onsdag 23 januari 2013

Migrationsverkets regler står över allt

Det finns en paragraf i brottsbalken som kallas "egenmäktighet med barn". Detta gör sig Migrationsverket skyldig till, för vilken gång i ordningen det nu kan vara.
En mamma vanvårdar sina tre barn, varav ett är funktionshindrat. Barnen tas om hand av socialtjänsten och är placerade i fosterhem sedan tre år.
Nu ska Migrationsverket utvisa mamman. Av någon anledning ska då två av barnen också utvisas med henne, trots att hon inte ansetts kunna ta hand om dem på tre år.
AB skriver: "Men nu tar Migrationsverket över och processchefen Annette Bäcklund förklarar att utlänningslagen står över lagen om vård av unga (LVU). Den hjärnskadade och funktionshindrade dottern och hennes bror ska utvisas tillsammans med mamman.

Den yngsta dottern får stanna i Sverige för hon har en svensk pappa. Han har visserligen fråntagits vårdnaden om flickan, men han är svensk och det räcker för att hon ska få stanna.
Syskonskaran splittras upp och mamman som egentligen inte har vårdnaden om sina barn får ändå ta med sig de två äldsta till en oklar framtid i Serbien.
– Migrationsverket har i uppdrag att pröva personers rätt till uppehållstillstånd och det är en annan lagstiftning än den lagstiftning som socialtjänsten har att pröva huruvida föräldrar sviktar i sitt föräldraskap, säger Annette Bäcklund till SVT:s Västnytt.
– Små barn har oftast den största etableringen till sina biologiska föräldrar, fortsätter Annette Bäcklund. Nu har de här inte levt ihop men det finns ändå ett mycket starkt band mellan den biologiska mamman och barnen."

Sverige har skrivit på barnkonventionen som handlar om att barn ska skyddas mot övergrepp av olika slag. Deras behov av skydd ska gå före andra lagar och regler.
Men Migrationsverket står över andra lagar uppenbarligen, vilket också denna Anette Bäcklund försöker hävda. Om hon åtminstone nöjt sig med den kommentaren. Men nästa tar priset - "barn har den största etableringen till sina biologiska föräldrar och det finns ett starkt band mellan mamman och barnen".
Ingen av föräldrarna har nu vårdnaden om barnen och har inte bedömts kunna ta hand om dem. Ett barn är funktionshindrat och barnen är dessutom romer och de ska nu utvisas till Serbien, ett land känt för sin fientliga inställning till romer.
Men den inställningen verkar också finnas hos Migrationsverket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar