måndag 14 december 2015

Magdalena Anderssons människosyn

Idag skriver Eva Franchell i Aftonbladet om finansministerns syn på kostnaderna för assistansersättning till funktionshindrade, dvs de som inte kan klara de mest basala uppgifter själva. De kostar för mycket enligt Magdalena Andersson. För Magdalena finns bara kostnader, inte människor.
Jag funderade själv över Magdalena Anderssons människosyn häromdagen. Då jublade hon över Rut. Rut är så bra för nyanlända menade hon.
Jaha, att städa andras hem på delvis skattebetalarnas bekostnad är bra för just nyanlända. För det första utgår hon från att det inte behövs någon kunskap för att städa. Varför ska något så självklart i så fall överhuvudtaget subventioneras? Och självklart är nyanlända bäst lämpade för denna uppgift, trots att en stor del av dem är välutbildade i bristyrken Sverige behöver.
Men städa, diska och i bästa fall köra taxi är vad som står till buds för dessa människor, tycks Magdalena Andersson tycka.
Rut är en kostnad vars pengar skulle kunna användas till något mer meningsfullt. Mer personal i vård, omsorg, skola och socialtjänst t ex. Att assistansersättningen för funktionshindrade i stort sett ska utgå för personer som inte kan röra sig själva, samtidigt som pengar rullar in i företag som  i stort sett mest städar i välsituerade hem, är direkt stötande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar