onsdag 9 januari 2013

Farligt när vanligt folk blir fattiga

Så har också World Economic Forum kommit fram till att det största hotet mot världsekonomin är ökade klyftor i samhällena. Snart är det bara EU-ledarna som fortfarande tror att man löser ekonomisk kris med ekonomiska stålbad som lägger sordin på hela samhällen, slår ut folks köpkraft och möjligheter att klara sitt dagliga liv.
Det är vad som händer i Europa idag och det leder till extrema politiska strömningar där man börjar ropa efter starka män, leta syndabockar och förakta demokratin. Politiker som ständigt gynnar de välbeställda tappar i längden sin trovärdighet att leda sina länder. Och med politiker som bara gynnar sin egen elit förlorar inte bara de, utan även demokratin, sin trovärdighet. Det har redan börjat hända i Europa. I USA är de som röstar så få att man knappt kan tala om folkligt stöd för sittande president och kongress.
I de växande ekonomierna i Kina, Brasilien och Sydafrika är det bara en liten del som gynnas av det begynnande välståndet (men i antal är de ändå rätt många). Problemet med inkomstklyftor är redan inbyggt. Men för oss i Europa, som har sett ett annat samhälle, där i stort sett alla fått del av trygghetssystem och sociala reformer, känns det kanske svårare att se det positiva man haft försvinna. Det hände i Ryssland efter Sovjetunionens fall. Alltför få roffade åt sig alltför mycket och den sociala om än inte demokratiska, tryggheten försvann. Vanligt folk, som, haft det hyggligt, blev fattiga.
Det är lovande att World Economic Forum tar upp dessa frågor. Ska de nyliberala idéerna äntligen kastas på historiens sophög? Man kan ju alltid hoppas innan det är för sent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar