onsdag 30 maj 2018

Artificiell natur

T o m EU har nu insett att plast i naturen inte bara är onedbrytbart utan också skadligt för människor och djur. Vad gör då Stockholms stad? Jo, deras grönområdessatsning består av konstgräs. Allt fler parker i Stockholm beläggs med konstgräs för "vanligt gräs blir så slitet". Så stockholmarnas natur är alltså inte natur egentligen.
Vi bygger tätt och därför behövs grönytor menar man. Men att då använda ett material som alltmer döms ut och vars effekter i den här formen man idag inte vet så mycket om, måste vara fel väg att gå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar