lördag 5 januari 2013

Skolan måste vara lönsam

Ja, så resonerar de som styr dagens skolpolitik. Icke lönsamma skolor ska läggas ner.
Så har t ex skett i Jordbro utanför Stockholm. Där fick Jordbromalmsskolan ett icke lönsamt elevunderlag med bl a för många icke-svenska elever. Istället bygger man ut en skola närmare radhusområdet. Samtidigt påstår man att det finns för många skolor i Haninge.
Detta ser vi hela tiden när kommunerna sköter skolor. Skolor startas och läggs ner utan debatt. Från statligt håll kommer dekret om att alla som vill och följer skollagen i princip kan starta skolor med skattesubvention i form av skolpeng. Samtidigt går det knackigt för kommunens skolor, som måste spara för att pengarna ska fördelas till för många.
Är denna skolpolitik värdig ett modernt samhälle? Och resultatet ser vi. Nu kan inte ens de svenska eleverna skriva svenska, enligt historielärare på universitetsnivå.
Och med lönsamhet i skolan som huvudmål får vi räkna med´allt okunnigare elever. När ska Björklund vakna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar