.
Så länge vi har skolor med vinst som huvudmål kommer detta inte att ske. Skolpengen gör att skolor vill ha stora klasser med många elever och så få lärare som möjligt. Men Björklund vägrar se att detta är ett huvudproblem i skolan och fortsätter med sin betygs- och kontrollhets.

torsdag 3 januari 2013

Vår sårbarhet är inte militär

ÖB varnar för att Sverige bara kan försvara sig en vecka mot ett angrepp. Mer pengar till försvaret alltså? Eller ett sätt att få det efterlängtade Nato-medlemskapet?
Oavsett vilket så tittar man nog åt fel håll överhuvudtaget. Vår sårbarhet ligger inte främst i det militära utan i vårt beroende av framför allt el. Bara några timmars strömavbrott får allt att avstanna. Affärer får slå igen och varför i kyl- och frysdiskar förstörs. Ingen kan ta ut pengar ur bankomater, affärer kan inte ta betalt och våra bostäder kan inte värmas. Vi kan inte laga mat om vi nu skulle få tag i någon etc etc. Och internet och telefoner upphör att fungera så fort batterierna laddat ur.
Varför slösa med bomber när man bara behöver sabotera några högspänningsledningar?
Något av detta skedde faktiskt i New York i samband med det stora ovädret i höstas. Restaurangerna tog ut sin mat på gatan och sålde för annars blev den förstörd. Folk kunde inte tanka sina bilar för bensinpumparna fungerade inte. Osv.
Jag vet inte om vi har ett försvar mot ett sådant här angrepp. Det är väl hemligt i så fall. Men det kanske är där man bör "lägga krutet" s a s.

onsdag 2 januari 2013

Religion får utövas på fritiden.

Skrämmande att svenska rättsinstanser kan godkänna religiösa skäl för barn att få hemundervisning. Just detta strider starkt mot de värderingar vi har i Sverige, nämligen att alla barn ska gå i skola och dessutom likvärdiga skolor.
Skolpolitiken har ju gått 50 år tillbaka i tiden med friskolereformen som lett till än mer segregation i vårt samhälle, men att barn i religiösa familjer skulle få dispens från den vanliga skolan, strider mot hela tänkandet i svensk skolpolitik. Ja, innan flumminister Björklund tog över i alla fall. Men inget i nuvarande regler säger att religion är ett skäl för hemundervisning.
Orsaken till att den tvist som nu uppstått är att man (föräldrarna?) anser att barnen skulle mobbas pga sin religion. Barn mobbas dessvärre redan i skolan av diverse orsaker och det finns regler för hur skolor ska hantera det. Detta är ett svepskäl för att hålla barn borta från det samhälle de växer upp i.
Barn behöver se olika världar. Hindra dem inte.