fredag 18 januari 2013

Alliansen gynnar bara privat egendom

En av de saker som är mest outhärdliga med alliansens skötsel av Stockholm är de s k avknoppningarna och utförsäljningarna av vår gemensamma egendom. Dessutom till underpris. Det gäller både utförsäljning i vård och omsorg (och skola) och av hyresrätter. Att denna förskingring får fortgå och inte verkar kunna lagföras är mer än deprimerande. Och politikerna tar förstås inget snavar som vanligt, utan skyller på tjänstemännen. Man kunde ju, när det gäller hyresrätter, ha gjort som i Uppsala, och sålt bostäderna till marknadspris. Men då hade det ju inte blivit så många ombildningar förstås.
Det är alliansens fel att det idag inte går att snabbt hitta en bostad för den som inte har möjlighet/vill ta ett miljonlån. Det är alliansens fel att studenter inte kan studera vid Stockholms högskolor och universitet. Det är alliansens fel att fler hyresrätter inte byggs. Man ger inga subventioner till detta, däremot till enskilda individer för reparationer på sina hus.
Dessutom, skriver DN idag: "En viktig skillnad mellan privata och kommunala förskolor, är att de privata disponerar hela förskolepengen. Pengen per barn är mindre för de kommunala förskolorna, eftersom en viss andel kan omfördelas till andra verksamheter, exempelvis socialbidrag."

M a o gynnas privata företag på det allmännas bekostnad. Hela alliansens idé är att via skattebidrag gynna privat företagsamhet och minska den offentliga. Och vi vet ju mycket väl att privat omsorg och vård inte är bättre än kommunal, det har ett antal skandaler bevisat.
Kasta ut alliansen från kommuner och landsting innan de ödelägger staden fullständigt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar