måndag 28 januari 2013

Billström orsakar fler skandalrubriker

Det är lustigt med alliansen. Kan man gynna de välbeställda gör man det, t ex genom att man inte längre kan överklaga ockerhyror hos Hyresnämnden. Kan man försämra ännu mer för de svagaste gör man det också. Och migrationsminister Billström håller gärna i piskan. Fler ska utvisas! Utvisandet måste bli effektivare!
De myndigheter som är satta att verkställa detta får redan massiv kritik för sina många gånger omänskliga beslut (senast läste vi om mamman som vanvårdat sina barn så att de placerats i fosterhem sedan flera år, men som nu ska utvisas med två av dem, det ena utvecklingsstört).
Billströms piska kommer att leda till att de verkställande myndigheterna kommer att fråga allt mindre och utvisa alltmer. Vi kan "se fram emot" nya skandalrubriker om människor som kommer i kläm i det alltmer hårdnande svenska samhällsklimatet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar