tisdag 29 december 2015

Många jobb behöver göras i den offentliga sektorn

Det verkar som om Magdalena Andersson tagit rutavdragen till sitt hjärta. Men är det verkligen i den privata städbranschen det behövs fler människor?
På våra offentligt finansierade sjukhus går personalen på knäna. Sjuksköterskor ska inte bara ta hand om patienterna utan också se till att avtorkning och annat blir gjort. Varför inte se till att det anställs sjukvårdsbiträden, en yrkeskategori som rationaliserats bort från sjukhusen, eftersom det alltid är underifrån i hierarkin man sparar. Det skulle ge sjuksköterskorna mer tid att fokusera på huvudinnehållet i sitt arbete och kanske också minska stressen och därmed sjukskrivningar och flykt till andra arbetsgivare.
Också i skolan och äldreomsorgen behövs mer personal. Istället för att subventionera enskilda inkomsttagare för att de vill städa eller ha barnpassning eller ha bartender till festen, vore nu tillfället givet att förstärka den offentliga sektorn. Här finns sedan länge eftersatta uppgifter både inom stat och kommuner, som skulle behöva ett välkommet tillskott av personal. Sluta tänka borgerligt Magdalena och jobba på att stärka den vittrande välfärden. Det var mandatet din regering fick.

söndag 27 december 2015

Världen är på rätt väg

År 2015 är det år då de s k millenniemålen skulle uppfyllas, dvs de åtta mål som handlar om minskad hunger och fattigdom, barnadödlighet, ökad läskunnighet m m. Målen kom till på den dåvarande FN-chefen Kofi Annans initiativ år 2000 och i stort sett alla världens länder skrev under på att arbeta för detta.
Mätningarna utgick från basåret 1990 och målen ska alltså vara uppfyllda nu på global nivå. Och många av dem är faktiskt det!
DN citerar den amerikanska tidskriften Atlantic: "För 25 år sedan led 19 procent av världens befolkning av undernäring. I dag har andelen sjunkit till elva procent. Det betyder att flera hundra miljoner människor har fått det bättre när det gäller det mest basala behovet. För några månader sedan slog Världsbanken dessutom fast att mindre än tio procent av jordens befolkning lever i extrem fattigdom (mindre än 17 kronor om dagen) – för första gången någonsin.
Världens barn har fått det bättre på flera sätt. Sedan 1990 har barnadödligheten minskat med hälften tack vare satsningar på bättre vård. Konkret innebär det att sju miljoner fler barn under fem år överlever. Ett land som sticker ut i positiv bemärkelse är det fattiga och folkrika Bangladesh. Nio av tio barn i världen går dessutom i skolan. Vid millennieskiftet saknades 100 miljoner i grundskolan. För 2015 är den preliminära siffran 57 miljoner."
Alla mål har inte nåtts, men alla mål är på väg i positiv riktning. Det finns bakslag, speciellt om man går ner på landnivå och i många länder är också klyftorna stora. Icke desto mindre tycker jag att man i tider som dessa när i princip allt handlar om flyktingar och IS, kan glädja sig åt den här utvecklingen som aldrig syns i nyhetsrapporteringen.

onsdag 23 december 2015

Bromma brummar vidare

Alliansen inkl SD är så rädda för att det ska visa sig att Bromma flygplats i längden är en sådan  olägenhet att den strider mot alla möjliga direktiv, att de inte vågar tillåta en utredning. Den skulle antagligen visa att Bromma är en miljömässig katastrof inte bara för det närmaste området. Jag bor söder om stan i närförort och vid vissa tider brummar planen fram var tionde minut med ett högt buller. Dessutom finns ju alltid risken för ett haveri. Det har redan skett en gång, i Kälvesta på 60-talet och inget talar för att det inte kan hända igen. Och så har vi alla utsläpp från bränslet.
Idag finns dessutom snabbförbindelse med tåg från Arlanda på 20 minuter. Ungefär vad det tar att åka taxi från Bromma till City i rusningstid (eller t o m mer).
Argumenten för att behålla Bromma för att gynna en liten grupp i näringslivet (som låter som om hela Sveriges BNP hänger på att Bromma får vara kvar) ska ställas mot möjligheten att bygga en hel stadsdel på området, i dessa tider när bostadsbristen löper amok. För vilka är behoven störst?

tisdag 22 december 2015

Heja SJ

Det gläder mig att SJ och nu Öresundstågen vägrar köra mellan Sverige och Danmark. Det är under all kritik att regeringen försöker genomdriva att tågpersonal och bussförare ska sköta ID-kontroller som gäller människors liv. Det måste vara det minst genomtänkta beslut som någon regering någonsin fattat
Vill man att den här typen av kontroller ska genomföras får man också sätta till resurser med utbildad personal. Allt annat är ovärdigt. Dessutom ovärdigt en regering som så sent som tidigt i höstas sa att Sverige är ett öppet samhälle.
Man skäms!

onsdag 16 december 2015

Positivt med nej till Gripen

Ett glädjande besked från regeringen (och det är på tiden). Man säger nej till att stötta Frankrike med JAS Gripen. Denna hämndaktion från Frankrike är så primitiv och påminner om George Bushs ödesdigra reaktion på terrorattacken 11 september. Då var det fram med tunga artelleriet. Lite av samma slag ser vi nu Frankrike göra, trots att bombningarna i Syrien gör mer skada än nytta och bara skapar fler IS-krigare och flyktingar.
EU kräver att medlemsländerna ställer upp. Och ja, det gör vi ju med det bidrag Sverige lämnar. Men vi vet ju hur det är med medlemsländer som ska ställa upp när det gäller. En för alla, alla för en-principen är död inom EU, det har vi sett varje gång något har ställts på sin spets. Det gällde Balkankriget och det gäller flyktingsituationen.
Sverige har tagit ett stort ansvar när det gäller flyktingarna. Det finns ingen anledning att slösa resurser på meningslösa hämndaktioner. 
T o m med marktrupp blir det problematiskt. Se bara på Afghanistan. Så fort västmakterna dragit sig tillbaka sticker talibanerna upp igen. Men vad som egentligen måste göras är svårt att svara på.
De här grupperna verkar inte talbara.

Omöjlig borgerlig ekvation

Så trött jag blir på det eviga tjatet om att sänka ingångslönerna. Nu är MUF ute och försöker peppa M att köra vidare i detta spår, vilket inte lär vara svårt. Men inte nog med det; de vill också nu återigen slå ett slag för marknadshyror.
Hör de inte själva hur det låter? Hur ska dessa två åtgärder gå ihop? Med sänkta löner har ju ännu färre möjlighet att få en bostad om marknadshyror införs. Det kommer ju att ytterligare försvåra inträdet på bostadsmarknaden om en ännu lägre lön än dagens minimilön (som ändå är beräknad för att räcka till mat och hyra) införs.
Då kommer Stockholms borgarråd för bostadsfrågor, Ann-Margrethe Livh, vänsterpartiet, med ett positivt initiativ. Hon har noterat att nu är andrahandshyrorna de högsta i stan (efter förre bostadsministern Attefalls (KD) idiotiska förslag att bostadsrättsinnehavare får hyra ut till vilken hyra som helst och den får dessutom inte överklagas). Livh vill att bostadsminister Kaplan ska se över hela lagen och åtminstone återinföra rätten till att överklaga. Helst bör hela lagen bort, den snedvrider bostadsmarknaden ytterligare, liksom alla åtgärder alliansen införde i Stockholm (med bl a utförsäljning av drygt 40 % av stadens hyresrätter).
Det kommer att ta tid att få stan att hämta sig från alliansens experimentverkstad, men vi håller tummarna.

måndag 14 december 2015

Magdalena Anderssons människosyn

Idag skriver Eva Franchell i Aftonbladet om finansministerns syn på kostnaderna för assistansersättning till funktionshindrade, dvs de som inte kan klara de mest basala uppgifter själva. De kostar för mycket enligt Magdalena Andersson. För Magdalena finns bara kostnader, inte människor.
Jag funderade själv över Magdalena Anderssons människosyn häromdagen. Då jublade hon över Rut. Rut är så bra för nyanlända menade hon.
Jaha, att städa andras hem på delvis skattebetalarnas bekostnad är bra för just nyanlända. För det första utgår hon från att det inte behövs någon kunskap för att städa. Varför ska något så självklart i så fall överhuvudtaget subventioneras? Och självklart är nyanlända bäst lämpade för denna uppgift, trots att en stor del av dem är välutbildade i bristyrken Sverige behöver.
Men städa, diska och i bästa fall köra taxi är vad som står till buds för dessa människor, tycks Magdalena Andersson tycka.
Rut är en kostnad vars pengar skulle kunna användas till något mer meningsfullt. Mer personal i vård, omsorg, skola och socialtjänst t ex. Att assistansersättningen för funktionshindrade i stort sett ska utgå för personer som inte kan röra sig själva, samtidigt som pengar rullar in i företag som  i stort sett mest städar i välsituerade hem, är direkt stötande.

fredag 11 december 2015

Miljardärer ska satsa på jobb inte välgörenhet

Nu är gåvornas tid. Tiggarbreven duggar tätt i brevlådan från olika organisationer och ger man till en verkar adressen gå vidare till andra. 
Jag är inte förtjust i välgörenhet egentligen (framför allt inte att man får dra av för de gåvor man ger, om nu inte regeringen har tagit bort denna ytterligare skattesänkarreform från alliansens tid). Men jag antar att den har sin plats och jag ger själv till vissa organisationer.
Däremot tycker jag gillar jag inte när de rika miljardärerna nu försöker övertrumfa varandra i välgörenhet genom att skänka bort sina förmögenheter (inte alltid beskattade heller). 
Den största nyttan de kan göra är ju att fortsätta se till att deras företag ger jobb och investera i olika framtidsföretag. Det är ju faktiskt det som får ekonomin i världen att gå runt. 
Visst kan många verksamheter, framför allt i den fattiga världen, behöva pengar, men välgörenhet kan ibland skapa passivitet. Det internationella biståndets roll är att skapa förutsättningar för människor att hjälpa sig själva. Och företagare hjälper bäst genom att ge människor arbete så de kan försörja sig.

onsdag 9 december 2015

Att kasta bomber hjälper inte

Nu vill USA att Sverige ska delta i kriget mot IS. Vi är inte med i NATO (än), så varför inte låta NATO-länderna sköta de krigiska insatserna. Sverige kan kanske bidra med annat, som t ex den rådgivning vi ger till peshmergagrupperna i Turkiet som slåss mot IS.
Aftonbladet har gjort en webbpanelundersökning om vad svenskarna tycker om att kriga mot IS och fått svaret att 59%, framför allt alliansväljare, är för detta. Nu kan man ju fråga sig hur tillförlitlig en sådan undersökning är, men icke desto mindre är det oroande.
Bomber kommer inte att förgöra IS, bara öka rekryteringen, när fler civila dör och skadas och deras hem förstörs, inte bara av IS utan också av dem som strider emot IS. Det skapar fler flyktingar och fler IS-krigare.
Om man faktiskt vill bekämpa IS får man nog ge sig ner på marknivå, men se det vill inga NATO-länder eller Ryssland. Det är enklare att bara kasta bomber. Vill verkligen svenska folket att Sverige blir en del i denna massförstörelse? Förutom att det också minskar vår egen säkerhet.
Och nu har Donald Trump kallats säkerhetsrisk av Pentagon. Det vore ju en framgång om han kan stoppas som kandidat av det skälet. Det är obehagligt att alltfler extrema åsikter vinner gehör, både i Europa och USA.

söndag 6 december 2015

Israel saknar all trovärdighet

Nu ger sig Israels premiärminister Netanyahu återigen på Margot Wallström. Han väljer att misstolka det hon sagt om rätten att försvara sig och att svaret på en provokation bör vara rimlig. Det gäller båda sidor i en konflikt.
Detta tolkar Netanyahu som att Wallström säger att Israel sysslar med "utomrättsliga avrättningar". Han letar förstås intensivt efter skäl att trycka till Sverige som har erkänt Palestina. Sverige ska inte få vara med och bidra till fredssamtal säger han.
Den som verkligen inte är med i några fredssamtal är ju Israel. Så fort man närmar sig förhandlingsbordet finns det alltid någon detalj som gör att man inte kommer till skott (och det kan för all del gälla palestinierna också).
Och vad beträffar "utomrättsliga avrättningar" så minns vi alla de senaste oroligheterna i Gaza.

lördag 5 december 2015

Andrahandshyror i paritet med nyproduktion

Nu har förre bostadsministern Stefan Attefalls korkade idé (under parollen "mer till dem som har") om fri hyressättning på andrahandsuthyrning fått fullt genomslag. Idag berättas om en ung tjej som inte kan flytta hemifrån (och hon är inte ensam, det finns tusentals + nyanlända) som nu inte ens har andrahandsmarknaden att tillgå. En andrahandsetta kan kosta 9000 i månaden, alltså samma hyra eller mer som för många ettor i nyproduktion. Är detta rimligt?
Regeringen Löfven verkar helt absorberad av flyktingkris och terrorhot och verkar inte ta sig tid att rätta till alla budgettjuvar alliansen skapade. Om den ens vill.
Nu ska det ju bli amorteringskrav på bostadsrätter och kanske sänkta ränteavdrag (vilket i och för sig behövs), men det gör det nästan omöjligt för en ung person att ens kunna låna och köpa en lägenhet. Särskilt om de gamla allianspartierna får igenom ett av sina andra önskeförslag: sänkta löner för vissa typer av jobb. Inlåsningseffekterna är förödande.
Hur har man egentligen tänkt när man föreslår låglönesatsning i ett högkostnadssamhälle som vårt? Och hur tänker regeringen?

Ekonomi - inte ideologi bakom kommunalt veto

Idag skriver Erik Helmerson i en ledare i DN att han är glad om det kommunala vetot för s k friskolor inte genomförs. Skolstriden handlar om ideologi menar han.
Men så enkelt är det ju faktiskt inte. I själva verket handlar det ju, som oftast, om ekonomi. Alliansens idé om att kreti och pleti kan öppna friskolor (eller vårdcentraler) innebär ju en kostnad för kommunen. I en liten kommun kan hela budgeten haverera om det plötsligt tillkommer en friskola. Man får då dra in på något annat (t ex fritidsaktiviteter för ungdomar, hemtjänst eller något annat). Kommunen måste ju ha rätt att planera den verksamhet som ska finnas i kommunen, utifrån behov och budget.
Om det vore så väl att all den "fria" verksamhet som företag vill starta skedde med egna pengar, men så är det ju inte. De tar sig dessutom friheten att själva välja vilka elever de vill ha.
Till slut får ju skattebetalarna stå för notan. M a o är ett kommunalt veto fullt rimligt och i skattebetalarnas intresse.

PS Om något helt annat: Hur vore det om de rika miljardärerna  som nu skänker bort sina förmögenheter i altruismens namn och får goodwill för detta, istället såg till att skapa jobb i sina eller nya företag. Det skulle göra mer nytta på sikt.

fredag 4 december 2015

Hjältekonungen krympte Sverige

Fortfarande finns det personer kvar som högtidlighåller Karl XII:s död den 30 november. Man kan fråga sig varför. De kallar honom "hjältekonungen". Ja, om man tycker att det är hjältemodigt att kriga bort hela stormakten Sverige så som Karl XII gjorde.
Fast det är kanske det som är poängen: Plötsligt blev Sverige av med alla riken utanför vårt avlånga land (utom Finland). Det som gjorde att vi kunde bygga det homogena Sverige som nu hyllas av Sverigedemokraterna. Fast Sverige har ju alltid varit öppet för influenser utifrån. Allt ifrån Holland, Belgien, Frankrike till Tyskland och USA.
Idag heter vår hjältekung Zlatan Ibrahimovic och det är bara sverigedemokrater som inte gillar det.

onsdag 2 december 2015

Avgiftsbelägg inte Essingeleden

Snart kommer Essingeleden att avgiftsbeläggas. Alla som ska norrut förbi Stockholm kommer därmed att vara tvungna att betala. Tron är att detta kommer att minska bilåkandet.
Men blir det verkligen så?
Risken är ju att om det också kostar att åka Essingeleden, kan man ju lika gärna köra genom stan. M a o kommer kanske köerna på leden att minska, men istället sprids bilarna ut i innerstan.
Meningen var att trängselskatterna skulle bekosta mer kollektivtrafik, men nu verkar merparten istället gå till den förkättrade Förbifarten. I den mån det blir så mycket överhuvudtaget.
Hanteringen av trängselskatten måste vara en byråkratisk mardröm. Summor på så låga belopp som 20 kr ska administreras med pappersutskick. Det måste kosta mer än det smakar.
Om man nu envisas med att bygga Förbifarten och låta SL skära i den redan hårt trängda kollektivtrafiken, kan man väl åtminstone vänta med att avgiftsbelägga Essingeleden tills Förbifarten är klar.
Visserligen sägs det att bilismen minskar till förmån för cyklar och det är ju bra, men desto större skäl att undvika trafik i innerstan, där det är större risk att cykla om det är tät trafik.

tisdag 1 december 2015

40-talisterna lämnar, egoisterna in

Såg programmet "Köttberget checkar ut" på SVT häromkvällen. Claes Elfsberg pratar med kända 40-talister om deras syn på sin generation. Man får ju ta det med en nypa salt för det är ju väldigt kändis- och stockholmsfixerat. Men det är roligt att se klippen från tiden.
Men det var lite trist att varken Benny Andersson eller Magnus Härenstam kunde svara på frågan vad 40-talistgenerationen åstadkommit, annat än i negativa termer. Man talade om miljöförstöring och ett hårdare klimat i samhället.
Men jag, som tidig 50-talist, köper inte riktigt att 40-talisterna stått för egoismen i samhället. Det var 60-talisten Pär Nuder som myntade begreppet "köttberget" om denna generation. Men en hel del av det välfärdssamhälle som han njutit av frukterna av har faktiskt drivits fram av 40-talisterna. Och när det kommer till egoism och "tänka på sig själv" är det en tidsanda som kommit med senare generationer. Fast OK, det var väl 40-talisterna som uppfostrade de egoistiska generationerna av 60- och 70-talister. De som nu sitter vid köttgrytorna alltså.
De tongivande 40-talisterna ville ha ett bättre samhälle för alla. 60- och 70-talisterna ville ha ett samhälle för "mig". Och det har vi ju fått. Till sorg för 80- och 90-talister, som ska börja ta över den havererade skutan. Det är tråkigt att höra de unga säga "det var bättre förr", vilket jag hört en del gånger.