söndag 27 december 2015

Världen är på rätt väg

År 2015 är det år då de s k millenniemålen skulle uppfyllas, dvs de åtta mål som handlar om minskad hunger och fattigdom, barnadödlighet, ökad läskunnighet m m. Målen kom till på den dåvarande FN-chefen Kofi Annans initiativ år 2000 och i stort sett alla världens länder skrev under på att arbeta för detta.
Mätningarna utgick från basåret 1990 och målen ska alltså vara uppfyllda nu på global nivå. Och många av dem är faktiskt det!
DN citerar den amerikanska tidskriften Atlantic: "För 25 år sedan led 19 procent av världens befolkning av undernäring. I dag har andelen sjunkit till elva procent. Det betyder att flera hundra miljoner människor har fått det bättre när det gäller det mest basala behovet. För några månader sedan slog Världsbanken dessutom fast att mindre än tio procent av jordens befolkning lever i extrem fattigdom (mindre än 17 kronor om dagen) – för första gången någonsin.
Världens barn har fått det bättre på flera sätt. Sedan 1990 har barnadödligheten minskat med hälften tack vare satsningar på bättre vård. Konkret innebär det att sju miljoner fler barn under fem år överlever. Ett land som sticker ut i positiv bemärkelse är det fattiga och folkrika Bangladesh. Nio av tio barn i världen går dessutom i skolan. Vid millennieskiftet saknades 100 miljoner i grundskolan. För 2015 är den preliminära siffran 57 miljoner."
Alla mål har inte nåtts, men alla mål är på väg i positiv riktning. Det finns bakslag, speciellt om man går ner på landnivå och i många länder är också klyftorna stora. Icke desto mindre tycker jag att man i tider som dessa när i princip allt handlar om flyktingar och IS, kan glädja sig åt den här utvecklingen som aldrig syns i nyhetsrapporteringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar