fredag 4 januari 2013

Skolpeng gynnar stora klasser

MP skriver på Brännpunkt i SvD att kostnaderna för skolans kontrollsystem kostar en halv miljard, men att resultaten av kontrollerna inte förbättrat resultaten i skolan, utan tvärtom bidrar till mer segregation och utslagning.
Det kan man lugnt instämma i. I och för sig är nationella prov bra, för det ger en fingervisning om likvärdighet och kan motverka framför allt glädjebetyg. Men det som verkligen behövs, på alla nivåer, är mindre klasser och fler speciallärare för barn med särskilda behov och i skolor med stora grupper invandrarbarn är hemspråkslärare som medverkar på vanliga lektioner också något som skulle kunna avhjälpa de nackdelar som finns för barn som inte har svenska som förstaspråk. Och ett förstatligande av skolan därtill.
Så länge vi har skolor med vinst som huvudmål kommer detta inte att ske. Skolpengen gör att skolor vill ha stora klasser med många elever och så få lärare som möjligt. Men Björklund vägrar se att detta är ett huvudproblem i skolan och fortsätter med sin betygs- och kontrollhets.

1 kommentar:

  1. Vi får väl säga som Mark Twain nämligen att vi inte ska låta skolan stå i vägen för vår utbildning.
    Hur det nu ska gå till?

    SvaraRadera