onsdag 2 januari 2013

Religion får utövas på fritiden.

Skrämmande att svenska rättsinstanser kan godkänna religiösa skäl för barn att få hemundervisning. Just detta strider starkt mot de värderingar vi har i Sverige, nämligen att alla barn ska gå i skola och dessutom likvärdiga skolor.
Skolpolitiken har ju gått 50 år tillbaka i tiden med friskolereformen som lett till än mer segregation i vårt samhälle, men att barn i religiösa familjer skulle få dispens från den vanliga skolan, strider mot hela tänkandet i svensk skolpolitik. Ja, innan flumminister Björklund tog över i alla fall. Men inget i nuvarande regler säger att religion är ett skäl för hemundervisning.
Orsaken till att den tvist som nu uppstått är att man (föräldrarna?) anser att barnen skulle mobbas pga sin religion. Barn mobbas dessvärre redan i skolan av diverse orsaker och det finns regler för hur skolor ska hantera det. Detta är ett svepskäl för att hålla barn borta från det samhälle de växer upp i.
Barn behöver se olika världar. Hindra dem inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar